Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 22.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,12%, 5,69% жана 6,01% түзгөн. 


Датасы: 22.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280628 

400 000,00 

7,00%  

28.06.2021 

28.06.2028 

Жылына эки жолу  

28-декабрда жана  

28-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 21.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210630 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

30.06.2021 

BD002210707 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

07.07.2021 

BD004210721 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.06.2021 

21.07.2021 

 

 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 17.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 15.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,00%, 5,67% жана 6,05% түзгөн. 


Датасы: 15.06.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 17-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220620 

60 000,00 

21.06.2021 

20.06.2022 

 

 


Датасы: 15.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230621 

250 000,00 

5,00%  

21.06.2021 

21.06.2023 

21.12.2021 

21.06.2022 

21.12.2022 

21.06.2023 

 

 

 

 


Датасы: 14.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210623 

1 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.06.2021 

23.06.2021 

BD002210630 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.06.2021 

30.06.2021 

BD004210714 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.06.2021 

14.07.2021 

 

 

 


Датасы: 14.06.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 14-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 47,21 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 14.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 21,65 млн.сомду түзгөн. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280614 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

400,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,44 

Баасы (сом) 

79,00 

Чыгаруу күнү 

14.06.2021 

Төлөө мөөнөтү 

14.06.2028 

 

 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,44% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052220613 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

50,00 

Кирешелүүлүк (%) 

5,92 

Баасы (сом) 

94,35 

Чыгаруу күнү 

14.06.2021 

Төлөө күнү 

13.06.2022 

 

 

 

 


Датасы: 10.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 09.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280614 

400 000,00 

7,00%  

14.06.2021 

14.06.2028 

Два раза в год 14 июня и 14 декабря до даты погашения 

 


Датасы: 08.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 08-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,72% жана 6,05% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 08.06.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 10-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220613 

100 000,00 

14.06.2021 

13.06.2022 

 

 


Датасы: 07.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 08-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210616 

150 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

16.06.2021 

BD002210623 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

23.06.2021 

BD004210707 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.06.2021 

07.07.2021 

 

 

 


Датасы: 04.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 03.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 3-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230607 

250 000,00 

5,00%  

07.06.2021 

07.06.2023 

07.12.2021 

07.06.2022 

07.12.2022 

07.06.2023 

 

 

 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 03-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220606 

60 000,00 

07.06.2021 

06.06.2022 

 

 


Датасы: 01.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,20%, 5,90% жана 6,16% түзгөн.  


Датасы: 31.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210609 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.06.2021 

09.06.2021 

BD002210616 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.06.2021 

16.06.2021 

BD004210630 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.06.2021 

30.06.2021 

 

 

 


Датасы: 28.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 28.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.06.2021 

07.06.2021 

GD052220606 

12 ай 

60,00 

10.06.2021 

14.06.2021 

GD052220613 

12 ай 

100,00 

17.06.2021 

21.06.2021 

GD052220620 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.06.2021 

07.06.2021 

GBA02230607 

5% 

2 жыл 

250,00 

11.06.2021 

14.06.2021 

GBA07280614 

7% 

7 жыл 

400,00 

18.06.2021 

21.06.2021 

GBA02230621 

5% 

2 жыл 

250,00 

25.06.2021 

28.06.2021 

GBA07280628 

7% 

7 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 26.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-майында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310531 

400 000,00 

8,00% 

31.05.2021 

31.05.2031 

Жылына эки жолу  

1-декабрда жана  

31-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 25.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7 күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,21%, 5,89% жана 6,18% түзгөн.  


Датасы: 24.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210602 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

02.06.2021 

BD002210609 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

09.06.2021 

BD004210623 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.05.2021 

23.06.2021 

 

 

 


Датасы: 21.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 18.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230524 

250 000,00 

5,00%  

24.05.2021 

24.05.2023 

24.11.2021 

24.05.2022 

24.11.2022 

24.05.2023 

 

 

 

 


Датасы: 18.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220523 

60 000,00 

24.05.2021 

23.05.2022 

 

 


Датасы: 18.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,84% жана 6,02% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 17.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210526 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

26.05.2021 

BD002210602 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

02.06.2021 

BD004210616 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.05.2021 

16.06.2021 

 

 

 


Датасы: 17.05.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 17-майындагы кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 40,66 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 14.05.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

 

 

2021-жылдын 17-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280517 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,40 

Баасы (сом) 

79,17 

Чыгаруу күнү 

17.05.2021 

Төлөө мөөнөтү 

17.05.2028 

 

 

 


Датасы: 14.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,40% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 11.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,80%, 5,70% жана 5,85% түзгөн. 


