Кайта келүү

2013- жылдын III чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2013-жылдын 3 чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 7 (жети) жазма буйрук жиберилген; 

- 11 (он бир) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 53 (элүү үч) маселе каралган.