> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

«Тарыхый окуялар» сериясына арналган коллекциялык монеталары   

  

«Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» алтын коллекциялык монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетинен болуп, кыргыз элинин биримдигин жана гүлдөп-өркүндөшүн чагылдырган улуттук оюулар менен кооздолгон, жетишкендиктин жана бакубаттуулуктун символу катары боз үйдүн сүрөтү саналат. Боз үйдүн чок ортосунда «30 жыл» (30 лет) деген жазуу түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы жана улуттук валютанын графикалык символу «100 С» көрсөтүлгөн. Монетанын аталышы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл / Независимой Кыргызской Республике 30 лет» монетаны тегерете түшүрүлгөн.  

Монетанын арткы бетинде улуттук оюулар менен шырдактын кийиз килемдин сүрөтү жана монетанын чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн.  

Монетанын сол жагында сапат белгиси (Au 999°) жана монетанын салмагы (7,78 g), ал эми монетанын оң жагында чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. Монетаны тегерете «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» жазуусу түшүрүлгөн.  

 

«Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» күмүш коллекциялык монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетинен болуп, региондор аралык жана аймактык биримдиктин символу катары гүлдүн жети желекчеси түрүндө берилген жана «30 жыл» (30 лет) жазуусу менен бириктирилген, Кыргызстандын ар бир регионунун географиялык картасынын сүрөтү саналат. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» жазуусу түшүрүлгөн. Сол жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925) жана монетанын салмагы (28,28 g), оң жагында монетанын номиналы «10 сом» чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинин чок ортосунда өлкөнүн желегинин элесин билдирген, улуттук оюулар жана күндүн нурлары менен курчалган Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. Монетаны тегерете «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» жазуусу түшүрүлгөн. 

«Улуу Жеңишке 75 жыл» коллекциялык монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжети тынчтыктын сиволу болгон көгүчкөн түшүрүлгөн (күмүш монетасында голограмма түрүндө бериолген), анын арткы фонунда Рейхстаг дубалында Кызыл Армиянын солдаттарынын жана офицерлеринин жеңишти даңазалаган автографтары чагылдырылган. Монетанын жогору жагында тегерете «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу, ал эми төмөн жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925°), салмагы (28,28 г), ошондой эле номиналы (10) жана Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдигинин графикалык белгиси С чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинде «75» деген сандын фонунда «28 Баатырдын эрдиги үчүн» мемориалдык комплекси түшүрүлгөн. Монетанын жогору жагында тегерете «Улуу Жеңишке 75 жыл / 75 лет Великой Победе» жазуусу жана Кыргыз Республикасынын герби, ал эми төмөн жагында кайраттуулук менен эрдиктин урматына жеңиштин символу катары гвоздика гүлү түстүү басма менен түшүрүлүп, монетанын чыгарылган жылы (2020) көрсөтүлгөн. 

 

"Элдик Апрель революциясына 10 жыл» коллекциялык монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин 2010-жылдын 7-апрелинде болуп өткөн кайгылуу окуяларда курман болгондордун жаркын элесине арнап, Бишкек шаарынын Ала-Тоо аянтында орнотулган монументтин фрагменти түзөт. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Элдик Апрель революциясына 10 жыл» деген жазуу чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинде кыргыз улуттук оймо-чиймесинин фонунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деген жазуу жайгаштырылган, ал эми төмөнкү бөлүгүндө монета чыгарылган жыл (2020) көрсөтүлгөн. 

 

"Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл» коллекциялык монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин ЕАЭБ расмий эмблемасы жана ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдүн түстүү ыкмада берилген туулары менен бирге түшүрүлгөн «5» саны түзөт. Монетанын сол тарабында мүчө мамлекеттердин улуттук белгилери чагылдырылып, тегерете «Евразия экономикалык бирлиги / Евразийский экономический союз» деп жазылган. 

Монетанын арткы бетинде биригүүнүн символу катары жер шарынын элеси берилип, ага ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук оюулары жана «5» саны түшүрүлгөн. Монетанын борборунда Кыргыз Республикасынын герби жайгаштырылган. Жогору жагында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы» деп жазылып, оң жагында металлдын сапат белгиси (Ag925°) жана салмагы (31,10g) көрсөтүлгөн. Ал эми сол жагында монетанын номиналы (10), Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги болуп саналган сомдун графикалык белгиси баш тамга менен асты сызылып берилген. Белгинин астындагы сызык улуттук валютанын туруктуулугун билдирет. Монетанын төмөн жагында чыгарылган жылы көрсөтүлгөн (2019). 

