Сынактар


Датасы: 20.03.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай тууралуу маалымат  

 

Бүгүнкү күндө коронавирус инфекциясына каршы аракеттерден улам, дүйнөдөгү бардык өлкөлөр айрым чектөөлөргө жана экономикалык кесепеттерге туш болууда. Региондордо да, бүтүн дүйнөдө да экономикалык жигердүүлүктүн басаңдашы байкалып турат. Мындан тышкары, башка факторлор менен бирге ОПЕК+ макулдашуусунун токтотулушу ушул жылдын март айынын башында энергия продукцияларына баалардын кескин төмөндөшүнө алып келген. Бул факторлордун канчага созулушу белгисиз болгондуктан, көпчүлүк өлкөлөр алтын валюта резервин жана макроэкономикалык туруктуулукту сактап калуу максатында, татаал, бирок ошол эле учурда зарыл экономикалык чараларды колдонууга аргасыз болуп жатышат. 

Кыргыз Республикасынын экономикасы регионалдык соода-экономикалык мамилелерге байланыштуу экендигин эске алганда, экономикалык тышкы таасирлер Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүнүн валютасынын курсу төмөндөгөндөй эле, улуттук валютанын сомдун курсуна да тиешелүү таасирин тийгизген. АКШ долларынын мындай бекемделиши көпчүлүк өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн рыногунда да байкалган.  

2020-жылдын 19-мартында дүйнөнүн финансылык рынокторунда сакталып турган тобокелдиктердин таасири менен АКШ доллары 84,9 сом деңгээлине чейин бекемделген. АКШ долларынын мындай курсу ички рынокто чет өлкө валютасына болгон суроо-талаптын жана сунуштун катышы катары түптөлгөн. Ре/экспорттук операциялардан жана акча которуулардан валюта агымынын төмөндөшү сыяктуу психологиялык жана фундаменталдуу факторлор АКШ долларынын мына ушундай бекемделишине алып келген объективдүү экономикалык факторлордон болгон.  

Мында, Улуттук банк ички валюта рыногуна катышуу менен АКШ долларын сатуу боюнча интервенцияларды жүргүзүп турган. Калктын чет өлкө валютасына болгон суроо-талабын канааттандыруу максатында, 2020-жылдын башынан тартып 19-мартка чейин нак эмес жана нак формада 202,7 млн. АКШ доллары суммасына чет өлкө валютасын сатуу боюнча жети интервенция жүргүзгөн. Интервенциялардын негизги бөлүгү өтүп жаткан жылдын март айына туура келген. 

Бирок, тышкы таасирлерди жеңилдетүүгө багытталган валюта саясатынын чараларын узак убакыт бою колдонуу өлкөнүн эл аралык камдарынын айкын агылып чыгышына алып келиши мүмкүн. 

Улуттук банк ички валюта рыногунда жана тышкы финансы рынокторунда орун алып жаткан абалга дайыма байкоо жүргүзүп турат. Зарыл болгон учурларда тиешелүү операцияларды жүргүзүү менен валюта рыногуна катышууну улантат жана аны корректировкалоо үчүн зарыл инструменттерге ээ.  

 


Датасы: 20.03.2020
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 16 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Гранд КЭШ» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 20-майындагы № 5894 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 20-мартынан тартып 26-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

2. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспекти 6-14 дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Обмен» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 31-июлундагы № 5571 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

3. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Абдрахманов көчөсү 150 (№ 26 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Умар Компани» алмашуу бюросунун 2017-жылдын 19-сентябрындагы № 5578 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 

4. Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү, үй № 86 (№ 28 орун) дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Экспо мани» алмашуу бюросунун 2019-жылдын 28-ноябрындагы № 5955 лицензиясынын аракети 2020-жылдын 19-мартынан тартып 25-мартын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 13.01.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2020-жылы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын коллекциялык монеталарынын эскиздеринин долбоорлорун иштеп чыгуу үчүн сүрөтчү-дизайнерлер арасында төмөнкү талаптарга ылайык, ачык сынак жарыялайт:  

Сериясы 

Темасы 

Металлы 

Диаметри  

(мм) 

Формасы 

Тарыхый окуялар 

Эгемен Кыргыз Республикасына - 30 жыл 

999° алтын 

22,60 

Тегерек 

Эгемен Кыргыз Республикасына - 30 жыл 

925° күмүш 

38,61 

Тегерек 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору берилген теманы толук ачып берүүгө жана төмөнкү критерийлерге жооп берүүгө тийиш: 

- берилген темага шайкеш келүү

- жогорку деңгээлде көркөм аткаруу; 

- маданий жана эстетикалык ченемдерге туура келүү

- жеке чыгармачыл жөндөмдүүлүгүн колдонуу. 

 

Сынактын шарттары: 

1. Катышуучу ар бир монета боюнча кеминде төрт (4) эскиздин долбоорун иштеп чыгат, анын ичинде: 

- монетанын алдыңкы бетинин эскизи боюнча эки долбоор; 

- монетанын арткы бетинин эскизи боюнча эки долбоор.  

 

2. Монетанын жасалгасына коюлган талаптар: 

· «Эгемен Кыргыз Республикасына - 30 жыл» алтын коллекциялык монетасы: 

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжети, монетанын номиналы (100 сом) жана «Эгемен Кыргыз Республикасына - 30 жыл/ Независимой Кыргызской Республике - 30 лет» жазуулары түшүрүлөт; 

- арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2021» чагылдырылууга тийиш. 

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Au 999), салмагы (7,78g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетинде да жайгаштырылышы мүмкүн. Ошондой эле, «Национальный банк Кыргызской Республики» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазууларды да түшүрүүгө болот. 

· «Эгемен Кыргыз Республикасына - 30 жыл» күмүш коллекциялык монетасы:  

- монетанын алдыңкы бетине (аверс) негизги сюжет, монетанын номиналы (10 сом) жана Эгемен Кыргыз Республикасына - 30 жыл/ Независимой Кыргызской Республике - 30 лет» жазуулары түшүрүлөт; 

- арткы бетинде (реверс) сюжеттин уландысы, ошондой эле мамлекеттик герб, монетанын чыккан жылы «2021» чагылдырылууга тийиш

Монетанын металлы жана сапат белгиси (Ag 925), салмагы (28,28g) аткаруучунун көз карашы боюнча монетанын алдыңкы бети сыяктуу эле, арткы бетинде да жайгаштырылышы мүмкүн. Ошондой эле, «Национальный банк Кыргызской Республики» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазууларды да түшүрүүгө болот. 

3. Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору төмөнкү форматта берилүүгө тийиш: 

· А4 форматындагы кагазда жана рельефин иштеп чыгуу менен көркөм сүрөттөр монетанын өлчөмүндө жана чоңойтулган формада (диаметри 150 мм); 

· электрондук түрдө, JPG форматында. 

 

4. Ар бир эскиздин долбооруна коллекциялык монетанын сунушталган дизайнынын мазмунун чечмелеген түшүндүрмөлөр кошо тиркелүүгө тийиш. 

5. Сынактын жеңүүчүсүнө монетанын ар бир бетине 50 000 (элүү миң) сомдон алып эсептегенде, бир монетага 100 000 (жүз миң) сом өлчөмүндө сый акы төлөнөт. Сый акы Улуттук банк Башкармасы бекиткен эскиздин долбоорлоруна гана төлөнөт. 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлору «Сынак» (Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы үчүн) белгисин коюу менен Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Чүй проспекти 168 дареги боюнча Улуттук банкка (№318 иш бөлмөсү) тапшырылат. 

Коллекциялык монеталардын эскиздеринин долбоорлорун тапшыруу мөөнөтү 2020-жылдын 1-мартына чейин

Кошумча маалыматты (312) 66 92 27 же 66 92 24 телефондору аркылуу алсаңыздар болот.  

 


Датасы: 16.12.2019
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына талапкерлердин резервине киргизүү үчүн

талапкерлерди тандоо боюнча сынактын биринчи баскычынын жыйынтыгын маалымдайт 

 

Сынакка катышууну каалаган адамдар тапшырган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча сынак комиссиясы тарабынан сынактын төмөнкү катышуучулары минималдуу квалификациялык талаптарга туура келет жана аларга тесттен өтүүгө уруксат берүү чечими кабыл алынган: 

- башкаруу органдарынын мүчөлөрү кызмат орундарына: 

1-тизме 

№ 

Аты-жөнү 

Абдулдабеков Р.А. 

Алымкулов Ж.А. 

Дилдемуратова А.К. 

Иманходжаев И.А. 

Имаралиева Ф.Н. 

Кадыралиев У.К. 

Майтпасов М.Э. 

Сыдыков Ж. 

Эшбердиева Ч.М. 

10 

Никольский С.В. 

11 

Абдраимов Т.Ч. 

12 

Алиев А.А. 

13 

Мурзалиев Р.Н. 

14 

Ташбекова Н.М. 

15 

Джамалидинов У.К. 

16 

Бугубаева Н.А. 

17 

Сырдыбаева Н.М. 

18 

Даакыбаев А.Б. 

19 

Абдулаев Д.Ш. 

20 

Айдарова А.К. 

21 

Алыбаев Т.О. 

22 

Аширов А.Б. 

23 

Баяманова З.Э. 

24 

Ганиева У.И. 

25 

Джураев Б.М. 

26 

Жаанбаев К.М. 

27 

Имарбеков А.Р. 

28 

Каракожаев А.М. 

29 

Карбозов Б.И. 

30 

Козубеков А.А. 

31 

Куленбекова Ж.К. 

32 

Молдогазиева А.М. 

33 

Султанкулов И.Дж. 

34 

Таласбаев Э.Н. 

35 

Тыналиев Б.А. 

36 

Эргешев С.Т. 

37 

Абдраимова В. Б-М. 

38 

Абдырахманов М.И. 

39 

Асанбаев С.М. 

40 

Кожобаев А.Т. 

41 

Сагынов А.Дж. 

42 

Сатаров А.К. 

43 

Темиров К.А. 

44 

Тогочуева Г.А. 

45 

Туратбеков А.Т. 

46 

Чалбаев С.А. 

47 

Чотуралиев А.Б. 

 

- Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын ревизия комиссияларынын мүчөлөрү/ревизорлору кызмат орундарына: 

2-тизме 

№ 

Аты-жөнү 

Джамалидинов У.К. 

Даакыбаев А.Б. 

Дайыров Б.О. 

 

Тесттен өтүүгө уруксат берилбеген чечим менен макул болбогон сынактын катышуучусу ушул кулактандыруу жайгаштырылган учурдан тартып 2 жумуш күнү ичинде талапкерлер резервин түзүү боюнча сынак комиссиясынын дарегине далилдүү өтүнүч кат жазууга укуктуу. Комиссия сынактын катышуучусунун өтүнүчүн канааттандыруу же четке кагуу чечимин кабыл алышы мүмкүн. Комиссиянын чечими кабыл алынган күнү өтүнүч кат ээсине оозеки билдирилет.  

 

Тесттин суроолору түзүлгөн ченемдик укуктук актылардын тизмеси: 

 

жалпы суроолор: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы; 

- Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын "Акционердик коомдор жөнүндө" мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" мыйзамы; 

адистик боюнча суроолор: 

- коммерциялык банктардын, кепилдик фонддордун, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун иши боюнча ченемдик укуктук актылар; 

ревизорлор кызмат ордуна талапкерлер үчүн (жалпы суроолорго кошумча): 

- Кыргыз Республикасынын Салык кодекси; 

- Кыргыз Республикасынын "Аудитордук иш жөнүндө" мыйзамы; 

- Кыргыз Республикасынын "Бухгалтердик эсеп жөнүндө" мыйзамы; 

- Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары. 

 

Сынактын катышуучуларын тесттен өткөрүү 2019-жылдын 18-декабрында саат 14.00дө (каттоо саат 13.30дө башталат): 1-тизмедеги 1-14 номериндеги катышуучулар үчүн Бишкек ш., Т.Үмөталиев көчөсү 101 дарегинде; калган катышуучулар үчүн Бишкек ш., Чүй пр. 168 дарегинде өтөт. 

Сынактын катышуучулары өзү менен калемсап жана паспортун алып келүүгө тийиш, башка жеке буюмдарды алып келүүгө тыюу салынат. Сынактын катышуучулары кечиккен же келбеген учурда алар сынак катышуучуларынын тизмесинен чыккан катары эсептелет. 

Бардык суроолор боюнча (0312) 61-10-23 телефонуна кайрылсаңыздар болот.  

 


Датасы: 19.11.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына талапкерлер резервине киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынакка катышуу үчүн документтерди тапшыруу мөөнөтүн узарткандыгы жөнүндө жарыялайт.  

Сынак боюнча маалымат менен 2019-жылдын 6-ноябрындагы жарыядан таанышууга болот.  

Документтер 2019-жылдын 29-ноябрында саат 17:00гө чейин Бишкек ш., Чүй пр., 168 дареги боюнча жайгашкан имаратта кабыл алынат. Бардык суроолор боюнча (0312) 61-10-23 телефонуна кайрылсаңыздар болот.