Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштардын жана жооптордун реестри  

«Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө» жобонун долбоорун коомдук талкууга сунуштоо тууралуу 2021-жылдын 11-июнундагы билдирүү 

 

Сунуштардын жана жооптордун 

РЕЕСТРИ 

(«Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө» жобонун долбооруна ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү  боюнча 2021-жылдын 11-июнундагы билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча) 

 

Каттоо номери  

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес. 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес.