Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри  

төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо боюнча колдонуудагы талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу 2021-жылдын 2-мартындагы билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун 

РЕЕСТРИ 

(ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 2021-жылдын 2-мартындагы билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча) 

 

Каттоо номери  

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес. 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.