Кайта келүү

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын IV чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын IV чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 5 (беш) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 6 (шесть) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 9 (тогуз) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 15 (он беш) маселе каралган.