  

«Чыңгыз Айтматов - 90 жыл» монетанын алдыңкы бетине Чыңгыз Айтматовдун портрети жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Монетанын четин тегерете «Чыңгыз Айтматов - 90 жыл» / «Chingiz Aitmatov - 90 years» жазуусу орун алган. Ал эми оң тарабында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. 

Монетанын арткы бетинин жогорку бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлүп, Ч. Айтматовдун чыгармасындагы ак кеменин жана бугу эненин элеси тоолордун жана Ысык-Көлдүн сөлөкөтүнүн алкагында чагылдырылган. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы көрсөтүлгөн (2018). 

Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сертификаты менен өзүнчө кутучага таңгакталган. 

  

«Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл» монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин алгачкы 1 тыйын номиналдагы банкнот жана 5 000 сом жогорку номиналдагы банкноттун сүрөттөлүшү түзөт. Монетанын жогорку бөлүгүндө «Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл» жазуусу орун алып, төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы жана Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдигинин баш тамгасынан турган сомдун белгиси түшүрүлгөн. Анын асты сызылып, улуттук валютанын туруктуулугун баса белгилейт. Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн, аны айланта 1, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5, 10 сом жүгүртүү монеталарынын сүрөттөрү жайгаштырылган. Төмөнкү бөлүгүндө монетанын чыгарылган жылы (2018) берилген.   

Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңычактарга салынган.   

  

«Үркүнгө 100 жыл» монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин жөнөкөй эмгек шаймандары менен куралданган көтөрүлүшчүлөрдүн каршылык көрсөтүп жаткан боштондук кыймылынын сүрөттөлүшү түзөт. Монетанын чок ортосунда «1916» жазуу түшүрүлгөн. Жогорку бөлүгүндө кыргыз тилинде анын аталышы менен «Үркүнгө 100 жыл» жазуусу, монетанын номиналы (10 сом), металлдын сапат белгиси (Ag 925°) жана салмагы көрсөтүлгөн (28,28 г.). Монетанын арткы бетинде элди тынчтыкка, өнүгүүгө жана өз ара түшүнүүгө умтулгандыгын чагылдырган улуттук оюу-чийменин алкагында Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Жогорку бөлүгүндө монетанын (2016) чыгарылган жылы көрсөтүлгөн.  

  

«Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл» монетанын алдыңкы бетине түшүрүлгөн боз үйдүн түндүгү ортосунда туш-тушка чачырап тийген күн нурунун алкагында канатын кере жайган бүркүттүн элеси кыргыз мамлекетинин жана элдердин эркиндигин даңазалайт. Монетанын сол жагында «25» деген сан жайгашкан. Монетанын кырында тегерете «Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл/ Независимой Кыргызской Республике - 25 лет» жазуулар түшүрүлгөн. Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби, сол тарабында металлдын сапат белгиси (Ag 925°), ал эми оң тарабында монетанын салмагы көрсөтүлгөн (31,10 г.). Жогорку бөлүгүндө чыгарылган жылы (2016), төмөн жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн (10 сом).   

  

«Улуу Жеңишке 70 жыл» күмүш монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин Улуу Жеңиш күнүнүн урматына георгий лентасынан «70» деген санды чагылдырган, оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн салтанаттуу салюттун сүрөттөлүшү түзөт. Атылган салюттун туш тарапка тараган түркүн түстүү нуру голограмма менен, ал эми монетаны айланта Бишкек шаарындагы И.В. Панфилов атындагы сейилбактын киреберишиндеги Кыргыз ССРинин эл сүрөтчүсү О.М. Мануйловдун эмгегине таандык генерал-майордун эстелигинин барельефинде чагылдырылган согуш күндөрүнөн алынган сюжет түшүрүлгөн. Алдыңкы бетте ошондой эле, монетанын аталышы жана номиналы берилген. Монетанын арткы бетинде учу-кыйырына көз жетпеген, ааламды кучагына камтыган көгүлтүр көк асмандын алкагында тынчтыктын символу - ак кептердин элеси түстүү оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби монетанын чок ортосунан орун алган.   

  

«Курманжан Даткага 200 жыл» алтын монетасынын негизги сюжетинин өзөгүн улуттук оюу-чиймелердин алкагында Курманжан Датканын элесинин чагылдырылышы, «Курманжан Датка» деген жазуу жана ал жашап өткөн жылдардын белгилениши түзөт. Ошону менен бирге алдыңкы бетинде монетанын номиналы (100 сом), металлдын сапат белгиси жана салмагы (Au 999, 7,78 г) көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби, «Курманжан Даткага 200 жыл» деген аталышы, көркөмдөп берилген гүлдөр түшүрүлүп, монетанын чыккан жылы (2012) берилген.   

  

«Курманжан Даткага 200 жыл» күмүш монетасында улуттук оюу-чиймелер менен курчалган Курманжан Датканын элеси берилип, «Курманжан Датка» деген жазуу жана ал жашап өткөн жылдар көрсөтүлгөн. Монетага эки Swarovski® кристаллынын чөгөрүлүп кооздолушу, монетанын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Алдыңкы бетинде монетанын номиналы (10 сом), металдын сапат белгиси жана салмагы (Ag 925/28,28) берилген. Арткы бетинде ыйык Сулайман-тоосунун алкагында Курманжан Датканын атчан элеси түшүрүлгөн, монетанын «Курманжан Даткага 200 жыл» деген аталышы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби жана чыккан жылы (2012) чагылдырылган.   

  

«Эгемен Кыргызстан» күмүш монетасынын негизги сюжети мамлекеттик символика болуп саналат. Кызыл түстөгү эмаль жана жогорку сапаттагы алтын менен аткарылган, Мамлекеттик желектин сүрөттөлүшү, «Эгемен Кыргызстан» монетасынын алдыңкы бетинде жайгашкан жана Кыргызстандын картасынын фонунда кыргыз элинин улуттук баатыры Манас Атанын ат минип турган элеси чагылдырылган. Монетанын алдынкы бетинин сол жагында анын салмагы жана сапаттык көрсөткүчү (Ag 925/28.28), ал эми оң жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби чагылдырылып жана монетанын чыгарылган жылы (2011) берилген.   

  

«Жеңиш чокусу» күмүш монетасынын алдыңкы бетинде дүйнөнүн эң түндүк тарабындагы жети миң метр бийиктиктеги Жеңиш чокусунун элеси түшүрүлгөн. Монетанын алдынкы бетинин сол жагында анын салмагы жана сапаттык көрсөткүчү (Ag 925/28.28), ал эми алды жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби чагылдырылып жана монетанын чыгарылган жылы (2011) берилген.   

1 сом номиналындагы «Жеңиш чокусу» жана «Хан-Теңири чокусу» жез-никель монеталарынын дизайны бирдей аталыштагы 10 сом номиналындагы күмүш монеталардын дизайнына дал келет.   

 Монеталардын мүнөздөмөлөрү 

  

Монетанын аталышы 

Номиналы 

Металлы 

Салмагы 

(г) 

Диаметри 

(мм) 

Сапаты 

Нускасы (даана) 

Сатуу 

баасы 

(сом) 

Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл 

100 сом   

алтын 999°  

7.78 

22.60 

proof  

1 000 

50 660 

10 сом   

күмүш 925°  

38.61 

28.28 

proof  

1 000 

3 410 

Улуу Жеңишке 75 жыл 

10 сом   

күмүш 925°   

28.28  

38.61  

proof  

1 000 

3 270 

1 сом   

жез-никель   

12.00 

30.00  

proof-like   

5 000 

425 

Элдик Апрель революциясына 10 жыл 

1 сом   

жез-никель   

12.00 

30.00  

proof-like   

1 000 

сатуу аяктаган 

Евразия экономикалык бирлигине 5 жыл   

10 сом   

күмүш 925°   

31.10  

38.61   

proof   

1 000   

3 040 

Чыңгыз Айтматов - 90 жыл 

20 сом   

жез-никель   

25.00  

38.61  

proof-like   

5 000   

700 

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл 

5 сом   

жез-никель   

15.50  

33.00 

uncirculated   

5 000   

500 

1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы  

10 сом  

күмүш 925°  

28.28 

38.61 

proof  

1 000  

2 500 

Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл 

10 сом  

күмүш 925°  

31.10  

38.61  

proof  

1 000  

2 500 

Улуу Жеңишке 70 жыл 

10 сом  

күмүш 925°  

28.28 

38.60  

proof  

1 000  

сатуу аяктаган 

Курманжан Даткага 200 жыл 

100 сом  

алтын 999°  

7.78  

22.60  

proof  

1 000  

сатуу аяктаган 

Курманжан Даткага 200 жыл 

10 сом  

күмүш 925°  

28.28 

38.60  

proof  

2 000  

2 000 

Эгемендүү Кыргызстан 

10 сом  

күмүш 925°  алтын 999°  

28.28 

38.60 

proof  

2 000  

2 600 

Жеңиш чокусу 

10 сом  

күмүш 925°  

28.28 

38.60  

proof  

3 000  

2 600 

Жеңиш чокусу 

1 сом  

жез-никель  

12.00 

30.00 

brilliant uncirculated  

5 000  

сатуу аяктаган 

Хан - Теңири 

1 сом  

жез-никель  

12.00 

30.00 

brilliant uncirculated  

5 000  

сатуу аяктаган 

   

Коллекциялык монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.  

Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип өзүнчө кутучага салынып коюлган.