Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 19.02.2019
Туруктуу шилтеме

 

2019-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052200224 

100 000,00 

25.02.2019 

24.02.2020 

 

 


Датасы: 19.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,37%, 3,68% жана 4,69% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 18.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 19-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190227 

2 200 000,0 

20.02.2019 

27.02.2019 

BD004190320 

650 000,0 

20.02.2019 

20.03.2019 

BD013190522 

500 000,0 

20.02.2019 

22.05.2019 

BD026190821 

100 000,0 

20.02.2019 

21.08.2019 

 

 

 


Датасы: 18.02.2019
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2019-жылдын 18-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 18-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA02210218 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

350,00 

Кирешелүүлүк (%) 

6,18 

Баасы (сом) 

97,81 

Чыгаруу күнү 

18.02.2019 

Төлөө күнү 

18.02.2021 

 


Датасы: 15.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 6,18% түзгөн.  

 


Датасы: 13.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02210218 

350 000,00 

5,00%  

18.02.2019 

18.02.2021 

18.08.2019 

18.02.2020 

18.08.2020 

18.02.2021 

 

 

 

 


Датасы: 12.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,33%, 3,79%, 4,71% жана 4,70% түзгөн.   


Датасы: 11.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 12-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190220 

2 000 000,0 

13.02.2019 

20.02.2019 

BD004190313 

1 100 000,0 

13.02.2019 

13.03.2019 

BD013190515 

1 000 000,0 

13.02.2019 

15.05.2019 

BD026190814 

100 000,0 

13.02.2019 

14.08.2019 

 

 

 


Датасы: 07.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондуктан жана катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.   

 

 


Датасы: 05.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 05-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,31%, 3,80% жана 4,65% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 05.02.2019
Туруктуу шилтеме

 

2019-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052200210 

100 000,00 

11.02.2019 

10.02.2020 

 

 


Датасы: 04.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 05-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190213 

1 600 000,0 

06.02.2019 

13.02.2019 

BD004190306 

200 000,0 

06.02.2019 

06.03.2019 

BD013190508 

600 000,0 

06.02.2019 

08.05.2019 

BD026190807 

200 000,0 

06.02.2019 

07.08.2019 

 

 

 


Датасы: 01.02.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 1-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,53% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 30.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 1-февралында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10290204 

950 000,00 

8,00%  

04.02.2019 

04.02.2029 

04.08.2019 

04.02.2020 

04.08.2020 

04.02.2021 

04.08.2021 

04.02.2022 

04.08.2022 

04.02.2023 

04.08.2023 

04.02.2024 

04.08.2024 

04.02.2025 

04.08.2025 

04.02.2026 

04.08.2026 

04.02.2027 

04.08.2027 

04.02.2028 

04.08.2028 

04.02.2029 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 29-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,30%, 3,81% жана 4,68% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 28.01.2019
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

07.02.2019 

11.02.2019 

GD052200210 

12 ай 

100,00  

21.02.2019 

25.02.2019 

GD052200224 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.02.2019 

04.02.2019 

GBA10290204 

8% 

10 лет 

950,00  

15.02.2019 

18.02.2019 

GBA02200218 

5% 

2 года 

350,00  

Жыйынтыгы: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 28.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 29-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190206 

1 300 000,0 

30.01.2019 

06.02.2019 

BD004190227 

400 000,0 

30.01.2019 

27.02.2019 

BD013190501 

300 000,0 

30.01.2019 

01.05.2019 

BD026190731 

200 000,0 

30.01.2019 

31.07.2019 

 

 

 


Датасы: 25.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 25-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,78 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылган

 

 


Датасы: 23.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 25-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03220128 

400 000,00 

6,00% 

28.01.2019 

28.01.2022 

28.07.2019 

28.01.2020 

28.07.2020 

28.01.2021 

28.07.2021 

28.01.2022 

 


Датасы: 23.01.2019
Туруктуу шилтеме

 

2019-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052200127 

200 000,00 

28.01.2019 

27.01.2020 

 

 


Датасы: 22.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,24%, 3,79% жана 4,62% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 21.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 22-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190130 

