Кайта келүү

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2023-жылдын II чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2023-жылдын II чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 3 (үч) эскертүү жөнөтүлгөн; 

§ 8 (сегиз) жазма буйрук жиберилген; 

§ 3 (үч) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган; 

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 12 (он эки) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 33 (отуз үч) маселе каралган.