> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын улуттук валютанын 10 жылдыгына арналып чыгарылган "Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 10 жыл" коллекциондук монетасы 

Кыргыз Республикасынын аймагында 2003-жылдын 8-майынан тартып, улуттук валютанын 10 жылдыгына арналып чыгарылган 10 сом номиналындагы Улуттук валютага 10 жыл коллекциондук монетасы жүгүртүүгө чыгарылган.  

Улуттук валютанын 10 жылдыгына арналып чыгарылган "Улуттук валютага 10 жыл" коллекциондук монетасы күмүштөн жасалган жана эл аралык "пруф" сапатына ээ. Монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөө каражаты статусуна ээ. 

Монетанын алдынкы бетинде улуттук валюта жүгүртүүгө чыгарылган он жыл ичинде Кыргызстандын тарыхындагы даңазалуу учурларды чагылдырган: "Манас" жана "Ош" алтын монеталары, "Манас", "Хан-Теңири", "Аркар" жана "Акмаңдай гүл" күмүш монеталарынын сүрөттөлүштөрү түшүрүлгөн. Кыргыз боз үйүнүн алтын жалатылган түндүгүнүн сүрөттөлүшү монетанын алдынкы бетинин композициясын түзгөн элементтен болуп саналат. Жогору тарабында монетанын номиналын билдирген жазуу (10 сом) жайгаштырылган. Төмөнкү бөлүгүндө күмүштөн тазалыгын жана монетанын салмагын айрымалаган белги (Ag 925/28,28) көрсөтүлгөн.  

Кыргыз Республикасынын герби монетанын арткы бетинин негизги композициясы. Гербдин чок ортосунда көгүлтүр көлдүн жана тоо кыркаларынын айкалышында Кыргызстандын азаттыгын жана көз карандысыздыгын символдоштурган канатын кере жайган ак шумкардын элеси түшүрүлгөн.  

Монетанын ортосунда улуттук оюм-чийимдин алкагында "Улуттук валютага 10 жыл" деген жазуу, ал эми төмөнкү бөлүгүндө монетанын чыккан жылы (2003) берилген. 

Ар бир монета өзүнчө кутучага салынган жана ар бир монетага сертификат, кыскача сүрөттөлүшү менен буклет тиркелген. 

Монетанын мүнөздүү өзгөчөлүгү

Аталышы  

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Металы 

Сапаты 

Салмагы (г) 

Диаметри (мм) 

Нускасы (даана) 

Улуттук валютага 10 жыл

10 сом 

2003 

Күмүш 925/ Алтын 999 

Пруф 

28.28  

38.60  

1000