Кайта келүү

«Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» Жобосун бекитүү жөнүнүдө» долбооруна карата 

МААЛЫМДАМА-НЕГИЗДЕМЕ  

 

1. Максаты жана милдеттери 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан « Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» Жобосун бекитүү жөнүнүдө» долбоору иштелип чыкты.  

Бул долбоор 2019-жылдын 18-июлундагы № 89 Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Күрөө жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» мыйзамыны күчүнө киргендиги үчүн иштелип чыкты. 

Турак-жай кредитин берүү маселеси боюнча маанилүү элемент катары Турак жай-сактык кредиттик компанияларынын ишин лицензиялоо жана жөнгө салуу үчүн Улуттук банкка аталган компаниянын ишин лицензиялоого ыйгарым укук берүүчү жана андан соң Мыйзамдык деңгээлде аманатчылардын кызыкчылыктарын коргоо максатында мындай компаниянын ишин лицензиялануучу иштердин өзүнчө түрлөрүнө бөлүү боюнча укуктук база зарыл. Ушуларга байланыштуу, «Күрөө жөнүндө» Мыйзамдын 43-статьясын жаңы редакцияда берилди, ошондой эле «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 15-беренесинин  

26-2 «турак жай-сактык кредиттик компанияларынын иши» деген жаңы пункту менен толукталды жана 2-беренесинин 4-бөлүгүнүн экинчи абзацы жаңы редакцияда баяндалды.  

«Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 15-беренесинин 26-2) пунтуна ылайык турак жай-сактык кредиттик компанияларынын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын лицензиялана турган ишмердүүлүктөрдүн тизмегине киргизилди. 

«Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 2-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-абзацына ылайык Улуттук банк турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо, жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган болуп эсептелет. 

 

2. Түшүндүрмө берүүчү бөлүк 

Акыркы жылдары Кыргыз Республикасында ипотекалык насыялоо системасынын элементтерин пайдалануунун тажрыйбасы пайда болуп калды. Анын иштеши үчүн негиз калыптанды жана мыйзам базасы түптөлдү

Акыркы 10 жылда ипотекалык насыя берүүнүн жылдык көлөмү 2007-жылдагы  

2,0 миллиард сомдон 2017-жылдагы 5,9 миллиард сомго чейин дээрлик 2 эсе көбөйдү. Бул рыноктун аталган секторунда туруктуу өсүү темпи бар экендигин билдирет жана ал акырындык менен 2008-жылдагы финансылык кризистен кийин өз потенциалын калыбына келтирди. 2008 жана 2009-жылдары көлөмдүн азайгандыгы байкалган, бул дүйнөлүк кризистин таасирине дагы байланыштуу болгон. Бирок 2010-жылдан баштап берилген ипотекалык насыялардын ар жыл сайын берилүүчү көлөмүнүн туруктуу өсүшү байкалган. Турак-жай ипотекалык рынок мурунку кризиске чейинки деңгээлине 6 жылда 2013-жылы кайтып келди.

 

Ипотекалык насыялардын көлөмүнүн көбөйүшүнө «Мамлекеттик ипотекалык компания» ААКнын (мындан ары «МИК» ААКсы) каражаттарынын эсебинен берилүүчү, улуттук валютада гана берилүүгө тийиш болгон ипотекалык насыялар дагы таасирин тийгизди. 2017-жылы берилген ипотекалык насыялардын жалпы көлөмүнүн 30%ын «МИК» ААКнын инвестициялык каражаттарынын эсебинен берилген насыялар түздү.  

Бирок, берилген ипотекалык насыялардын көлөмүнүн өскөндүгүнө карабастан статистиканын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасында ипотекалык насыялардын үлүшү өлкөнүн ИДПнын жалпы деңгээлинин 1,2%ын гана түзөт. 10 жылдык мезгил аралыгында бул көрсөткүч 2,1%дан 1,2%га чейин төмөндөдү. Бул албетте, ипотекалык насыялардын көлөмүнүн өсүшү менен салыштырганда ИДПнын алдыга озгон өсүш темпине байланыштуу. Кыргыз Республикасындагы мындай көрсөткүч ипотекалык турак жай насыялоо рыногу өнүгүүнүн баштапкы баскычтарынын биринде экендигинин фактысы. Салыштыруу үчүн 2016-жылы ЕАЭБдин статистикасына ылайык бул көрсөткүч боюнча биринчи орунда Россия турган (ИДПнын 1,7%), мында турак жайды насыялоо рыногу салыштырмалуу өнүккөн. Өнүккөн жана экономикалык жактан туруктуу мамлекеттерде ипотекалык насыялардын ИДПнын түзүмүндөгү үлүшү болжол менен  

32-82%ды жана өнүгүп жаткан өлкөлөрдө 2-36% түзөт. 

 

Республикада ипотекалык насыялардын рыногу ипотекалык насыялар боюнча ставкаларды төмөндөтүүнүн шартында өсүүдө. Ипотекалык насыялар боюнча улуттук валютада жана чет өлкөлүк валютада дагы орточо белгиленген ставка 2012-жылдан бери туруктуу азайып келүүдө.

 

Калктын турак жай менен камсыз болушу маанилүү социалдык-экономикалык көрсөткүч болуп саналат жана мамлекеттин алдында турган негизги милдеттердин бири болуп саналат. 

КР Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча 6,14 млн адамдын жалпы санынан улам бир адамга карата турак жай менен камсыздоонун деңгээли  

13,1 чарчы метрди түзөт: 

Көрсөткүчтөрдүн аталышы 

2014 

2015 

2016 

Бир адамга жалпы аянт - бардыгы 

12,5 

13,0 

13,1 

Шаар жергеси 

14,6 

14,5 

14,3 

Айыл жергеси 

11,5 

12,3 

12,4 

2017-жылдын аягында республика боюнча жалпы аянты 1 080,5 миң чарчы метр, жалпы суммасы 38,8 млрд. сом болгон 10 202 турак жай бирдиги ишке берилди же  

1 адамга 0,17 чарчы метр, ал эми БУУнун социалдык жыргалчылыгынын индикатору боюнча параметр калктын жан башына 1 чарчы метрден кем болбоого тийиш. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кадастра жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо департаментинин маалыматы боюнча акыркы 2 жылда турак жай рыногунун активдүүлүгү өскөндүгү байкалууда: 

 

 

2016 

2017 

Өсүш % (

Төмөндөө% (

Өсүш %(

Төмөндөө% (

турак үй 

батир 

турак үй 

батир 

Турак үй 

батир 

Чүй обл. 

3 859 

2 476 

4 619 

2 950 

19,7 

19,1 

Бишкек ш. 

2 140 

10 169 

2 500 

12 577 

16,8 

23,7 

Ош обл. 

1 149 

169 

1 418 

250 

23,4 

47,9 

Ош ш. 

396 

2 384 

426 

2 911 

7,6 

22,1 

Жалал-Абад обл. 

1 337 

1 273 

1 596 

1435 

12,6 

12,7 

Ысык-Көл обл. 

1 067 

862 

1 292 

992 

21,1 

15,1 

Талас обл. 

520 

127 

538 

159 

3,5 

25,2 

Нарын обл. 

344 

145 

445 

228 

29,4 

57,2 

Баткен обл. 

434 

454 

521 

463 

20,0 

2,0 

Бардыгы 

11 246 

18 059 

13 265 

21 265 

18,0 

21,6 

Бир жагынан турак жай сатып алуу-сатуу рыногунун активдүүлүгүнө  

2016-2017-жылдардын аралыгында «Арзан турак жай 2015-2020» программасынын катышуучуларын ипотекалык насыялар менен камсыз кылуу боюнча «МИК» ААКнын активдүү иши таасирин тийгизди.  

Бирок ошого карабастан, Кыргыз Республикасында турак жай фондунун тартыштыгы жогорку деңгээлде экендиги байкалууда, аналитикалык маалыматтарга ылайык 30 млн чарчы метр турак жайды куруу зарыл. 

 

3. Социалдык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, экономикалык жана коррупциялык натыйжаларды болжолдоо  

Бул токтом долбоорун кабыл алуу бүтүндөй өлкө үчүн алгылыктуу социалдык-экономикалык натыйжаларга алып келет, буга кепилдиктерди берүү аркылуу чакан жана орто ишкердик субъекттери үчүн бизнесин өнүктүрүүгө, өндүрүшүн кеңейтүүгө, негизги каражаттарды сатып алууга жана модернизациялоого, жаңы технологияларды жайылтууга, инновациялык иштерге жана жаңы ишканаларды ачууга багытталган банктык кредиттерге жетүү мүмкүнчүлүгүн арттыруу менен жетишүүгө болот, бул Кыргыз Республикасынын экономикасынын өнүгүшүнө алып келет.  

Долбоордун кабыл алынышы социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерге алып келбейт, анткени долбоор ченемдери иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган жана жөнгө салынган турак жай-сактык кредиттик компанияларга көзөмөл жүргүзүүгө жана жөнгө салууга мүмкүндүк берет. 

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат  

Долбоор боюнча материалдар коомдук талкууга сунуштоо үчүн Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жайгаштырылган. 

 

5. Долбоордун мыйзамдарга ылайык келүүсүн талдап-иликтөө  

Сунушталган долбоор ченемдерин ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам ченемдерине каршы келбейт. 

 

6. Каржылоо зарылчылыгы жөнүндө маалымат  

Бул долбоор ченемдерин ишке ашыруу турак жай-сактык кредиттик компаниянын уставдык капиталын түзүү үчүн мамлекеттик бюджеттен кошумча финансылык сарптоолорду талап кылат. 

 

7. Жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө боюнча маалымат  

Долбоордун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө Ишкер субъекттердин ишине ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө методикасынын талаптарына ылайык иштелип чыккан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долбоор 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

20___-жылдын «__»_______ 

№______________________  

токтомуна карата тиркеме 

 

 

«Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо 

 

1-ГЛАВА. Жалпы жоболор 

 

1. Бул «Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо (мындан ары Жобо) Кыргыз Республикасынын аймагында түзүлгөн турак жай-сактык кредиттик компаниялардын (мындан ары ТСКК) ишин лицензиялоо тартиби, ТСККлардын капиталында чектүү катышууга уруксат алуу, алардын кызмат адамдарын макулдашуу, обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү аркылуу алардын ишкердик чөйрөсүн кеңейтүү тартиби, ошондой эле уюштуруу документтерине сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу тартиби белгиленген. 

2. Турак жай-сактык кредиттик компаниялар айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензияга ээ банк эмес финансы-кредит уюму болуп саналат жана анын иши аманатчылардын акча каражаттарын турак жай-сактык аманаттарга (депозиттерге) багыттоого жана контракттык турак жайга каражат топтоо системасынын катышуучуларына мамлекеттик турак жай программаларынын алкагында жеке курулушка, турак жайларды (батирлерди) сатып алуу же турак жай шартын жакшыртуу үчүн кредиттерди сунуштоого багытталган.  

3. Турак жай-сактык кредиттик компания акционердик коом түрүндө түзүлгөн коммерциялык уюм болуп саналат жана ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөн учурдан тартып юридикалык жак статусуна ээ болот. 

Турак жай-сактык кредиттик компаниянын уюштуруучулары/акционерлери катары төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берген жеке адамдар жана/же юридикалык жактар боло алышат: 

- канааттандыраарлык финансылык абалга ээ;  

- салыктарды, аларга теңдештирилген төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенмелери болбогон;  

- финансы-кредит уюмунун лицензиясын/күбөлүгүн кайтарып алууга алып келген иш-аракеттерин (аракеттенбей коюусун) кошо алганда, аларга карата таасир этүү чаралары колдонулбаган же анын/алардын банктык мыйзамдарды бузууга жол бергендигин тааныган чечимдер кабыл алынбаган; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте финансылык же экономикалык кылмыштар үчүн соттолбогон, жокко чыгарылбаган же жоюлбаган соттуулугу болбогон; 

- соттун уюштуруучуга/акционерге банк жана/же финансы багытында ишти жүзөгө ашыруусуна тыюу салган чечими болбогон. 

Төмөнкү жеке адамдар жана/же юридикалык жактар турак жай-сактык кредиттик компаниянын уюштуруучулары/акционерлери боло алышпайт: 

- тизмеси Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда каттоодон өткөртүлгөн же алардын катышуучулары жана/же аффилирленген жактары катары оффшордук аймактарда катталган юридикалык жактар же болбосо оффшордук аймактарда жашаган жеке адамдар; 

- тизмеси Улуттук банк тарабынан белгиленген оффшордук аймактарда жашаган, оффшордук аймактардын резиденттери болуп саналган жеке адамдар; 

- белгиленген тартипте өз иши, финансылык абалы, катышуучуларынын курамы жөнүндө маалыматтарды жана бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана иликтөөгө мүмкүндүк берген кандай болбосун башка маалыматтарды жана документтерди сунуштабаган же болбосо бенефициардык менчик ээлерин кошо алганда, юридикалык жактын катышуучуларын так идентификациялоого жана иликтөөгө мүмкүндүк бербеген маалыматтарды сунуштаган, ошондой эле өзүнүн кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктабаган жеке адамдар жана юридикалык жактар: 

- Улуттук банк тарабынан белгиленген тартипте ТСККнын акцияларын сатып алууга жумшалган акча каражаттарын алуу булактарынын мыйзамдуулугун тастыктабаган жеке адамдар жана юридикалык жактар. 

4. ТСКК өз ишин баштоо үчүн Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык Улуттук банктан айрым банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия алууга тийиш. 

