Кайта келүү

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2023-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2023-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 2 (эки) эскертүү жөнөтүлгөн; 

§ 13 (он үч) жазма буйрук жиберилген; 

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 13 (он үч) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 28 (жыйырма) маселе каралган.