Кайта келүү

 

 

Сунуштар жана жооптор   

РЕЕСТРИ  

(2022-жылдын 5-декабрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө   

билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча)  

Каттоо № 

Сын пикирлер жана (же) сунуштар 

Автор (коомдук консультациялардын катышуучусу) 

Алган датасы 

Иштеп чыккан органдын позициясы 

   

Кароого сын-пикирлер жана сунуштар берилген жок.    

  

  

Кароого сын-пикирлер жана сунуштар берилген жок.