5. ТСКК алар лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен жүзөгө ашырышы мүмкүн: 

1) турак жай-сактык аманаттарды (депозиттерди), башкача айтканда ТСККнын аманатчысы тарабынан ТСККнын эсебине салынган жана ТСККнын аманатчысынын турак жай шартын жакшыртууга багытталган улуттук валютадагы акча каражаттардын суммасын кабыл алуу; 

2) контракттык турак жайга каражат топтоо системасынын катышуучуларына мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана төлөөгө жөндөмдүүлүк шарттарында жеке курулушка, турак үйлөрдү (батирлерди) сатып алуу же турак жай шарттарын жакшыртуу үчүн кредиттерди берүү

Ушул Жобонун максаттарында контракттык турак жайга каражат топтоо системасынын катышуучусу катары жеке курулушка, турак үйлөрдү (батирлерди) сатып алуу же турак жай шартын жакшыртуу үчүн кредиттерди алуу максатында ТСККнын эсебине акча каражаттарды салган жеке адам таанылат. ТСККнын топтоо эсебин жүргүзүү, кредит берүү тартиби Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык жөнгө салынат. 

 

2-ГЛАВА. Улуттук банкка тапшырылуучу документтерге карата талаптар 

 

6. Улуттук банкка ушул Жобого ылайык сунушталуучу жана бирден көп барактан турган документтердин ар бир бетинде маалымат чагылдырылып, номер коюлуп, көктөлүп, талапка ылайык  кол тамга коюлуп, күбөлөндүрүлүүгө тийиш. Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык жарыялануучу жылдык отчеттор (түшүндүрмөлөр жана чечмелөөлөр, консолидацияланган баланс (финансылык абал жөнүндө отчет), кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет жана финансылык отчеттордун башка түрлөрү, ошондой эле финансылык отчеттуулуктун аныктыгын тастыктаган аудитордук корутунду камтылган) типографиялык ыкмада басылып чыккан китепче түрүндө да сунушталышы мүмкүн.  

7. Улуттук банкка документтин түп нускасы жана/же анын талапка ылайык тастыкталган көчүрмөсү сунушталууга тийиш. Чет өлкөлүк уюштуруучулар/акционерлер документтерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте сунуштоого тийиш. Чет тилде сунушталуучу документтер талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик жана/же расмий тилдердеги котормосу менен бирге берилиши зарыл. 

Зарылчылык келип чыккан шартта, айрым документтер Улуттук банктын талабы боюнча электрондук формада берилиши зарыл. 

8. Лицензия алууга өтүнүч жана документтер кайтарылып алынган учурда же лицензия берүүдөн, ТСККнын капиталында чектүү катышууга берилген өтүнүч катты канааттандыруудан баш тартылган шартта жана ушул Жобонун алкагында башка учурларда, ТСККнын жана өтүнүч ээсинин документтери Улуттук банк тарабынан кайтарылып берилбейт.  

9. Улуттук банк ушул Жобонун алкагында документтердин толук сунушталгандыгын жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн кароого алат. 

Эгерде ушул Жобонун алкагында сунушталган документтер толук эмес болуп чыкса же болбосо белгиленген талаптарга жооп бербесе (табылган кемчиликтер/дал келбестиктер лицензия/макулдук берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп саналган учурларды эске албаганда), Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү себептерин чагылдыруу менен ал документтерди жеткире иштеп чыгууга кайра өтүнүч ээсине кайтарат.  

10. Эгерде сунушталган документтер Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банкка белгиленген талаптарга жооп берген документтер сунушталган учурдан тартып эсептелет. 

11. Жободо башка учурлар каралбаса, Улуттук банктын документтерди кароо мөөнөтүнө өтүнүч ээси документтерди жеткире иштеп чыгуусуна кеткен убакыт кирбейт.  

 

3-ГЛАВА. Турак жай-сактык кредиттик компанияны уюштуруу 

 

12. Турак жай-сактык кредиттик компанияны уюштуруу жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийин аны уюштуруу үчүн зарыл документтерди даярдоо максатында уюштуруучулар/акционерлер документтерди карап чыгуу маселелери боюнча Улуттук банк менен иш алып баруу боюнча ыйгарым укуктуу адамды (мындан ары ыйгарым укуктуу адам) аныкташат. 

13. ТСККнын лицензиясын алуу үчүн төмөндө көрсөтүлгөн документтер Улуттук банкка сунушталууга тийиш: 

1) Директорлор кеңешинин төрагасынын же уюштуруучу/акционер (бир уюштуруучу/акционер болгон шартта) тарабынан же уюштуруучулардын/акционердин жалпы жыйынында ыйгарым укук чегерилген адамдын кол тамгасы коюлган лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат (1-тиркеме);  

2) уюштуруучулардын/акционерлердин жалпы жыйынында толтурулган протокол же уюштуруучунун/акционердин (бир уюштуруучу/акционер болгон шартта) ТСККны түзүү, уставды бекитүү, анын кызмат адамдарын дайындоо/шайлоо жөнүндө  тиешелүү чечими (эки нускада);  

3) уюштуруу келишими (эки же андан көп уюштуруучу/акционер болгон шартта) (эки нускада). Уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 2-тиркемеде келтирилген;  

4) ТСККнын уставы (эки нускада). Уставда камтылууга тийиш болгон суроолордун болжолдуу тизмеси 3-тиркемеде келтирилген;  

5) ТСККнын акционерлери тууралуу маалыматтар (4-тиркеме) жана уюштуруучулардын/акционерлердин анкеталары (5-тиркеме) кошо тиркелет;  

6) ТСККнын 6-тиркемеде келтирилген маселелерди камтыган келээрки үч жылга каралган бизнес-планы;  

7) ТСККнын жалпы уюштуруу түзүмү жөнүндө маалымат (башкаруу органдары, түзүмдүк бөлүмдөрү (башкармалыктар, бөлүмдөр), алардын функционалдык милдеттери, кароого алынуучу маселелер чөйрөсү же аларга жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген операциялардын тизмеси, караштуулугу);  

8) ТСККнын ушул Жобонун 62-пунктунда белгиленген кызмат адамдарынын ушул Жобонун талаптарына ылайык келишин тастыктаган маалыматтар (документтер) жана анкеталар (7-тиркеме);  

9) ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери тарабынан уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар. 

Улуттук банк уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын тастыктаган кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кылууга укуктуу;  

10) жайлардын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү тууралуу ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт; 

11) ТСККлардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин талаптарына ылайык иштелип чыккан, он беш жылга каралган болжолдуу имитациялык үлгү

14. Ушул Жобонун 13-пунктунда лицензия алуу үчүн каралган документтер ТСКК жайгашкан дарек боюнча сунушталат:  

- Улуттук банктын борбордук аппаратына - Бишкек шаарында жана Чүй областында жайгашкан ТСККлар;  

- Улуттук банктын областтык башкармалыктарына Чүй жана Баткен областтарын кошпогондо, Кыргыз Республикасынын областтарында жайгашкан ТСККлар;  

- Улуттук банктын Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө  Баткен областында жайгашкан ТСККлар.  

15. Улуттук банк ТСКК тарабынан лицензия алуу үчүн сунушталган документтерди белгиленген талаптарга жооп берген бардык документтер сунушталган күндөн тартып эки айдан ашпаган мөөнөт ичинде кароого алат. Документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын төрагасынын көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан он беш жумуш күнүнө узартылышы мүмкүн.  

16. ТСККга лицензия берүү чечими кабыл алынган учурда Улуттук банк ушул Жобонун 13-пунктунун 2-4-пунктчаларында көрсөтүлгөн уюштуруу документтеринин бир нускасын кошо тиркөө менен Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык ТСККны мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн кат жүзүндө уруксат берет. 

17. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча ТСККны мамлекеттик каттоодон өткөртүү документтерин кароону токтотууга же макулдугун жокко чыгарууга укуктуу:  

1) эгерде өтүнүч ээсинин финансылык же укуктук абалында ТСККга лицензия берүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп санала турган өзгөртүүлөр орун алса;  

2) ТСККнын уюштуруучулары/акционерлери жана кызмат адамдары тууралуу маалыматтарды кошо алганда, так эмес маалыматтар аныкталган учурда;  

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган башка негиздер боюнча.  

Улуттук банк тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки үч жумуш күнү ичинде ТСККны мамлекеттик каттоодон өткөртүү документтерин кароо токтотулгандыгы же макулдугу жокко чыгарылгандыгы тууралуу ТСККга кат жүзүндө маалымдайт. 

18. ТСКК мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктү алгандан кийинки он календардык күн ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштоого милдеттүү:  

1) лицензия берүү жөнүндө өтүнүч кат;  

2) ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсү;  

3) мамлекеттик каттоодон өткөндүгү тууралуу белги коюлган уюштуруу документтеринин нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөлөрү;  

4) акционерлердин реестри; 

5) Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы топтоо эсебине ТСККнын уставдык капиталы катары ушул Жобонун 30-пунктунда белгиленген өлчөмдө каражат салынгандыгын тастыктаган документ. Топтоо эсебиндеги каражаттарды уюштуруучулар/акционерлер лицензия алганга чейин кандайдыр бир максатта колдоно алышпайт; 

6) лицензия берүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө жыйым төлөгөндүгүн тастыктаган документ. 

19. Лицензия (8 жана 9-тиркемелер), ушул Жобонун 18-пунктунда көрсөтүлгөн, ченемдик укуктук актылардын талаптарына жооп берген документтер тапшырылгандан кийин он беш жумуш күн ичинде берилет. 

20. Айрым банктык операцияларды улуттук валютада жүргүзүү лицензиясы боюнча уруксат берилген банктык операциялардын тизмеси лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

21. Лицензия чектелбеген мөөнөткө берилет, ал жеке таандык болуп саналат жана үчүнчү жактарга берилбейт. Лицензиянын көчүрмөсү анык эмес болуп саналат. 

22. ТСККга лицензия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдөгү акы төлөөнүн негизинде берилет.  

23. ТСКК лицензия (же лицензиянын жуп нускасы) алган учурда, ыйгарым укуктуу өкүл инсандыгын тастыктаган документин жана лицензия (же анын жуп нускасын) алууга уруксат берген ТСККнын ишеним катын көрсөтөт. 

24. Лицензиянын түп нускасы жоголгон учурда же жараксыз болуп калган шартта, ТСКК Улуттук банкка лицензиянын жуп нускасын берүү жөнүндө өтүнүч кат менен кайрылат, ага документ жоголгондугун же жараксыз болуп калгандыгын тастыктаган документтер тиркелет. ТСКК лицензия жоголгон же жараксыз болуп калган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде өтүнүч кат берүүгө милдеттүү. Лицензиянын жуп нускасы ТСККнын өтүнүч катынын, табылган буюмдар бюросунан маалымдаманын жана лицензияны жоготкондугу тууралуу газетага чыккан жарыянын көчүрмөсүнүн негизинде берилет. Жуп нусканы берүүдө ТСККнын лицензиясынын каттоо номери өзгөртүүсүз калтырылат. Берилген лицензияга «Жуп нуска» деген белги коюлат. Лицензиянын жуп нускасы ТСКК тиешелүү өтүнүч катты сунуштаган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө акы төлөнгөн шартта берилет.  

 

4-ГЛАВА. Лицензия берүүдөн баш тартуу негиздери 

 

25. Улуттук банк төмөндө келтирилген себептер боюнча лицензия берүүдөн баш тартышы мүмкүн: 

1) лицензия алуу үчүн сунушталган уюштуруу документтери же башка документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе; 

2) документтер толук эмес тапшырылса. Мындай мүчүлүштүктөр четтетилген учурда документтер жалпы негиздер боюнча каралат; 

3) эгерде Улуттук банк мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук бергенден кийин өтүнүч ээсинин финансылык же укуктук абалында лицензия берүүдөн баш тартууга негиз болушу мүмкүн болгон өзгөрүүлөр орун алса (анын ичинде финансылык абалы начарласа); 

4) ТСККнын ушул Жобонун 62-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары ушул Жободо белгиленген квалификациялык талаптарга жооп бербесе; 

5) уюштуруучулар/акционерлер ушул Жободо белгиленген талаптарга жооп бербесе; 

6) ТСККнын минималдуу уставдык капиталын түзүү өлчөмү, түзүмү, булагы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбесе; 

7) уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү төлөнбөсө

8) лицензия алуу үчүн такталбаган маалыматтарды камтыган документтер тапшырылса; 

9) лицензия берүү үчүн мамлекеттик алым төлөнбөсө

10) уюштуруучуларга/акционерлерге ишкердиктин бул түрү менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечими болсо жана/же уюштуруучулардын/акционерлердин бирине же бардыгына карата экономикалык жана/же кызматтык кылмыш ишине жол бергендиги үчүн күнөөлүү катары таануу жөнүндө соттун чечими болсо; 

11) лицензия алуу үчүн ушул Жобонун талаптарын аткарбаса; 

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка негиздер боюнча. 

26. Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартылгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнү ичинде ТСККнын ыйгарым укуктуу өкүлүнө ал тууралуу жазуу түрүндө билдирет. 

 

5-ГЛАВА. ТСККнын уставдык капиталына карата коюлуучу талаптар 

 

27. ТСККнын капиталы банктык/финансылык иштерге мүнөздүү потенциалдуу жоготуулардын ордун жабуу үчүн анын кирешесинин жана туруктуу өсүшүнүн камсыздоосу катары кызмат кылат, ТСККнын кардарларынын ишениминин гаранты болуп саналат жана банк ишин жүргүзүүдө келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерге каршы чара катары колдонулат. 

28. ТСККнын капиталынын негизин толугу менен төлөнгөн уставдык капитал түзөт. ТСККнын капиталынын курамына акционерлер салган каражаттарды кайра кайтаруу милдети болбогон жана Улуттук банктын талаптарына жооп берген уставдык капитал гана кирет. 

29. ТСККнын уставдык капиталы Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында гана, накталай эмес формада, уюштуруучулардын/акционерлердин акча каражаттарынын эсебинен гана түзүлөт. Уставдык капиталдын өлчөмү Улуттук банктын макулдугун алган учурда өзгөртүлүшү мүмкүн. 

30. ТСККнын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү 100 000 000 (жүз миллион) сомдон аз болбоого тийиш. 

31. ТСКК акциялар эмиссиясын Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган талаптарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат. 

32. ТСККнын уставдык капиталын түзүүдө же көбөйтүүдө акциялар боюнча төлөөлөр акча каражаттары түрүндө гана, ошондой эле өткөн жылдар үчүн бөлүштүрүлбөгөн пайданы ТСККнын уставдык капиталын көбөйтүү үчүн багыттоо аркылуу ишке ашырылат. Негизги каражаттардын, материалдык жана материалдык эмес активдердин эсебинен ТСККнын уставдык капиталын түзүүгө же өлчөмүн көбөйтүүгө жол берилбейт. 

33. ТСКК жеке таандык акцияларды гана чыгара алат. ТСККнын акциялары жөнөкөй жана артыкчылыктуу акциялар болуп бөлүнөт. Артыкчылыктуу акциялардын көлөмү ТСККнын уставдык капиталынын жыйырма беш пайызынан ашпоого тийиш. 

34. ТСКК өз акцияларын күрөө катары кабыл алууга укугу жок. 

35. ТСКК лицензия алганга чейин Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын биринде ачылган топтоо эсебине уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүндө каражаттарды салууга милдеттүү

36. ТСККга акционерлерге жөнөкөй акциялар боюнча дивиденддерди төлөп берүү боюнча кепилдик берүүсүнө тыюу салынат. 

37. Улуттук банк төмөнкү учурларда дивиденддерди төлөп берүүгө тыюу салууга же чектөөгө укуктуу: 

1) эгерде бул ТСККнын экономикалык ченемдерди бузуусуна алып келсе; 

2) эгерде ТСККнын капиталынын шайкештик коэффициенти Улуттук банк тарабынан бекитилген минималдуу чек деңгээлинде болсо; 

3) эгерде Улуттук банктын талаптарына ылайык, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгам тартуулардын ордун жабууга камдар түзүлбөсө же жетиштүү эмес өлчөмдө түзүлсө

4) эгерде ТСКК өткөн жылдар жана/же отчеттук жыл ичинде орду жабылбаган чыгымдары бар болсо; 

5) ТСККнын финансылык абалы начарлап кетсе; 

6) Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында каралган башка учурларда. 

 

6-ГЛАВА. ТСККнын акцияларды сатып алуу тартиби 

 

38. ТСККнын добуш берүүчү акцияларынын чогуу алгандагы он жана андан жогору, жыйырма жана андан жогору, отуз үч жана андан жогору, элүү жана андан жогору, алтымыш жети жана андан жогору пайызын сатып алуу үчүн юридикалык жактар жана/же жеке адамдар ушул Жобонун 3-пунктунда каралган талаптарга жооп берүүгө тийиш.  

39. ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акцияларынын он жана андан жогору, жыйырма жана андан жогору, отуз үч жана андан жогору, элүү жана андан жогору, алтымыш жети жана андан жогору пайызын сатып алуу үчүн юридикалык жактар жана/же жеке адамдар Улуттук банктан алдын ала уруксат алуусу зарыл. 

1) Сатып алууга уруксат алуу үчүн Улуттук банкка төмөнкү документтер тапшырылууга тийиш: 

юридикалык жактар үчүн: 

- ТСККнын акцияларын сатып алууга өтүнүч кат; 

- юридикалык жактын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн юридикалык жактын уюштуруу документтеринин көчүрмөлөрү

- юридикалык жактын ТСККнын акцияларын сатып алуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органынын чечими; 

- ТСККнын акцияларын сатып алууга багытталган акча каражаттарды алуу булактары жөнүндө документтер жана маалыматтар; 

- ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган документтер жана маалыматтар; 

- өтүнүч ээсинин канааттандыраарлык финансылык абалын тастыктаган документтер. 

жеке адамдар үчүн:  

- 5-тиркемедеги форма боюнча анкетаны тиркөө менен акцияларды сатып алуу үчүн өтүнүч кат; 

- акцияларды сатып алууга багытталган акча каражаттарды алуу булактары жөнүндө документтер жана маалыматтар; 

- ушул Жобонун 3-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык келгендигин тастыктаган документтер жана маалыматтар; 

- өтүнүч ээсинин канааттандыраарлык финансылык абалын тастыктаган документ. 

2) Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын канааттандыраарлык финансылык абалы деп төмөнкүлөрдү түшүнүүгө болот: 

- өтүнүч кат сунушталган күнгө карата Кыргыз Республикасынын бюджети жана салык органдары алдында орду жабылбаган карыздардын жок болушу; 

- өтүнүч кат сунушталган күнгө карата жеке адамдар жана юридикалык жактар алдында орду жабылбаган жана мөөнөтү өтүп кеткен милдеттенмелердин жок болушу; 

- өтүнүч кат сунушталган күнгө карата киреше алуу менен ишкердикти жүргүзүү (юридикалык жактарга карата). 

3) Банктык жана/же финансы чөйрөсүн жөнгө салган мыйзамдардын, анын ичинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол берген, аларга карата Улуттук банк тарабынан алар кооптуу, ишенимсиз жана алгылыксыз банктык тажрыйба катары классификацияланган иштерге катыштыгы бар катары таанылган чечим чыгарылган жеке адамдарга Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол бергендиги фактылары аныкталган күндөн тартып беш жыл ичинде ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акцияларынын он жана андан жогору, жыйырма жана андан жогору, отуз үч жана андан жогору, элүү жана андан жогору, алтымыш жети жана андан жогору пайызын сатып алууга Улуттук банк тарабынан уруксат берилбейт. 

40. Улуттук банк ТСККнын акцияларын сатып алуу үчүн ушул Жободо белгиленген талаптарды канааттандырган өтүнүч каттарды жана документтерди алган күндөн тартып отуз календарлык күн ичинде ТСККга акцияларды сатып алууга макулдугун же баш тарткандыгын билдирген кат жөнөтөт.  

ТСККнын акцияларын сатып алууга Улуттук банктын макулдугун алуу үчүн өтүнүч катты канааттандыруу/канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечим Улуттук банктын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын ТСККнын ишин көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин жөнгө салган мүчөсү, ал эми областтык башкармалыктарда алардын начальниктери тарабынан кабыл алынат.  

41. Улуттук банк ТСККнын акцияларын сатып алууга өтүнүч катын кароого алуу үчүн зарыл болгон кошумча маалыматтарды талап кылышы мүмкүн. 

42. Улуттук банк кайсыл болбосун төмөнкү учурларда жеке адамдарга жана/же юридикалык жактарга ТСККнын капиталындагы добуш берүүчү акцияларынын он же андан жогору, жыйырма же андан жогору, отуз үч же андан жогору, элүү же андан жогору, алтымыш жети же андан жогору пайызынан көбүн түзгөн акциялар топтомун сатып алууга макулдук берүүдөн баш тартууга укуктуу: 

- сатып алып жаткан жак ушул Жобонун талаптарына жооп бербесе; 

-  сатып алып жаткан жак такталбаган жана/же анык эмес маалыматты сунуштаса. 

43. ТСККнын капиталындагы добуш берүүчүнүн акциялардын он же андан жогору, жыйырма же андан жогору, отуз үч же андан жогору, элүү же андан жогору, алтымыш жети же андан жогору пайызынан көбүн, анын ичинде акцияларды кошумча сатып алуу аркылуу сатып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам жана/же юридикалык жак кат жүзүндө билдирме сунуштоого жана Улуттук банктан алдын ала уруксат алууга милдеттүү.  

ТСККнын добуш берүүчүнүн акцияларынын он же андан жогору, жыйырма же андан жогору, отуз үч же андан жогору, элүү же андан жогору, алтымыш жети же андан жогору пайызынан көбүнө ээ, акциялардын бөлүгүн ажыратып алууга ниеттенген кайсыл болбосун жеке адам жана/же юридикалык жак бүтүмгө келишүү алдында ал тууралуу Улуттук банкка алдын ала маалымдоого милдеттүү

 

7-ГЛАВА. ТСККнын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн ачуу 

 

44. ТСКК өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырган филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү ача алат.  

Улуттук банк ТСККнын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрин электрондук түрдө жүргүзөт. 

45. Филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө маалыматтар (анын ичинде жайгашкан жери жөнүндө) ТСККнын уставында камтылууга тийиш. ТСКК, филиал жана/же өкүлчүлүк ачылгандан кийин өткөрүлгөн акционерлердин биринчи жалпы жыйынында ТСККнын уставына филиал жана өкүлчүлүк жөнүндө тиешелүү маалыматтардын киргизилишин бекитүүгө милдеттүү.  

46. Юридикалык жак болуп саналбаган, ТСКК жайгашкан жерден тышкары жайгашкан жана операциялардын бардыгын жана/же бөлүгүн Филиал жөнүндө жобонун негизинде жүзөгө ашырган, ошондой эле ТСКК тарабынан ага берилген ыйгарым укуктардын чегинде иш алып барган обочолонгон бөлүмү ТСККнын филиалы болуп саналат. 

Филиал менен ТСКК бирдиктүү уставдык капиталга, баланска, ошондой эле «филиал» деген сөз кошулган бирдей аталышка ээ.  

47. Юридикалык жак болуп саналбаган, ТСККнын таламында иш алып барган, Өкүлчүлүк жөнүндө жобонун негизинде ушул Жобонун 5-пунктунда көрсөтүлгөн операцияларды эске албаганда, ТСККнын атынан бүтүмдөрдү же башка уруксат берилген иш-аракеттерди жүзөгө ашырган анын обочолонгон бөлүмү ТСККнын өкүлчүлүгү болуп саналат.  

Өкүлчүлүк менен ТСКК бирдиктүү  уставдык капиталга, баланска, ошондой эле «өкүлчүлүк» деген сөз кошулган бирдей аталышка ээ. 

48. Филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчиси ТСККнын ыйгарым укуктуу башкару органы тарабынан дайындалат жана белгиленген тартипте берилген ишеним каттын негизинде иш алып барат. Ишеним катта ТСККнын атынан филиалдын жетекчиси жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу болгон операциялардын жана башка иш-аракеттердин тизмеси келтирилүүгө тийиш.  

49. Филиалды/өкүлчүлүктү ачуу үчүн ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) филиал/өкүлчүлүк ачуу жөнүндө өтүнүчтү (10-тиркеме); 

2) ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды/өкүлчүлүктү ачуу жөнүндө чечимин жана анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;   

3) филиалды ачуу максаттары, ага чегерилген банк операцияларынын тизмеси, пландаштырылып жаткан операциялардын масштабы жана мүнөзү, филиалдын жетекчисинин ыйгарым укуктары жана милдеттери көрсөтүлүүгө тийиш болгон Филиал жөнүндө жобо жана анын күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн (филиал ачуу үчүн);  

4) Өкүлчүлүк жөнүндө жобо (өкүлчүлүк ачуу үчүн); 

5) филиалдын жетекчисинин жана башкы бухгалтеринин, өкүлчүлүктүн жетекчисинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчаларынын көчүрмөлөрү;  

6) жүзөгө ашырууга ыйгарым укук чегерилген операциялар жана бүтүмдөр көрсөтүлгөн, ТСККнын жетекчиси тарабынан кол коюлган жана ТСККнын мөөрү менен бекитилген, филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчисине берилген ишеним кат

7) филиалдык жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт (филиал ачуу үчүн). 

50. Улуттук банк ТСККнын филиал/өкүлчүлүк ачуу жөнүндө өтүнүчүн, ушул Жобонун жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын канааттандырган документтер сунушталган күндөн кийинки он беш күн ичинде кароого алат. 

51. Кароого алуунун жыйынтыгы боюнча документтер белгиленген талаптарга ылайык келген учурда, Улуттук банк ушул Жобонун 49-пунктунун 2 жана  

3-пунктчаларында (филиал ачуу үчүн), 2 жана 4-пунктчаларында (өкүлчүлүк ачуу үчүн) белгиленген документтердин бир түп нускаларын тиркөө менен ТСККнын филиалын/өкүлчүлүгүн мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө макулдугун берет.  

52. Филиалды/өкүлчүлүктү мамлекеттик каттоодон өткөргөндөн кийинки он календардык күн ичинде ТСКК Улуттук банкка төмөнкү документтердин бир нускасын кошо тиркөө менен билдирүү-кат сунуштоого милдеттүү:  

1) ТСККнын мөөрү менен тастыкталган, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган Филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөсү  

2) ТСККнын мөөрү менен тастыкталган, филиал/өкүлчүлүк мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү.  

Улуттук банк ТСККнын филиалы/өкүлчүлүгү каттоодон өткөндүгү тууралуу тиешелүү жазууларды Турак жай-сактык кредиттик ТСККлардын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине киргизет.  

53. ТСККнын филиалы/өкүлчүлүгү жабылган учурда, тиешелүү чечимде көрсөтүлгөн филиалдын/өкүлчүлүктүн иши токтотулгандан тартып он календардык күн ичинде, ТСКК Улуттук банкка жайгашкан жери боюнча төмөнкү документтерди кошо тиркө менен мөөр менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү билдирүү-катты (11-тиркеме) сунуштайт:  

- ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды/өкүлчүлүктү жабуу тууралуу чечиминин көчүрмөсү

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жөнөтүлгөн, филиалдын/өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгын каттоо тууралуу билдирменин көчүрмөсү.  

Филиал/өкүлчүлүк жабылгандыгына байланыштуу ТСККнын уставына өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү  ТСКК тарабынан уставга кезектеги өгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилген учурда жүзөгө ашырылат.  

54. ТСККнын филиалынын/өкүлчүлүгүнүн иши токтотулгандыгы мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки он календардык күн ичинде ТСКК Улуттук банкка юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын филиалдын/өкүлчүлүктүн иши токтотулгандыгы каттоодон өткөртүлгөндүгү тууралуу документтин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен билдирүү-катты сунуштоого милдеттүү.  

ТСККнын филиалынын/өкүлчүлүгүнүн иши токтотулгандыгы тууралуу тиешелүү жазууну Улуттук банк ТСККлардын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине киргизет.  

55. Филиалга жаңы жетекчи жана/же башкы бухгалтер дайындалган учурда ТСКК ал тууралуу Улуттук банкка жазуу жүзүндө билдирүүгө жана филиалдын жетекчиси жана/же башкы бухгалтери жөнүндө маалыматтарды алар дайындалган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде сунуштоого милдеттүү. Билдирүүдө ошондой эле, ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалдын жетекчисинин же башкы бухгалтеринин кызмат ордун буга чейин ээлеген адамдын иштен бошотуу себептери тууралуу чечими боюнча маалымат, ошондой эле ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын иштен бошотуу жөнүндө чечиминин көчүрмөсү сунушталууга тийиш.  

Улуттук банк тиешелүү жазууну ТСККлардын филиалдарынын/өкүлчүлүктөрүнүн реестрине киргизет. 

56. Филиалдын жайгашкан орду өзгөрүп, ал мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылбаса, ТСКК ал тууралуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан филиал жайгашуучу жай техникалык жактан жабдылышы боюнча белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы тууралуу актыны алган күндөн тартып беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка жазуу жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.  

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн билдирүүгө кошумча төмөнкү документтер кошо тиркелүүгө тийиш:   

1) ТСККнын уставына ылайык ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиал жайгашкан дарек өзгөргөндүгү тууралуу чечими (ТСКК тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);   

2) ижара келишиминин же жаңы жайга укук белгилөөчү документтин көчүрмөсү;   

3) филиал жайгашкан жай техникалык жактан жабдуу боюнча белгиленген талаптарга ылайык келүүсү жөнүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн актысы.    

57. ТСКК ушул Жобонун 56-пунктунда каралган талаптарды канааттандырган документтерди сунуштаган учурда, Улуттук банк тиешелүү жазууларды ТСККлардын филиалдарынын реестрине киргизип, он жумуш күнү ичинде жаңы дарегин көрсөтүү менен ТСККнын филиалдары жөнүндө реестрге жазуулар чагылдырылгандыгы жөнүндө катты ТСККнын дарегине жөнөтөт. 

ТСККнын филиалы Жобонун ушул пунктунда каралган, ТСККлардын филиалдарынын реестрине филиалдын жаңы дареги жөнүндө жазуу киргизилгендиги тууралуу Улуттук банктан билдирме алган күндөн тартып өз ишин жүргүзүүгө укуктуу.  

58. Филиалды же өкүлчүлүктү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү зарылчылыгы келип чыккан шартта, ТСКК филиалын же өкүлчүлүгүн мамлекеттик кайра каттоо үчүн макулдук-кат берүү жөнүндө өтүнүч-катты Улуттук банкка сунуштайт. Өтүнүч катка төмөнкү документтер кошо тиркелүүгө тийиш:  

1) ТСККнын уставына ылайык, кайра каттоо үчүн тиешелүү себептерди/негиздерди көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу башкаруу органынын филиалды же өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү тууралуу чечими (ТСКК тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);  

2) эки нускада Филиал же өкүлчүлүк жөнүндө жобонун жаңы редакциясын же болбосо эгерде ага өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген болсо, жобонун өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген  редакциясын;  

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, филиал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда аны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүү талап кылынган шартта, ушул жобонун 56-пунктунун 2 жана 3-пунктчаларында каралган документтер. 

59. Талаптагыдай тариздетилген документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банк юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын дарегине мыйзамдарда белгиленген тартипте филиалды мамлекеттик кайра каттоо үчүн негиз болуп саналган Филиал же өкүлчүлүк жөнүндө жобонун бир нускасын кошо тиркөө менен Улуттук банктын төрагасынын ТСККнын ишин көзөмөлдөө жана лицензиялоо маселелерин тескөөгө алган орун басарынын/Башкарма мүчөсүнүн кол тамгасы коюлган макулдук-катты жөнөтөт.  

60. Филиал жөнүндө жобого сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор банктык мыйзам талаптарына ылайык келбеген учурда, Улуттук банк ТСККнын филиалын мамлекеттик кайра каттоого макулдук-кат берүүдөн баш тартышы мүмкүн.  

61. ТСККнын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда кайра каттоодон өткөртүлгөндөн кийин ТСКК беш жумуш күнү ичинде Улуттук банкка ТСКК тарабынан күбөлөндүрүлгөн филиалды же өкүлчүлүктү мамлекеттик кайра каттоо тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсүн жана мамлекеттик каттоо тууралуу белгиси менен Филиал же өкүлчүлүк жөнүндө жобонун көчүрмөлөрүн кошо тиркөө менен жазуу жүзүндө тиешелүү билдирүү сунуштоого милдеттүү.  

 

8-ГЛАВА. ТСККнын кызмат адамдарын макулдашуу тартиби 

 

62. Алардын талапкерлиги милдеттүү түрдө Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон ТСККнын кызмат адамдарынан болуп Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, Башкарманын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер, тобокелдик менеджери, террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички иш-чараларды  уюштуруу үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) жана кредиттик түзүмдүн, активдерди жана пассивдерди тескөө үчүн жооптуу бөлүмдүн, ички аудит кызматынын жетекчилери (мындан ары түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери) саналат. Ички аудит кызматынын жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жагында ички иш-чараларды уюштуруу үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилери жана кызматкерлери (комплаенс-офицер) ТСККнын Директорлор кеңеши тарабынан дайындалууга тийиш. 

63. ТСККнын ушул Жобонун 62-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары Улуттук банктын минималдуу квалификациялык талаптарына ылайык келүүгө жана Улуттук банктын талаптарына ылайык кынтыксыз кызматтык абройго ээ болууга тийиш. 

64. Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) жогорку билимдүү;  

2) төмөндө белгиленген багыттар боюнча окутуудан өткөндүгү жөнүндө документтер менен тастыкталган банктык мыйзамдар жана корпоративдик тескөө жагында билимге ээ;  

3) Директорлор кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлер үчүн банк жана/же финансы тутумунда жетектөөчү кызмат ордунда кеминде бир жылдык эмгек тажрыйбасына ээ.  

Жобонун ушул главасынын максаттарында жетектөөчү кызмат орду дегенден улам финансы-кредит уюмунун түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси кызмат ордунан төмөн эмес кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында эмгек стажына жогоруда көрсөтүлгөн уюмдардын/ТСККлардын бөлүмдөрүндө коопсуздук маселелерин жөнгө салуу жана чарба иштерин жүзөгө ашырууга байланыштуу иштер кирбейт.  

ТСККнын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн бири Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамда көрсөтүлгөн көз карандысыздык критерийлерине жооп берген көз карандысыз мүчөлөр түзүүгө тийиш. 

65. ТСККнын Директорлор кеңеши эң аз дегенде беш мүчөдөн жана Башкармасы эң аз дегенде үч мүчөдөн туруусу зарыл.  

66. Башкарманын төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, тобокелдик менеджери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин кызмат ордуларына талапкерлер төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:  

1) жогорку билимдүү болууга;  

2) төмөнкүдөй иш тажрыйбасына ээ болууга:  

а) ТСККнын Башкармасынын төрагасы банкт жана/же финансы системасында кеминде үч жылдык, анын ичинде жетекчи кызмат ордунда кеминде бир жылдык иш тажрыйбасы болууга; 

б) Башкарма мүчөлөрү  банктык жана/же финансылык системада кеминде эки жылдык иш тажрыйбасы болууга;  

в) башкы бухгалтер, тобокелдик менеджери, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери банк жана/же финансы системасында кеминде бир жылдык иш тажрыйбасы болууга;  

3) банктардын жана микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган мыйзамдар, тобокелдиктерди тескөө жана корпоративдик башкаруу боюнча билимге ээ болууга жана алар бул багыттарда окутуудан өткөндүгү жөнүндө документ менен тастыкталууга тийиш. 

67. Башкы бухгалтер кызматына талапкер ушул Жобонун 66-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук стандарттары жагында билимин тастыктаган сертификатка ээ болууга тийиш

68. Ички аудит кызматынын жетекчиси кызматына талапкер ушул Жобонун  

66-пунктунда белгиленген талаптарга кошумча Эл аралык аудит жана финансылык отчеттуулук стандарттары жагында сертификатка ээ болууга тийиш. 

69. Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында ички иш-чараларды уюштурууга жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (комплаенс-офицер) ушул Жобонун 66-пунктунун талаптарына кошумча террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү багытында окуудан өткөндүгү тууралуу сертификатка ээ болууга тийиш.  

70. Ушул Жобонун 62-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдары иштен бошонгон (ээлеген кызматынан бошотулган) учурда, чечим кабыл алынган күндөн тартып беш жумуш күнү ичинде иштен бошотуу себептерин көрсөтүп, ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын тиешелүү чечиминин көчүрмөсүн кошо тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоого тийиш. 

71. Талапкер шайланган/дайындалган, ошондой эле кызмат адамдарынын курамы өзгөртүлгөн күндөн кийинки он жумуш күнү ичинде ТСКК жайгашкан жери боюнча төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен Улуттук банкка шайлоо/дайындоо жана/же өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу билдирмени сунуштоого милдеттүү:  

1) ТСККнын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын шайлоо/дайындоо жөнүндө чечими; 

2) милдетин аткаруучуну дайындоо жөнүндө буйрук. 

Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн эске албаганда, ушул жобонун 62-пунктунда белгиленген кызмат адамдар Улуттук банк менен макулдашуу мезгил аралыгы ичинде милдетин аткаруучу катары дайындалат. Улуттук банк талапкер белгиленген талаптарга жооп бере тургандыгы жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин дайындалгандан кийинки он календардык күн ичинде ТСКК дайындоо жөнүндө буйрукту Улуттук банкка сунуштайт (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү); 

3) белгиленген формада анкеталар (7-тиркеме);  

4) жобонун ушул главасына ылайык талап кылынган башка документтер (белгилүү бир областтарда окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификаттар жана/же башка документтер).  

ТСКнын Директорлор кеңешинин жана Башкармасынын төрагасы, башкы бухгалтери кызмат орундарына талапкерлер банк же финансы чөйрөсүндө иштеген же иштеп жаткан адамдардан кеминде 2 (эки) сунуштама кошумча тапшырууга тийиш. Мында төмөнкү адамдардын сунуштамасы кабыл алынбайт: 

1) Улуттук банктын кызматкерлеринин; 

2) кандай болбосун туугандарынын; 

3) талапкерди макулдашуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылган ТСККнын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин; 

4) өтүнүч менен кайрылган ТСККнын аффилирленген жактарынын кызмат адамдарынын. 

Сунуштама берген адамдын кол тамгасынын аныктыгы анын иштеген жери тарабынан же нотариалдык жактан күбөлөндүрүлүүгө тийиш.  

72. Эгерде сунушталган маалымат чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк зарылчылыкка жараша ТСККдан, талапкерден же үчүнчү жактардан кошумча маалыматтарды (документтерди) талап кыла алат. 

73. Документтер кароого сунушталган күндөн кийинки отуз жумуш күнү ичинде Улуттук банк тарабынан каралат.  

74. Улуттук банктын талапкерди макулдашууда ага макулдук берүү/андан баш тартуу жөнүндө билдирүүсү ТСККга тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнү ичинде жөнөтүлөт.  

ТСККнын Директорлор кеңешинин төрагасы, Башкарманын төрагасы жана башкы бухгалтери кызмат орундарына талапкерди макулдашууда ага макулдук берүү/андан баш тартуу жөнүндө чечим Улуттук банктын төрагасынын көзөмөл жана лицензиялоо маселелерин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү тарабынан кабыл алынат.  

Ал эми ТСККнын Директорлор кеңешинин, Башкармасынын мүчөлөрү, тобокелдик менеджери жана түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери кызмат орундарына талапкерди макулдашууда макулдук берүү/андан баш тартуу жөнүндө чечим Улуттук банктын ТСККнын лицензиялоо ишине жооптуу түзүмдүк бөлүмү тарабынан кабыл алынат.  

75. Талапкерлерди макулдашууда Улуттук банктын тышкы көзөмөлдөө жана инспектордук текшерүүлөрдүн, ошондой эле кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан талапкерлерге карата жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жүрүшүндө алынган маалыматтар эске алынышы мүмкүн.  

76. Улуттук банк ушул Жобонун 62-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди төмөнкү учурларда макулдашуудан баш тарта алат:  

1) банктык мыйзамдарга ылайык, талапкер кынтыксыз кызматтык абройго ээ эмес же андан ажыраган катары эсептелсе; 

2) соттун чечими менен талапкерлерге карата финансы-кредит системасында иштөөгө тыюу салган айыптоо өкүмү чыгарылса;  

3) талапкерлерге карата экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жол бергендиги жана/же кызматтык кылмыш иши үчүн айыптоо өкүмү чыгарылса; 

4) эгерде талапкерлер мурда иши Улуттук банк тарабынан лицензияланган (жөнгө салынган) банктын жана/же финансы-кредит мекемесинин кызмат адамы болсо жана алардын натыйжасында банктын жана/же финансы-кредит мекемесинен лицензия (күбөлүк) кайтарылып алынган аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар деп тааныган Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими, Улуттук банктын жазма буйруулары жана башка актылары болсо;  

5) Улуттук банктын (Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитеттин чечими, жазма буйруусу, текшерүү боюнча отчеттор ж.б.) талапкерлерди төмөнкүлөргө катыштыгы бар деп тааныган корутундусу, чечими же башка актылары болсо:   

а) анын натыйжасында банкта убактылуу администрация режими киргизилген аракеттерге (аракеттенбей коюуларга) катыштыгы бар катары таанылса;   

б) алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйба катары классификацияланган аракеттерге катыштыгы бар катары таанылса;   

в) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын бузууга жол берсе; 

6) талапкерлер «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын жана ушул Жобонун талаптарына ылайык келбесе.  

77. Төмөнкү фактылар орун алган шартта, талапкер ТСККда ушул жобонун  

62-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок: 

- ушул жобонун 76-пунктунун 3-пунктчасындагы  соттолгондугу жокко чыгарылгандан кийинки же соттолгондугун жоюудан кийинки жети жыл бою; 

- ушул жобонун 76-пунктунун 4-пунктчаларындагы - бузууга жол берүү фактысы аныкталгандыгы жөнүндө чечим кабыл алынгандан кийинки беш жыл бою; 

- ушул жобонун 76-пунктунун 5-пунктчасындагы а) же/жана б) бөлүгүндө  тиешелүү чечим өз күчүнө киргенден тартып беш жыл бою;  

- ушул жобонун 76-пунктунун 5-пунктчасынын в) бөлүгүндө бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынгандан кийин бир жыл бою. 

78. Кылмыш иши козголгон талапкерлерди кароого алуу тиешелүү тастыктоочу документтер алынган учурдан тартып токтотулат. Бул тууралуу билдирүү ТСККга талапкер Улуттук банктын талаптарына жооп берүүсүн кароого алуу жол-жобосун токтотуу жөнүндө чечим кабыл алынгандан тартып үч жумуш күнү ичинде жөнөтүлөт. 

79. Талапкердин жана/же ТСККнын анык эмес маалымат бергендигинин же атайылап маалыматты бурмалагандыгынын фактысы аныкталган шартта, Улуттук банк талапкерлерди макулдашуудан баш тартууга же ал макулдашылган учурда ээлеген кызматынан бошотууну талап кылууга укуктуу.  

80. Ушул Жобонун 62-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат адамдар анкетадагы маалыматтар өзгөргөн учурда, өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки он жумуш күнү ичинде жаңы анкетаны тиркөө менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.  

81. Талапкер Улуттук банктын талаптарына ылайык келүүсү тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин да ушул Жобонун 76-пунктунда көрсөтүлгөн негиздер аныкталган учурда Улуттук банк кызмат адамдарды кызматтан четтетүүнү талап кылууга укуктуу. 

 

9-ГЛАВА. Уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу 

 

82. Уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду Улуттук банк менен макулдашуу үчүн ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:  

1) уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүү жөнүндө өтүнүч;  

2) акционердин уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун көчүрмөсү;  

3) устав жана уставдын талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.  

83. Улуттук банк ушул Жобонун талаптарына ылайык сунушталган документтерди бир ай ичинде карап чыгат. Документтер ушул Жобонун талаптарына жооп берип, баш тартууга негиз жок болгон учурда Улуттук банк ТСККнын ушул Жобонун 82-пунктунун  

2 жана 3-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен ТСККны мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдугун берет. 

84. Мамлекеттик кайра каттоодон өткөн күндөн тартып он календардык күн ичинде ТСКК Улуттук банкка төмөнкү документтерди берүүгө тийиш: 

1) ТСККнын мөөрү менен күбөлүндөлгөн мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн көчүрмөсүн;  

2) ТСККнын мөөрү менен күбөлүндөлгөн, мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставынын көчүрмөсүн. 

Улуттук банк мамлекеттик кайра каттоо тууралуу маалыматты реестрге киргизет.  

85. Уставдык капиталдын өлчөмүн өзгөртүү:   

1) ТСККнын уставында белгиленген уставдык капиталдын өлчөмүн көбөйтүү акционерлер тарабынан уставдык капитал толук төлөнгөндөн кийин жүргүзүлөт. ТСККнын уставдык капиталын көбөйтүү чечими ТСККнын уставына буга чейинки уставдык капитал өлчөмү өзгөргөндүгү катталгандан кийин жана акциялар чыгарылган катары таанылгандан кийин гана кабыл алынат; 

2) эгерде ТСККнын уставына уставдык капитал өлчөмү боюнча өзгөртүүлөр киргизилсе, ТСКК ушул Жобонун 84-пунктунун талаптарына кошумча төмөнкү документтерди берет: 

а) акционердин уставдык капиталдын өлчөмүн өзгөртүү жөнүндө чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан толтурулган протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн) көчүрмөсү

б) уставдык капиталда үлүшү беш жана андан ашык пайызды түзгөн акционерлердин анкеталарын (5-тиркеме, эгерде көрсөтүлгөн маалымат мурда сунушталбаса) кошо тиркөө менен акционерлер тууралуу маалыматты көрсөтүү менен (4-тиркеме) акционерлердин тизмеси; 

в) акциялардын чыгарылышын мурда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган каттын көчүрмөсү (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган) жана акцияларды чыгаруунун жыйынтыктары тууралуу маалымкат; 

г) уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда: 

- жарыяланган акциялардын категориялары, класстары, саны, номиналдык наркы, ошондой эле алар акционерге ыйгаруучу укуктар жөнүндөгү маалыматтар берилет; 

- өтүнүч берилген күнү Кыргыз Республикасынын коммерциялык банкындагы эсепке уставдык капиталды көбөйтүү үчүн акча каражаттардын толук салынгандыгын тастыктаган документ (банктагы топтолмо эсептин көчүрмөсү); 

- эгерде капитал акционерлер тарабынан салынган кошумча капиталдын эсебинен же бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүлсө - акционердин тиешелүү чечими (бир акционер болсо) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунда толтурулган протокол (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү) берилет; 

- акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берген маалыматтар (уставдык капитал бөлүштүрүлбөгөн пайданын эсебинен көбөйтүлгөн учурларды эске албаганда); 

3) ТСККнын уставдык капиталынын өлчөмүн көбөйтүү макулдашылган шартта, Улуттук банк жаңыдан түзүлгөн ТСКК үчүн каралган тартипте маалыматтарды талап кыла алат, ошондой эле ТСККнын акционерлеринин финансылык абалы жана алар жүргүзгөн операциялар боюнча маалыматтарды, акционерлердин уюштуруу документтерин берүүсү жана алардын финансылык жана башка отчеттору жөнүндөгү кошумча маалыматтарды да талап кыла алат. 

86. ТСКК Улуттук банкка баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарга ылайык ТСККнын акцияларынын чыгарылышын жыйынтыктоочу акыркы каттоо жөнүндө чыгарылган акцияларды таануу жана баалуу кагаздардын чыгарылышынын жыйынтыгын каттоо учурунан тартып отуз календардык күн ичинде билдирүүгө милдеттүү.  

Билдирүүгө төмөнкүлөр кошумча сунушталууга тийиш:  

- баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан акцияларды чыгаруу жыйынтыктарынын катталгандыгын тастыктаган документ;  

- акционерлердин реестр ээлеринин кол тамгасы коюлган, жүргүзүлгөн өзгөртүүлөр жөнүндө реестринен көчүрмө же акционерлердин жаңы реестри.  

87. ТСККнын аталышынын өзгөрүшү:  

1) ТСККнын аталышын өзгөртүү Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш. ТСККнын аталышы өзгөргөн учурда анын лицензиясы алмаштырылууга (кайра таризделүүгө) тийиш.  

Жаңы аталышын макулдашуу үчүн Улуттук банкка төмөнкүлөр берилүүсү зарыл:  

- болжолдуу толук жана кыскартылган аталышын камтыган ТСККнын аталышын өзгөртүү тууралуу өтүнүч кат;  

- юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын ошол аталыштын Юридикалык жактардын бирдиктүү мамлекеттик реестринде жоктугун ырастоосу, ошондой эле фирмалык аталыштарды коргоо жагында мамлекеттик жөнгө салууну жүзөгө ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын фирмалык аталыштардын мамлекеттик реестринде аталган аталыштын жоктугун ырастоосу.  

Улуттук банк отуз календардык күн ичинде чечим кабыл алып, ТСККнын болжолдонуп жаткан жаңы аталышын макулдашуунун жыйынтыгы тууралуу жоопту ТСККга жөнөтөт.  

2) ТСККнын жаңы аталышы Улуттук банк менен макулдашылган учурда, ТСККнын акционерлери акционерлердин жалпы жыйынында анын аталышын өзгөртүү жана ТСККнын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат.  

3) Акционерлердин жалпы жыйынында чечим кабыл алынгандан кийинки он календардык күн ичинде ТСКК жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- ТСККнын аталышы өзгөргөндүгүнө байланыштуу уставга сунушталган өзгөртүүлөрдү кароо жөнүндө ТСККнын жетекчисинин колу коюлган өтүнүч катты;  

- акционердин ТСККнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу уставга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими (бир акционер болгон шартта) же акционерлердин жалпы жыйынынын отурумунан протокол жана мындай чечимдин же протоколдун (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган) көчүрмөсү;  

- уставдын жаңы редакциясы жана анын көчүрмөсү (ТСККнын мөөрү менен тастыкталган).  

Улуттук банк он беш календардык күн ичинде сунушталган уюштуруу документтеринин түп нускаларын кошо тиркөө менен ТСККга анын аталышынын өзгөргөндүгүнө байланыштуу мамлекеттик кайра каттоодон өтүүсүнө макулдугун берет.  

4) ТСККнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки он жумуш күнү ичинде жайгашкан жери боюнча Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- жаңы аталышы менен лицензия берүүгө өтүнүч кат;  

- ТСККнын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн ТСККнын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  

- каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган уставдын ТСККнын мөөрү менен тастыкталган көчүрмөсү;  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө лицензия берүү үчүн мамлекеттик алымдын салынгандыгын тастыктаган документ.  

5) ТСККнын аталышынын өзгөртүлүшүнө байланыштуу лицензияны алмаштыргандан кийинки үч жумуш күнү ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу ТСККнын жаңы аталышын көрсөтүү менен аталыштын өзгөргөндүгү тууралуу тиешелүү маалыматты жарыялоого тийиш.  

6) Аталышы өзгөртүлгөн ТСККнын мурдагы аталышы көрсөтүлгөн лицензияны Улуттук банкка тапшырууга тийиш. Улуттук банк лицензия эски аталышы көрсөтүлгөн лицензиянын ордуна берилгендиги тууралуу түшүндүрмө жазууларды чагылдыруу менен ТСККнын лицензиясын алмаштырууну жүзөгө ашырат. Улуттук банк реестрге лицензиянын алмашылгандыгы жөнүндө тиешелүү жазууларды киргизет.  

88. ТСККнын бир калктуу пункттун ичинде жайгашкан жеринин өзгөрүшү лицензиялардын алмаштырылышына алып келбейт. Уставга өзгөртүүлөрдү жана/же толуктоолорду киргизүүгө алып келген жайгашкан жеринин өзгөрүшү ушул Жобонун  

82-84-пункттарына ылайык макулдашылат.  

ТСККнын жайгашкан жерин өзгөртүү мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүнү талап кылбаган учурда, ТСКК өзгөртүлгөн учурдан тартып он жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди берет:  

- жайгашкан жеринин, анын ичинде айкын дарегинин өзгөргөндүгү тууралуу билдирмени, байланыш телефон номерлерин жана электрондук почта дарегин көрсөтүү менен;  

- ижара келишиминин же ТСККнын тиешелүү жайга менчик укугун тастыктаган документтин көчүрмөсүн;  

- жайдын техникалык жактан чыңдалышы жана анын жабдылышы боюнча талаптарга ылайык келиши жөнүндө ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлгөн акт.  

Жобонун ушул пунктунда көрсөтүлгөн документтерди алгандан кийин Улуттук банк ТСККнын жайгашкан жеринин өзгөргөндүгү тууралуу жазууларды реестрге чагылдырат.  

Жайгашкан жерин айкын өзгөрткөндөн кийинки эки жумуш күнү ичинде ТСКК жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгашкан жеринин (почта дарегинин) өзгөргөндүгү тууралуу жарыялоого тийиш.  

89. ТСККнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор анын ажырагыс бөлүгү болуп саналат жана ТСККнын мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып күчүнө кирет.   

ТСККнын уставына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор төмөнкү учурларда Улуттук банк менен макулдашылбашы мүмкүн:  

1) уставга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого ылайык келбесе;  

2) ТСККнын Улуттук банктын уставга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча сын-пикирлерди четтетүү жагында жазма буйруктарын аткаруудан баш тартса;  

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка учурларда.  

 

10-ГЛАВА. ТСККны кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу 

 

90. ТСККны анын акционерлеринин чечими же болбосо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банктын чечими боюнча кайра өзгөртүп түзүлүшү (бириктирүү, кошуу, бөлүү, өзүнчө бөлүү, өзгөртүп түзүү) мүмкүн. 

91. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн негиздерге ылайык ТСККны мажбурлап жоюу боюнча сотко кайрылууга укуктуу. 

92. ТСКК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн. Мында, ТСККнын лицензиясынын түп нускасын өз эрки боюнча жоюлгандыгы жөнүндө чечим кабыл алгандан кийинки үч күн аралыгында Улуттук банкка тапшырууга жана жоюу жөнүндө чечим кабыл алгандан тартып лицензияда каралган операцияларды жүзөгө ашырууну токтотууга тийиш. 

93. Эгерде ТСКК кредиторлор, анын ичинде финансы-кредит уюмдары алдында бардык милдеттенмесин аткара албай калган болсо, өз эрки менен жоюу чечиминин кабыл алышына жол берилбейт.  

94. Юридикалык жакты жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат, мында ТСККны жоюу, анын ичинде Улуттук банк тарабынан ТСККнын лицензиясы кайтарып алынган учурда милдеттер анын уюштуруучуларына/акционерлерине же болбосо төлөөгө жөндөмсүздүк (банкроттук) жагдайларын эске албаганда, ТСККнын уставы боюнча жоюуга ыйгарым укук чегерилген башкаруу органына жүктөлөт.  

