Кайта келүү

2015- жылдын I чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары 

 

2015-жылдын 1-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

- 5 (беш) эскертүү каты жиберилген; 

- 8 (сегиз) жазма буйрук жиберилген; 

- 10 (он) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 3 (үч) маселе каралган.