Сынактар


Датасы: 15.05.2023
Туруктуу шилтеме

Улуттук банктын «Кыргыз сому тууралуу беш факты» 

интернет-викторинасын өткөрүү  

ЭРЕЖЕЛЕРИ 

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Бул Эрежелерде Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын социалдык тармактардагы баракчаларынын окурмандары арасында викторина өткөрүү тартиби жана шарттары жөнгө салынган. 

1.2. Викторинанын уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары Улуттук банк) саналат. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чүй пр., 168. Байланыш телефондору: 0312 61-06-67, 0312 61-06-52. 

1.3. Викторина өткөрүүнүн шарттары жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалымат Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында, ошондой эле Улуттук банктын социалдык тармактардагы расмий баракчаларында жайгаштырылат. 

1.4. Викторинанын аталышы «Кыргыз сому тууралуу беш факты». 

1.5. Викторина 2023-жылдын 15-майынан 19-майына чейин өткөрүлөт. 

1.6. Викторина Улуттук банктын социалдык тармактардагы расмий баракчаларында: Instagram: (@nbkr_kg), Facebook: (@kyrgyzbank1992) өткөрүлөт. 

1.7. Сынактын жеңүүчүлөрүнө Улуттук банк тарабынан баалуу белектер тапшырылат. 

 

2. Викторина өткөрүүнүн шарттары 

2.1. Викторинага катышуу жана баалуу сыйлыктарды утуп алуу үчүн Улуттук банктын социалдык тармактардагы аккаунттарына (Instagram, Facebook) катталуу зарыл. 

2.2. Улуттук банктын социалдык тармактардагы (Instagram, Facebook) баракчаларында 5 (беш) күн бою мамлекеттик жана расмий тилдерде даярдалган суроолор күн сайын жайгаштырылып турат. 

2.3. Викторинанын катышуучусу суроо камтылган билдирүүгө карата комментарий түрүндө өзүнүн жообун берүүгө тийиш. 

2.4. Викторинанын катышуучусу викторина өткөрүлгөн мезгилде 1 (бир) гана жолу байге ээси боло алат (3.1-пункт). 

2.5. Берилген суроого биринчилерден болуп туура жооп жазган катышуучулар викторинанын жеңүүчүлөрү болуп саналат. 

 

3. Викторинанын жеңүүчүлөрүн аныктоо критерийлери 

3.1. Викторинанын жеңүүчүлөрүн уюштуруучу суроо Улуттук банктын социалдык тармактардагы баракчаларына жайгаштырылгандан кийин күн сайын саат 17.00дө аныктайт. 

3.2. Викторинанын жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземи викторинанын жыйынтыгы чыгарылгандан кийин өткөрүлөт. 

 

4. Тараптардын укуктары жана милдеттери 

Катышуучу төмөнкүлөргө укуктуу: 

4.1. Викторинага ушул Эрежелерде аныкталган тартипте катышууга. 

4.2. Сынактын бардык шарттары аткарылгандан кийин жана катышуучу жеңүүчү катары таанылгандан кийин уюштуруучудан сыйлык берүүнү талап кылууга.  

Катышуучу төмөнкүлөргө милдеттенет: 

4.3. Жеңүүчү катары таанылган учурда төмөнкү маалыматтарды көрсөтүүгө: паспорттун маалыматтары (паспорттун сериясы жана номери, берилген жер жана датасы сканерден өткөрүлүп көрсөтүлөт). 

Уюштуруучу төмөнкүлөргө укуктуу: 

4.4. Инсандыгын тастыктаган документтерди көрсөтүүдөн баш тартканда же викторина боюнча берилген маалыматтар дал келбеген учурда жеңүүчүгө сыйлык берүүдөн баш тартууга. 

4.5. Викторинанын эрежелерин бузган учурда каалаган убакта катышуучуну викторинага катышуудан четтетүүгө (атап айтканда, катышуучу социалдык тармактарда ар кандай аккаунттар аркылуу бир нече жолу катталуу аракетин жасаган учурда). 

4.6. Калып калган сыйлыктарды өз каалоосу боюнча колдонууга.  

Уюштуруучу төмөнкүлөргө милдеттенет: 

4.7. Ушул Эрежелерде аныкталган тартипте викторина өткөрүүгө

4.8. Викторинанын жеңүүчүсүнө сыйлыкты ушул Эрежелерге ылайык тапшырууга.  

 

5. Сыйлыкты алуу тартиби жана шарттары 

5.1. Сыйлыктар жеңүүчүлөргө паспортун же инсандыгын тастыктаган башка документти көрсөткөндө гана берилет. 

5.2. Сыйлык алуу укугун башка бирөөгө өткөрүп берүүгө, ошондой эле утуштарды акчалай түрдө төлөөгө жол берилбейт. 

5.3. Викторинанын жеңүүчүсү кандайдыр бир себеп менен байгеден баш тарткан учурда, сыйлык викторинанын жеңүүчүсүнөн кийинки туура жооп жазган адамга берилет. 

 

6. Кошумча шарттар 

6.1. Викторинага 18 жашка толгон, Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналган жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган адамдар катыша алышат. Көрсөтүлгөн талаптарга жооп бербеген адамдар викторинага катышпайт жана байге алууга укугу жок. 

6.2. Викторинага катышуу автоматтык түрдө катышуучу ушул Эрежелер менен таанышкандыгын жана макулдугун билдирет. 

6.3. Викторинага катышуу менен катышуучу өзүнүн жеке маалыматтарын (аты-жөнүн, уюлдук телефон номери) текшерүүгө макулдугун берет. 

6.4. Викторинага катышуу менен катышуучу өзүнүн жеке маалыматтарын берүүгө жана аларды карап чыгууга макулдугун берет (Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунун сканерленген версиясын же жеңүүчүнүн инсандыгын тастыктаган башка документти уюштуруучуларга берүү). 

6.5. Викторинага уюштуруучу тараптын кызматкерлери жана алар менен аффилирленген адамдар (алар менен аффилирленген жактардын кызматкерлери), викторинаны даярдоого жана өткөрүүгө катышкан уюмдардын кызматкерлери, ошондой эле баардык көрсөтүлгөн адамдардын үй-бүлө мүчөлөрү катыша албайт.  

6.6. Викторинанын уюштуруучусу интернет-провайдерде келип чыккан техникалык үзгүлтүктөр жана викторинаны өткөрүүнүн жүрүшүндө орун алган кандайдыр бир үзгүлтүктөр үчүн күнөөсү жок болсо, жоопкерчилик тартпайт. 


Датасы: 19.04.2023
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ  

ачык тандоонун жыйынтыгы боюнча Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине  

төмөндөгү талапкерлерди киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынгандыгын билдирет  

 

№ 

Аты-жөнү 

Багыттар* 

Рыскулов Тилекмат Азизбекович  

КБ, КФ, ТС 

Жакишов Манас Жумадилович  

КБ, КФ, ТС 

Сатымкулов Миррад Женишбекович 

КБ, КФ 

Алыбаев Таалайбек Орунбаевич 

КБ, ТС 

Данияров Айдин Мунарбекович 

КБ, ТС 

Оморов Эркинбек Темирбекович 

КБ, ТС 

Турсунбеков Азамат Апсалбекович 

КБ, ТС 

Тулемушева Аида Мидиновна 

КБ, ТС 

Чотуралиев Асылбек Бадалбекович 

КБ, ТС 

10 

Сарбагишев Нурлан Бердибекович 

КБ, ТС 

11 

Шаршеналиев Бакыт Арстанбекович  

КБ, ТС 

12 

Асанкулов Эркинбек Сагыналиевич  

КБ, ТС 

13 

Асанбеков Улан Асанбекович  

КФ, ТС 

14 

Абдурахманова Дамира Сулаймановна 

КБ 

15 

Имаралиева Фарида Нурмахамотовна 

КБ 

16 

Мамыров Нурбек Аскарбекович  

КБ 

17 

Кочобаев Нурлан Рысбекович  

КБ 

18 

Таласбаев Эрмек Насрединович  

КБ 

19 

Сарбагышева Жылдыз Карыпбековна  

КБ 

20 

Мамбеткадыров Болот Нургазиевич  

КБ 

21 

Кыдыкеев Максат Шамшидинович 

КФ 

22 

Умарходжаев Мелис Батырбекович  

КБ 

23 

Иманкулова Чинара Кашкаровна  

ТС 

* Багыттар: КБ коммерциялык банктар, КФ кепилдик фонддор, ТС төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору. 

Тышкы резерв талапкерлеринин тизмесине киргизилбегендиги тууралуу чечимге макул болбогон талапкерлер тышкы резервге кирген талапкерлердин тизмеси жарыялангандан кийин 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка тиешелүү арыз берүүгө укуктуу. 


Датасы: 15.03.2023
Туруктуу шилтеме

 

 

«Сом Кыргызстандын жүзү» темасын мыкты чагылдыруу боюнча 

жалпыга маалымдоо каражаттары арасында республикалык сынак өткөрүү  

ТАРТИБИ 

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Бул жобо Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сомдун жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында басылма, электрондук жана аудиовизуалдык жалпыга маалымдоо каражаттарынын (мындан ары ЖМК) журналисттеринин арасындагы «Сом Кыргызстандын жүзү» республикалык сынагын (мындан ары сынак) өткөрүүнүн мөөнөтүн жана тартибин жөнгө салат. 

1.2. Сынакты өткөрүү жана анын жыйынтыктары жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий сайтында жана Улуттук банктын социалдык тармактардагы расмий баракчаларында жарыяланат.  

1.3. Сынак боюнча эмгектер берилген тема боюнча басылма, телекөрсөтүү сюжети же радиопрограмма түрүндө көрсөтүлөт. 

1.4. Сынактын максаты: 

- Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы темасына калктын кызыгуусун арттыруу маселесине жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жарандардын, мамлекеттик бийликтин өкүлдөрүнүн жана коомдук уюмдардын көңүлүн буруу. 

- ЖМКда сапаттуу жарыялоо аркылуу кыргыз сомунун имиджин жакшыртуу. 

1.5. Сынактын номинациялары: 

- мамлекеттик тилдеги эң мыкты телематериал; 

- расмий тилдеги эң мыкты телематериал; 

- мамлекеттик тилдеги эң мыкты радио материал; 

- расмий тилдеги эң мыкты радио материал; 

- басма сөз каражаттарында мамлекеттик тилдеги эң мыкты материал; 

- басма сөз каражаттарында расмий тилдеги эң мыкты материал; 

- интернет-басылмаларда мамлекеттик тилдеги эң мыкты материал; 

- интернет-басылмаларда расмий тилдеги эң мыкты материал; 

- аймактык маалымат каражаттарында эң мыкты материал.  

 

2. Сынактын тартиби жана шарттары 

2.1. Сынакка Кыргыз Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттарынын, анын ичинде теле жана радио журналисттеринин мамлекеттик жана расмий тилдерде берилген чыгармачылык иштери кабыл алынат. 

2.2. Бир автордун материалдарынын саны жана сынак боюнча эмгектердин көлөмү чектелбейт. 

2.3. Сынакка сунушталган эмгектер 2023-жылдын 1-мартынан 1-октябрына чейин ЖМКда жарыяланышы керек. 

 

3. Сынакка материалдарды берүүнүн тартиби 

3.1. Сынакка катышуу үчүн талапкерлер https://forms.gle/VT675ZapzUbV76Wf7 Google формасында онлайн-арыз толтурушу керек (мындан ары Google формасы) жана сынак боюнча эмгек ушул жобонун 3.2-пунктунда көрсөтүлгөн тартипте жайгаштырылышы зарыл.  

3.2.  Google формасында сынак боюнча эмгек жарыяланган интернет-ресурска түз шилтемени көрсөтүү керек же материалдын (гезиттин же журналдын сканерленген барагы, аудио файл, видео файл ж.б.) электрондук версиясы жайгашкан булут сактагычына түз шилтемени көрсөтүү зарыл, ошондой эле көчүрүп алуу мүмкүнчүлүгү берилүүгө тийиш.  