 

11-ГЛАВА. Улуттук банктын чечимдерине даттануу менен кайрылуу тартиби 

 

95. Улуттук банк тарабынан ушул жобонун алкагында кабыл алынган чечимдерге өтүнүч ээлери жана/же аларга карата чечим кабыл алынган же кабыл алынган чечимдер «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн ишке ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары/акционерлери, юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө» жобого ылайык даттанууга укуктуу. 

96. Ушул жобонун алкагында кабыл алынган Улуттук банктын актыларын (Улуттук банк Башкармасынын жана Көзөмөл боюнча комитетинин токтомдорун эске албаганда) Улуттук банктын мөөрү менен тастыктоо талап кылынбайт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 1-тиркеме  

 

   

   

   

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасына  

 

Лицензия берүү жөнүндө 

ӨТҮНҮЧ КАТТЫН ҮЛГҮСҮ 

«_____________________________________________________________»  

(Компаниянын толук аталышы)  

үчүн айрым банк операцияларын ишке ашырууга төмөнкү реквизиттери менен лицензия берүүнү өтүнөбүз:  

1. Аталышы.  

2. Юридикалык дареги.  

3. Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү.  

Ыйгарым укуктуу адамдын байланыш маалыматтары: Дареги___________________ 

Телефону _____________________________ Факсы __________________________ 

4. Уюштуруу-укуктук формасы:  

Жабык акционердик коом  

5. Капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмү:   

- акционердик капитал (номиналдык);  

- акциянын номиналдык наркы;  

- акциялардын саны.  

Уюштуруучулар/акционерлер берилип жаткан маалыматтардын аныктыгына толугу менен жоопкерчилик тартат.   

Уюштуруу документтери _____ барактан турат, ар бир баракка кол коюлат.  

Уюштуруучулар/акционерлер: аты-жөнү, кол тамгасы, күнү  

Дареги, телефону, факсы   

1.   

2.   

3.   

(Эгер уюштуруучу/акционер - юридикалык жак болсо, анда юридикалык жактын толук аталышы көрсөтүлүп, жетекчинин кол тамгасы коюлат жана мөөр менен күбөлөндүрүлөт).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 2-тиркеме  

 

Турак жай-сактык кредиттик компанияны түзүү жөнүндө уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеси: 

 

1. Толук жана кыскартылган аталышы.  

2. Түзүү максаты.  

3. Уюштуруу-укуктук формасы жөнүндө маалымат.  

4. Жүргүзүлгөн ишмердүүлүк жөнүндө маалымат. 

5. Уставдык капитал жөнүндө маалымат.  

6. ТСККнын уюштуруучуларынын/акционерлеринин укуктары жана милдеттери.  

7. Акциялар жөнүндө маалымат.  

8. Башкаруу органдары тууралуу маалымат (Башкарма, Директорлор кеңеши), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби.  

9. Кайра уюштуруу жана жоюу тартиби.  

10. Мыйзамдарда каралган башка маселелер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 3-тиркеме  

 

ТСККнын уставында чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмеси: 

1. Уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен ТСККнын толук жана кыскартылган аталышы (кыргыз, орус жана англис тилдеринде) жана жайгашкан жери.  

2. ТСККны түзүү максаттары  

3. ТСКК тарабынан ишке ашырылуучу операциялар.   

4. ТСККнын уставдык капиталы жөнүндө маалымат.   

5. ТСККнын акциялары тууралуу маалымат.   

6. Акционерлердин укуктары жана милдеттери.   

7. ТСКК тарабынан акцияларды жайгаштыруу.   

8. Акционерлер тарабынан акциялардын ээликтен ажыратылышы.   

9. Акционерлердин реестри жана акционерлерди каттоо тартиби.   

10. Пайданы бөлүштүрүү.   

11. Кардарлардын таламдарын камсыз кылуу.   

12. ТСККнын эсепке алуусу жана отчеттуулугу.   

13. ТСККнын башкаруу органдары (Директорлор кеңеши, Башкарма), алардын компетенциясы жана дайындоо тартиби, алар тарабынан чечим кабыл алуу.   

14. ТСККнын финансылык-чарбалык ишине контролдук.   

15. Туунду ишканалары, филиалдары жана өкүлчүлүктөрү тууралуу маалыматтар.   

16. Уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби.   

17. ТСККны кайра уюштуруу жана жоюу тартиби.   

18. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маселелер.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 4-тиркеме  

 

ТСККнын акционерлери жөнүндө маалымат 

_________________________________ 

(ТСККнын толук аталышы)  

Уюштуруучуларынын/акционерлеринин 

ТИЗМЕСИ 

 

 

  

Юридикалык жактар үчүн 

Почта индекси, дареги, телефон, факс 

Жарыяланган уставдык капиталы 

20__-жылдын ________ карата төлөнгөн уставдык капиталы 

Юридикалык жактын толук аталышы 

Юридикалык жактын уюштуруучу, акционери  

Үлүш миң. сом 

Уставд 

ык капиталга  

катышуу үлүшү ( %) 

миң сом салынды 

Уставдык капиталга  

катышуу үлүшү ( %) 

Жеке адамдар үчүн 

Паспорттогу маалыматтар 

Аты-жөнү  

  

  

  

  

Жыйынтыгы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Директорлор кеңешинин төрагасы 

________________ 

____________________________ 

  

(кол тамга) 

(аты-жөнү

  

Мөөр 

жаңы түзүлгөн ТСКК үчүн мөөр талап кылынбайт; 

ал эми иштеп жаткан ТСКК үчүн - ТСККнын мөөрү). 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 5-тиркеме 

 

 

Сүрөт орду 

 

ТСККнын уюштуруучусунун/акционеринин 

АНКЕТАСЫ 

(жеке адам тарабынан толтурулат) 

 

 

Аты-жөнү 

  

  

Эгерде аты-жөнүн өзгөрткөн болсоңуз: (мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз) 

Качан: 

Кайсы себептер менен экендигин көрсөтүңүз : 

Туулган күнү

Туулган жери: 

Паспорт 

Серисы: 

Номер: 

  

   

Ким тарабынан берилген: 

Берилген күнү _______________: 

Жарандыгы:______________________________________ кандайча алынгандыгын жазыңыз: туулган жери боюнча, никеге тургандан соң, башка жагдайлар боюнча түшүнүк бериңиз _________________________________________________________ 

Үй дареги (документ боюнча), ________________________ 

№ тел. _____________ 

 

Анык жашаган жери _______________________ 

№ тел. _____________ 

Негизги иштеген жери: _____________ 

Ээлеген кызматы:________________ 

Иштеген жеринин дареги: ___________________________ 

Телефон: 

( ) _______________ 

Факс: 

( ) ________________ 

Билими _____________ (жогорку, толук эмес жогорку, орто атайын, орто) 

Окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан жери 

Тапшырган жана аяктаган жылы 

Алынган дипломго ылайык адистиги 

10. Эмгек жолу башталгандан берки аткарылган иштер 

Ишке кирген күнү (жыл, ай) 

Иштен бошогон күнү 

(жыл, ай) 

Ээлеген кызматы 

Мекеменин аталышы, жайгашкан жери, иш берүүчүнүн аты-жөнү  

Кызматын алмаштыруусу (себеби) 

 

 

 

 

 

 

11. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же кандай болбосун башка кызмат адамы катары байланыштуу (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) болгон компанияга карата:  

- административдик укук бузууларга жол берүү боюнча айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок) ________________________________ 

- акыркы үч жыл ичинде тартип жазасы колдонулганбы (ооба/жок) ________________________________ 

- кылмыш мыйзамдарына ылайык, кылмыш кылгандыгы үчүн айып коюлганбы, анын ичинде кылмыш иши токтотулган, актоо өкүмү чыгарылган жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган учурларда (ооба/жок) _______________________________ 

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан коюлган күнөөлөрдү же дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди көрсөтүңүз 

Эгерде, айып коюлган болсо, анда укук коргоо органынын аталышын көрсөтүү менен, ал тарабынан айып коюлгандыгы, өкүм чыгарылгандыгы боюнча, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан айыпталып, тартип жазасы колдонулгандыгы, териштирүүлөрдүн натыйжасы, соттун чечими (анын ичинде кылмыш иши токтотулган, айыпталуусу алып салынган, актоо өкүмү чыгарылган же кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган учурларда) тууралуу толук маалымат бериңиз: ___________________________________  

12. Соттолгондугу акырына чейин өтөлүп бүтө элек болсо, көрсөтүңүз. Эгерде бар болсо түшүнүк бериңиз __________________________________________________ 

Сизге карата кайсы бир кесиптик ишти ээлөөгө тыюу салуу чечими кабыл алынгандыгын көрсөтүңүз. Эгерде бар болсо, кеңири түшүнүк бериңиз _______________________________.  

13. Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз _____________________________.  

Сиз кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон жана ал боюнча мажбурлап банкроттоого, жоюуга байланыштуу шарттар коюлган компаниядагы сиздин ролуңуз жана жоопкерчилик чөйрөңүз тууралуу толук негиздеме бериңиз. _______  

14. Сизге же Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик же жөнгө салуу органдары тарабынан териштирүү жүргүзүлгөнбү? Эгерде жүргүзүлгөн болсо, кандай себептер менен экендигин кеңири түшүндүрмө бериңиз ____________________________________.  

15. Сиз азыркы учурда кайсы-бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Катышсаңыз, түшүндүрмө бериңиз _____________________________________.  

16. Үй-бүлөлүк абалы ________________________________  

Жакын туугандарыңызды көрсөтүңүз (ата-энелер, 16 жаштан улуу балдар, жолдошу (жубайы), ага-ини, эже-сиңди, чоң ата, чоң эне, таята, тайэне): 

Аты-жөнү 

Туугандык жагы 

Туулган күнү, жери 

Кызматы жана жумуш орду 

Үй дареги, тел. № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Кимдир бирөөлөрдүн алдында ссудалык карыз (башка милдеттенмелер) болсо, ар бир карыз боюнча (милдеттенме) төмөндөгү маалыматты жазыңыз: 

Кредитордун аталышы 

  

Берилген күнү 

  

Кредиттин (насыянын) суммасы 

  

Пайыздык чен 

  

Кредиттин (насыянын) багыты 

  

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы  

  

Төлөө мөөнөтү 

  

Кредит (насыя) боюнча карыздын калдыгы 

  

Кредит үчүн пайыздар боюнча карыздын калдыгы 

  

Мөөнөтү өтүп кеткен карыздар (негизги сумма, кредит үчүн пайыздар) 

  

 

18. Төмөндөгү маалыматты бериңиз: 

а) «___» ________________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер жөнүндө жеке отчет (валютаны көрсөтүңүз) 

  

Активдер 

 

 

 

 

Сумма (сом түрүндө

Накталай 

  

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар  

 

  

Компанияга инвестициялар 

  

Баалуу кагаздар 

  

Кыймылсыз мүлк, анын ичинде күрөөдө тургандары же арестке коюлгандары  

 

  

Дебитордук карыз (анын ичинде насыяга берилген каражаттар)  

  

Башка активдер  

  

  

Бардыгы болуп активдер  

  

  

Милдеттенмелер  

  

Кредиттер боюнча карыз  

  

Кредитордук карыз 

  

Башка пассивдер 

  

  

Бардыгы болуп пассивдер 

  

  

Таза нарк (активдер-пассивдер) 

  

  

Жекече берилген гарантиялар 

  

 

б) Киреше булактары тууралуу маалымат 

(валютаны көрсөтүңүз) 

 

  

Киреше булактары 

Өткөн жыл 20__-жыл 

Учурдагы жыл (күтүлүп жаткан сумма) 20__-жыл 

Негизги жумуш орду боюнча эмгек акысы (премияларды кошо алганда) (*) 

  

  

Автордук сыйлыктарды, башка төлөмдөрдү кошо алганда, негизгиден башка жумуш орду боюнча эмгек акысы (*) 

  

  

Дивиденддер 

  

  

Пайыздар 

  

  

Кыймылсыз мүлктөн түшкөн башка кирешелер  

  

  

Башка кирешелер 

  

  

  

Бардыгы 

  

  

  

Чыгашалар 

  

  

Чыгашалар (жеке, керектөөгө

  

  

Кредиттер боюнча төлөмдөр: негизги сумма, пайыздар 

  

  

Башка чыгашалар  

 

 

 

 

  

  

  

Бардыгы болуп чыгашалар 

  

  

  

Таза киреше (чыгаша) 

  

  

 

19. Сиз учурда жана/же акыркы 10 (он) жыл аралыгында уюштуруучу/акционер болуп саналган (уставдык капиталдагы үлүшүнөн ажыратылган шартта, күнү көрсөтүлүүгө тийиш) кайсы болбосун өлкөдөгү компанияны көрсөтүңүз: 

 

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду 

Юридикалык жактын ишинин түрү 

Ээлигинде болгон акциялардын саны 

Капиталда ээлик кылган үлүшү сом түрүндө 

Ушул юридикалык жактын уставдык капиталындагы үлүшү пайыздарда 

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери 

  

  

  

  

  

  

 

20. Кошумча маалымат: 

1). Ушул ТСККнын Директорлор кеңешинин курамына жаңы талапкерлерди киргизүү ниетиңиз барбы (эгерде, бар болсо, кыскача резюмесин көрсөтүү зарыл). 

2). ТСККнын саясатына жана МФКнын жетекчилигине олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү ниетиңиз барбы (эгерде бар болсо, сунушталуучу өзгөртүүлөрдү кыскача баяндоо зарыл). 

21. Сиз ТСККнын акцияларын сатып алууга берилген билдирмени карап чыгуу үчүн зарыл деп эсептеген кайсы гана болбосун башка маалыматты бериңиз. 

