Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштар жана жооптор реестри финансы-кредит уюмдарынын маркетингдик иш-чараларга тиешелүү талаптарды өркүндөтүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорун иштеп чыгуу, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселе боюнча кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу 2021-жылдын 23-августундагы билдирүү

 

Сунуштар жана жооптор   

РЕЕСТРИ  

(2021-жылдын 23-августундагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)   

 

Каттоо №  

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу)   

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар  

Иштеп чыккан органдын позициясы  

1  

«Дос-Кредобанк» ААК 

2021-ж. 23-августу 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамдын 111-беренесинин 8-пунктунун талабынын сакталышына көңүл буруу зарыл.  

Анын мазмуну төмөндө келтирилет: 

8. Банктарга ар кандай утуштарды, лотереяларды жана башка ушул сыяктуу «оюн» иш-чараларын уюштурууга же аларды өткөрүүгө катышууга, ошондой эле аларды жарнамалоого жана жарыялоого тыюу салынат. Банктар Улуттук банктын талаптарына ылайык маркетингдик иш-чараларды жүзөгө ашыра алат. 

Бул сунуш коомдук талкууга чыгарыла турган долбоорду иштеп чыгуунун алкагында каралат. 

«РСК Банк» ААК 

2021-ж. 1-сентябры 

Катышуучулар чөйрөсүн кеңейтүү жана нак эмес төлөмдөр үлүшүнүн көрсөткүчтөрүн жогорулатуу максатында, жеңүүчүлөрдү нак эмес төлөмдөрдүн санына же көлөмүнө байланыштырбастан, атайылап тандоосуз аныктоо мүмкүнчүлүгүн кароого алууну суранабыз. 

Бул сунуш коомдук талкууга чыгарыла турган долбоорду иштеп чыгуунун алкагында каралат.