Кайта келүү

Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү 

 

Банктын коммуникациялык саясатына ылайык массалык маалымат каражаттары аркылуу Улуттук банктын иши жана саясаты жөнүндө коомчулукка маалымдайт, Кыргыз Республикасында финансылык сабаттуулукту жогорулатуу ишине көмөк көрсөтөт.