> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

Атайын жөнгө салуу режимдеринин реестри 

№ 

Лицензиянын номери 

Берилген күнү 

Атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусунун/катышуучуларынын аталышы 

Атайын жөнгө салуу режими бекитилген күнү 

Тестирлөөнүн башталган күнү 

Тестирлөөнүн аяктаган күнү 

Веб-сайт жана байланыш маалыматтар 

Айкын дареги 

7001281020 

28.10.2020 ж. 

«М Булак» Микрокредиттик компаниясы» ЖЧК 

26.10.2020 ж. 

02.11.2020 ж. 

29.10.2021 ж. 

www.mbulak.kg  

+996 (312) 97 96 95 

bishkek@molbulak.kg  

Бишкек ш., Юнусалиева көчөсү, 118 

«Банктар аралык процессинг борбору» ЖАК 

www.ipc.kg 

+996 (312) 63 77 38, 

office@ipc.kg  

Бишкек ш., Ауэзов көчөсү, 1/2 

7002260821 

26.08.2021 ж. 

«Региональные платежные системы» («РПС») ЖЧК 

24.08.2021 ж. 

01.09.2021 ж. 

30.08.2022 ж. 

www.nambaone.app  

+996-559-242-242 

info@nambaone.app  

Бишкек ш., Раззакова көч., 32, «ОЛИМП» ББ 

43/2 

14.09.2021-ж. 

«Бакай банк» ААК 

09.09.2021-ж. 

14.09.2021-ж. 

13.09.2022-ж. 

www.bakai.kg  

+996 (312) 61 0061 

bank@bakai.kg 

Бишкек ш., 

Москва көчөсү, 118