Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштар жана жооптор реестри жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөнү жүргүзүү жана ченемдик укуктук актылардын долбоорун иштеп чыгуу, ошондой эле Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибине тиешелүү жаңы талаптар боюнча кызыктар болгон тараптардын сунуштарын кабыл алуу тууралуу 2021-жылдын 24-августундагы билдирүү

 

Сунуштар жана жооптор   

РЕЕСТРИ  

(2021-жылдын 24-августундагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)   

 

Каттоо №  

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу)   

Алынган күн 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар  

Иштеп чыккан органдын позициясы  

 

 

 

Кароо үчүн сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн жок. 

Кароо үчүн сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн жок.