Кайта келүү

СУНУШТАРДЫН ЖАНА ЖООПТОРДУН РЕЕСТРИ 

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча  Улуттук банк Башкармасынын «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын ишин лицензиялоо чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жөнүндө  

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ  

(2021-жылдын 16-ноябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында) 

Каттоо номери 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы  

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес