Кайта келүү

2015- жылдын II чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2015-жылдын 2-чи чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

§ 5 (беш) эскертүү каты жиберилген; 

§ 3 (үч) жазма буйрук жиберилген; 

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айып салынган. 

§ 12 (он эки) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 22 (жыйырма эки) маселе каралган.