Датасы: 11.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280517 

400 000,00 

7,00%  

17.05.2021 

17.05.2028 

Жылына эки жолу   

17-майда жана  

17-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин  

 

 

 

 


Датасы: 11.05.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 14-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220516 

100 000,00 

17.05.2021 

16.05.2022 

 

 


Датасы: 10.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210519 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

19.05.2021 

BD002210526 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

26.05.2021 

BD004210609 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.05.2021 

09.06.2021 

 

 

 


Датасы: 07.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 07-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,25% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 06.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 04-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,66% жана 5,69% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 7-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240511 

250 000,00 

5,00% 

11.05.2021 

11.05.2024 

11.11.2021 

11.05.2022 

11.11.2022 

11.05.2023 

11.11.2023 

11.05.2024 

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 6-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220510 

60 000,00 

11.05.2021 

10.05.2022 

 


Датасы: 03.05.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 04-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210513 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

13.05.2021 

BD002210520 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

20.05.2021 

BD004210603 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.05.2021 

03.06.2021 

BD013210805 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

06.05.2021 

05.08.2021 

 


Датасы: 28.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.05.2021 

11.05.2021 

GD052220510 

12 ай 

60,00 

13.05.2021 

17.05.2021 

GD052220516 

12 ай 

100,00 

20.05.2021 

24.05.2021 

GD052220523 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.05.2021 

11.05.2021 

GBA03240511 

5% 

3 жыл 

250,00 

14.05.2021 

17.05.2021 

GBA07280517 

7% 

7 жыл 

400,00 

21.05.2021 

24.05.2021 

GBA02230524 

5% 

2 жыл 

250,00 

28.05.2021 

31.05.2021 

GBA10310531 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,67%, 5,39% жана 5,48% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 26.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 26.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210505 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.04.2021 

05.05.2021 

BD002210512 

1 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.04.2021 

12.05.2021 

BD004210526 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.04.2021 

26.05.2021 

BD013210728 

350 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

28.04.2021 

28.07.2021 

 

 

 


Датасы: 23.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02230426 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,55 

Баасы (сом) 

95,35 

Чыгаруу күнү 

26.04.2021 

Төлөө мөөнөтү 

26.04.2023 

 

 

 


Датасы: 23.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 23-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,55% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 20.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 23-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230426 

250 000,00 

5,00%  

26.04.2021 

26.04.2023 

26.10.2021 

26.04.2022 

26.10.2022 

26.04.2023 

 

 

 

 


Датасы: 20.04.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 22-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220425 

60 000,00 

26.04.2021 

25.04.2022 

 

 


Датасы: 20.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 5,19% жана 5,22% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 91-күндүк ноталардын аукциондору катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 19.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210428 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.04.2021 

28.04.2021 

BD002210505 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.04.2021 

05.05.2021 

BD004210519 

1 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.04.2021 

19.05.2021 

BD013210721 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

21.04.2021 

21.07.2021 

 

 

 


Датасы: 19.04.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 19-апрелиндеги кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 89.01 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

 

Эмиссиянын № 

 

GBA10310419 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,68 

Баасы (сом) 

78,62 

Чыгаруу күнү 

19.04.2021 

Төлөө мөөнөтү 

19.04.2031 

 

 

 


Датасы: 16.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,68% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 13.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310419 

400 000,00 

8,00% 

19.04.2021 

19.04.2031 

Жылына эки жолу  

19-апрелинде жана  

19-октябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.04.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 15-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220418 

100 000,00 

19.04.2021 

18.04.2022 

 

 


Датасы: 13.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,53%, 5,14%, 5,20% жана 5,43% түзгөн. 


Датасы: 12.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210421 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.04.2021 

21.04.2021 

BD002210428 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.04.2021 

28.04.2021 

BD004210512 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.04.2021 

12.05.2021 

BD013210714 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

14.04.2021 

14.07.2021 

 

 

 


Датасы: 09.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 09-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,30% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 08-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 06.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,50%, 5,10%, 5,17% жана 5,42% түзгөн. 

