> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

"Тарыхый окуялар" сериясына арналган коллекциялык монеталары  

 

"Чыңгыз Айтматов - 90 жыл" монетанын алдыңкы бетине Чыңгыз Айтматовдун портрети жана жазуучунун кол тамгасы түшүрүлгөн. Монетанын четин тегерете "Чыңгыз Айтматов - 90 жыл" / "Chingiz Aitmatov - 90 years" жазуусу орун алган. Ал эми оң тарабында монетанын номиналы көрсөтүлгөн.

Монетанын арткы бетинин жогорку бөлүгүнө Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлүп, Ч. Айтматовдун чыгармасындагы ак кеменин жана бугу эненин элеси тоолордун жана Ысык-Көлдүн сөлөкөтүнүн алкагында чагылдырылган. Ал эми төмөн жагында монетанын чыккан жылы көрсөтүлгөн (2018).

Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сертификаты менен өзүнчө кутучага таңгакталган.

 

"Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл" монетасынын алдыңкы бетинин негизги сюжетин алгачкы 1 тыйын номиналдагы банкнот жана 5 000 сом жогорку номиналдагы банкноттун сүрөттөлүшү түзөт. Монетанын жогорку бөлүгүндө "Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл" жазуусу орун алып, төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы жана Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдигинин баш тамгасынан турган сомдун белгиси түшүрүлгөн. Анын асты сызылып, улуттук валютанын туруктуулугун баса белгилейт. Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн, аны айланта 1, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5, 10 сом жүгүртүү монеталарынын сүрөттөрү жайгаштырылган. Төмөнкү бөлүгүндө монетанын чыгарылган жылы (2018) берилген.  

Ар бир жез-никель монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана чөнөктүү таңычактарга салынган.  

 

"Үркүнгө 100 жыл" монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин жөнөкөй эмгек шаймандары менен куралданган көтөрүлүшчүлөрдүн каршылык көрсөтүп жаткан боштондук кыймылынын сүрөттөлүшү түзөт. Монетанын чок ортосунда "1916" жазуу түшүрүлгөн. Жогорку бөлүгүндө кыргыз тилинде анын аталышы менен "Үркүнгө 100 жыл" жазуусу, монетанын номиналы (10 сом), металлдын сапат белгиси (Ag 925°) жана салмагы көрсөтүлгөн (28,28 г.). Монетанын арткы бетинде элди тынчтыкка, өнүгүүгө жана өз ара түшүнүүгө умтулгандыгын чагылдырган улуттук оюу-чийменин алкагында Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Жогорку бөлүгүндө монетанын (2016) чыгарылган жылы көрсөтүлгөн. 

 

"Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл" монетанын алдыңкы бетине түшүрүлгөн боз үйдүн түндүгү ортосунда туш-тушка чачырап тийген күн нурунун алкагында канатын кере жайган бүркүттүн элеси кыргыз мамлекетинин жана элдердин эркиндигин даңазалайт. Монетанын сол жагында "25" деген сан жайгашкан. Монетанын кырында тегерете "Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл/ Независимой Кыргызской Республике - 25 лет" жазуулар түшүрүлгөн. Монетанын арткы бетинин чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби, сол тарабында металлдын сапат белгиси (Ag 925°), ал эми оң тарабында монетанын салмагы көрсөтүлгөн (31,10 г.). Жогорку бөлүгүндө чыгарылган жылы (2016), төмөн жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн (10 сом).  

 

"Улуу Жеңишке 70 жыл" күмүш монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетин Улуу Жеңиш күнүнүн урматына георгий лентасынан "70" деген санды чагылдырган, оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн салтанаттуу салюттун сүрөттөлүшү түзөт. Атылган салюттун туш тарапка тараган түркүн түстүү нуру голограмма менен, ал эми монетаны айланта Бишкек шаарындагы И.В. Панфилов атындагы сейилбактын киреберишиндеги Кыргыз ССРинин эл сүрөтчүсү О.М. Мануйловдун эмгегине таандык генерал-майордун эстелигинин барельефинде чагылдырылган согуш күндөрүнөн алынган сюжет түшүрүлгөн. Алдыңкы бетте ошондой эле, монетанын аталышы жана номиналы берилген. Монетанын арткы бетинде учу-кыйырына көз жетпеген, ааламды кучагына камтыган көгүлтүр көк асмандын алкагында тынчтыктын символу - ак кептердин элеси түстүү оюп басуу ыкмасында түшүрүлгөн. Кыргыз Республикасынын герби монетанын чок ортосунан орун алган.  

