> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

№ 

Сатып алуунун аты 

Сатып алуу жөнүндө маалымат 

Сатып алуунун статусу 

Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын контролдук-өткөрмө күркөсүн реконструкциялоо жана административдик имарат жайларын ремонттон өтөрүү боюнча иштерди сатып алуу боюнча төмөнкү эки лоттон турган республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт: 

1-лот боюнча «Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын контролдук-өткөрмө күркөсүн реконструкциялоо боюнча»; 

2-лот боюнча «Улуттук банктын Ысык-Көл областтык башкармалыгынын административдик имарат жайларын ремонттон өткөрүү боюнча». 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-февралында жарыяланган. 

Документтер 2018-жылдын 27-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 16-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын «30» мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «30» мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынак өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

Улуттук банктын «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборун («Толкун» пансионаты) дене тарбия - ден соолукту чыңдоо жайын чарбалык имаратка өзгөртүп курууну пландаштыруу боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу үчүн республикалык ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-февралында жарыяланган. 

Документтер 2018-жылдын «19» мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын «12»-мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 14:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын «23» мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын «23» мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Улуттук банк төмөнкү эки лоттон турган Долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча иштерди сатып алуу боюнча республикалык ачык сынакка катышууга чакырат: 

1-лот боюнча «Улуттук банктын «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы эки - №2, №3 конок үйлөрүн куруу» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча»; 

2-лот боюнча «Улуттук банктын «Окуу-ден соолукту чыңдоо борборунун («Толкун» пансионаты) аймагындагы эки №3 жана №4 үч кабаттуу имараттарды куруу» объекти боюнча долбоордук-сметалык документтерди иштеп чыгуу боюнча». 

Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2018-жылдын 23-февралында жарыяланган. 

Документтер 2018-жылдын 19-мартында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2018-жылдын 12- мартында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу маселелери боюнча техникалык координаторго байланышуу зарыл. 

Сынак боюнча сунуштар 2018-жылдын 22-мартында саат 14:00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сунуштар кароого алынбайт.  

Сунуштар салынган конверттер 2018-жылдын 22-мартында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сатып алуу жүргүзүүдө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жер участогунда  геотехникалык иликтөө боюнча кызмат корсотуусун сынактык кызмат көрсөтүүсүн сатып алуу үчүн ачык сынак өткөрө тургандыгын жарыялайт. Сынак өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 10-ноябрында жарыяланган. 

Сынактык документтер 2017-жылдын 28-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча берилет.  

Сынак алдындагы конференция 2017-жылдын 22-ноябрында Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 16:00дө өткөрүлөт. Конференцияга катышуу үчүн суроолор боюнча техникалык координаторго менен байланышуу керек. 

Сынактык сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча 2017-жылдын 1-декабрында саат 14:00гө чейин кабыл алынат.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган сынактык сунуштар кабыл алынбайт жана кароого алынбайт.  

Сынактык сунуштар салынган конверттер 2017-жылдын 1-декабрында саат 14:00дө ачылат. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-52-83 телефон номерине же tender@nbkr.kg 

электрондук почтасы аркылуу техникалык координаторго кайрылууга болот. 

Сынак коммиссиясы тарабынан келип түшкөн сунуштарга баа берүүнүн жыйынтыгына ылайык, сынакты өткөрүлгөн катары таануу чечими кабыл алынган. 

«КыргызГИИЗ» ААКсы жеңүүчү катары аныкталганды (юридикалык дареги: Бишкек ш., Ж.Боконбаев атындагы көчө 138). 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Үмөталиев, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын тышкы муздак суу менен камсыз кылуу түйүнүн ремонттоо боюнча курулуш-кураштыруу иштерине, баа котировкаларын талап кылуу ыкмасында сатып ала тургандыгын маалымдайт. Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 14-августунда жарыяланган. 

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168, бөлмө -117 “Экспедиция” дареги боюнча 2016-жылдын 11 сентябрына саат 14:00гө чейин "Запрос котировок на строительно-монтажные работы” деп белгилөө менен калтырууга болот.   

Курулуш - кураштыруу иштери боюнча технкалык тапшырманы алуу боюнча суроолор болсо +996 (312) 61-05-48 телефонуна жеkaltymyshov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот.   

Үмөталиев, 101 дареги боюнча жайгашкан имаратынын тышкы муздак суу менен камсыз кылуу түйүнүн ремонттоо боюнча курулуш-кураштыруу иштерине баа котировкасын салыштырып аныктоо жыйынтыгы боюнча «ATT Concepts» ЖЧКсы жеңүүчү катары таанылган. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Чүй проспектиси 168, дареги боюнча жайгашкан имаратынын “А” блогунун жылуулук системаларына кошумча радиатордук секцияларын кошуп орнотуу боюнча курулуш-кураштыруу иштерине, баа котировкаларын талап кылуу ыкмасында сатып ала тургандыгын маалымдайт. Баа котировкаларын өткөрүү туралуу жарыя 2017-жылдын 7-сентябрында жарыяланган. 

Сунуштар Бишкек шаары, Чүй пр., 168, бөлмө -117 “Экспедиция” дареги боюнча 2016-жылдын 15 сентябрына саат 14:00гө чейин "Запрос котировок на строительно-монтажные работы” деп белгилөө менен калтырууга болот.   

Курулуш - кураштыруу иштери боюнча технкалык тапшырманы алуу боюнча суроолор болсо +996 (312) 61-05-48 телефонуна жеkaltymyshov@nbkr.kg электрондук дарегине кайрылып, түшүндүрмө алсаңыздар болот.   

Баа котировкалары өткөрүлбөгөн катары таануу чечими кабыл алынган.