Кайта келүү

2016- жылдын IV чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2016-жылдын 4-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

 

§ 6 (алты) эскертүү жөнөтүлгөн; 

§ 1 (бир) жазма буйрук жиберилген; 

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 12 (он эки) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 34 (отуз төрт) маселе каралган.