1 500 000,0 

23.01.2019 

30.01.2019 

BD004190220 

500 000,0 

23.01.2019 

20.02.2019 

BD013190424 

800 000,0 

23.01.2019 

24.04.2019 

BD026190724 

200 000,0 

23.01.2019 

24.07.2019 

 

 

 


Датасы: 18.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,15% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05240121 

900 000,00 

7,00% 

21.01.2019 

21.01.2024 

21.07.2019 

21.01.2020 

21.07.2020 

21.01.2021 

21.07.2021 

21.01.2022 

21.07.2022 

21.01.2023 

21.07.2023 

21.01.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,19%, 3,64% жана 4,64% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 14.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 15-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190123 

1 500 000,0 

16.01.2019 

23.01.2019 

BD004190213 

500 000,0 

16.01.2019 

13.02.2019 

BD013190417 

900 000,0 

16.01.2019 

17.04.2019 

BD026190717 

200 000,0 

16.01.2019 

17.07.2019 

 

 

 


Датасы: 10.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 10-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,89% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 08.01.2019
Туруктуу шилтеме

 

2019-жылдын 10-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052200113 

200 000,00 

14.01.2019 

13.01.2020 

 

 


Датасы: 08.01.2019
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 08-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,11%, 3,50%, 3,64%, жана 4,66% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 31.12.2018
Туруктуу шилтеме

2019-жылдын 08-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190116 

1 000 000,0 

09.01.2019 

16.01.2019 

BD002190123 

200 000,0 

09.01.2019 

23.01.2019 

BD004190206 

400 000,0 

09.01.2019 

06.02.2019 

BD013190410 

400 000,0 

09.01.2019 

10.04.2019 

BD026190710 

200 000,0 

09.01.2019 

10.07.2019 

 

 

 


Датасы: 27.12.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2019-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

10.01.2019 

14.01.2019 

GD052200113 

12 ай 

200,00  

24.01.2019 

28.01.2019 

GD052200127 

12 ай 

200,00 

Жыйынтыгы: 

400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

18.01.2019 

21.01.2019 

GBA05240121 

7% 

5 жыл 

900,00  

25.01.2019 

28.01.2019 

GBA03220128 

6% 

3 жыл 

400,00  

Жыйынтыгы: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 25.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 25-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,36%, 3,65%, 4,66% жана 4,75% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 24.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 25-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001190102 

1 000 000,0 

26.12.2018 

02.01.2019 

BD002190109 

1 000 000,0 

26.12.2018 

09.01.2019 

BD004190123 

300 000,0 

26.12.2018 

23.01.2019 

BD013190327 

400 000,0 

26.12.2018 

27.03.2019 

BD026190626 

200 000,0 

26.12.2018 

26.06.2019 

 

 

 


Датасы: 19.12.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 182 күндүк ноталардын 2018-жылдын 19-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 250,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 18.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 19-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 182-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

182 күн 

Эмиссия   

BD026190619 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

250,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,71 

Баасы (сом)  

9 767,42 

Эмиссия күнү  

19.12.2018 

Төлөө күнү  

19.06.2019 

  

  

 


Датасы: 18.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,03%, 3,27%, 4,44% жана 4,71% түзгөн.   


Датасы: 17.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181226 

1 500 000,0 

19.12.2018 

26.12.2018 

BD004190116 

250 000,0 

19.12.2018 

16.01.2019 

BD013190320 

700 000,0 

19.12.2018 

20.03.2019 

BD026190619 

250 000,0 

19.12.2018 

19.06.2019 

 

 

 


Датасы: 11.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 11-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,97%, 3,20% жана 4,42% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 10.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 11-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181219 

1 500 000,0 

12.12.2018 

19.12.2018 

BD004190109 

150 000,0 

12.12.2018 

09.01.2019 

BD013190313 

400 000,0 

12.12.2018 

13.03.2019 

BD026190612 

300 000,0 

12.12.2018 

12.06.2019 

 

 

 


Датасы: 05.12.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 05-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 04.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 05-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

91 күн 

Эмиссия   

BD013190306 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

300,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,47 

Баасы (сом)  

9 888,27 

Эмиссия күнү  

05.12.2018 

Төлөө күнү  

06.03.2019 

  

  

 


Датасы: 04.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 04-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,90%, 3,00%, 4,47% жана 4,74% түзгөн.   


