> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

 

№ 

Сатып алуулардын аталышы 

Сатып алуулар жөнүндө маалымат 

Сатып алуулар статусу 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ЛБ-18 люминесцентик лампаларын сатып ала тургандыгын жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 5-апрелинде жарыяланган. 

Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “ЛБ-18 люминесцентик лампаларын сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 16-апрелинде саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg 

электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы офистик креслолорун жана отургучтарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 3-апрелинде жарыяланган. 

Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “офистик креслолорун жана отургучтарын сатып алуу баа котировкалары”, деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 10-апрелинде саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg 

электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сейфтерди сатып ала тургандыгын жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 3-апрелинде жарыяланган. 

Баа котировкаларын конвертке салып, сыртына “сейфтерди сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 10-апрелинде саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg 

электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы курулуш каражаттарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт (тактай, жыгач устундар, шыбактар, май боёкторун, эмульсия боекторун, сырдагыч каражаттарды, акилөөчү щеткаларды, сырдагыч щеткаларды, уайт спиритин, акиташ, шпатель, кафель үчүн флеш- кыргычтарды). 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 2-апрелинде жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-апрелинде саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан “Толкун” пансионатынын дарегине «Сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg. электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот». 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы беруштарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “беруштарды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 6-апрелинде саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы компьютердик жабдууларды сатып алуу үчүн төмөнкү лоттордон турган ачык республикалык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот «Система блоктору жана мониторлор» 

2-лот «Мобилдик компьютерлер». 

Документтер 2018-жылдын 24-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Катышуучулар үчүн сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 13-апрелинде саат 16:00дө Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча  өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 27-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор менен +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Softline Intenational» ЖЧКсы №1-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззаков атындагы көчө 19). 

«LOGIC» ААКсы №2-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Асанбай мкр. 23/2). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Toyota Camry» маркасындагы автоунаанын өлчөмү 215/65/R15 жайкы дөңгөлөктөрүң сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 30-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “автоунаанын дөңгөлөктөрү сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 18-апрелинде саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Смарагд» туясынын көчөттөрүн, кайын жана роза гүлүнүн көчөттөрүн, бир жылдык петуня гүлүнүн көчөттөрүн, газон чөптөрүнүн уруктарын, кара топурак, “Аммиак селитрасы” жер семиркичтерин жана био жер семирткичтерин сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 29-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-апрелинде саат 15:00 чейин Бостери айылында жайгашкан “Толкун” пансионатынын дарегине «Сатып алууга баа котировкалары» деп белгилөө менен же jmalikov@nbkr.kg. электрондук дареги боюнча сунушталууга тийиш. Толук маалымат алуу үчүн (312) 29-42-06 телефонуна жана jmalikov@nbkr.kg же tolkun.pansionat@mail.ru электрондук даректери боюнча кайрылууга болот 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогорку тездиктеги кол кургатүүчү аппараттарын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 27-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “жогорку тездиктеги кол кургатүүчү аппараттарын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 10-апрелинде саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш». 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

10 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы катуу магнеттик дисктерди сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 29-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары gisakova@nbkr.kg дарегине электрондук түрдө сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-апрель күнү саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Катуу магнеттик дисктерди сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-48 телефон номери же akenzhebaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

11 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы муздаткычтарды сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 16-мартында жана 28-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, сыртына “муздаткычтарды сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 6-апрелинде саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш”. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

12 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үн жабдууларын сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 26-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 9-апрель күнү саат 11:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Ички нормативдик документтер программасын сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты  996 (312) 61-34-64 телефон номери же rsatylganov@nbkr.kg, ichernogorov@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

13 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы офистик техниканы (тармактык лазердик принтерлерди, персоналдык компьютерлерге үзгүлтүксүз ток берүү булактарын (UPS), көп функциялуу түзүлүштөрүн) сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларын (сунуштарды) чапталган конверттерде 2018-жылдын 6-апрелинде саат 15:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын деп аталган 117-кабинетине (“Экспедиция”) “Офистик техниканы сатып алуу боюнча баа котировкалары” деген белги менен тапшыруу зарыл. 

Баа котировкалар талабына катышуу үчүн зарыл документтерди алуу маселелери боюнча + 996 (312) 66-91-75 телефону же erojkov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

14 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы офистик техниканы тейлөө материалдарын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. «Оригиналдуу» касиетке ээ болгон картридждер; 

Лот №2. «Оригиналдуу же оригиналга барабар» касиетке ээ болгон картридждер. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 16-мартында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 10-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 29-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 13-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 13-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Визард Компьютерс» ЖЧКсы №1-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Токтогул атындагы көчө 93). 