3.3. Арыздар 2023-жылдын 1-октябрын кошо алганда, саат 17:00гө чейин кабыл алынат. 

 

4. Сынак боюнча эмгектерди тандоо критерийлери 

4.1. Сынак боюнча эмгектерди баалоонун негизги критерийлери: 

- материалдын жарыяланган темага, номинацияга, сынактын шарттарына ылайык келиши; 

- теманы объективдүү ачып берүү

- колдонулган маалыматтардын ишенимдүүлүгү

- теманы жеткиликтүү түшүндүрүү

- теманы толук ачып берүү

- түрдүү форматтар жана визуализация (мультимедиа). 

 


Датасы: 11.03.2023
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт: 

 

 

- банктын жоюучусу (ликвидатор) 

 

- банктын убактылуу администратору 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын жоюучусу же убактылуу администратору

катары тиешелүү жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мүмкүн.  

Документтерди 2023-жылдын 31-мартында саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшыруу зарыл.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Бардык суроолор менен 31-29-12 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар. 

 

 Минималдуу квалификациялык талаптар (жүктөө) 

 

 Жеке маалымат тууралуу (жүктөө)  

 

 Анкета (жүктөө)  

 

 Документтердин тизмеги (жүктөө)  

 

 Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери (жүктөө)  

 

 Банктын жоюучусунун функционалдык милдеттери (жүктөө)  

 


Датасы: 01.03.2023
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын жүгүртүүгө киргизилишинин  

30 жылдыгына арналган  

«Сом Кыргызстандын жүзү» темада балдар арасында сүрөт/кол өнөрчүлүк боюнча республикалык чыгармачылык сынак өткөрүү  

тартиби 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы улуттук валютанын жүгүртүүгө киргизилишинин 30 жылдыгын белгилөөнүн алкагында 7-11 жаш курактагы балдар арасында «Сом Кыргызстандын жүзү» темада республикалык сынак (мындан ары сынак) өткөрөт. 

1.2. Сынакка даярдалган эмгектер берилген тематика боюнча сүрөттөр/кол өнөрчүлүк түрүндө берилет. 

1.3. Сынактын максаттары: 

- балдардын жана жаштардын улуттук валютага карата аяр мамилесин калыптандыруу; 

- финансылык сабаттуулук маселелерине балдардын жана жаштардын көңүлүн буруу; 

- жаштардын чыгармачылык жигердүүлүгүнө дем берүү, Улуттук банктын иши боюнча коомчулуктун кабардар болушун жакшыртууга жана калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга өбөлгө түзүү

1.4. Сынак боюнча эмгектердин темалары: 

- «Сом Кыргызстандын жүзү» / «Сом лицо Кыргызстана». 

- «Каражатыңды планда, өз келечегиңе кам көр» / «Планируй свои деньги, позаботься о своем будущем». 

- «Кыялдар канат байлаганда» / «Когда мечты становятся возможностью». 

 

2. Сынакты өткөрүүнүн тартиби жана шарттары 

 

2.1. Сынак 2023-жылдын 1-мартынан 1-апрелине чейин (материалдар саат 17:00дөн кечиктирилбестен жөнөтүлөт) өткөрүлөт: 

2.2. Сынак боюнча эмгектерди тандоо этап боюнча жүргүзүлөт. 

I этап. Добуш берүү менен комментарий калтырып эң кызыктуу 30 чыгарма аныкталат. Комментарий калтыруу үчүн төмөнкү шилтемени колдонуу керек: https://drive.google.com/drive/folders/1qXLss7AvYpNF0A5eJMXVuL38XfZyycY3?usp=share_link.  

Добуш берүү күнү

2023-жылдын 4-апрелинен 9-апрелине чейин. 

II этап. Сынактын жеңүүчүлөрүн көз карандысыз комиссия тарабынан аныктоо: 

2023-жылдын18-апрели. 

III этап. Жеңүүчүлөрдү жарыялоо: 

2023-жылдын 10-майы. 

2.3. Бир автор бир гана материал тапшыра алат. 

 

3. Сынакка материалдарды берүү тартиби 

 

3.1. Сынакка катышуу үчүн талапкерлер төмөнкү формада онлайн-арыз толтурушу керек: https://forms.gle/GZXWCrxiv8qod2Yb9 (мындан ары google-форма) жана сынакка тапшырыла турган эмгекти төмөнкү тартипте жайгаштыруу/жөнөтүү зарыл: 

3.2. Сүрөт/кол өнөрчүлүк түрүндөгү сынак боюнча эмгектер (скан-документ/фото сүрөт) - Улуттук банктын тармактык ресурсуна иштерди жайгаштыра турган Улуттук банктын кызматкерлеринин электрондук почтасына жөнөтүү керек: 

- Ысык-Көл областы nmakeshov@nbkr.kg

- Ош областы - eismanov@nbkr.kg

- Нарын областы - aryskulova@nbkr.kg

- Жалал-Абад областы - uaskarbekov@nbkr.kg

- Талас областы skokoev@nbkr.kg

- Баткен областы - nsaparova@nbkr.kg

- Чүй областы жана Бишкек шаары - dtokmambetova@nbkr.kg

3.3. Сүрөттөр jpeg, png форматында берилет. Сүрөттүн көлөмү 1 Мб, туурасы - 2000 px ашпашы керек. Эмгектер https://finsabat.kg/ интернет галереясына жайгаштырылат. 

 

4. Сынак боюнча эмгектерди тандоо критерийлери 

 

4.1. Сынак боюнча эмгектерди баалоонун негизги критерийлери: 

- идеянын өзгөчөлүгү

- композициясы, 

- түстөрдү шайкеш колдонуу, 

- аткаруу техникасы, 

- жалпы көркөмдүгү

4.2. Сынактарга башка авторлордун эмгектеринин көчүрмөлөрү, автор жөнүндө толук эмес маалымат менен берилген материалдар, ошондой эле ар кандай социалдык топтордун өкүлдөрүнүн ар-намысын жана кадыр-баркын кемсинткен, же зомбулук көрүнүштөрүн камтыган, курчап турган чөйрөгө жана экологияга зыян келтирген иштер кабыл алынбайт. 

4.3. Тартиптин талаптарына ылайык келбеген эмгектерге сынакка катышууга жол берилбейт жана формалдуу белгиси боюнча четке кагылат. 


Датасы: 15.02.2023
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  

директорлор кеңешине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо боюнча документтерди кабыл алуу мөөнөтүн 2023-жылдын 3-мартына саат 17:00 чейин узартуу жөнүндө жарыялайт. 

 

Коммерциялык банктардын директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы 10 (он) жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде  

3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу;  

2) акыркы 10 (он) жыл аралыгында банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

4) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүү;  

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун 4-бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына туура келбөөгө тийиш.  

 

Кепилдик фонддордун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

2) банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде  

1 (бир) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү, ошондой эле корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу, алар сертификаттар же аталган багыт боюнча окуудан өткөндүгү тууралуу башка документтер менен тастыкталууга; 

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө" жобонун 3-главасынын 28-пунктунун шарттарына туура келбөөгө тийиш. 

 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана маалымат технологиялары, экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу, анын ичинен кеминде 2 (эки) жыл жетектөөчү кызматтарда*;  

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана банктардын, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

4)  соттолгон эмес болуу. 

 

*Жетекчи кызмат орду дегенден улам, тиешелүү уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу аталган уюмдун бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт.  

 

Бардык талапкерлерге карата кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Граждандык кодексин, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларды билүү

 

Талапкер төмөнкү учурларда сынакка катыша албайт: 

- соттун чечими менен ишке жөндөмсүз/ жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылса; 

-  мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген мөөнөт ичинде тиешелүү кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылса; 

- кызмат ордуна карата белгиленген квалификациялык талаптарга дал келбесе; 

- акырына чыгарылбаган сот иши бар болсо. 

 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына резервден сунушталган жана тандалган талапкерлердин функционалдык милдеттери: 

 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, коомдун уставына жана башка ички документтерге ылайык жүктөлгөн функцияларды жана ыйгарым укуктарды аткаруу. 

- өз иш-аракетинде акыл-эстүүлүк жана ак ниеттүүлүк принциптерине таянуу менен иш алып баруу, Улуттук банкка же коомго түздөн-түз же кыйыр түрдө зыян алып келиши мүмкүн болгон (материалдык, аброй ж.б.) чечимдерди кабыл албоо.  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат:  

- белгиленген формага ылайык арыз (жүктөп алуу); 

- белгиленген формага ылайык жеке маалыматтар жана ишкердик кызыкчылыктар тууралуу маалымат, баракчанын ар бир бетине кол коюлууга тийиш (жүктөп алуу), 

- белгиленген формага ылайык түзүлгөн анкета, анын ар бир бетине кол коюлууга тийиш (жүктөп алуу); 

- паспорттун көчүрмөсү

- жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломдун жана анын тиркемесинин көчүрмөсү

- кошумча билим жана квалификация жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгер бар болсо); 

- эмгек китепчесинин иштеген жеринен же нотариустан документтерди тапшырган күнгө чейин 3 (үч) жумуш күнүнөн эрте эмес датага күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

Эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо же Кыргыз Республикасынан тышкары башка мамлекеттин жарандыгы бар болсо, анда жогоруда көрсөтүлгөн документтерден тышкары, ал жогоруда көрсөтүлгөн документтерге кошумча тиешелүү мамлекеттин компетенттүү органынан анын соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө талапка ылайык легалдаштырылган документти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мындай уруксатты алуу милдеттүү болгон учурларда, эмгектенүүгө же иштин башка түрүн жүргүзүүгө уруксат берилген документти тапшырат. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышкан өлкөлөрдүн жарандары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт. 

 

Документтердин түп нускасын кагаз папкага көктөп, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнө Бишкек ш., Чүй проспекти 168 дареги боюнча сунуштоо зарыл же кол коюлган документтер электрондук түрдө PDF форматында reserv@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталышы мүмкүн 

Документтерди берүү мөөнөтү: 2023-жылдын 3-марты, саат 17:00 чейин. 

Сурап билүү телефону: (0312) 66-92-06.  

  ӨТҮНҮЧ КАТ

  МААЛЫМАТ

  АНКЕТА
Датасы: 24.01.2023
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  

директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт 

 

 

Коммерциялык банктардын директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы 10 (он) жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде  

3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу;  

2) акыркы 10 (он) жыл аралыгында банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

4) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүү;  

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобонун 4-бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына туура келбөө.  

Кепилдик фонддордун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

2) банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде  

1 (бир) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу*; 

3) кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү, ошондой эле корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу, алар сертификаттар же аталган багыт боюнча окуудан өткөндүгү тууралуу башка документтер менен тастыкталууга тийиш; 

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө" жобонун 3-главасынын 28-пунктунун шарттарына туура келбөө.  

 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун директорлор кеңештеринин мүчөлөрү кызмат орундарына тышкы резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана маалымат технологиялары, экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу, анын ичинен кеминде 2 (эки) жыл жетектөөчү кызматтарда*;  

2) кынтыксыз ишкердик абройго ээ болуу; 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана банктардын, төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

4)  соттолгон эмес болуу. 

 

 

*Жетекчи кызмат орду дегенден улам, тиешелүү уюмдун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, иш тажрыйбасына коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу аталган уюмдун бөлүмдөрүндө иштеген учурлар кошулбайт.  

 

Бардык талапкерлерге карата кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Граждандык кодексин, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» конституциялык Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын «Банктар жана банк иштери жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларды билүү

 

Талапкер төмөнкү учурларда сынакка катыша албайт: 

- соттун чечими менен ишке жөндөмсүз/ жөндөмдүүлүгү чектелген деп табылса; 

-  мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген мөөнөт ичинде тиешелүү кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылса; 

- кызмат ордуна карата белгиленген квалификациялык талаптарга дал келбесе; 

- акырына чыгарылбаган сот иши бар болсо. 

