Кайта келүү

2017- жылдын III чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2017-жылдын 3-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары: 

 

 

- 3 (үч) эскертүү жөнөтүлгөн; 

- 3 (үч) жазма буйрук жиберилген; 

- Көзөмөл боюнча комитеттин 14 (он төрт) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 59 (элүү тогуз) маселе каралган.