Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштар жана жооптор реестри  ага өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө байланыштуу «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын иштеп чыгуу боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо максатында 2021-жылдын 12-октябрындагы билдирүү 

 

 

Сунуштар жана жооптор    

РЕЕСТРИ   

(2021-жылдын 12-октябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)    

 

Каттоо №   

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу)    

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар   

Иштеп чыккан органдын позициясы   

 

 

 

Кароо үчүн сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн жок.  

Кароо үчүн сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн жок.