Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри  2021-жылдын 30-апрелиндеги кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ  

(2021-жылдын 30-апрелиндеги ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)  

 

Каттоо № 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.  

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.