Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри  

Кыргыз Республикасынын аймагында чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (резерв) фондун түзүү жана иштеши боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү тууралуу 2021-жылдын 31-мартындагы билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун 

РЕЕСТРИ 

(ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 2021-жылдын 31-мартындагы билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча) 

 

Каттоо номери  

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес. 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.