Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 20.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,21%, жана 4,38% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күн болгон ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201028 

1 200 000,0 

21.10.2020 

28.10.2020 

BD002201104 

2 000 000,0 

21.10.2020 

04.11.2020 

BD004201118 

1 500 000,0 

21.10.2020 

18.11.2020 

BD013210120 

100 000,0 

21.10.2020 

20.01.2021 

 

 

 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 19-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02221019 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,50 

Баасы (сом) 

95,44 

Чыгаруу күнү 

19.10.2020 

Төлөө күнү 

19.10.2022 

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 16-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,95% түзгөн

 


Датасы: 14.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 16-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02221019 

200 000,00 

5,00%  

19.10.2020 

19.10.2022 

19.04.2021 

19.10.2021 

19.04..2022 

19.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 14.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,21%, 4,38% жана 4,70% түзгөн.   


Датасы: 13.10.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052211018 

100 000,00 

18.10.2020 

18.10.2021 

 

 


Датасы: 13.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201022 

1 800 000,0 

15.10.2020 

22.10.2020 

BD002201029 

3 800 000,0 

15.10.2020 

29.10.2020 

BD004201112 

3 600 000,0 

15.10.2020 

12.11.2020 

BD013210114 

500 000,0 

15.10.2020 

14.01.2021 

 

 

 


Датасы: 05.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 05.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 06-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201014 

1 200 000,0 

07.10.2020 

14.10.2020 

BD002201021 

2 900 000,0 

07.10.2020 

21.10.2020 

BD004201104 

2 200 000,0 

07.10.2020 

04.11.2020 

BD013210106 

600 000,0 

07.10.2020 

06.01.2021 

 

 

 


Датасы: 02.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA05251005 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,91 

Баасы (сом) 

81,46 

Чыгаруу күнү 

05.10.2020 

Төлөө күнү 

05.10.2025 

 


Датасы: 02.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 2-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,91% түзгөн.  

 


Датасы: 30.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 2-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05251005 

700 000,00 

6,00% 

05.10.2020 

05.10.2025 

05.04.2021 

05.10.2021 

05.04.2022 

05.10.2022 

05.04.2023 

05.10.2023 

05.04.2024 

05.10.2024 

05.04.2025 

05.10.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,20%, 4,37% жана 4,70% түзгөн.   

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.10.2020 

12.10.2020 

GD052211011 

12 ай 

100,00 

15.10.2020 

19.10.2020 

GD052211018 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.10.2020 

05.10.2020 

GBA05251005 

6% 

5 жыл 

700,00 

09.10.2020 

12.10.2020 

GBA07271012 

7% 

7 жыл 

500,00 

16.10.2020 

19.10.2020 

GBA02221019 

5% 

2 жыл 

200,00 

23.10.2020 

26.10.2020 

GBA07271026 

7% 

7 жыл 

500,00 

Жыйынтыгы: 

1 900,00 

 

 

 

 


Датасы: 28.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201007 

1 400 000,0 

30.09.2020 

07.10.2020 

BD002201014 

2 500 000,0 

30.09.2020 

14.10.2020 

BD004201028 

2 100 000,0 

30.09.2020 

28.10.2020 

BD013201230 

200 000,0 

30.09.2020 

30.12.2020 

 

 

 


Датасы: 28.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 28-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 2,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 25.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07270928 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,89 

Баасы (сом) 

77,20 

Чыгаруу күнү 

28.09.2020 

Төлөө күнү 

28.09.2027 

 

 

 


Датасы: 25.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,89% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 23.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270928 

300 000,00 

7,00%  

28.09.2020 

28.09.2027 

28.03.2021 

28.09.2021 

28.03.2022 

28.09.2022 

28.03.2023 

28.09.2023 

28.03.2024 

28.09.2024 

28.03.2025 

28.09.2025 

28.03.2026 

28.09.2026 

28.03.2027 

28.09.2027 

 

 

 

 


Датасы: 22.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,20%, 4,35% жана 4,72% түзгөн.   


Датасы: 21.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200930 

900 000,0 

23.09.2020 

30.09.2020 

BD002201007 

2 300 000,0 

23.09.2020 

07.10.2020 

BD004201021 

1 500 000,0 

23.09.2020 

21.10.2020 

BD013201223 

200 000,0 

23.09.2020 

23.12.2020 

 


Датасы: 18.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 17.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион 2020-жылдын 17-сентябрында атаандаштык негизде билдирмелердин жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.   

 


Датасы: 16.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230921 

200 000,00 

5,00% 

21.09.2020 

21.09.2023 

21.03.2021 

21.09.2021 

21.03.2022 

21.09.2022 

21.03.2023 

21.09.2023 

 


Датасы: 15.09.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210920 

100 000,00 

21.09.2020 

20.09.2021 

 

 


Датасы: 15.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,21%, 4,39% жана 4,77% түзгөн.   


Датасы: 14.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 14-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 600,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200923 

1 500 000,0 

16.09.2020 

23.09.2020 

BD002200930 

3 300 000,0 

16.09.2020 

30.09.2020 

BD004201014 

2 600 000,0 

16.09.2020 

14.10.2020 

BD013201216 

500 000,0 

16.09.2020 

16.12.2020 

 

 

 


Датасы: 11.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07270914 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

600,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,88 

Баасы (сом) 

77,24 

Чыгаруу күнү 

14.09.2020 

Төлөө күнү 

14.09.2027 

 


Датасы: 11.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,88% түзгөн.  

 


Датасы: 10.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 09.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270914 

700 000,00 

7,00%  

14.09.2020 

14.09.2027 

14.03.2021 

14.09.2021 

14.03.2022 

14.09.2022 

14.03.2023 

14.09.2023 

14.03.2024 

14.09.2024 

14.03.2025 

14.09.2025 

14.03.2026 

14.09.2026 

14.03.2027 

14.09.2027 

 

 

 

 


Датасы: 09.09.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210913 

100 000,00 

14.09.2020 

13.09.2021 

 

 


Датасы: 08.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,20%, 4,36% жана 4,74% түзгөн.   

 


Датасы: 07.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200916 

1 800 000,0 

09.09.2020 

16.09.2020 

BD002200923 

3 000 000,0 

09.09.2020 

23.09.2020 

BD004201007 

2 500 000,0 

09.09.2020 

07.10.2020 

BD013201209 

250 000,0 

09.09.2020 

09.12.2020 

 

 

 


Датасы: 04.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,93% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 02.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250907 

500 000,00 

6,00% 

07.09.2020 

07.09.2025 

07.03.2021 

07.09.2021 

07.03.2022 

07.09.2022 

07.03.2023 

07.09.2023 

07.03.2024 

07.09.2024 

07.03.2025 

07.09.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 01-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,21%, 4,37% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 26.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

10.09.2020 

14.09.2020 

GD052210913 

12 ай 

100,00 

17.09.2020 

21.09.2020 

GD052210920 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.09.2020 

07.09.2020 

GBA05250917 

6% 

5 жыл 

500,00 

11.09.2020 

14.09.2020 

GBA07270914 

7% 

7 жыл 

700,00 

18.09.2020 

21.09.2020 

GBA03230921 

5% 

3 жыл 

200,00 

25.09.2020 

28.09.2020 

GBA07270928 

7% 

7 жыл 

300,00 

Жыйынтыгы: 

1 700,00 

 

 

 

 


Датасы: 25.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,22% жана 4,36% түзгөн.   


Датасы: 24.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200902 

2 000 000,0 

26.08.2020 

02.09.2020 

BD002200909 

2 600 000,0 

26.08.2020 

09.09.2020 

BD004200923 

1 800 000,0 

26.08.2020 

23.09.2020 

 

 

 


Датасы: 24.08.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 24-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 450,06 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05250824 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

700,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,96 

Баасы (сом) 

81,29 

Чыгаруу күнү 

24.08.2020 

Төлөө күнү 

24.08.2025 

 

 

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,96% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-августунда кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 18.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,22% жана 4,38% түзгөн.   

 


Датасы: 18.08.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210823 

100 000,00 

24.08.2020 

23.08.2021 

 

 


Датасы: 18.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250824 

450 000,00 

6,00% 

24.08.2020 

24.08.2025 

24.02.2021 

24.08.2021 

24.02.2022 

24.08.2022 

24.02.2023 

24.08.2023 

24.02.2024 

24.08.2024 

24.02.2025 

24.08.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-августунда "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

Аукциондун коду 

АК 20 23 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы** 

Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 

Кошо каржылоонун пропорциясы/ 

Кошо каржылоонун көлөмү 

1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 

Максаттуу багытталышы  

"Айыл чарбасын каржылоо - 8" доолборунда каралган  

багыттарды каржылоо 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча 

10% чейин, "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунун чегиндеги багыттарга жараша 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы Өкмөттүк МБК  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банктын ноталары  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банкта жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттер 

(жабуу коэффициенти 105%)  

Банктын кредиттик портфели  

(жабуу коэффициенти 200%)  

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен келишим түзгөн коммерциялык банктар үчүн. 

 

** «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу  кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200826 

2 500 000,0 

19.08.2020 

26.08.2020 

BD002200902 

3 400 000,0 

19.08.2020 

02.09.2020 

BD004200916 

2 300 000,0 

19.08.2020 

16.09.2020 

 

 

 


Датасы: 14.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 13.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды

 


Датасы: 13.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-августунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 11.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,24% жана 4,39% түзгөн.   

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-августунда "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 20 22 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы** 

Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 

Кошо каржылоонун пропорциясы/ 

Кошо каржылоонун көлөмү 

1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 

Максаттуу багытталышы  

"Айыл чарбасын каржылоо - 8" доолборунда каралган  

багыттарды каржылоо 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча 

10% чейин, "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунун чегиндеги багыттарга жараша 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы Өкмөттүк МБК  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банктын ноталары  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банкта жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттер 

(жабуу коэффициенти 105%)  

Банктын кредиттик портфели  

(жабуу коэффициенти 200%)  

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен келишим түзгөн коммерциялык банктар үчүн. 

 

** «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу  кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200819 

2 400 000,0 

12.08.2020 

19.08.2020 

BD002200826 

2 600 000,0 

12.08.2020 

26.08.2020 

BD004200909 

1 900 000,0 

12.08.2020 

09.09.2020 

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02220817 

400 000,00 

5,00%  

17.08.2020 

17.08.2022 

17.02.2021 

17.08.2021 

17.02.2022 

17.08.2022 

 

 

 

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210816 

100 000,00 

17.08.2020 

16.08.2021 

 

 


Датасы: 07.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 7-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 


Датасы: 05.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 07-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250810 

450 000,00 

6,00% 

10.08.2020 

10.08.2025 

10.02.2021 

10.08.2021 

10.02.2022 

10.08.2022 

10.02.2023 

10.08.2023 

10.02.2024 

10.08.2024 

10.02.2025 

10.08.2025 

 


Датасы: 04.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,27%, 4,41% жана 4,70% түзгөн.   

 


Датасы: 03.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200812 

2 200 000,0 

05.08.2020 

12.08.2020 

BD002200819 

3 000 000,0 

05.08.2020 

19.08.2020 

BD004200902 

2 200 000,0 

05.08.2020 

02.09.2020 

BD013201104 

150 000,0 

05.08.2020 

04.11.2020 

 

 

 


Датасы: 28.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,98%, 4,29%, 4,41% жана 4,67% түзгөн.   


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200805 

2 200 000,0 

29.07.2020 

05.08.2020 

BD002200812 

2 700 000,0 

29.07.2020 

12.08.2020 

BD004200826 

1 800 000,0 

29.07.2020 

26.08.2020 

BD013201028 

150 000,0 

29.07.2020 

28.10.2020 

 

 

 


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

13.08.2020 

17.08.2020 

GD052210816 

12 мес. 

100,00 

20.08.2020 

24.08.2020 

GD052210823 

12 мес. 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.08.2020 

10.08.2020 

GBA05250810 

6% 

5 лет 

450,00 

14.08.2020 

17.08.2020 

GBA02220817 

5% 

2 года 

400,00 

21.08.2020 

24.08.2020 

GBA05250824 

6% 

5 лет 

450,00 

Жыйынтыгы: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 24.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 23.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 21.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230727 

250 000,00 

5,00% 

27.07.2020 

27.07.2023 

27.01.2021 

27.07.2021 

27.01.2022 

27.07.2022 

27.01.2023 

27.07.2023 

 


Датасы: 21.07.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210726 

100 000,00 

27.07.2020 

26.07.2021 

 

 


Датасы: 21.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,98%, 4,29% жана 4,46% түзгөн.   