 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына резервден сунушталган жана тандалган талапкерлердин функционалдык милдеттери: 

 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, коомдун уставына жана башка ички документтерге ылайык жүктөлгөн функцияларды жана ыйгарым укуктарды аткаруу. 

- өз иш-аракетинде акыл-эстүүлүк жана ак ниеттүүлүк принциптерине таянуу менен иш алып баруу, Улуттук банкка же коомго түздөн-түз же кыйыр түрдө зыян алып келиши мүмкүн болгон (материалдык, аброй ж.б.) чечимдерди кабыл албоо.  

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат:  

- белгиленген формага ылайык арыз (жүктөп алуу); 

- белгиленген формага ылайык жеке маалыматтар жана ишкердик кызыкчылыктар тууралуу маалымат, баракчанын ар бир бетине кол коюлууга тийиш (жүктөп алуу), 

- белгиленген формага ылайык түзүлгөн анкета, анын ар бир бетине кол коюлууга тийиш (жүктөп алуу); 

- паспорттун көчүрмөсү

- жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломдун жана анын тиркемесинин көчүрмөсү

- кошумча билим жана квалификация жөнүндө документтердин көчүрмөлөрү (эгер бар болсо); 

- эмгек китепчесинин иштеген жеринен же нотариустан документтерди тапшырган күнгө чейин 3 (үч) жумуш күнүнөн эрте эмес датага күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

Эгерде талапкер Кыргыз Республикасынын резиденти эмес болсо же Кыргыз Республикасынан тышкары башка мамлекеттин жарандыгы бар болсо, анда жогоруда көрсөтүлгөн документтерден тышкары, ал жогоруда көрсөтүлгөн документтерге кошумча тиешелүү мамлекеттин компетенттүү органынан анын соттуулугу бар же жоктугу жөнүндө талапка ылайык легалдаштырылган документти, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мындай уруксатты алуу милдеттүү болгон учурларда, эмгектенүүгө же иштин башка түрүн жүргүзүүгө уруксат берилген документти тапшырат. Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган тиешелүү эл аралык келишимдерге жана макулдашууларга катышкан өлкөлөрдүн жарандары үчүн документтерди легалдаштыруу талап кылынбайт. 

 

Документтердин түп нускасын кагаз папкага көктөп, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнө Бишкек ш., Чүй проспекти 168 дареги боюнча сунуштоо зарыл же кол коюлган документтер электрондук түрдө PDF форматында reserv@nbkr.kg электрондук почтасына сунушталышы мүмкүн 

Документтерди берүү мөөнөтү: 2023-жылдын 14-февралы, саат 17.00 чейин. 

Сурап билүү телефону: (0312) 66-92-06.  

  ӨТҮНҮЧ КАТ

  МААЛЫМАТ

  АНКЕТА
Датасы: 20.12.2022
Туруктуу шилтеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

маалымат базасына талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт: 

 

 

- банктын жоюучусу (ликвидатор) 

 

- банктын убактылуу администратору 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалымат базасына киргизилген талапкерлер андан ары банктын жоюучусу же убактылуу администратору катары тиешелүү жагдайлар жаралган учурда дайындалышы мүмкүн.  

 

Документтерди 2022-жылдын 30-декабрында саат 17:00дөн кечиктирбестен тапшыруу зарыл.  

Белгиленген убакыттан кийин тапшырылган документтер кабыл алынбайт жана каралбайт. 

Жалпы квалификациялык талаптар, функционалдык милдеттер тууралуу кеңири маалымат жана сынакка катышуу үчүн талап кылынган документтер тизмеги Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтынын «Сынактар» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 

Бардык суроолор менен 31-29-12 телефону аркылуу комиссиянын катчысына кайрылсаңыздар. 

 

 Минималдуу квалификациялык талаптар

 Жеке маалымат жана ишкердик кызыкчылыктары тууралуу маалымат

 Анкета

 Документтердин тизмеги

 Убактылуу администратордун функционалдык милдеттери

 Банктын жоюучусунун функционалдык милдеттери