Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 25.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231004 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.09.2023 

04.10.2023 

BD002231011 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.09.2023 

11.10.2023 

BD004231025 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.09.2023 

25.10.2023 

BD013231227 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.09.2023 

27.12.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 

 


Датасы: 20.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280925 

900 000,00 

6,00% 

25.09.2023 

25.09.2028 

Жылына эки жолу 25-мартта жана 25-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 19.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,85%, 12,00%, 12,16% жана 13,88% түзгөн.  

 


Датасы: 18.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 18.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230927 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

27.09.2023 

BD002231004 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

04.10.2023 

BD004231018 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

18.10.2023 

BD013231220 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.09.2023 

20.12.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03260918 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

250 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,71 

Баасы (сом) 

73,22 

Чыгаруу күнү 

18.09.2023 

Төлөө мөөнөтү 

18.09.2026 


Датасы: 15.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 20-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,71% жана 13,00% түзгөн.  


Датасы: 13.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260918 

350 000,00 

5,00% 

18.09.2023 

18.09.2026 

Жылына эки жолу 

18-мартында жана  

18-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA20430918 

5 850 000,00 

10,00% 

18.09.2023 

18.09.2043 

Жылына эки жолу 

18-мартында жана  

18-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.09.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.09.2023 

04.09.2023 

GBA15380904 

9% 

15 лет 

6 770,0 

08.09.2023 

11.09.2023 

GBA10330911 

8% 

10 лет 

1 800,0 

15.09.2023 

18.09.2023 

GBA20430918 

10% 

20 лет 

5 850,0 

15.09.2023 

18.09.2023 

GBA03260918 

5% 

3 года 

350,0 

22.09.2023 

25.09.2023 

GBA05280925 

6% 

5 лет 

900,0 

Баардыгы МКО: 

15 670,0 

 

 


Датасы: 12.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,86%, 12,01%, 12,09%, 13,86% жана 14,79%түзгөн. 


Датасы: 11.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230920 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.09.2023 

20.09.2023 

BD002230927 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.09.2023 

27.09.2023 

BD004231011 

7 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.09.2023 

11.10.2023 

BD013231213 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.09.2023 

13.12.2023 

BD026240313 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.09.2023 

13.03.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 8-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,95% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 06.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330911 

 

1 800 000,00 

 

8,00% 

11.09.2023 

11.09.2033 

Жылына эки жолу 

11-мартта жана  

11-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 05.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 5-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,88%, 12,03%, 12,06% жана 13,90%түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  


Датасы: 04.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 5-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230913 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.09.2023 

13.09.2023 

BD002230920 

4 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.09.2023 

20.09.2023 

BD004231004 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.09.2023 

04.10.2023 

BD013231206 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.09.2023 

06.12.2023 

BD026240306 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.09.2023 

06.03.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 1-сентябрындагы өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 15-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 30.08.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.09.2023 

04.09.2023 

GBA15380904 

9% 

15 жыл 

6 770,0 

08.09.2023 

11.09.2023 

GBA10330911 

8% 

10 жыл 

1 800,0 

15.09.2023 

18.09.2023 

GBA03260918 

5% 

3 жыл 

350,0 

22.09.2023 

25.09.2023 

GBA05280925 

6% 

5 жыл 

900,0 

Баардыгы МКО: 

9 820,0 

 

 


Датасы: 30.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 1-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 15 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA15380904 

6 770 000,00 

9,00% 

04.09.2023 

04.09.2038 

Жылына эки жолу 4-мартында жана  

4-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 29.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 29-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,90%, 12,00%, 12,01% жана 13,90% түзгөн.  

 


Датасы: 28.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 29-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230906 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.08.2023 

06.09.2023 

BD002230913 

5 600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.08.2023 

13.09.2023 

BD004230927 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.08.2023 

27.09.2023 

BD013231129 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

30.08.2023 

29.11.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 25.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300828 

1 100 000,00 

7,00%  

28.08.2023 

28.08.2030 

Жылына эки жолу 

28-февралда жана  

28-августта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 21.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230830 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.08.2023 

30.08.2023 

BD002230906 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.08.2023 

06.09.2023 

BD004230920 

3 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.08.2023 

20.09.2023 

BD013231122 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.08.2023 

22.11.2023 

 

BD026240221 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.08.2023 

21.02.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,93%, 12,02%, 12,02%, 13,90% жана 14,80%түзгөн.   


Датасы: 14.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230823 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.08.2023 

23.08.2023 

BD002230830 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.08.2023 

30.08.2023 

BD004230913 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.08.2023 

13.09.2023 

BD013231115 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

16.08.2023 

15.11.2023 

 

BD026240214 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

16.08.2023 

14.02.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү 13,00% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 10.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330814 

 

6 920 000,00 

 

8,00% 

14.08.2023 

14.08.2033 

Жылына эки жолу 

14-февралда жана  

14-августта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 08-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,89%, 11,99%, 12,08%, 13,96% жана 14,83%түзгөн.   


Датасы: 08.08.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын август айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

11.08.2023 

14.08.2023 

GBA05280814 

6% 

5 жыл 

550,0 

11.08.2023 

14.08.2023 

GBA10330814 

8% 

10 жыл 

6 920,0 

25.08.2023 

28.08.2023 

GBA07300828 

7% 

7 жыл 

1 100,0 

Баардыгы МКО: 

8 570,0 

 

 


Датасы: 07.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 08-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230816 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.08.2023 

16.08.2023 

BD002230823 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.08.2023 

23.08.2023 

BD004230906 

6 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.08.2023 

06.09.2023 

BD013231108 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

09.08.2023 

08.11.2023 

 

BD026240207 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

09.08.2023 

07.02.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 07.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280814 

550 000,00 

6,00% 

14.08.2023 

14.08.2028 

Жылына эки жолу 14-февралда жана 14- августа төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 01-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,86%, 11,98%, 12,12%, 14,00% жана 14,84%түзгөн.   


Датасы: 31.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 01-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230809 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.08.2023 

09.08.2023 

BD002230816 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.08.2023 

16.08.2023 

BD004230830 

6 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.08.2023 

30.08.2023 

BD013231101 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

02.08.2023 

01.11.2023 

 

BD026240131 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

02.08.2023 

31.01.2024 

 

 


Датасы: 28.07.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын август айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

11.08.2023 

14.08.2023 

GBA05280814 

6% 

5 жыл 

550,0 

25.08.2023 

28.08.2023 

GBA07300828 

7% 

7 жыл 

1 100,0 

Баардыгы МКО: 

1 650,0 

 

 

 

 


Датасы: 25.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү  

тиешелүүлүгүнө жараша 11,79%, 12,01%, 11,96% жана 14,03%түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182--күн болгон ноталар боюнча аукционго бир катышуучу катталганына байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 24.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230802 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.07.2023 

02.08.2023 

BD002230809 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.07.2023 

09.08.2023 

BD004230823 

4 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.07.2023 

23.08.2023 

BD013231025 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.07.2023 

25.10.2023 

 

BD026240124 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.07.2023 

24.01.2024 

 

 


Датасы: 21.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,55% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 20.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330724 

 

1 200 000,00 

 

8,00% 

24.07.2023 

24.07.2033 

Жылына эки жолу 

24-январда жана  

24-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,68%, 11,90%, 12,10%, 13,98% жана 14,87% түзгөн.   

 


Датасы: 17.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230726 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.07.2023 

26.07.2023 

BD002230802 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.07.2023 

02.08.2023 

BD004230816 

6 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.07.2023 

16.08.2023 

BD013231018 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.07.2023 

18.10.2023 

 

BD026240117 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.07.2023 

17.01.2024 

 

 


Датасы: 14.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 11.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,65%, 11,90%, 12,06%, 13,96% жана 14,85%түзгөн.   


Датасы: 10.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230719 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.07.2023 

19.07.2023 

BD002230726 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.07.2023 

26.07.2023 

BD004230809 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.07.2023 

09.08.2023 

BD013231011 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.07.2023 

11.10.2023 

 

BD026240110 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.07.2023 

10.01.2024 

 

 


Датасы: 07.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 04.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 4-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,64%, 11,84%, 12,12%, 13,93% жана 14,60% түзгөн.   


Датасы: 04.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280710 

570 000,00 

6,00% 

10.07.2023 

10.07.2028 

Жылына эки жолу 10-июлда жана 10-январда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 04.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260717 

350 000,00 

5,00% 

17.07.2023 

17.07.2026 

17.01.2024 

17.07.2024 

17.01.2025 

17.07.2025 

17.01.2026 

17.07.2026 

 


Датасы: 03.07.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 4-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230712 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.07.2023 

12.07.2023 

BD002230719 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.07.2023 

19.07.2023 

BD004230802 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.07.2023 

02.08.2023 

BD013231004 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.07.2023 

04.10.2023 

 

BD026240103 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.07.2023 

03.01.2024 

 

 


Датасы: 29.06.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын июль айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.07.2023 

10.07.2023 

GBA05280710 

6% 

5 жыл 

570,0 

14.07.2023 

17.07.2023 

GBA03260717 

5% 

3 жыл 

350,0 

21.07.2023 

24.07.2023 

GBA10330724 

8% 

10 жыл 

1 200,00 

Баардыгы МКО: 

2 120,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү  тиешелүүлүгүнө жараша 11,64%, 11,82%, 12,14%, 13,98% жана 14,55%түзгөн.   


Датасы: 26.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230706 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2023 

06.07.2023 

BD002230713 

6 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2023 

13.07.2023 

BD004230727 

6 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2023 

27.07.2023 

BD013230928 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.06.2023 

28.09.2023 

 

BD026231228 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.06.2023 

28.12.2023 

 

 


Датасы: 20.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү  

тиешелүүлүгүнө жараша 11,61%, 11,84%, 12,15%, 13,98% жана 14,60%түзгөн.   


Датасы: 19.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230628 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.06.2023 

28.06.2023 

BD002230705 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.06.2023 

05.07.2023 

BD004230719 

7 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.06.2023 

19.07.2023 

BD013230920 

600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.06.2023 

20.09.2023 

 

BD026231220 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.06.2023 

20.12.2023 

 

 


Датасы: 16.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,29% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 14.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280619 

800 000,00 

6,00% 

19.06.2023 

19.06.2028 

Жылына эки жолу 19-июнда жана 19-декабрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү  

тиешелүүлүгүнө жараша 11,54%, 11,81%, 12,16%, 13,98% жана 14,80%түзгөн.   


Датасы: 12.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230621 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.06.2023 

21.06.2023 

BD002230628 

7 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.06.2023 

28.06.2023 

BD004230712 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.06.2023 

12.07.2023 

BD013230913 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.06.2023 

13.09.2023 

 

BD026231213 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.06.2023 

13.12.2023 


Датасы: 12.06.2023
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2023-жылдын 12-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 500,0 млн сомду түзгөн.  


Датасы: 09.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07300612 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

500 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,20 

Баасы (сом) 

62,30 

Чыгаруу күнү 

12.06.2023 

Төлөө мөөнөтү 

12.06.2030 

 

 

 


Датасы: 09.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  


Датасы: 08.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300612 

1 500 000,00 

7,00%  

12.06.2023 

12.06.2030 

Жылына эки жолу  

12-июнда жана  

12-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 06.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү  

тиешелүүлүгүнө жараша 11,53%, 11,82%, 12,20%, 14,00% жана 14,85%түзгөн.   


Датасы: 05.06.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230614 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.06.2023 

14.06.2023 

BD002230621 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.06.2023 

21.06.2023 

BD004230705 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.06.2023 

05.07.2023 

BD013230906 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.06.2023 

06.09.2023 

 

BD026231206 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.06.2023 

06.12.2023 

 

 


Датасы: 31.05.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын июнь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

09.06.2023 

12.06.2023 

GBA07300612 

7% 

7 жыл 

1 500,0 

16.06.2023 

19.06.2023 

GBA05280619 

6% 

5 жыл 

800,0 

Баардыгы МКО: 

2 300,0 

 

 

 

 


Датасы: 30.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 30-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,51%, 11,81%, 12,23% жана 14,02%түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине  байланыштуу  өткөрүлбөгөн  катары  таанылды.  

 


Датасы: 29.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 30-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230607 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.05.2023 

07.06.2023 

BD002230614 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.05.2023 

14.06.2023 

BD004230628 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.05.2023 

28.06.2023 

BD013230830 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.05.2023 

30.08.2023 

 

BD026231129 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.05.2023 

29.11.2023 

 

 


Датасы: 26.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 23.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,51%, 11,77%, 12,19%, 13,95% жана 14,95%түзгөн.  


Датасы: 22.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230531 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

31.05.2023 

BD002230607 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

07.06.2023 

BD004230621 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.05.2023 

21.06.2023 

BD013230823 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.05.2023 

23.08.2023 

 

BD026231122 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.05.2023 

22.11.2023 

 

 


Датасы: 19.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-мая өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,45%, 11,71%, 12,11%, 13,80% жана 14,93%түзгөн.  


Датасы: 15.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230524 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.05.2023 

24.05.2023 

BD002230531 

5 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.05.2023 

31.05.2023 

BD004230614 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.05.2023 

14.06.2023 

BD013230816 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.05.2023 

16.08.2023 

 

BD026231115 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.05.2023 

15.11.2023 

 

 


Датасы: 12.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн. 

 

 


Датасы: 11.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260529 

850 000,00 

5,00% 

29.05.2023 

29.05.2026 

29.11.2023 

29.05.2024 

29.11.2024 

29.05.2025 

29.11.2025 

29.05.2026 

 


Датасы: 11.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-майында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330522 

 

3 700 000,00 

 

8,00% 

22.05.2023 

22.05.2033 

Жылына эки жолу 

22-ноябрда жана  

22-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-майында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280515 

1 400 000,00 

6,00% 

15.05.2023 

15.05.2028 

Жылына эки жолу 15 ноябрда жана 15 майда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 10.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,41%, 11,83%, 12,08%, 13,37% жана 14,93%түзгөн.  


Датасы: 04.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230518 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2023 

18.05.2023 

BD002230525 

7 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2023 

25.05.2023 

BD004230608 

10 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2023 

08.06.2023 

BD013230810 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.05.2023 

10.08.2023 

 

BD026231109 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.05.2023 

09.11.2023 

 

 


Датасы: 02.05.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,16%, 11,72%, 12,06%, 13,42% жана 14,93%түзгөн.  


Датасы: 29.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230510 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.05.2023 

10.05.2023 

BD002230517 

7 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.05.2023 

17.05.2023 

BD004230531 

6 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.05.2023 

31.05.2023 

BD013230802 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.05.2023 

02.08.2023 

 

BD026231101 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

03.05.2023 

01.11.2023 

 

 


Датасы: 26.04.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын май айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.05.2013 

15.05.2023 

GBA05280515 

6% 

5 жыл 

1 400,0 

19.05.2023 

22.05.2023 

GBA10330522 

8% 

10 жыл 

3 700,0 

26.05.2023 

29.05.2023 

GBA03260529 

5% 

3 жыл 

850,0 

Баардыгы МКО: 

5 950,0 

 

 


Датасы: 25.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,03%, 11,31%, 12,04%, 13,40% жана 14,80%түзгөн.  


Датасы: 24.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230503 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.04.2023 

03.05.2023 

BD002230510 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.04.2023 

10.05.2023 

BD004230524 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.04.2023 

24.05.2023 

BD013230726 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.04.2023 

26.07.2023 

 

BD026231025 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.04.2023 

25.10.2023 

 

 


Датасы: 20.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн. 


Датасы: 19.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280424 

350 000,00 

6,00% 

24.04.2023 

24.04.2028 

Жылына эки жолу 24 октябрда жана 24 апрелде, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 19.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-апрель күнү эс алуу күнү катары жарыялангандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукциондун өткөрүү күнүн 2023-жылдын 20-апрелинде жылдырганын жарыялаган. 


Датасы: 18.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,17%, 12,01%, 13,40% жана 14,80%түзгөн.  


Датасы: 17.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230426 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.04.2023 

26.04.2023 

BD002230503 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.04.2023 

03.05.2023 

BD004230517 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.04.2023 

17.05.2023 

BD013230719 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.04.2023 

19.07.2023 

 

BD026231018 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.04.2023 

18.10.2023 


Датасы: 14.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  


Датасы: 13.04.2023
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион 2023-жылдын 13-апрелинде атаандаштык негизде билдирмелердин жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.   


Датасы: 12.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300417 

1 150 000,00 

7,00%  

17.04.2023 

17.04.2030 

Жылына эки жолу  

17-апрелинде жана  

17-октябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 12.04.2023
Туруктуу шилтеме

 

2023-жылдын 13-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240415 

60 000,00 

17.04.2023 

15.04.2024 


Датасы: 11.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,27%, 12,23%, 13,41% жана 14,89%түзгөн.  


Датасы: 10.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 11-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230419 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.04.2023 

19.04.2023 

BD002230426 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.04.2023 

26.04.2023 

BD004230510 

10 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.04.2023 

10.05.2023 

BD013230712 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.04.2023 

12.07.2023 

 

BD026231011 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.04.2023 

11.10.2023 

 

 


Датасы: 06.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 05.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240408 

60 000,00 

10.04.2023 

08.04.2024 

 

 


Датасы: 04.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 4-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,26%, 12,29%, 13,47% жана 14,95%түзгөн.  


Датасы: 03.04.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 4-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230412 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.04.2023 

12.04.2023 

BD002230419 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.04.2023 

19.04.2023 

BD004230503 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.04.2023 

03.05.2023 

BD013230705 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.04.2023 

05.07.2023 

 

BD026231004 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.04.2023 

04.10.2023 


Датасы: 31.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,25% түзгөн.  


Датасы: 29.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02250403 

300 000,00 

5,00%  

03.04.2023 

03.04.2025 

03.10.2023 

03.04.2024 

03.10.2024 

03.04.2025 

 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,34%, 11,26%, 12,36% жана 13,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукционго бир катышуучу катталганына байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.04.2023 

10.04.2023 

GD052240408 

12 ай 

60,0 

13.04.2023 

17.04.2023 

GD052240415 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

31.03.2013 

03.04.2023 

GBA02250403 

5% 

2 жыл 

300,0 

14.04.2023 

17.04.2023 

GBA07300417 

7% 

7 жыл 

1150,0 

21.04.2023 

24.04.2023 

GBA05280424 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

1 800,0 

 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230405 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

05.04.2023 

BD002230412 

5 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

12.04.2023 

BD004230426 

4 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

26.04.2023 

BD013230628 

600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.03.2023 

28.06.2023 

BD026230927 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.03.2023 

27.09.2023