Кайта келүү

СУНУШТАРДЫН ЖАНА ЖООПТОРДУН РЕЕСТРИ 

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча  Улуттук банк Башкармасынын « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттик союздарды жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө » токтом долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү жөнүндө  

Сунуштардын жана жооптордун  

РЕЕСТРИ  

(2022-жылдын 09-мартындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында) 

Каттоо номери 

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу) 

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Иштеп чыккан органдын позициясы  

 

 

 

Кароого сын-пикирлер менен сунуштар келип түшкөн эмес