Кайта келүү

2018- жылдын III чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2018-жылдын 3-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 10 (он) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 9 (тогуз) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 13 (он үч) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 32 (отуз эки) маселе каралган.