22. Мен, ___________________________________________________________  

Фамилиясы, аты, атасынын аты  

Жогоруда анкетада көрсөтүлгөн маалымат так жана толук экендигин, ошондой эле билимиме жана анкетада берилген суроолорго жараша берилгендигин тастыктаймын. Атайын бурмалоого жана каталарга жол берилген шартта, бул ТСККнын акцияларын сатып алууга берилген билдирмени канааттандыруудан баш тартууга негиз боло тургандыгын жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик тартууга алып келе тургандыгын мойнума аламын.  

____________ кол тамгасы ________-ж. «___» ____________  

Эскертүү:  

Ар бир бетине кол коюлууга тийиш  

Анкетадагы оңдоолор "оңдолгондугу анык" деген сөздөр жана талапкердин кол тамгасы менен тастыкталат. 

 

Күнү 

 

ТСККнын уюштуруучусунун/акционеринин 

АНКЕТАСЫ 

(юридикалык жак тарабынан толтурулат)  

1. Юридикалык жактын аталышы (мындан ары «компания») ________________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук жана кыскартылган аталышы көрсөтүлсүн) 

 

2. Компаниянын юридикалык дареги  

________________________________________________________________________ 

 

3. Компаниянын түзүлгөн күнү  

________________________________________________________________________ 

 

4. Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери  

________________________________________________________________________ 

 

5. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган күнү  

________________________________________________________________________ 

№ (мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн) 

 

6. Кайсы банктарда компаниянын эсептери ачылган: _____________________________________________________ 

7. Компанияга берилген лицензиянын (уруксат берилүүчү документтин) номерин жана лицензияны (уруксат берүүчү документти) берген органды көрсөтүү менен, лицензиясына (лицензияларына) (же башка уруксат берүүчү документке) ылайык алектенүүгө уруксат берилген иш түрлөрүн баяндап бериңиз: 

8. Компания алектенген иштердин башка түрлөрүн айтып бериңиз:  

9. Компания _______________________________________________________ менен  

(компаниянын толук аталышы) 

жалпы кызыкчылыкка ээ жактар:  

1) катышуучу/акционер болуп саналган юридикалык жактар жана жеке адамдар (Компаниянын толук аталышы):  

Юридикалык жактардын толук аталышы, жеке адамдардын аты-жөнү 

Таандык акцияларынын саны 

Уставдык капиталдагы үлүшү 

  

  

  

 

2) аларда катышуучу/акционер болуп саналган компаниялар ___________________________________________________  

(өтүнүч ээси юридикалык жактын толук аталышы);  

Юридикалык жактардын толук аталышы 

Таандык акцияларынын саны 

Уставдык капиталдагы үлүшү 

  

  

  

 

3) __________________________ менен аффилирленген юридикалык жактар жана жеке адамдар  

(Компаниянын толук аталышы):  

Юридикалык жактардын толук аталышы, жеке адамдардын аты-жөнү 

Таандык акцияларынын саны 

Уставдык капиталдагы үлүшү 

  

  

  

 

10. Компаниянын кызмат адамдарынын компаниядагы позициясын, ошондой эле жарандыгын (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) мүчөлөрүн), Башкармасынын (аткаруу органынын) мүчөлөрүн, финансылык менеджерин (башкы бухгалтерин) белгилөө менен аларды көрсөтүңүз.  

11. Компаниянын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү же кызмат адамдары (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) мүчөлөрү), Башкармасынын (аткаруу органынын) мүчөлөрү, финансылык менеджери (башкы бухгалтери) компания анын акционери болууну ниеттенип жаткан ТСККнын акцияларына ээлик кылуучу боло алышабы? Эгерде, ээлик кылуучу боло алышса, компаниянын көрсөтүлгөн кызмат адамдарына таандык акциялардын санын көрсөтүү зарыл: 

№ 

Аты-жөнү 

Таандык акциялардын саны 

ТСККнын уставдык капиталындагы үлүшү 

Кошумча маалыматтар же эскертүүлөр 

  

  

  

  

  

 

12. Компаниянын финансы-кредиттик уюмдар алдында ссуда боюнча (кредиттик) карызы барбы, эгерде, болсо кредит/кредиттер (насыя) алынган күнү, кредитти/кредиттерди (насыяны) алуу максаты, кредиттин (насыя) алынган суммасы жана билдирме берилген күнгө карата кредиттин (насыянын) негизги суммасы жана пайыздары боюнча карыздын калдыгы көрсөтүүгө тийиш:  

Кредитордун аталышы 

  

  

Берилген күнү 

  

  

Насыянын (кредиттин) суммасы 

  

  

Пайыздык чен 

  

  

Насыянын (кредиттин) багыты 

  

  

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы 

  

  

Төлөө мөөнөттөрү 

  

  

Насыя (кредит) боюнча карызынын калдыгы 

  

  

Кредит үчүн пайыздар боюнча карызынын калдыгы 

  

  

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз (негизги сумма, кредит үчүн пайыздар) 

  

  

 

13. Компаниянын ушул ТСККнын Директорлор кеңешинин курамына компаниянын өкүлдөрүн киргизүү ниети барбы (эгерде, бар болсо, талапкерлерди көрсөтүү зарыл), жана Компаниянын ТСККнын саясатына жана жетекчилигине олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүү ниети барбы (эгерде, бар болсо, сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдү көрсөтүү зарыл)?  

14. Компаниянын бардык түзүмдүк бөлүмдөрүн көрсөтүңүз:  

Бөлүм (филиал, өкүлчүлүк) 

Дареги 

Жетекчи 

Иш түрү 

Башка маалыматтар жана эскертүүлөр 

  

  

  

  

  

 

15. Компания кимдир-бирөө менен соттук талаштарга катышканбы, эгерде, катышса, соттук талаш тууралуу (даттануучу, жоопкер, талаштын предмети, иш кайсы соттук инстанцияда каралып жатат, кароонун кайсы баскычында) толук маалымат бериңиз. 

16. Өтүнүч ээсинин пикири боюнча маанилүү болуп саналган башка маалымат:  

Компаниянын жетекчисинин кол тамгасы  

Компаниянын мөөрү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 6-тиркеме 

 

Бизнес-планда чагылдырылууга тийиш болгон негизги маселелердин 

ТИЗМЕСИ 

 

1. Киришүү бөлүгү 

1) ТСККнын аталышын, жайгашкан жерин көрсөтүнүз; 

2) Ыйгарым укуктуу өкүлдүн аты-жөнүн, дарегин, телефон номерин көрсөтүңүз.  

2. ТСККнын ишин чагылдыруу максаты. 

1) Компания иштей турган рыноктун болжолдуу аймагын көрсөткүлө

2) сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдү атап жана кыскача баяндап бергиле. Болжолдонуп жаткан кредит саясатына (кредиттерди берүүдө тобокелдикке баа берүү механизми, берилген кредиттерди үзгүлтүксүз контролдоо механизми, болжолдонуп жаткан кредит саясатына байланыштуу болгон башка маселелер), ошондой эле түзүлүп жаткан ТСКК үчүн артыкчылыктуу болгон башка операциялардын ишке ашырылышына көңүл бургула; 

3) ТСККнын Директорлор кеңешинин төрагасын жана мүчөлөрүн, Башкармасынын төрагасын жана мүчөлөрүн көрсөткүлө

Жүгүртүүгө чыгарылып жаткан акцияларынын саны беш же андан көп пайызды түзгөн акционерлерди, алар тарабынан сатылып алынышы болжолдонуп жаткан акциялардын пайыздык катышты көрсөткүлө

3. Жетекчилик жана башкаруу 

1) ТСККнын аталышын жана Башкарманын жана кызмат адамдарынын милдеттеринин чөйрөсүн көрсөткүлө, кадрларды тартуу планын жана кадр саясатын жүргүзүүсүн чагылдыргыла; 

2) кызмат адамдардын сунуш кылынып жаткан талапкерлигин, ошондой эле кандай сапаттарга ээ болууга тийиш экендигин талкуулагыла. Сунуш кылынып жаткан кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо же сунуш кылынган рынок чөйрөсүн тейлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн алардын иш тажрыйбаларынын маңызын жана деңгээлин чагылдырып көрсөткүлө

3) таламдардын каршы келип калуусун талкууга алгыла; 

4) ТСКК ниеттенип жаткан кандай болбосун келишимди чагылдырып көрсөткүлө.  

4. ТСККнын ишин талдап-иликтөө

1) ТСКК тейлөөгө тийиш болгон рынокту талдап-иликтеп көргүлө, алынуучу кирешелери жана башка экономикалык көрсөткүчтөрүнүн өлчөмүн чагылдыргыла. Рынокко каралып жаткан өзгөртүүлөрдү, ошол өзгөрүүлөргө таасирин тийгизген факторлорду жана алардын түзүлүп жаткан ТСККга таасирин камтыгыла. Сиз тейлей турган рыноктордун ортосундагы айырмаларды, мисалы, депозиттик жана кредиттик рыноктун ортосундагы айырмачылыктарды чагылдырып көрсөткүлө;  

2) атаандаштыкка иликтөөлөрдү жүргүзгүлө. Тейлөөнүн рыноктук чөйрөсүнүн чегиндеги атаандаштарды, тышкары турган жана тейленүүчү рынокторго таасирин тийгизиши мүмкүн болгон атаандаштыктарды, ошондой эле кайсы болбосун потенциалдуу атаандаштыкты атап көрсөткүлө.  

Рыноктук стратегиялардын, ошондой эле таасирдин рыноктук акциялардын наркына жана бааларга карата салыштырмалуу таасир этүү деңгээлине карата, күтүлүп жаткан натыйжаларга талдап-иликтөөлөрдү келтиргиле;  

3) ар бир рыноктон үлүштү алуу максатында тандалып алынган стратегияны түшүндүрүп бергиле жана күтүлүп жаткан натыйжаларды көрсөткүлө;  

4) ТСККнын ишинде орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди жана тобокелдиктерди тескөө стратегиясын чагылдыргыла.  

5. Пландар жана максаттар  

1) рынокту талдап-иликтөөдө жана жаңы ТСКК үчүн пландарды жана максаттарды иштеп чыгууда пайдаланылуучу, пландаштыруунун башкы объектилерин карап чыккыла. Мында, жок дегенде: рыноктун өсүшү, пайыздык чендерди, фонддордун наркын жана атаандаштыкты камтуу зарыл;  

2) кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарынын сакталышына багытталган, ички контролдук механизмин сүрөттөп бергиле;  

3) кадрларды тартуу жана кадр саясатын жүргүзүү планын сүрөттөп бергиле;  

4) ТСККнын кардарларын тартуу кандайча болжолдонот.  

6. Активдердин жана пассивдердин түзүмү   

Болжолдонуп жаткан баланстык отчетто жана кирешелер боюнча отчетто активдердин жана пассивдердин өзгөрүүсү, кызмат көрсөтүүлөрдүн ар бир түрү үчүн көлөмү, ошондой эле кызмат адамдарына жана персоналга эмгек акылары чагылдырылууга тийиш жана ал жогоруда кароого алынган билдирмелердин, рынокту жана анын стратегиясын талдап-иликтөөлөрдүн бөлүгү катары көрсөтүлүүгө тийиш болгон пландаштыруу объектилерине негизденүүсү зарыл. Мындан ары болжолдоолордун формалары келтирилет.  

Жаңы ТСККнын көз карандысыз тышкы аудит менен камсыз кылууга тиешелүү уюштуруучулардын пландарын талкууга алгыла. Лицензиялоо шарттарын аткаруу үчүн Улуттук банк, ТСККдан көз карандысыз тышкы аудитордун кызматынан пайдаланууну талап кылышы мүмкүн.  

7. Капиталдаштыруу/өздүк капиталдын планы  

1) капиталдын болжолдонуп жаткан түзүмүнө жетишүүдө пайдаланылуучу негиздерди талкуулагыла жана уюштуруучулар эмне үчүн сунуш кылынган сан рынок экономикасы шарттарына жетиштүү деп эсептей тургандыгын түшүндүргүлө. Уюштуруучулар рыноктук чөйрөдө натыйжалуу атаандашууга жеткиликтүү сандагы капиталды белгилөөсү жана пландаштырылып жаткан операцияларды тиешелүү деңгээлде колдоого алаары күтүлүүдө

2) капиталды баштапкы тартуу планын жана алгачкы үч жыл аралыгындагы өсүштү каржылоо планын талкуулагыла. Бул пландар ТСКК Улуттук банк тарабынан белгиленген негизги ченемдерге ылайык келүүнү камсыз кыла тургандыгын түшүндүрүп бергиле;  

3) чыгарылып жаткан акциялардын санын жана алар кайсы класска тиешелүү экендигин, алардын номиналдык жана сатуу наркын талкуулагыла;  

4) активдерди тобокелдиктердин деңгээли боюнча салмактанып алынышын эске алуу менен болжолдонуп жаткан капиталдын шайкештигине баа бергиле;  

5) ТСККнын кредиттик саясатын, тобокелдик критерийлерине баа берүү механизмдерин сүрөттөп бергиле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 7-тиркеме 

 

АНКЕТА 

(ТСККнын кызмат адамы тарабынан толтурулат

1. Аты-жөнү _____________________________________________________________ 

 

№ 

  

  

Аты-жөнү 

_____________________________ 

ТСККга сунушталган позицияны көрсөткүлө

_________________________________ 

ТСККнын аталышы: 

____________________________________ 

Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөртсөңүз: (мурдагы аты-жөнүңүз) 

Качан: 

Эмне себептен улам: 

Туулган жылы: 

Туулган жери: 

Паспорт 

Сериясы:  

Номер: 

  

  

Ким тарабынан берилген:  

Берилген күнү:  

Жарандыгыңыз:  (Кандай негизде алынгандыгын көрсөткүлө: туулган жери боюнча, никеге тургандан кийин, башка жагдайлар боюнча - түшүндүрмө берүү)  __________________________________________________________________________ 

Үй дареги: (документтер боюнча) Тел.: (   ) _________  

___________________________ 

Айкын жашаган жери:  Тел.: (   ) _________  

___________________________ 

Төмөнкү тармактар жөнүндө билиминин бар экендиги тууралуу маалымат:   

Ооба/Жок  

- банк ишин жөнгө салган мыйзамдар; 

_____ 

- корпоративдик тескөө;  

_____ 

- тобокелдиктерди тескөө

_____ 

- кредиттик иш; 

_____ 

- бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулукту жүргүзүү 

_____ 

- ликвиддүүлүктү тескөө 

_____ 

- аудитордук иш жөнүндө мыйзам жана аудиттин эл аралык стандарттары 

_____ 

 

 

 

10 

Негизги иш орду: 

Ээлеген кызматы:  

 

Кызматтык дареги:  

Телефону:   

(  ) ______________ 

Факсы:  

(  ) ______________ 

 

 

 

 

 

12 Билими  ___________________________________________________________ 

(жогорку, толук эмес жогорку, бакалавр, магистр, орто атайын, орто

Окуу жайынын аталышы жана анын жайгашкан орду 

Факультети жана бөлүмү 

Тапшырган жана аяктаган жылы  

Алган дипломуна ылайык адистиги  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ар кандай окуу борборлорунда өткөрүлгөн курстардан окугандыгы.  

Семинардын же курстун темасы  

Семинарды уюштуруучу 

Өткөн жери  

Өткөн күнү  

Сертификаттын болушу  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Эмгек жолу башталгандан тартып аткарылган иштер (анын ичинде Директорлор кеңешинин мүчөсү катары иш алып барышы):   

Ишке кирген күнү 

Иштен бошогон күнү  

Ээлеген кызматы 

Мекеменин аталышы, жайгашкан орду, иш берүүчүнүн аты-жөнү  

Иштен бошогондугунун себеби  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14 Кимден сунуш-көрсөтмө берилген

1 Аты-жөнү ___________________________________________________ 

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы __________________________________ 

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почтасы _________________________________ 

1. Аты-жөнү  ________________________________________________ 

2. Иштеген жери жана ээлеген кызматы ______________________________________ 

3. Үй дареги, тел., факс, эл. почта _____________________________________ 

*Сунуш-көрсөтмөлөр талапкер менен мурда иштеген же ал менен ишкердикти жүргүзгөн адамдар тарабынан сунушталат. Сунуш-көрсөтмөдө талапкердин аты-жөнү, иштеген орду, кызматы, телефону, факсы, электрондук дареги жана жашаган жеринин дареги көрсөтүлүүгө тийиш.  

15. Акыркы он жыл ичинде кайсы өлкө болбосун Сиз уюштуруучусу, акционери, жетекчиси болгон компанияларды көрсөтүңүз (Сиз жетекчилигине шайланган же дайындалган ТСККны кошо алганда)

Компаниянын аталышы, жайгашкан жери  

Компаниянын ишинин негизги түрлөрү 

Сиз ээлик кылган акциялардын саны  

Ээлик кылган суммасы сом менен  

Компаниянын уставдык капиталындагы үлүшү, %да  

Компаниянын жетекчиси  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу, контролдоочу адамы жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же кандай болбосун башка кызмат адамы катары байланыштуу болгон компанияга карата төмөнкү чаралар колдонулганбы

- укук бузуу жана/же кылмыш ишине жол бергендиги үчүн айыптоо болгонбу (ооба/жок)  

_________________________________________________________________________ 

-  тартиптик жаза чаралары көрүлгөнбү (ооба/жок) 

________________________________________________________________________ 

«Ооба» деген жооп берилсе укук коргоо органы тарабынан белгиленген айыптоо же өкүм чыгаруу тууралуу кеңири маалымат бериңиз, мында укук коргоо органынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан белгиленген айыпты же колдонулган тартиптик жаза чарасын, териштирүүнүн жыйынтыктарын, соттун чечимин көрсөтүңүз

________________________________________________________________________ 

17.  Сиз же 15-пунктта көрсөтүлгөн компаниялардын бири анда кызмат ордуна талапкер болгон ТСККнын менен жалпы кызыкчылыкка ээсизби? «Ооба» деген жооп берилген шартта кеңири түшүндүрмө бериңиз.  

18. Өтөлүп бүтө элек сот жазасы барбы? «Ооба» деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз 

________________________________________________________________________ 

Сизге карата кандайдыр бир кесиптик иш менен алектенүүгө тыюу салган чечим кабыл алынганбы? "Ооба" деген жоопберилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз _________________________________________________________________________ 

19. Сиз жетекчиси, кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, Башкарманын мүчөсү, башкы бухгалтери/финансылык менеджери) же олуттуу катышуучусу болгон (акциялардын 10 (он) же андан ашык пайызына ээлик кылган), мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны атап көрсөтүңүз

________________________________________________________________________ 

Сиз жетекчиси, кызмат адамы же олуттуу катышуучусу болгон, мажбурлап банкрот кылуу, жоюуга байланыштуу шарттар коюлган компаниядагы Сиздин ролуңузга жана жоопкерчилик чөйрөңүзгө кеңири негиздеме бериңиз _________________________________________________________________________ 

20. Кимдир бирөөгө ссудалык карызыңыз (башка милдеттенмелериңиз) болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөнкү маалыматтарды көрсөтүңүз

Кредитордун аталышы 

Берилген күнү 

Насыянын суммасы, миң сом менен 

Пайыздык чен 

Насыянын максаты 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Күрөө жөнүндө маалымат жана анын суммасы  

Төлөө мөөнөттөрү 

Насыя боюнча карыз калдыгы, миң сом менен  

Пайыздар боюнча карыз калдыгы, миң сом менен  

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыз (негизги сумма, пайыздар)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21. Сиз кандайдыр бир финансы-кредиттик уюмдарга жеке өзүңүз алган кредит боюнча, ошондой эле Сиз гарант, кепил болгон кредит боюнча карызды төлөй албай калган учурлар болгонбу? «Ооба» деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

22. Азыркы учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүү ишине катышыңыз барбы? «Ооба» деген жооп берилсе ал боюнча түшүндүрмө бериңиз 

________________________________________________________________________ 

23. Төмөнкүлөр боюнча маалымат бериңиз

1. «__» ____________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер тууралуу жеке отчет 

1-таблица 

  

Активдер 

Сумма (сом менен/чет өлкө жарандары үчүн - АКШ доллары менен) 

  

Нак акча 

  

  

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар 

  

  

Компаниядагы инвестициялар (ушул анкетанын 15-пунктунун таблицасы) 

  

  

Баалуу кагаздар 

  

  

Кыймылсыз мүлк, анын ичинде күрөөдө тургандары же арест коюлгандар 

  

  

Дебитордук карыз, анын ичинде насыяга берилген каражаттар 

  

  

Башка активдер 

  

  

Бардыгы болуп активдер 

  

  

Милдеттенмелер  

  

  

Кредиттер боюнча карыз 

  

  

Кредитордук карыз 

  

  

Башка милдеттенмелер 

  

  

Бардыгы болуп милдеттенмелер 

  

  

Таза наркы (активдер-милдеттенмелер) 

  

  

Берилген жеке гарантиялар 

  

2-таблица 

  

Киреше булактары 

Өткөн жыл  20__-жыл  

Өтүп жаткан жыл (күтүлүүчү сумма)  20__-жыл  

  

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (сыйлыктарды кошо алганда)  

  

  

  

Дивиденддер 

  

  

  

Пайыздар  

  

  

  

Башка кирешелер  

  

  

  

Бардыгы болуп  

  

  

  

Чыгашалар 

  

  

  

Чыгашалар (жеке, керектөөгө

  

  

  

Кредиттер боюнча төлөөлөр  негизги сумма  пайыздар 

  

  

  

Башка чыгашалар (көрсөтүңүз) 

  

  

  

Бардыгы болуп чыгашалар  

  

  

  

Таза киреше (чыгаша) 

  

  

24. Үй-бүлөлүк абалы ____________________________________________________ 

16 жаштан ашкан жакын туугандарыңызды атап көрсөтүңүз (ата-энеңиз, балдарыңыз, жолдошуңуз (жубайыңыз), бир туугандарыңыз)

Аты-жөнү 

Туугандык катышы 

Туулган күнү жана жери 

Иштеген жери, кызмат орду 

Үй дареги, телефон номери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

25. Кызмат ордуна талапкер болгон ТСККнын менен Сизди кандай кызыкчылык байланыштырып тургандыгы тууралуу толук маалымат бериңиз (3-эскертүүнү караңыз). Ошондой эле, Сиз өзүңүздү кызмат ордуна макулдашуу учурунда кароо үчүн маанилүү деп эсептеген башка маалыматты көрсөтүү зарыл 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Мен, ________________________________________________________________________ 

аты-жөнү  

жогоруда анкетада келтирилген маалыматтар анык жана толук экендигин жана алар анкетада көрсөтүлгөн суроолор менин билимиме жана анкетада көрсөтүлгөн суроолор боюнча маалыматка ылайык берилгендигин тастыктаймын. Мен атайылап бурмалоолорго жана жашырып жабууларга жол берген учурда, алар сунушталып жаткан кызмат ордуна макулдашуудан баш тартылууга негиз катары кызмат кылышы жана мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн экендигин мойнума аламын.   

_______________ 

кол тамгасы  

____-жылдын «__» _____ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 8-тиркеме  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниянын улуттук валютада айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна берилген  

№ ЛИЦЕНЗИЯСЫ  

__________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук фирмалык аталышы

__________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын кыскартылган фирмалык аталышы

___________________ 

1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык уруксат берилген банк операцияларынын тизмесинде көрсөтүлгөн айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна ээ. 

2. Уруксат берилген банк операцияларынын тизмеси ушул лицензиянын ажырагыс бөлүгүнөн болуп саналат

Бул лицензия ага кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет. Лицензия ажыратылгыс, мөөнөтсүз болуп саналат

 

Лицензия катталган (күн, ай, жыл)  

 

№ ____________ бланктын сериясы ___________ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук  

банкынын төрагасынын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү 

 

___________________________ аты-жөнү, кол тамсагы 

Улуттук банктын мөөрү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 9-тиркеме  

 

 

Улуттук жана чет өлкө валютасында айрым банк операцияларын жүргүзүү укугуна берилген  

№___ лицензиясына карата 

уруксат берилген банк операцияларынын тизмеси 

_________________________________________________________________ 

(юридикалык жактын толук фирмалык аталышы

Банк операциясынын аталышы 

Банк операциясынын валютасы 

Уруксат күчүнө кирген күн 

Эскертүү/Чектөө  (Чектөөлөр күчүнө кирген күндү көрсөтүү менен) ) 

 

 

 

 

 

 

№ ____________ бланктын сериясы ___________ 

 

Кыргыз Республикасынын   

Улуттук банкынын төрагасынын орун басары  

/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү ________________ аты-жөнү, кол тамсагы  

Улуттук банктын мөөрү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 10-тиркеме   

   

  

ТСКК филиал/өкүлчүлүк ачуу тууралуу 

өтүнүч катынын үлгүсү 

 

________________________________  

(ТСККнын фирмалык бланкында)  

  

Ушул аркылуу «___________________________________________»  

(ТСККнын аталышы)  

______________________________________________________ ылайык  

(филиал/өкүлчүлүк ачуу тууралуу билдүрүүнү жөнөтөт)  

  

________________________________________________________________________________________   

(калктуу пункттун аталышы, жайгашкан жери)  

филиал ачуу тууралуу өтүнүч менен кайрылат.   

  

Бул филиал/өкүлчүлүк төмөнкү операцияларды жана бүтүмдөрдү жүргүзүү укугуна ээ: 

-   

-   

(ТСКК Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын алкагында филиал/өкүлчүлүк жөнүндө жобого ылайык, филиалга/өкүлчүлүккө жүзөгө ашырууга өткөрүлүп берилген бардык операциялар жана бүтүмдөр көрсөтүлөт же өкүлчүлүктүн ыйгарым укуктары көрсөтүлөт).   

(Филиал үчүн) жетекчи жана башкы бухгалтер тарабынан дайындалды: ____________  

(Аты-жөнү)   

Тиркеме: филиалдын/өкүлчүлүктүн жетекчисинин жана башкы бухгалтердин кадрлардын эсебин жүргүзүү баракчасынын көчүрмөсү, ишеним кат, бардыгы__________барактан турат.   

  

  

  

ТСКК сунушталган маалыматтын аныктыгына толугу менен жооп берет.   

   

ТСККнын аткаруу органынын жетекчиси (кол тамгасы), аты-жөнү.   

ТСККнын мөөрү 20__ -жылдын «___» __________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө жобого карата 11-тиркеме    

 

  

ТСККнын филиал/өкүлчүлүк жабуу тууралуу 

өтүнүч катынын үлгүсү 

  

________________________________  

(ТСКК фирмалык бланкында)  

  

Ушул аркылуу «___________________________________________»  

(ТСККнын аталышы)  

______________________________________________________ ылайык  

(филиал/өкүлчүлүк жабуу тууралуу билдүрүүнү жөнөтөт)  

  

________________________________________________________________________________________   

(калктуу пункттун аталышы, жайгашкан жери)  

филиал жабуу тууралуу өтүнүч менен кайрылат.   

ТСККнын филиалынын/өкүлчүлүгүнүн милдеттенмелери жок (**): 

- ушул филиалда тейлөөгө алынган кардарлардын жана кредиторлордун алдында (филиал жабылган учурда); 

- бюджеттин алдында 

Активдер жана пассивдер ТСККнын балансына өткөрүп берилди 

ТСККнын сунушталган маалыматтын аныктыгына толугу менен жооп берет.   

  

   

ТСККнын аткаруу органынын жетекчиси (кол тамгасы), аты-жөнү.   

ТСККнын мөөрү 20__ -жылдын «___» __________