Кайта келүү

2015- жылдын III чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

2015-жылдын 3-чү чейрегиндеги Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын коммерциялык банктарга карата колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

§ 5 (беш) эскертүү каты жиберилген; 

§ 4 (төрт) жазма буйрук жиберилген; 

§ 23 (жыйырма үч) Көзөмөл боюнча комитеттин отуруму болуп өтүп, коммерциялык банктарга байланыштуу 51 (элүү бир) маселе каралган.