 

"Курманжан Даткага 200 жыл" алтын монетасынын негизги сюжетинин өзөгүн улуттук оюу-чиймелердин алкагында Курманжан Датканын элесинин чагылдырылышы, "Курманжан Датка" деген жазуу жана ал жашап өткөн жылдардын белгилениши түзөт. Ошону менен бирге алдыңкы бетинде монетанын номиналы (100 сом), металлдын сапат белгиси жана салмагы (Au 999, 7,78 г) көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби, "Курманжан Даткага 200 жыл" деген аталышы, көркөмдөп берилген гүлдөр түшүрүлүп, монетанын чыккан жылы (2012) берилген.  

 

"Курманжан Даткага 200 жыл" күмүш монетасында улуттук оюу-чиймелер менен курчалган Курманжан Датканын элеси берилип, "Курманжан Датка" деген жазуу жана ал жашап өткөн жылдар көрсөтүлгөн. Монетага эки Swarovski® кристаллынын чөгөрүлүп кооздолушу, монетанын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Алдыңкы бетинде монетанын номиналы (10 сом), металдын сапат белгиси жана салмагы (Ag 925/28,28) берилген. Арткы бетинде ыйык Сулайман-тоосунун алкагында Курманжан Датканын атчан элеси түшүрүлгөн, монетанын "Курманжан Даткага 200 жыл" деген аталышы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби жана чыккан жылы (2012) чагылдырылган.  

 

"Эгемен Кыргызстан" күмүш монетасынын негизги сюжети мамлекеттик символика болуп саналат. Кызыл түстөгү эмаль жана жогорку сапаттагы алтын менен аткарылган, Мамлекеттик желектин сүрөттөлүшү, "Эгемен Кыргызстан" монетасынын алдыңкы бетинде жайгашкан жана Кыргызстандын картасынын фонунда кыргыз элинин улуттук баатыры Манас Атанын ат минип турган элеси чагылдырылган. Монетанын алдынкы бетинин сол жагында анын салмагы жана сапаттык көрсөткүчү (Ag 925/28.28), ал эми оң жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби чагылдырылып жана монетанын чыгарылган жылы (2011) берилген.  

 

"Жеңиш чокусу" күмүш монетасынын алдыңкы бетинде дүйнөнүн эң түндүк тарабындагы жети миң метр бийиктиктеги Жеңиш чокусунун элеси түшүрүлгөн. Монетанын алдынкы бетинин сол жагында анын салмагы жана сапаттык көрсөткүчү (Ag 925/28.28), ал эми алды жагында монетанын номиналы көрсөтүлгөн. Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби чагылдырылып жана монетанын чыгарылган жылы (2011) берилген.  

1 сом номиналындагы "Жеңиш чокусу" жана "Хан-Теңири чокусу" жез-никель монеталарынын дизайны бирдей аталыштагы 10 сом номиналындагы күмүш монеталардын дизайнына дал келет.  

 

 

Монеталардын мүнөздөмөсү 

 

Монетанын аталышы 

Номиналы 

Металлы 

(пробасы) 

Салмагы 

Диаметри 

Сапаты 

Тиражы 

(даанасы) 

Сатуу баасы (сом) 

"Чыңгыз Айтматов - 90 жыл"

20 сом  

жез-никель

  

25.00 г  

38.61 мм  

proof-like  

5 000  

700  

Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл

5 сом  

жез-никель

  

15.50 г  

33.00 мм  

uncirculated   

5 000  

500  

1916-жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы 

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.61 мм 

proof 

1 000 

2 500 

"Эгемен Кыргыз Республикасына 25 жыл"

10 сом 

күмүш 925° 

31.10 г 

38.61 мм 

proof 

1 000 

2 500 

"Улуу Жеңишке 70 жыл"

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

1 000 

сатуу аяктаган 

"Курманжан Даткага 200 жыл"

100 сом 

алтын 999° 

7.78 г 

22.60 мм 

proof 

1 000 

23 000 

"Курманжан Даткага 200 жыл"

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

2 000 

2 000 

"Эгемендүү Кыргызстан"

10 сом 

күмүш 925° 

алтын 999° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

2 000 

2 600 

"Жеңиш чокусу"

10 сом 

күмүш 925° 

28.28 г 

38.60 мм 

proof 

3 000 

2 600 

"Жеңиш чокусу"

1 сом 

жез-никель 

12.00 г 

30.00 мм 

brilliant uncirculated 

5 000 

сатуу аяктаган 

"Хан - Теңири"

1 сом 

жез-никель 

12.00 г 

30.00 мм 

brilliant uncirculated 

5 000 

сатуу аяктаган 

 

Монеталар Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. Ар бир монета акрил капсуласына жайгаштырылган жана ага сертификат тиркелип өзүнчө кутучага салынып коюлган.