Датасы: 20.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200729 

1 700 000,0 

22.07.2020 

29.07.2020 

BD002200805 

2 200 000,0 

22.07.2020 

05.08.2020 

BD004200819 

1 700 000,0 

22.07.2020 

19.08.2020 

 

 

 


Датасы: 17.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 15.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270720 

500 000,00 

7,00%  

20.07.2020 

20.07.2027 

20.01.2021 

20.07.2021 

20.01.2022 

20.07.2022 

20.01.2023 

20.07.2023 

20.01.2024 

20.07.2024 

20.01.2025 

20.07.2025 

20.01.2026 

20.07.2026 

20.01.2027 

20.07.2027 

 

 

 

 


Датасы: 14.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,94%, 4,30%, 4,49% жана 4,55% түзгөн.   


Датасы: 13.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200722 

2 500 000,0 

15.07.2020 

22.07.2020 

BD002200729 

2 800 000,0 

15.07.2020 

29.07.2020 

BD004200812 

2 200 000,0 

15.07.2020 

12.08.2020 

BD013201014 

50 000,0 

15.07.2020 

14.10.2020 

 

 

 


Датасы: 10.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 10-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 09.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 9-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 07.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 07-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,30%, 4,50% жана 4,44% түзгөн.   


Датасы: 07.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 10-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230713 

250 000,00 

5,00% 

13.07.2020 

13.07.2023 

13.01.2021 

13.07.2021 

13.01.2022 

13.07.2022 

13.01.2023 

13.07.2023 

 


Датасы: 07.07.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 09-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210712 

100 000,00 

13.07.2020 

12.07.2021 

 

 


Датасы: 06.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 07-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200715 

3 200 000,0 

08.07.2020 

15.07.2020 

BD002200722 

2 000 000,0 

08.07.2020 

22.07.2020 

BD004200805 

1 800 000,0 

08.07.2020 

05.08.2020 

BD013201007 

65 000,0 

08.07.2020 

07.10.2020 

 

 

 


Датасы: 03.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 03-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 01.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 03-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270706 

450 000,00 

7,00%  

06.07.2020 

06.07.2027 

06.01.2021 

06.07.2021 

06.01.2022 

06.07.2022 

06.01.2023 

06.07.2023 

06.01.2024 

06.07.2024 

06.01.2025 

06.07.2025 

06.01.2026 

06.07.2026 

06.01.2027 

06.07.2027 

 

 

 

 


Датасы: 30.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,32% жана 4,52% түзгөн.   


Датасы: 29.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200708 

4 000 000,0 

01.07.2020 

08.07.2020 

BD002200715 

2 500 000,0 

01.07.2020 

15.07.2020 

BD004200729 

1 900 000,0 

01.07.2020 

29.07.2020 

 


Датасы: 29.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA02220629 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,50 

Баасы (сом) 

95,44 

Чыгаруу күнү 

29.06.2020 

Төлөө күнү 

29.06.2022 

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,50% түзгөн.  

 


Датасы: 26.06.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

09.07.2020 

13.07.2020 

GD052210712 

12 мес. 

100,00 

23.07.2020 

27.07.2020 

GD052210726 

12 мес. 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.07.2020 

06.07.2020 

GBA07270706 

7% 

7 лет 

450,00 

10.07.2020 

13.07.2020 

GBA03230713 

5% 

3 года 

250,00 

17.07.2020 

20.07.2020 

GBA07270720 

7% 

7 лет 

500,00 

24.07.2020 

27.07.2020 

GBA03230727 

5% 

3 года 

250,00 

Жыйынтыгы: 

1 450,00 

 

 

 

 


Датасы: 25.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 25.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,91% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02220629 

200 000,00 

5,00%  

29.06.2020 

29.06.2022 

29.12.2020 

29.06.2021 

29.12.2021 

29.06.2022 

 

 

 

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 25-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210628 

50 000,00 

29.06.2020 

28.06.2021 

 

 


Датасы: 23.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,32% жана 4,56% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күн болгон ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 22.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200701 

2 700 000,0 

24.06.2020 

01.07.2020 

BD002200708 

600 000,0 

24.06.2020 

08.07.2020 

BD004200722 

1 500 000,0 

24.06.2020 

22.07.2020 

BD013200923 

600 000,0 

24.06.2020 

23.09.2020 

 

 

 


Датасы: 22.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-июнунда COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада орун алган терс натыйжаларды жөнгө салуу, ошондой эле экономиканын реалдуу секторун колдоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасы боюнча коммерциялык банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 20 21 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн сом) 

1 000,00 

Аукцион өткөрүү ыкмасы* 

III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасында каралган багыттар жана шарттар боюнча кредиттөө 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

150,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

Пайыздык чендер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ишкердик субъекттерди каржылоо» программасынын багыттарына жараша аныкталат  

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

 

 

* III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.  

 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.06.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 22-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 62,24 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05250622 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

81,16 

Чыгаруу күнү 

22.06.2020 

Төлөө күнү 

22.06.2025 

 

 

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 500,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 18.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,00% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 17.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250622 

400 000,00 

6,00% 

22.06.2020 

22.06.2025 

22.12.2020 

22.06.2021 

22.12.2021 

22.06.2022 

22.12.2022 

22.06.2023 

22.12.2023 

22.06.2024 

22.12.2024 

22.06.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 17.06.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210621 

50 000,00 

22.06.2020 

21.06.2021 

 

 


Датасы: 16.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 16-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,28%, 4,56% жана 4,65% түзгөн.   


Датасы: 15.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 20 20 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы* 

III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү максатында ишкер субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга  

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

150,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10% чейин 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

 

 

* III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.  

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 16-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200624 

2 700 000,0 

17.06.2020 

24.06.2020 

BD002200701 

2 500 000,0 

17.06.2020 

01.07.2020 

BD004200715 

2 200 000,0 

17.06.2020 

15.07.2020 

BD013200916 

100 000,0 

17.06.2020 

16.09.2020 

 

 

 


Датасы: 12.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 12-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 11.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион конкуренттик суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 11.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 09.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 09-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,94%, 4,35%, 4,50% жана 4,62% түзгөн.   


Датасы: 09.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 12-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02220615 

200 000,00 

5,00%  

15.06.2020 

15.06.2022 

15.12.2020 

15.06.2021 

15.12.2021 

15.06.2022 

 

 

 

 


Датасы: 09.06.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210614 

50 000,00 

15.06.2020 

14.06.2021 

 

 


Датасы: 08.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-июнунда банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 20 19 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы* 

III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү максатында ишкер субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга  

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

150,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10% чейин 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

 

 

* III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.  

 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 09-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200617 

3 500 000,0 

10.06.2020 

17.06.2020 

BD002200624 

2 000 000,0 

10.06.2020 

24.06.2020 

BD004200708 

2 000 000,0 

10.06.2020 

08.07.2020 

BD013200909 

200 000,0 

10.06.2020 

09.09.2020 

 

 

 


Датасы: 05.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,77% түзгөн.  

 


Датасы: 04.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 4-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 04.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-июнунда кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 03.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250608 

400 000,00 

6,00% 

08.06.2020 

08.06.2025 

08.12.2020 

08.06.2021 

08.12.2021 

08.06.2022 

08.12.2022 

08.06.2023 

08.12.2023 

08.06.2024 

08.12.2024 

08.06.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 03.06.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 04-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210607 

50 000,00 

08.06.2020 

07.06.2021 

 

 


Датасы: 02.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 02-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,93%, 4,37% жана 4,49% түзгөн.   


Датасы: 01.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 02-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200610 

2 300 000,0 

03.06.2020 

10.06.2020 

BD002200617 

1 800 000,0 

03.06.2020 

17.06.2020 

BD004200701 

1 300 000,0 

03.06.2020 

01.07.2020 

 

 

 


Датасы: 01.06.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-июнунда "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

Аукциондун коду 

АК 20 18 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

2 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы** 

Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 

Кошо каржылоонун пропорциясы/ 

Кошо каржылоонун көлөмү 

1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 

Максаттуу багытталышы  

"Айыл чарбасын каржылоо - 8" доолборунда каралган  

багыттарды каржылоо 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча 

10% чейин, "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунун чегиндеги багыттарга жараша 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы Өкмөттүк МБК  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банктын ноталары  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банкта жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттер 

(жабуу коэффициенти 105%)  

Банктын кредиттик портфели  

(жабуу коэффициенти 200%)  

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен келишим түзгөн коммерциялык банктар үчүн. 

 

** «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу  кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 28.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-майында өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөм 260,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 27.05.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

04.06.2020 

08.06.2020 

GD052210607 

12 ай 

50,00 

11.06.2020 

15.06.2020 

GD052210614 

12 ай 

50,00 

18.06.2020 

22.06.2020 

GD052210621 

12 ай 

50,00 

25.06.2020 

29.06.2020 

GD052210628 

12 ай 

50,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.06.2020 

08.06.2020 

GBA05250608 

6% 

5 жыл 

400,00 

12.06.2020 

15.06.2020 

GBA02220615 

5% 

2 жыл 

200,00 

19.06.2020 

22.06.2020 

GBA05250622 

6% 

5 жыл 

400,00 

26.06.2020 

29.06.2020 

GBA02220629 

5% 

2 жыл 

200,00 

Жыйынтыгы: 

1 200,00 

 

 

 

 


Датасы: 26.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду кайталап сунуштоо боюнча  аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 26.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,38% жана 4,45% түзгөн.   


Датасы: 22.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду кайталап сунуштоо боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эсептөө 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270526 

400 000,00 

7,00%  

27.05.2020 

26.05.2027 

26.11.2020 

26.05.2021 

26.11.2021 

26.05.2022 

26.11.2022 

26.05.2023 

26.11.2023 

26.05.2024 

26.11.2024 

26.05.2025 

26.11.2025 

26.05.2026 

26.11.2026 

26.05.2027 

 

 

 

 


Датасы: 22.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-майында коммерциалык банктар үчүн банктык эмес финансы-кредит уюмдарын андан ары кредиттөө үчүн кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

 

Аукциондун коду 

АК 20 17 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы* 

III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү үчүн республиканын региондорун каржылоо жана колдоо үчүн банк эмес финансы-кредит уюмдарын кредитөө 

Аймактык багыт 

Кыргыз Республикасынын бардык областтары 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

10,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

300,00 

Банктык эмес финансылык уюмдардын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү пайыздык чени 

14% 

Коммерциялык банктардын банктык эмес финансылык мекемелерине каражаттарды берүүдө маржасы 

Коммерциалык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдардын макулдашуусу боюнча аныкталат 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Коммерциалык банктардын кредиттери боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү күрөөлүк камсыздоо максималдуу көлөмүнө талаптар  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

 

 

* III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.  

 

 

 

 


Датасы: 22.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

үгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

.   

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200603 

1 600 000,0 

27.05.2020 

03.06.2020 

BD002200610 

1 600 000,0 

27.05.2020 

10.06.2020 

BD004200624 

1 500 000,0 

27.05.2020 

24.06.2020 

 

 

 


Датасы: 22.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

 

 


Датасы: 21.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-мая өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 795,00 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 21.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.   

 

 

  

 


Датасы: 20.05.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210525 

50 000,00 

26.05.2020 

25.05.2021 

 

 


Датасы: 20.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270526 

400 000,00 

7,00%  

26.05.2020 

26.05.2027 

26.11.2020 

26.05.2021 

26.11.2021 

26.05.2022 

26.11.2022 

26.05.2023 

26.11.2023 

26.05.2024 

26.11.2024 

26.05.2025 

26.11.2025 

26.05.2026 

26.11.2026 

26.05.2027 

 

 

 

 


Датасы: 19.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,38% жана 4,45% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону, кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды

 


Датасы: 18.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду кайталап сунуштоо боюнча  аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

 


Датасы: 18.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-майында банктарды кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 20 16 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы* 

