> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме.

Кыргыз Республикасынын ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблицасы.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата cалыштырма таблицасы.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүнө тиешелүү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүнө тиешелүү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын банктык иш чөйрөсүнө тиешелүү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблицасы


"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын мыйзамы

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процессуалдык кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексине, Кыргыз Республикасынын Административдик-процесстик кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата Салыштырма таблицасы


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө" мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата Маалымдама-негиздеме.

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында инкассациялык иш жөнүндө" мыйзам долбоору

"Кыргыз Республикасында инкассациялык иш жөнүндө" мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр


Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү (Административтик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Административдик-процесстик кодекске, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамына) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрду киргизүү жөнүндө" (Административтик-процесстик кодексине, "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына") мыйзам долбооруна салыштырма таблицасы


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" мыйзам долбоору (Кыргыз Республикасынын "Чет өлкө валютасындагы операциялар тууралуу", "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө" мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Салык кодексине)

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр


Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө" Мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзам долбооруна карата негиздеме-маалымдама

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Мыйзам долбооруна салыштырма таблица


Кыргыз Республикасынын Банк кодексинин долбоору

"Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору

Кыргыз Республикасынын Банк кодексинин долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата маалымдама-негиздеме

"Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна карата салыштырма таблица

Кыргыз Республикасынын Банк кодексинин долбоорунун, "Кыргыз Республикасынын Банк кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунун жөнгө салуучу таасирин талдоо