Кайта келүү

2018- жылдын I чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2018-жылдын 1-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  • 6 (алты) эскертүү жөнөтүлгөн;  

  • 9 (тогуз) жазма буйрук жиберилген;  

  • 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

  • Көзөмөл боюнча комитеттин 15 (он беш) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 60 (алтымыш) маселе каралган.