> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 10 жылдыгына жана Эл аралык тоо жылына арналып чыгарылган
"Хан-Теңири" коллекциондук монетасы

Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 10 жылдыгына жана Эл аралык тоо жылына арналып чыгарылган "Хан-Теңири " коллекциондук монетасы күмүштөн чегилип жасалган жана эл аралык "пруф" сапатына ээ. Монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөө каражатынын статусуна ээ.

Монетанын алдынкы бетинде өзүнүн бийиктиги менен Кыргызыстандын эгемендигин чагылдырган Тянь-Шань тоо кыркаларынын эң бийик, ак карга чүмбөттөлгөн чокусу Хан-Теңири түшүрүлгөн. Төмөнкү жагында ири цифралар менен монетанын номиналы (10 сом) жайгаштырылган. Сол жагында монетанын салмагын жана жасалган күмүштүн тазалагын билдирген (Ag 925/28.28) белги коюлган.

Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби берилген, "Эгемен Кыргыз Республикасына он жыл" ("Независимой Кыргызской Республике 10 лет") деген жазуу тегерете курчап жазылган жана монетанын чыгарылган жылы (2001) көрсөтүлгөн.

Ар бир монета өзүнчө кутучага салынган жана ар бир монетага сертификат, кыскача сүрөттөлүшү менен буклет тиркелген.


Монетанын мүнөздүү өзгөчөлүгү:

Монетасы 

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Металы 

Сапаты 

Салмагы (г) 

Диаметри (мм) 

Нускасы (даана) 

Хан-Теңири

10 сом 

2001 

Күмүш 925 

Пруф 

28.28  

38.60  

1000