Кайта келүү

Сунуштар жана жооптор  

РЕЕСТРИ 

(2023-жылдын 19-октябрындагы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

билдирүүнүн алкагында сунуштарды кароонун жыйынтыгы боюнча) 

 

Каттоо № 

Сын-пикирлер жана (же) сунуштар 

Автор (коомдук консультациялардын катышуучусу)  

Алган күнү 

Иштеп чыгуучу органдын позициясы 

 

Кароого сын-пикирлер жана сунуштар келип түшкөн жок.