Кайта келүү

Ачык консультацияларды жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча сунуштар жана жооптор реестри  төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын эсептешүү агенттерине минималдуу талаптарды белгилеген ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо максатында 2022-жылдын 26-октябрындагы билдирүү 

 

 

Сунуштар жана жооптор    

РЕЕСТРИ   

(2022-жылдын 26-октябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)    

 

Каттоо №   

Автор (ачык консультациялардын катышуучусу)    

Алынган күн  

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар   

Иштеп чыккан органдын позициясы   

 

 

 

Кароо үчүн сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн жок.  

Кароо үчүн сын-пикирлер жана сунуштар түшкөн жок.