 


Датасы: 06.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 9-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280412 

350 000,00 

7,00%  

12.04.2021 

12.04.2028 

Жылына эки жолу   

12-апрель жана  

12-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин  

 

 

 

 


Датасы: 06.04.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 8-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220411 

60 000,00 

12.04.2021 

11.04.2022 

 

 


Датасы: 05.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210415 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.04.2021 

15.04.2021 

BD002210422 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.04.2021 

22.04.2021 

BD004210506 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.04.2021 

06.05.2021 

BD013210708 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

08.04.2021 

08.07.2021 

 

 

 


Датасы: 02.04.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 2-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 31.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 2-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260405 

300 000,00 

6,00% 

05.04.2021 

05.04.2026 

05.10.2021 

05.04.2022 

05.10.2022 

05.04.2023 

05.10.2023 

05.04.2024 

05.10.2024 

05.04.2025 

05.10.2025 

05.04.2026 

 

 

 

 

 


Датасы: 31.03.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

08.04.2021 

12.04.2021 

GD052220411 

12 ай 

60,00 

15.04.2021 

19.04.2021 

GD052220418 

12 ай 

100,00 

22.04.2021 

26.04.2021 

GD052220425 

12 ай 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.04.2021 

05.04.2021 

GBA05260405 

6% 

5 жыл 

300,00 

09.04.2021 

12.04.2021 

GBA07280412 

7% 

7 жыл 

350,00 

16.04.2021 

19.04.2021 

GBA10310419 

8% 

10 жыл 

400,00 

23.04.2021 

26.04.2021 

GBA02230426 

5% 

2 жыл 

250,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 30.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,50%, 5,03%, 5,15% жана 5,45% түзгөн. 


Датасы: 29.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210407 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.03.2021 

07.04.2021 

BD002210414 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.03.2021 

14.04.2021 

BD004210428 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.03.2021 

28.04.2021 

BD013210630 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

31.03.2021 

30.06.2021 

 

 

 


Датасы: 29.03.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 29-мартында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 267,28 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 26.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 29-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

 

GBA10310329 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

400,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,69 

Баасы (сом) 

78,57 

Чыгаруу күнү 

29.03.2021 

Төлөө мөөнөтү 

29.03.2031 

 


Датасы: 26.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,69% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-мартында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310329 

400 000,00 

8,00% 

29.03.2021 

29.03.2031 

Жылына эки жолу  

29-мартта жана  

29-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 24.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,45%, 4,91% жана 5.02% түзгөн.   


Датасы: 23.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210401 

650 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.03.2021 

01.04.2021 

BD002210408 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.03.2021 

08.04.2021 

BD004210422 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.03.2021 

22.04.2021 

 

 

 


Датасы: 19.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 18.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 17.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240323 

300 000,00 

5,00% 

23.03.2021 

23.03.2024 

23.09.2021 

23.03.2022 

23.09.2022 

23.03.2023 

23.09.2023 

23.03.2024 

 


Датасы: 16.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,41%, 4,84%, 4,99% жана 5,20% түзгөн. 


Датасы: 16.03.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 18-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220322 

100 000,00 

23.03.2021 

22.03.2022 

 

 


Датасы: 15.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210324 

900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.03.2021 

24.03.2021 

BD002210331 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.03.2021 

31.03.2021 

BD004210414 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.03.2021 

14.04.2021 

BD013210616 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

17.03.2021 

16.06.2021 

 

 

 


Датасы: 15.03.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 15-мартында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 56,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 12.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07280315 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,10 

Баасы (сом) 

80,40 

Чыгаруу күнү 

15.03.2021 

Төлөө күнү 

15.03.2028 

 


Датасы: 12.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,10% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 11.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 10.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,35%, 4,80%, 4,95% жана 5,20% түзгөн. 


Датасы: 10.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280315 

400 000,00 

7,00%  

15.03.2021 

15.03.2028 

Жылына эки жолу   

15-мартта жана  

15-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин  

 

 

 

 


Датасы: 10.03.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 11-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220314 

60 000,00 

15.03.2021 

14.03.2022 

 

 


Датасы: 09.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210318 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.03.2021 

18.03.2021 

BD002210325 

1 550 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.03.2021 

25.03.2021 

BD004210408 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.03.2021 

08.04.2021 

BD013210610 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

 

11.03.2021 

10.06.2021 

 

 

 


Датасы: 05.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 9,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 04.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 03.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240309 

300 000,00 

5,00% 

09.03.2021 

09.03.2024 

09.09.2021 

09.03.2022 

09.09.2022 

09.03.2023 

09.09.2023 

09.03.2024 

 


Датасы: 03.03.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 4-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220308 

60 000,00 

09.03.2021 

08.03.2022 

 

 


Датасы: 02.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 02-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,19%, 4,71%, 4,88% жана 4,19% түзгөн. 


Датасы: 01.03.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 02-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210310 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.03.2021 

10.03.2021 

BD002210317 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.03.2021 

17.03.2021 

BD004210331 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.03.2021 

31.03.2021 

BD013210602 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

03.03.2021 

02.06.2021 

 

 

 


Датасы: 25.02.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын март айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.03.2021 

09.03.2021 

GD052220308 

12 ай 

60,00 

11.03.2021 

15.03.2021 

GD052220314 

12 ай 

60,00 

18.03.2021 

23.03.2021 

GD052220322 

12 ай 

100,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.03.2021 

09.03.2021 

GBA03240309 

5% 

3 жыл 

300,00 

12.03.2021 

15.03.2021 

GBA07280315 

7% 

7 жыл 

400,00 

19.03.2021 

23.03.2021 

GBA03240323 

5% 

3 жыл 

300,00 

26.03.2021 

29.03.2021 

GBA10310329 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 400,00 

 

 

 

 


Датасы: 24.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,16%, 4,64%, 4,79% жана 4,50% түзгөн. 


Датасы: 22.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө  мөөнөтү 

BD001210304 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.02.2021 

04.03.2021 

BD002210311 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.02.2021 

11.03.2021 

BD004210325 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.02.2021 

25.03.2021 

BD013210527 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» боюнча пайыздык чени 

25.02.2021 

27.05.2021 

 

 

 


Датасы: 22.02.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 22-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 121,50 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10310222 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

82,07 

Чыгаруу күнү 

22.02.2021 

Төлөө күнү 

22.02.2031 

 

 

 


Датасы: 19.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-февралында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310222 

650 000,00 

8,00% 

22.02.2021 

22.02.2031 

Жылына эки жолу  

22-февралда жана  

22-августта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 16.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,52% жана 4,72% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 15.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210224 

2 400 000,0 

5,00 

17.02.2021 

24.02.2021 

BD002210303 

1 400 000,0 

5,00 

17.02.2021 

03.03.2021 

BD004210317 

2 100 000,0 

5,00 

17.02.2021 

17.03.2021 

BD013210519 

200 000,0 

5,75 

17.02.2021 

19.05.2021 

 

 

 


Датасы: 12.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,49% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 11.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 


Датасы: 10.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230215 

200 000,00 

5,00%  

15.02.2021 

15.02.2023 

15.08.2021 

15.02.2022 

15.08.2022 

15.02.2023 

 

 

 

 


Датасы: 09.02.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 11-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220214 

110 000,00 

15.02.2021 

14.02.2022 

 

 


Датасы: 09.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 09-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,49% жана 4,72% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 08.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 09-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210217 

2 900 000,0 

5,00 

10.02.2021 

17.02.2021 

BD002210224 

1 200 000,0 

5,00 

10.02.2021 

24.02.2021 

BD004210310 

1 900 000,0 

5,00 

10.02.2021 

10.03.2021 

BD013210512 

150 000,0 

5,75 

10.02.2021 

12.05.2021 

 

 

 


Датасы: 05.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 04.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 03.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280208 

450 000,00 

7,00%  

08.02.2021 

08.02.2028 

Жылына эки жолу   

8-февралда жана  

8-августта төлөө мөөнөтүнө чейин  

 

 

 

 


Датасы: 02.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 02-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,47% жана 4,72% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 02.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220207 

110 000,00 

08.02.2021 

07.02.2022 

 

 


Датасы: 01.02.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 02-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210210 

2 900 000,0 

5,00 

03.02.2021 

10.02.2021 

BD002210217 

1 500 000,0 

5,00 

03.02.2021 

17.02.2021 

BD004210303 

1 200 000,0 

5,00 

03.02.2021 

03.03.2021 

BD013210505 

200 000,0 

5,75 

03.02.2021 

05.05.2021 

 


Датасы: 27.01.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.02.2021 

08.02.2021 

GD052220207 

12 ай 

110,00 

11.02.2021 

15.02.2021 

GD052220214 

12 ай 

110,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.02.2021 

08.02.2021 

GBA07280208 

7% 

7 жыл 

450,00 

12.02.2021 

15.02.2021 

GBA02230215 

5% 

2 жыл 

200,00 

19.02.2021 

22.02.2021 

GBA10310222 

8% 

10 жыл 

650,00 

Баардыгы МКО: 

1 300,00 

 


Датасы: 26.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,47%, 4,67% жана 4,97% түзгөн. 


Датасы: 25.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210203 

3 500 000,0 

5,00 

27.01.2021 

03.02.2021 

BD002210210 

1 400 000,0 

5,00 

27.01.2021 

10.02.2021 

BD004210224 

1 600 000,0 

5,00 

27.01.2021 

24.02.2021 

BD013210428 

500 000,0 

5,75 

27.01.2021 

28.04.2021 

 

 

 


Датасы: 25.01.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 25-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10310125 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,50 

Баасы (сом) 

84,75 

Чыгаруу күнү 

25.01.2021 

Төлөө күнү 

25.01.2031 

 

 

 


Датасы: 22.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 


Датасы: 20.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310125 

750 000,00 

8,00% 

25.01.2021 

25.01.2031 

Жылына эки жолу  

25-январда жана  

25-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 19.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,47%, 4,64% жана 4,89% түзгөн. 


Датасы: 19.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220124 

100 000,00 

25.01.2021 

24.01.2022 

 

 


Датасы: 18.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210127 

2 700 000,0 

5,00 

20.01.2021 

27.01.2021 

BD002210203 

1 200 000,0 

5,00 

20.01.2021 

03.02.2021 

BD004210217 

1 800 000,0 

5,00 

20.01.2021 

17.02.2021 

BD013210421 

800 000,0 

5,75 

20.01.2021 

21.04.2021 

 

 

 


Датасы: 18.01.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 18-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 2 000,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 15.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05260118 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

2 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,90 

Баасы (сом) 

81,49 

Чыгаруу күнү 

18.01.2021 

Төлөө күнү 

18.01.2026 

 

 

 


Датасы: 15.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 13.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260118 

550 000,00 

6,00% 

18.01.2021 

18.01.2026 

18.07.2021 

18.01.2022 

18.07.2022 

18.01.2023 

18.07.2023 

18.01.2024 

18.07.2024 

18.01.2025 

18.07.2025 

18.01.2026 

 


Датасы: 13.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220117 

100 000,00 

18.01.2021 

17.01.2022 

 

 


Датасы: 12.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,98%, 4,48%, 4,65% жана 4,81% түзгөн. 


Датасы: 11.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210120 

2 200 000,0 

5,00 

13.01.2021 

20.01.2021 

BD002210127 

1 700 000,0 

5,00 

13.01.2021 

27.01.2021 

BD004210210 

2 000 000,0 

5,00 

13.01.2021 

10.02.2021 

BD013210414 

500 000,0 

5,75 

13.01.2021 

14.04.2021 

 

 

 


Датасы: 05.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,99%, 4,49%, 4,62% жана 4,73% түзгөн. 


Датасы: 04.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210113 

900 000,0 

5,00 

06.01.2021 

13.01.2021 

BD002210120 

1 700 000,0 

5,00 

06.01.2021 

20.01.2021 

BD004210203 

1 000 000,0 

5,00 

06.01.2021 

03.02.2021 

BD013210407 

300 000,0 

5,75 

06.01.2021 

07.04.2021 

 

 

 


Датасы: 30.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

14.01.2021 

18.01.2021 

GD052220117 

12 мес 

100,00 

21.01.2021 

25.01.2021 

GD052220124 

12 мес 

100,00 

Баардыгы: 

200,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

15.01.2021 

18.01.2021 

GBA05250118 

6% 

5 жыл 

550,00 

22.01.2021 

25.01.2021 

GBA10310125 

8% 

10 жыл 

750,00 

Баардыгы: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,01%, 4,50%, 4,62% жана 4,70% түзгөн. 


Датасы: 28.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210106 

1 000 000,0 

5,00 

30.12.2020 

06.01.2021 

BD002210113 

3 100 000,0 

5,00 

30.12.2020 

13.01.2021 

BD004210127 

2 000 000,0 

5,00 

30.12.2020 

27.01.2021 

BD013210331 

600 000,0 

5,75 

30.12.2020 

31.03.2021