Кайта келүү

Улуттук банктын жетекчилигинин жарандарды кабыл алуу графиги 

 

Кызмат орду 

Аты-жѳнү 

Кабыл алуу күнү 

Убактысы 

Тѳрага 

К.К.Боконтаев  

Бейшемби 

18:00-19:00 

Тѳраганын орун басары 

К.Э Куленбеков  

Жума 

16:00-17:00 

Тѳраганын орун басары 

М.Ш.Аттокуров  

Бейшемби 

16:00-17:00 

Тѳраганын орун басары 

М.Ж.Жакыпов 

Бейшемби 

16:00-17:00 

Улуттук банк Башкармасынын мүчѳсү 

Р.Р.Сейткасымова 

Дүйшөмбү 

17:00-18:00 

Улуттук банк Башкармасынын мүчѳсү 

У.Т.Жамалидинов 

Шейшемби 

17:00-18:00