«Ультима» ЖЧКсы №2-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Суюнбаев атындагы көчө 14а). 

15 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аккумулятордук батареялуу модулдарды (АБМ), электр энергиясынын сапатын текшерүүчүнү (АКЭЭ) жана үзгүлтүксүз азыктандыруу булактарын (ИБП) сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Аккумулятордук батареялуу модулдар (АБМ); 

Лот №2. Электр энергиясынын сапатын текшерүүчү (АКЭЭ); 

Лот №3. Үзгүлтүксүз азыктандыруу булактары (ИБП). 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-мартында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 4-апрелинин саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 30-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 9-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

16 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (SWIFT) сервердик жабдууларды жана VMware программалык камсыздоосунун лицензияларын сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Сервердик жабдуулар; 

Лот №2. VMware программалык камсыздоосунун лицензиялары. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-мартында жарыяланган. 

 

Сынактык документтер 2018-жылдын 3-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 23-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 6-апрелинин саат 14:00 гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 6апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

17 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы SGRC (Security Governance, Risk management and Compliance) программасын сатып алуу боюнча ачык республикалык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-мартында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 11-апрелинде саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 26-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу үчүн суроолор боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуш баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 16-апрелинде саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 16-апрелинде саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылуу зарыл. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Интант-Бишкек» ЖЧКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Ахунбаев атындагы көчө 97). 

18 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы оптикалык патчкордторду сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 12-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары gisakova@nbkr.kg дарегине электрондук түрдө сунушталууга же конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 26-март күнү саат 11:00дөн кечиктирбестен Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Оптикалык патчкордторду сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты +996 (312) 61-10-48 телефон номери же akenzhebaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

19 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе товарларын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 12-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “кеңсе товарларын сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

20 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе ишинде керектелүүчү ак кагаздарды сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 7-мартында жарыяланган. 

 

Баа котировкаларды сыртына “кеңсе ишинде керектелүүчү ак кагаздарды сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

21 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кеңсе техникалары үчүн чыгаша материалдарын (Энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булагы үчүн аккумуляторлорду) сатып алуу боюнча котировкаларды сурап билүүгө катышууга чакырат. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 5-мартында жарыяланган. 

Баа катировкалары (сунушу) gisakova@nbkr.kg электрондук   почтасына же конвертке салынып, чапталган түрдө Бишкек шаары, Чүй 168, «Экспедиция» 117-бөлмөсү дарегине «Кеңсе техникалары үчүн (Энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу булагы үчүн аккумуляторлорду) чыгаша материалдарын сатып алуу боюнча котировкаларды сурап билүүгө» деп белгиленип, 2018-жылдын 16-мартында саат 15-00дон кечиктирилбестен жөнөтүлүүгө тийиш. 

Баа котировкаларын сурап билүүгө катышуу үчүн зарыл документтерди алуу боюнча + 996 (312) 66-91-75 телефону же erojkov@nbkr.kg  электрондук почтасы аркылуу кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

22 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы бүт кийим тазалоочу аппараттын кремин сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 22-февралынды жана 3-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “бүт кийим тазалоочу аппараттын кремин сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 15-мартында саат 14:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

23 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы токулбаган кездемени сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 3-мартында жана 13-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “токулбаган кездеме сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

24 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы чарба буюмдарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 3-мартында жана 13-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “чарба буюмдарын сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

25 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы даараткана кагазын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 3-мартында жана 13-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “даараткана кагазын сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

26 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жууп-тазалоо каражаттарын сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 3-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “жууп-тазалоо каражаттарын сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Жууп-тазалоо каражаттарын берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Азамат ДП» ЖЧКсы утуп алды. «Азамат ДП» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Медеров атындагы көчө 8/2 үй дареги боюнча катталган. 

27 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Д.Асанов атындагы сейил багын көрктөндүрүү үчүн смарагд туясын сатып ала тургандыгын жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 1-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберүү же баа котировкасы салынган конверт сыртына “смарагд туясын сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 12-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Д.Асанов атындагы сейил багын көрктөндүрүү үчүн смарагд туясын берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «АГТ-Азия» ЖЧКсы утуп алды. «АГТ-Азия» ЖЧКсы Чуй областынын, Аламедин районунун Лебединовка а., Жениш атындагы пр., 29 үй дареги боюнча катталган. 

28 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборуна (“Толкун” пансионаты) бир кишилик кроватын матрасы жана тумбасы менен, тумбасы бар столун сатып ала тургандыгын жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 1-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберүү же баа котировкасы салынган конверт сыртына “бир кишилик кроватын матрасы жана тумбасы менен, тумбасы бар столун сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 15-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

29 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Окуу-ден соолукту чыңдоо борборуна (“Толкун” пансионаты) бир кишилик матрастарын сатып ала тургандыгын жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 28-февралында жана 16-мартында жарыяланган. 

Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберүү же баа котировкасы салынган конверт сыртына “бир кишилик матрастарын сатып алуу баасы” деп белгилөө менен чапталган түрдө 2018-жылдын 13-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшыруу зарыл. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

30 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы үн жабдууларын сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 27-февралында жана 13-мартында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-март күнү саат 11:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) “Үн жабдууларын сатып алуу боюнча котировкалар” деген белги менен тапшырылууга тийиш. 

Кошумча маалыматты  +996 (312) 66-91-85 телефон номери же aerkinbaev@nbkr.kg электрондук дареги аркылуу алсаңыздар болот. 

Үн жабдууларын берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Sound KG» ЖЧКсы утуп алды. «Sound KG» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Манас атындагы көчө 28 үй дареги боюнча катталган. 

31 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Kaspersky CyberSafety Online Platform Full (банк кызматкерлерин маалымат коопсуздугу боюнча корпоративдик окутуудан өткөрүүнүн Касперски платформасы) программалык камсыздоосун сатып ала тургандыгын жарыялайт.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 15-февралында жарыяланган. 

Баа котировкалары конвертке салынып, чапталган түрдө, сыртына “Kaspersky CyberSafety Online Platform Full программалык камсыздоосу боюнча баа котировкалары” деп белгилөө менен 2018-жылдын 26-февралында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшырылууга тийиш.  

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-91-58 телефонуна жана easanaliev@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

Kaspersky CyberSafety Online Platform Full (банк кызматкерлерин маалымат коопсуздугу боюнча корпоративдик окутуудан өткөрүүнүн Касперски платформасы) программалык камсыздоосун берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Information and Financial Solutions» ЖЧКсы утуп алды. «Information and Financial Solutions» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Воронеж атындагы көчө 15 үй дареги боюнча катталган. 

32 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыктар болгон тараптарды:  

- көлөмү 58*105 см. 12 000 даана, түсү ак; 

- көлөмү 50*60 см. 8 000 даана, түсү ак полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча баа котировкасына катышууга чакырат. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 15-февралында жарыяланган. 

Сунуштар 2018-жылдын 26-февраль күнү саат 14.00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын “Экспедиция” бөлмөсүнө «Полипропиленден жасалган каптарды сатып алуу боюнча котировкалар» деп белгилөө менен сунушталууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу боюнча + 996 (312) 66-92-19 телефонуна же bmesengulova@nbkr.kg. электрондук почтасына кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

33 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы өз логотиби түшүрүлгөн  бренд продукцияларды (футболкаларды, ланъярддарды, чапталма кагаздарды, көктөмөлөрдү, калем саптарды, блокнотторду) сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 13-февралында жана 22-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларды сыртына “бренд продукцияларын сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 06-мартында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Өз логотиби түшүрүлгөн  бренд продукцияларды (футболкаларды, ланъярддарды, чапталма кагаздарды, көктөмөлөрдү, калем саптарды, блокнотторду) берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «ПромоЛэнд» ЖЧКсы утуп алды.  

34 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы автоунааларга видеокаттоочуларды сатып алуу туууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 13-февралында жана 22-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларын shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “автоунаарга видеокаттоочуларды сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-февралда (1-мартта) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Автоунааларга видеокаттоочуларды берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан Храмцов И.Ю. ЖИи утуп алды. Храмцов И.Ю. ЖИи Бишкек шаарынын, Киев атындагы көчө 42а үй дареги боюнча катталган. 

35 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жетекчилик үчүн каралган отургучун сатып алуу туууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 12-февралында жана 20-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “жетекчилик үчүн каралган отургучун сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 19-февралда (1-мартта) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефону жана easanbekov@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Жетекчилик үчүн каралган отургучун берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Картелл» ЖЧКсы утуп алды. «Картелл» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Ибраимов атындагы көчө 24 үй дареги боюнча катталган. 

36 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы сервердик жабдууларды, лицензияланган VMware жана Red Hat программалык камсыздоолорду сатып алуу боюнча төмөнкү үч лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

№1 лот. Сервердик жабдуулар; 

№2 лот. Лицензияланган Red Hat программалык камсыздоосун; 

№3 лот. Лицензияланган VMware программалык камсыздоосун. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-февралында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 5-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 22-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүп, келишим колдонулган мөөнөт ичинде көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 9-мартында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 9-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«СофтЛайн Интернейшнл» ЖЧКсы №1-лот, №2-лот, №3-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззаков атындагы көчө 19). 

37 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Toyota Camry» маркасындагы автоунаалардын отургучтарына үч кабын сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 8-февралында жана 20-февралында жарыяланган. 

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “автомашинанын отургучу үчүн кап сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 16-февралда (28-февралда) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Баа котировкалар өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

38 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кол үчүн крем сатып ала тургандыгы тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 13-февралында жана 22-февралында жарыяланган.  

Баа котировкаларды сыртына “кол үчүн крем сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 20-февралында (1-мартында) саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн Мамбетакунова Розанын (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Баа котировкалар өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

39 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кагаз пакеттерин сатып алуу тууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 6-февралында жарыяланган.  

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “кагаз пакеттерин сатып алуу баа котировкалары”, деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 13-февралында саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук маалымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна жана rmambetakunova@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Кагаз пакеттерин берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «KIRLand» ЖЧКсы утуп алды. «KIRLand» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Аламедин-1 мкр. 75 үй дареги боюнча катталган. 

40 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эки желек жана эки желек сабын сатып алуу туууралуу жарыялайт. 

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 5-февралында жана 13-февралында жарыяланган.  

Баа котировкаларды shaidarkulov@nbkr.kg электрондук дарегине жиберсеңиздер болот, же болбосо баа котировкалардын сыртына “желек сатып алуу баа котировкалары”, “желек сабын сатып алуу баа котировкалары” деп жазылган конвертке салынып, чапталган түрдө 2018-жылдын 12-февралда саат 15:00 чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө сунушталууга тийиш. 

Толук малымат алуу үчүн (312) ) 66-92-86 телефону жана dprikop@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кайрылсаңыздар болот. 

Баа котировкалар өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

41 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы түйүндүк жабдууларды сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрөт: 

Лот №1. Коммутаторлор; 

Лот №2. Маршрутизаторлор. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 26-январында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2018-жылдын 13-февралында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 9-февралында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселеси боюнча техникалык координатор менен байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлүүгө жана ал келишимдин колдонуудагы мөөнөтүндө көбөйүү жагына өзгөрбөөгө тийиш.  

Сынак боюнча сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2018-жылдын 16-февралында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана каралбайт.  

Сынак боюнча сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 16-февралында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52 телефон номери же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«Green Light» ЖЧКсы №1-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Табышалиев атындагы көчө 57). 

«Terratech» ЖЧКсы №2-лот боюнча жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Раззаков атындагы көчө 55). 

42 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кызыкдар тараптарды планшеттерди сатып алуу боюнча котировкалар талабына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-январында жарыяланган.  

 

Баа котировкалары конвертке салынып, “Планшеттерди сатып алуу боюнча котировкалар” деп белгилөө менен 2018-жылдын 31-январь күнү саат 11:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө (“Экспедиция”) тапшырылууга тийиш. 

Баа котировкасына катышуу үчүн тиешелүү документтерди алуу боюнча суроолор менен + 996 (312) 66-91-85 телефону же kakmatova@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу кайрылууга болот. 

Планшеттерди берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Визард Компьютерс» ЖЧКсы утуп алды. «Визард Компьютерс» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Токтогул атындагы көчө 93 үй дареги боюнча катталган. 

43 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, таза сууну (ичүү үчүн каралган) сунуштоочуларды баа котировкасына катышууга чакырат.  

Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 9-январында жарыяланган.  

 

Котировкаларды конвертке салып, чапталган түрдө, сыртына «Таза суу боюнча котировкалар» деп белгилөө менен 2018-жылдын 18-январынын саат 15:00дөн кечиктирбестен, Улуттук банктын Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча жайгашкан имаратынын 117-бөлмөсүнө тапшырууну өтүнөбүз. 

Кеңири малымат алуу үчүн (312) 39-22-77 телефонуна же easanbekov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылсаңыздар болот. 

Таза сууну (ичүү үчүн каралган) берүүчүлөргө сунуштар менен кайрылуулардын арасынан «Ак-Бата» ЖЧКсы утуп алды. «Ак-Бата» ЖЧКсы Бишкек шаарынын, Фатьянова атындагы көчө 1-1 үй дареги боюнча катталган.