III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукциону 

Максаттуу багытталышы  

COVID-19 вирусунун жайылышынан улам экономикада пайда болгон терс кесепеттерди жеңилдетүү максатында ишкер субъектилеринин ишин кредиттөөгө, анын ичинде жүгүртүү капиталын каражаттар менен камсыз кылууга  

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

150,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени 

10% чейин 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы мамлекеттик баалуу кагаздары (МБК) (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктын ноталары (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%)  

Улуттук банктагы пайызсыз депозиттик эсепте турган чет өлкө валютасы (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 105%) 

Кредиттер портфели боюнча талап кылуу укугу (кредитти күрөөлүк камсыздоо көлөмү 200%) 

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* III ыкма - Белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду өткөрүү учурунда бардык билдирмелер Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча канааттандырылат. Эгерде билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн ашса, алар миңге чейин тегеректелип, пропорционалдуу негизде канааттандырылат.  

 


Датасы: 18.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200527 

2 000 000,0 

20.05.2020 

27.05.2020 

BD002200603 

1 800 000,0 

20.05.2020 

03.06.2020 

BD004200617 

1 800 000,0 

20.05.2020 

17.06.2020 

BD013200819 

100 000,0 

20.05.2020 

19.08.2020 

 

 

 


Датасы: 15.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду кайталап сунуштоо боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эсептөө 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230518 

400 000,00 

5,00% 

19.05.2020 

18.05.2023 

18.11.2020 

18.05.2021 

18.11.2021 

18.05.2022 

18.11.2022 

18.05.2023 

 


Датасы: 15.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 14.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-мая өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 600,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 14.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 13.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230518 

400 000,00 

5,00% 

18.05.2020 

18.05.2023 

18.11.2020 

18.05.2021 

18.11.2021 

18.05.2022 

18.11.2022 

18.05.2023 

 


Датасы: 13.05.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210517 

50 000,00 

18.05.2020 

17.05.2021 

 

 


Датасы: 12.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 12-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,39% жана 4,46% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону, кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды


Датасы: 11.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-майында "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 20 15 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

2 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы** 

Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 

Кошо каржылоонун пропорциясы/ 

Кошо каржылоонун көлөмү 

1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 

Максаттуу багытталышы  

"Айыл чарбасын каржылоо - 8" доолборунда каралган  

багыттарды каржылоо 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча 

10% чейин, "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунун чегиндеги багыттарга жараша 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы Өкмөттүк МБК  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банктын ноталары  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банкта жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттер 

(жабуу коэффициенти 105%)  

Банктын кредиттик портфели  

(жабуу коэффициенти 200%)  

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен келишим түзгөн коммерциялык банктар үчүн. 

 

** «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу  кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  

 


Датасы: 11.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 12-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200520 

2 500 000,0 

13.05.2020 

20.05.2020 

BD002200527 

1 400 000,0 

13.05.2020 

27.05.2020 

BD004200610 

1 700 000,0 

13.05.2020 

10.06.2020 

BD013200812 

100 000,0 

13.05.2020 

12.08.2020 

 


Датасы: 11.05.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 11-майында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 400,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.05.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 11-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07270511 

Эмиссиянын көлөмү

тыс. сом 

400,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,83 

Баасы (сом) 

77,43 

Чыгаруу күнү 

11.05.2020 

Төлөө күнү 

11.05.2027 

 

 

 


Датасы: 08.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

.   

 

 


Датасы: 07.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 07-майында кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 07.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 07-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 06.05.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 06-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,40% жана 4,48% түзгөн.   


Датасы: 30.04.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-апрелиндеги кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 30.04.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270511 

400 000,00 

7,00%  

11.05.2020 

11.05.2027 

11.11.2020 

11.05.2021 

11.11.2021 

11.05.2022 

11.11.2022 

11.05.2023 

11.11.2023 

11.05.2024 

11.11.2024 

11.05.2025 

11.11.2025 

11.05.2026 

11.11.2026 

11.05.2027 

 

 

 

 


Датасы: 30.04.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 07-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210510 

50 000,00 

11.05.2020 

10.05.2021 

 

 


Датасы: 29.04.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү м