Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча  

СУНУШТАРДЫН ЖАНА ЖООПТОРДУН РЕЕСТРИ 

турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун жана алмашуу бюролордун иштерин лицензиялоо жана жөнгө салуу маселелери боюнча “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” долбоордун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу 2021-жылдын 12-апрелиндеги билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ  

 

Каттоо номери 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы  

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.  

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.