Датасы: 03.12.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 04-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181212 

1 500 000,0 

05.12.2018 

12.12.2018 

BD004190102 

300 000,0 

05.12.2018 

02.01.2019 

BD013190306 

450 000,0 

05.12.2018 

06.03.2019 

BD026190605 

100 000,0 

05.12.2018 

05.06.2019 

 

 

 


Датасы: 27.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 27-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,83%, 3,02% жана 4,29% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 26.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 27-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181205 

1 200 000,0 

28.11.2018 

05.12.2018 

BD004181226 

250 000,0 

28.11.2018 

26.12.2018 

BD013190227 

450 000,0 

28.11.2018 

27.02.2019 

BD026190529 

100 000,0 

28.11.2018 

29.05.2019 

 

 

 


Датасы: 26.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 23-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 6,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 23-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02201126 

400 000,00 

6,00%  

26.11.2018 

26.11.2020 

26.05.2019 

26.11.2019 

26.05.2020 

26.11.2020 

 


Датасы: 20.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 20-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,74%, 2,90% жана 4,43% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 19.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 20-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181128 

900 000,0 

21.11.2018 

28.11.2018 

BD004181219 

400 000,0 

21.11.2018 

19.12.2018 

BD013190220 

350 000,0 

21.11.2018 

20.02.2019 

BD026190522 

100 000,0 

21.11.2018 

22.05.2019 

 

 

 


Датасы: 16.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 16-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07251119 

1 400 000,00 

8,00%  

19.11.2018 

19.11.2025 

19.05.2019 

19.11.2019 

19.05.2020 

19.11.2020 

19.05.2021 

19.11.2021 

19.05.2022 

19.11.2022 

19.05.2023 

19.11.2023 

19.05.2024 

19.11.2024 

19.05.2025 

19.11.2025 

 

 

 

 


Датасы: 13.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 13-ноябрынды өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,68%, 2,87%, 4,34% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 12.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 13-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181121 

900 000,0 

14.11.2018 

21.11.2018 

BD004181212 

500 000,0 

14.11.2018 

12.12.2018 

BD013190213 

700 000,0 

14.11.2018 

13.02.2019 

BD026190515 

160 000,0 

14.11.2018 

15.05.2019 

 

 

 


Датасы: 01.11.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 1-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,86% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 30.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 30-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,69%, 2,90%, 4,21% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 30.10.2018
Туруктуу шилтеме

 

2018-жылдын 1-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052191104 

200 000,00 

05.11.2018 

04.11.2019 

 

 


Датасы: 29.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

01.11.2018 

05.11.2018 

GD052191104 

12 ай 

200,00  

Жыйынтыгы: 

200,00 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

16.11.2018 

19.11.2018 

GBA07251119 

8% 

7 жыл 

1 400,00  

23.11.2018 

26.11.2018 

GBA02201126 

6% 

2 жыл 

400,00  

Жыйынтыгы: 

1 800,00 

 


Датасы: 29.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 30-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181107 

950 000,0 

31.10.2018 

07.11.2018 

BD004181128 

400 000,0 

31.10.2018 

28.11.2018 

BD013190130 

550 000,0 

31.10.2018 

30.01.2019 

BD026190501 

100 000,0 

31.10.2018 

01.05.2019 

 


Датасы: 26.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,85 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03211029 

500 000,00 

6,00% 

29.10.2018 

29.10.2021 

29.04.2019 

29.10.2019 

29.04.2020 

29.10.2020 

29.04.2021 

29.10.2021 

 


Датасы: 24.10.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 24-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 23.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 24-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

91 күн 

Эмиссия   

BD013190123 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

300,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,09 

Баасы (сом)  

9 897,67 

Эмиссия күнү  

24.10.2018 

Төлөө күнү  

23.01.2019 

 


Датасы: 23.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 23-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,57% жана 4,09% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 28 жана 182-күндүк ноталардын аукциондору тиешелүүлүгүнө жараша суроо талаптын жоктугуна жана катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 22.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 23-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181031 

500 000,0 

24.10.2018 

31.10.2018 

BD004181121 

200 000,0 

24.10.2018 

21.11.2018 

BD013190123 

300 000,0 

24.10.2018 

23.01.2019 

BD026190424 

100 000,0 

24.10.2018 

24.04.2019 

 

 

 


Датасы: 18.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,98% түзгөн

 


Датасы: 16.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052191021 

100 000,00 

22.10.2018 

21.10.2019 

 

 


Датасы: 16.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 16-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,27%, 2,65% жана 4,01% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 15.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 16-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181024 

900 000,0 

17.10.2018 

24.10.2018 

BD004181114 

400 000,0 

17.10.2018 

14.11.2018 

BD013190116 

300 000,0 

17.10.2018 

16.01.2019 

BD026190417 

100 000,0 

17.10.2018 

17.04.2019 

 

 

 


Датасы: 12.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,45% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10281015 

1 500 000,00 

10,00%  

15.10.2018 

15.10.2028 

15.04.2019 

15.10.2019 

15.04.2020 

15.10.2020 

15.04.2021 

15.10.2021 

15.04.2022 

15.10.2022 

15.04.2023 

15.10.2023 

15.04.2024 

15.10.2024 

15.04.2025 

15.10.2025 

15.04.2026 

15.10.2026 

15.04.2027 

15.10.2027 

15.04.2028 

15.10.2028 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 10.10.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 91 күндүк ноталардын 2018-жылдын 10-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 100,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 09.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 91-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

91 күн 

Эмиссия   

BD013190109 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

200,00 

Кирешелүүлүк (%)  

4,13 

Баасы (сом)  

9 896,68 

Эмиссия күнү  

10.10.2018 

Төлөө күнү  

09.01.2019 

  

  

 


Датасы: 09.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 09-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 2,03%, 2,33%, 4,13% жана 4,69% түзгөн.   


Датасы: 08.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 09-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181017 

900 000,0 

10.10.2018 

17.10.2018 

BD004181107 

400 000,0 

10.10.2018 

07.11.2018 

BD013190109 

400 000,0 

10.10.2018 

09.01.2019 

BD026190410 

100 000,0 

10.10.2018 

10.04.2019 

 


Датасы: 04.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 4-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,93% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 03.10.2018
Туруктуу шилтеме

 

2018-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052191007 

100 000,00 

08.10.2018 

07.10.2019 

 

 


Датасы: 02.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 02-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,95%, 2,16%, 4,06% жана 4,70% түзгөн.   


Датасы: 01.10.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 02-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181010 

800 000,0 

03.10.2018 

10.10.2018 

BD004181031 

500 000,0 

03.10.2018 

31.10.2018 

BD013190102 

400 000,0 

03.10.2018 

02.01.2019 

BD026190403 

100 000,0 

03.10.2018 

03.04.2019 

 

 

 


Датасы: 01.10.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

04.10.2018 

08.10.2018 

GD052191007 

12 ай 

100,00  

18.10.2018 

22.10.2018 

GD052191021 

12 ай 

100,00  

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.10.2018 

15.10.2018 

GBA10281015 

10% 

10 жыл 

1 500,00  

26.10.2018 

29.10.2018 

GBA03211029 

6% 

3 жыл 

500,00  

Жыйынтыгы: 

2 000,00 

 

 

 

 


Датасы: 25.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 25-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,90%, 1,86% жана 4,00% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 24.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 25-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001181003 

1 200 000,0 

26.09.2018 

03.10.2018 

BD004181024 

200 000,0 

26.09.2018 

24.10.2018 

BD013181226 

300 000,0 

26.09.2018 

26.12.2018 

BD026190327 

100 000,0 

26.09.2018 

27.03.2019 

 

 

 


Датасы: 21.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 21-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,54% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02200924 

400 000,00 

6,00%  

24.09.2018 

24.09.2020 

24.03.2019 

24.09.2019 

24.03.2020 

24.09.2020 

 

 

 

 


Датасы: 18.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,70%, 1,87% жана 4,03% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 17.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180926 

1 200 000,0 

19.09.2018 

26.09.2018 

BD004181017 

500 000,0 

19.09.2018 

17.10.2018 

BD013181219 

300 000,0 

19.09.2018 

19.12.2018 

BD026190320 

300 000,0 

19.09.2018 

20.03.2019 

 

 

 


Датасы: 13.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 13-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 4,62% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 11.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 11-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,65%, 1,72% жана 4,05% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 11.09.2018
Туруктуу шилтеме

 

2017-жылдын 07-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү  

(миң сом) 

Эмиссиянын күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD013180312 

10 000,00 

11.12.2017 

12.03.2018 

GD052181210 

70 000,00 

11.12.2017 

10.12.2018 

 

 

 

 


Датасы: 10.09.2018
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2018-жылдын 10-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 11-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180919 

1 200 000,0 

12.09.2018 

19.09.2018 

BD004181010 

400 000,0 

12.09.2018 

10.10.2018 

BD013181212 

600 000,0 

12.09.2018 

12.12.2018 

BD026190313 

400 000,0 

12.09.2018 

13.03.2019 

 

 

 


Датасы: 07.09.2018
Туруктуу шилтеме

 

2018-жылдын 10-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05230910 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,35 

Баасы (сом) 

87,18 

Чыгаруу күнү 

10.09.2018 

Төлөө күнү 

10.09.2023 

 

 

 


Датасы: 07.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 7-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,35% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 05.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 7-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05230910 

700 000,00 

7,00% 

10.09.2018 

10.09.2023 

10.03.2019 

10.09.2019 

10.03.2020 

10.09.2020 

10.03.2021 

10.09.2021 

10.03.2022 

10.09.2022 

10.03.2023 

10.09.2023 

 

 


Датасы: 05.09.2018
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк ноталардын 2018-жылдын 05-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 


Датасы: 04.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 05 сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 28-күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

28 күн 

Эмиссия   

BD004181003 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

300,00 

Кирешелүүлүк (%)  

1,75 

Баасы (сом)  

9 986,41 

Эмиссия күнү  

05.09.2018 

Төлөө күнү  

03.10.2018 

  

  

 


Датасы: 04.09.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 04-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,64%, 1,75% жана 4,04% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 182-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 30.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 04-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180912 

800 000,0 

05.09.2018 

12.09.2018 

BD004181003 

200 000,0 

05.09.2018 

03.10.2018 

BD013181205 

500 000,0 

05.09.2018 

05.12.2018 

BD026190306 

300 000,0 

05.09.2018 

06.03.2019 

 

 

 


Датасы: 30.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

30.08.2018 

04.09.2018 

GD052190903 

12 ай 

70,00  

13.09.2018 

17.09.2018 

GD052190916 

12 ай 

110,00  

Жыйынтыгы: 

180,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.09.2018 

10.09.2018 

GBA05230910 

7% 

5 жыл 

700,00  

21.09.2018 

24.09.2018 

GBA02200924 

6% 

2 жыл 

400,00  

Жыйынтыгы: 

1 100,00 

 


Датасы: 30.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 30-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 28.08.2018
Туруктуу шилтеме

 

2018-жылдын 30-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052190903 

70 000,00 

04.09.2018 

03.09.2019 

 

 


Датасы: 28.08.2018
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2018-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

30.08.2018 

04.09.2018 

GD052190903 

12 ай 

70,00  

13.09.2018 

17.09.2018 

GD052190916 

12 ай 

75,00  

Жыйынтыгы: 

145,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.09.2018 

10.09.2018 

GBA05230910 

7% 

5 жыл 

290,00  

21.09.2018 

24.09.2018 

GBA02200924 

6% 

2 жыл 

200,00  

Жыйынтыгы: 

490,00 

 

 

 

 


Датасы: 28.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 28-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,67% жана 3,97% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 28 жана 182-күндүк ноталардын аукциондору катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 27.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 28-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001180905 

900 000,0 

29.08.2018 

05.09.2018 

BD004180926 

200 000,0 

29.08.2018 

26.09.2018 

BD013181128 

350 000,0 

29.08.2018 

28.11.2018 

BD026190227 

200 000,0 

29.08.2018 

27.02.2019 

 

 

 


Датасы: 24.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 24-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 8,78 % түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03210827 

250 000,00 

6,00% 

27.08.2018 

27.08.2021 

27.02.2019 

27.08.2019 

27.02.2020 

27.08.2020 

27.02.2021 

27.08.2021 

 


Датасы: 22.08.2018
Туруктуу шилтеме

2018-жылдын 22-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 28-күн, 91-күн жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 1,63%, 1,82%, 4,03% жана 4,73% түзгөн.