Кайта келүү

2014- жылдын II чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2014-жылдын 2-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

· 6 (алты) эскертүү каты жиберилген; 

· 10 (он) жазма буйрук жиберилген; 

· 11 (он бир) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 25 (жыйырма беш) маселе каралган.