Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри  2021-жылдын 27-апрелиндеги электрондук кол тамга коюлган документтерди электрондук форматта сунуш кылган коммерциялык банктардын отчетторун жана каттарын кагаз жүзүндө жеткирүү боюнча талаптарды алып салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ  

(2021-жылдын 27-апрелиндеги ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)  

 

Каттоо № 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.  

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.