> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Накталай акча жүгүртүү ченемдик укуктук актылары


N

Документтин атылышы

Бекитилген датасы

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

Толуктоолор жана өзгөртүүлөр

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен каттоодон өткөн

1

"Кыргыз Республикасынын улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерди кассалык тейлөө жөнүндө нускоо"
толуктоолор жана өзгөртүүлөр менен

КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 21-декабрында кабыл алынган N55/3 токтом

     

2

Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөө күчүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө жобо

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2008-жылдын 27-августунда кабыл алынган N33/5 токтом

N122-08

2013-жылдын 31-январындагы N2/1, 2013-жылдын 25-сентябрындагы N35/12, 2017-жылдын 12-апрелиндеги токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген

 

3

Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу боюнча НУСКОО

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы № 95/4 токтому менен кабыл алынган

  Улуттук банк Башкармасынын 2011-ж. 10-августундагы №44/3, 2014-ж. 11-ибнундагы №25/7, 2019-ж. 24-июнундагы № 2019-П-13/33-6-(НПА) токтомдору    

4

Кыргыз Республикасында накталай эсептешүүлөр учурунда тыйын калдыгынын суммаларын тегеректөө тартиби жөнүндө

       

5

Кыргыз Республикасында накталай эсептешүүлөр учурунда тыйын калдыгынын суммасын 50 тыйынга чейин тегеректөө тартиби

       

6

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө
толуктоолор жана өзгөртүүлөр менен (жаңы редакциясы)

КР өкмөтү жана Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2013-жылдын 27-мартында кабыл алынган N9/10 токтом

 

2014-жылдын 26-мартындагы N 12/6, токтомдору менен өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген