Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 25.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,57%, 6,91% жана 7,14% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 25.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320131 

580 000,00 

8,00% 

31.01.2022 

31.01.2032 

Жылына эки жолу  

31-июлда жана  

31-январда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 24.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220202 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.01.2022 

02.02.2022 

BD002220209 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.01.2022 

09.02.2022 

BD004220223 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.01.2022 

23.02.2022 

BD013220427 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени

26.01.2022 

27.04.2022 

 

 

 


Датасы: 21.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 20.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,48% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,51%, 6,84% жана 7,13% түзгөн. 


Датасы: 18.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240124 

300 000,00 

5,00%  

24.01.2022 

24.01.2024 

24.07.2022 

24.01.2023 

24.07.2023 

24.01.2024 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 20-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230123 

50 000,00 

24.01.2022 

23.01.2023 

 

 


Датасы: 17.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220126 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.01.2022 

26.01.2022 

BD002220202 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.01.2022 

02.02.2022 

BD004220216 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.01.2022 

16.02.2022 

 

 

 


Датасы: 14.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 13.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 


Датасы: 12.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290117 

450 000,00 

7,00%  

17.01.2022 

17.01.2029 

Жылына эки жолу  

17-июлда жана  

17-январда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 12.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230116 

50 000,00 

17.01.2022 

16.01.2023 

 


Датасы: 11.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,59%, 6,89% жана 7,23% түзгөн. 


Датасы: 10.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220119 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.01.2022 

19.01.2022 

BD002220126 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.01.2022 

26.01.2022 

BD004220209 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.01.2022 

09.02.2022 

 

 

 


Датасы: 29.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

13.01.2022 

17.01.2022 

GD052230116 

12 ай 

50,0 

20.01.2022 

24.01.2022 

GD052230123 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

14.01.2022 

17.01.2022 

GBA07290117 

7% 

7 жыл 

450,0 

21.01.2022 

24.01.2022 

GBA02240124 

5% 

2 жыл 

300,0 

28.01.2022 

31.01.2022 

GBA10320131 

8% 

10 жыл 

580,0 

Баардыгы МКО: 

1 330,0 

 

 

 

 


Датасы: 28.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,90% жана 7,30% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.  


Датасы: 27.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220105 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.12.2021 

05.01.2022 

BD002220112 

5 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.12.2021 

12.01.2022 

BD004220126 

3 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.12.2021 

26.01.2022 

 

 

 


Датасы: 24.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,80% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылды 21-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,68%, 7,01% жана 7,29% түзгөн. 


Датасы: 21.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10311227 

1 300 000,00 

8,00% 

27.12.2021 

27.12.2031 

Жылына эки жолу  

27-июнда жана  

27-декабрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 20.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211229 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.12.2021 

29.12.2021 

BD002220105 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.12.2021 

05.01.2022 

BD004220119 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.12.2021 

19.01.2022 

 

 

 


Датасы: 20.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 70,00 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,50% жана 14,00% түзгөн. 


Датасы: 16.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221219 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,50 

Баасы (сом) 

92,09 

Чыгаруу күнү 

20.12.2021 

Төлөө күнү 

19.12.2022 

 

 

 

 


Датасы: 16.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,50% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 14.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241220 

400 000,00 

5,00% 

20.12.2021 

20.12.2024 

Жылына эки жолу 

20-июнда жана  

20-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA20411220 

2 050 000,00 

10,00% 

20.12.2021 

20.12.2041 

Жылына эки жолу  

20-июнда жана  

20-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылды 14-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,59%, 6,98% жана 7,25% түзгөн. 


Датасы: 14.12.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 16-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221219 

100 000,00 

20.12.2021 

19.12.2022 

 

 


Датасы: 13.12.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын декабрь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилди. 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

16.12.2021 

20.12.2021 

GD052221219 

12 мес. 

100,0 

 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

17.12.2021 

20.12.2021 

GBA03241220 

5% 

3 жыл 

400,0 

 


Датасы: 13.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211222 

3 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.12.2021 

22.12.2021 

BD002211229 

3 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.12.2021 

29.12.2021 

BD004220112 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.12.2021 

12.01.2022 

 

 

 


Датасы: 13.12.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 15 жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 13-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,17 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.12.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 13-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 15 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA15361213 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

13,00 

Баасы (сом) 

73,88 

Чыгаруу күнү 

13.12.2021 

Төлөө мөөнөтү 

13.12.2036 

 

 

 


Датасы: 10.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 15-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 09.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 9-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,50% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 08.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 15 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA15361213 

2 050 000,00 

9,00% 

13.12.2021 

13.12.2036 

Жылына эки жолу 13-июнда жана  

13-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.12.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 9-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221212 

160 000,00 

13.12.2021 

12.12.2022 

 

 


Датасы: 07.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылды 7-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,53%, 6,85% жана 7,21% түзгөн. 


Датасы: 06.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 7-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211215 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.12.2021 

15.12.2021 

BD002211222 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.12.2021 

22.12.2021 

BD004220105 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.12.2021 

05.01.2022 

 

 

 


Датасы: 06.12.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл жана 20 жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 6-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү тиешелүүлүгүнө жараша 35,60 млн сом жана 177,43 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 03.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03241206 

GBA20411206 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,50 

13,99 

Баасы (сом) 

83,89 

73,39 

Чыгаруу күнү 

06.12.2021 

06.12.2021 

Төлөө мөөнөтү 

06.12.2024 

06.12.2041 

 

 

 


Датасы: 03.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 3-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,50% жана 13,99% түзгөн.  

.  

 

 

 

 


Датасы: 02.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 2-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,50% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 01.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 3-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241206 

320 000,00 

5,00% 

06.12.2021 

06.12.2024 

Жылына эки жолу 

6-июнда жана  

6-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA20411206 

2 050 000,00 

10,00% 

06.12.2021 

06.12.2041 

Жылына эки жолу  

6-июнда жана  

6-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.12.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 2-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221205 

160 000,00 

06.12.2021 

05.12.2022 

 

 


Датасы: 30.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылды 30-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,26%, 6,69% жана 7,07% түзгөн. 


Датасы: 29.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211208 

5 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.12.2021 

08.12.2021 

BD002211215 

3 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.12.2021 

15.12.2021 

BD004211229 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.12.2021 

29.12.2021 

 

 

 


Датасы: 29.11.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.12.2021 

06.12.2021 

GD052221205 

12 мес. 

160,0 

09.12.2021 

13.12.2021 

GD052221212 

12 мес. 

160,0 

Баардыгы МКВ: 

320,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.12.2021 

06.12.2021 

GBA20411206 

10% 

20 жыл 

2 050,0 

03.12.2021 

06.12.2021 

GBA03241206 

5% 

3 жыл 

320,0 

10.12.2021 

13.12.2021 

GBA15361213 

9% 

15 жыл 

2 050,0 

17.12.2021 

20.12.2021 

GBA20411220 

10% 

20 жыл 

2 050,0 

24.12.2021 

27.12.2021 

GBA10311227 

8% 

10 жыл 

1 300,0 

Баардыгы МКО: 

7 770,0 

 


Датасы: 26.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 20 жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,0% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлор боюнча аукцион катышуучулардын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн деп таанылды. 

 

 

 

 


Датасы: 25.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,00% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 23.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 23-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,03%, 6,50% жана 6,79% түзгөн. 


Датасы: 23.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241129 

500 000,00 

5,00% 

29.11.2021 

29.11.2024 

Жылына эки жолу 29-майында жана 29-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA20411129 

1 160 000,00 

10,00% 

29.11.2021 

29.11.2041 

Жылына эки жолу 29-майында жана 29-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 23.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221128 

70 000,00 

29.11.2021 

28.11.2022 

 

 


Датасы: 22.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 23-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211201 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.11.2021 

01.12.2021 

BD002211208 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.11.2021 

08.12.2021 

BD004211222 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.11.2021 

22.12.2021 

 


Датасы: 22.11.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 22-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 750,0 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 19.11.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02231122 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

750,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,89 

Баасы (сом) 

93,01 

Чыгаруу күнү 

22.11.2021 

Төлөө мөөнөтү 

22.11.2023 

 

 

 


Датасы: 19.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл, 7 жыл жана 15 жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша 8,89%, 12,50% жана 15,00% түзгөн.  

 

 

 

 


Датасы: 18.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,00% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 17.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2, 7 жана 15 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02231122 

750 000,00 

5,00% 

22.11.2021 

22.11.2023 

Жылына эки жолу 22-майында жана 22-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07281122 

750 000,00 

7,00% 

22.11.2021 

22.11.2028 

Жылына эки жолу 22-майында жана 22-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA15361122 

1 000 000,00 

9,00% 

22.11.2021 

22.11.2036 

Жылына эки жолу 22-майында жана 22-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 16.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221121 

70 000,00 

22.11.2021 

21.11.2022 

 


Датасы: 16.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,03%, 6,44% жана 6,67% түзгөн. 


Датасы: 15.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211124 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.11.2021 

24.11.2021 

BD002211201 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.11.2021 

01.12.2021 

BD004211215 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.11.2021 

15.12.2021 

 


Датасы: 15.11.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 15-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 500,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.11.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилди. 

 

2021-жылдын 19-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтөт.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

GBA02231122 

750 000,00 

5,0%  

22.11.2021 

22.11.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 12.11.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 15-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03241115 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,50 

Баасы (сом) 

83,89 

Чыгаруу күнү 

15.11.2021 

Төлөө мөөнөтү 

15.11.2024 

 

 

 


Датасы: 12.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл жана 20 жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк тиешелүүлүгүнө жараша11,50% жана 15,00% түзгөн.  

 

 

 

 


Датасы: 11.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA20411115 

1 000 000,00 

10,00% 

15.11.2021 

15.11.2041 

Жылына эки жолу 15-майында жана 15-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 11.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,04%, 6,36% жана 6,63% түзгөн. 


Датасы: 10.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241115 

500 000,00 

5,00% 

15.11.2021 

15.11.2024 

15.05.2022 

15.11.2022 

15.05.2023 

15.11.2023 

15.05.2024 

15.11.2024 

 


Датасы: 10.11.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 10-ноября кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 113,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.11.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221114 

70 000,00 

15.11.2021 

14.11.2022 

 

 


Датасы: 05.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211118 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.11.2021 

18.11.2021 

BD002211125 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.11.2021 

25.11.2021 

BD004211209 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.11.2021 

09.12.2021 

 

 

 


Датасы: 05.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07281110 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

12,50 

Баасы (сом) 

74,83 

Чыгаруу күнү 

10.11.2021 

Төлөө мөөнөтү 

10.11.2028 

 


Датасы: 05.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 03.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07281110 

750 000,00 

7,00%  

10.11.2021 

10.11.2028 

Жылына эки жолу  

10-майда жана  

10-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 02.11.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221114 

70 000,00 

15.11.2021 

14.11.2022 

 

 


Датасы: 02.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 2-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,02%, 6,41% жана 6,65% түзгөн. 


Датасы: 01.11.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 2-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211110 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.11.2021 

10.11.2021 

BD002211117 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.11.2021 

17.11.2021 

BD004211201 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.11.2021 

01.12.2021 

 

 

 


Датасы: 29.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

11.11.2021 

15.11.2021 

GD052221114 

12 мес. 

70,00 

18.11.2021 

22.11.2021 

GD052221121 

12 мес. 

70,00 

25.11.2021 

29.11.2021 

GD052221128 

12 мес. 

70,00 

Баардыгы МКВ: 

210,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.11.2021 

10.11.2021 

GBA07281110 

7% 

7 жыл 

750,0 

12.11.2021 

15.11.2021 

GBA03241115 

5% 

3 жыл 

500,0 

12.11.2021 

15.11.2021 

GBA20411115 

10% 

20 жыл 

1 000,0 

19.11.2021 

22.11.2021 

GBA07281122 

7% 

7 жыл 

750,0 

19.11.2021 

22.11.2021 

GBA15361122 

9% 

15 жыл 

1 000,0 

26.11.2021 

29.11.2021 

GBA03241129 

5% 

3 жыл 

500,0 

26.11.2021 

29.11.2021 

GBA20411129 

10% 

20 жыл 

1 160,0 

Баардыгы МКО: 

5 660,00 

 

 

 

 


Датасы: 26.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,06%, 6,43% жана 6,69% түзгөн. 


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 26-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211103 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.10.2021 

03.11.2021 

BD002211110 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.10.2021 

10.11.2021 

BD004211124 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.10.2021 

24.11.2021 

 


Датасы: 25.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 31,63 млн.сомду түзгөн.  

 


Датасы: 22.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,89% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

2021-жылдын 25-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221024 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,00 

Баасы (сом) 

92,52 

Чыгаруу күнү 

25.10.2021 

Төлөө күнү 

24.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 21.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,00% түзгөн

 


Датасы: 20.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02231025 

200 000,00 

5,00%  

25.10.2021 

25.10.2023 

25.04.2022 

25.10.2022 

25.04.2023 

25.10.2023 

 

 

 

 


Датасы: 20.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 21-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221024 

50 000,00 

25.10.2021 

24.10.2022 

 

 


Датасы: 19.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,07%, 6,37% жана 6,62% түзгөн. 


Датасы: 18.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211027 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.10.2021 

27.10.2021 

BD002211103 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.10.2021 

03.11.2021 

BD004211117 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.10.2021 

17.11.2021 

 

 

 


Датасы: 18.10.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 18-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 78,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 18.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 100,0 млн.сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05261018 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

12,50 

Баасы (сом) 

76,36 

Чыгаруу күнү 

18.10.2021 

Төлөө мөөнөтү 

18.10.2026 

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

2021-жылдын 18-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221017 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,00 

Баасы (сом) 

92,52 

Чыгаруу күнү 

18.10.2021 

Төлөө күнү 

17.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,00% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05261018 

260 000,00 

6,00% 

18.10.2021 

18.10.2026 

Жылына эки жолу 18 апрелде жана 18 октябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221017 

60 000,00 

18.10.2021 

17.10.2022 

 


Датасы: 12.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,06%, 6,47% жана 6,82% түзгөн. 


Датасы: 11.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211020 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

20.10.2021 

BD002211027 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

27.10.2021 

BD004211110 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.10.2021 

10.11.2021 

 

 

 


Датасы: 08.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 8-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,49% түзгөн.  

 


Датасы: 07.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 06.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 8-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03241011 

250 000,00 

5,00% 

11.10.2021 

11.10.2024 

11.04.2022 

11.10.2022 

11.04.2023 

11.10.2023 

11.04.2024 

11.10.2024 

 


Датасы: 06.10.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221010 

60 000,00 

11.10.2021 

10.10.2022 

 

 


Датасы: 05.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,08%, 6,50% жана 6,86% түзгөн. 


Датасы: 04.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211013 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.10.2021 

13.10.2021 

BD002211020 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.10.2021 

20.10.2021 

BD004211103 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.10.2021 

03.11.2021 

 

 

 


Датасы: 04.10.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 4-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 85,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 04.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын кошумча жайгаштыруунун көлөмү 33,0 млн.сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02231004 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,89 

Баасы (сом) 

93,01 

Чыгаруу күнү 

04.10.2021 

Төлөө мөөнөтү 

04.10.2023 

 

 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,89% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

 

2021-жылдын 4-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052221003 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,45 

Баасы (сом) 

92,13 

Чыгаруу күнү 

04.10.2021 

Төлөө күнү 

03.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02231004 

200 000,00 

5,00%  

04.10.2021 

04.10.2023 

04.04.2022 

04.10.2022 

04.04.2023 

04.10.2023 

 

 

 

 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 30-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052221003 

60 000,00 

04.10.2021 

03.10.2022 

 

 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,08%, 6,50% жана 6,87% түзгөн. 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.09.2021 

04.10.2021 

GD052221003 

12 ай 

60,00 

07.10.2021 

11.10.2021 

GD052221010 

12 ай 

60,00 

14.10.2021 

18.10.2021 

GD052221017 

12 ай 

60,00 

21.10.2021 

25.10.2021 

GD052221024 

12 ай 

50,00 

Баардыгы МКВ: 

230,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.10.2021 

04.10.2021 

GBA02231004 

5% 

2 жыл 

200,00 

08.10.2021 

11.10.2021 

GBA03241011 

5% 

3 жыл 

250,00 

15.10.2021 

18.10.2021 

GBA05261018 

6% 

5 жыл 

260,00 

22.10.2021 

25.10.2021 

GBA02231025 

5% 

2 жыл 

200,00 

Баардыгы МКО: 

910,00 

 

 

 

 


Датасы: 27.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001211006 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

06.10.2021 

BD002211013 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

13.10.2021 

BD004211027 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.09.2021 

27.10.2021 

 

 

 


Датасы: 24.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 22.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310927 

400 000,00 

8,00% 

27.09.2021 

27.09.2031 

Жылына эки жолу  

27-мартта жана  

27-сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,09%, 6,51% жана 6,87% түзгөн. 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 21-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210929 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

29.09.2021 

BD002211006 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

06.10.2021 

BD004211020 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.09.2021 

20.10.2021 

 

 

 


Датасы: 20.09.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКОлордун 2021-жылдын 20-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 300,0 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 17.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03240920 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,50 

Баасы (сом) 

83,89 

Чыгаруу күнү 

20.09.2021 

Төлөө мөөнөтү 

20.09.2024 

 

 

 


Датасы: 17.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 16-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 15.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240920 

270 000,00 

5,00% 

20.09.2021 

20.09.2024 

20.03.2022 

20.09.2022 

20.03.2023 

20.09.2023 

20.03.2024 

20.09.2024 

 


Датасы: 14.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,10%, 6,54% жана 6,89% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.  

 


Датасы: 14.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 16-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220919 

80 000,00 

20.09.2021 

19.09.2022 

 

 


Датасы: 13.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210922 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

22.09.2021 

BD002210929 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

29.09.2021 

BD004211013 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.09.2021 

13.10.2021 

BD013211215 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени  

15.09.2021 

15.12.2021 

 

 

 


Датасы: 10.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 09.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 9-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 08.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10310913 

400 000,00 

8,00% 

13.09.2021 

13.09.2031 

Жылына эки жолу  

13-мартта жана  

13-сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 9-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220912 

80 000,00 

13.09.2021 

12.09.2022 

 

 


Датасы: 07.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 07-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,10%, 6,55% жана 6,91% түзгөн. 


Датасы: 06.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 07-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210915 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.09.2021 

15.09.2021 

BD002210922 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.09.2021 

22.09.2021 

BD004211006 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.09.2021 

06.10.2021 

 

 

 


Датасы: 03.09.2021
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча 2020-жылдын 03-сентябрындагы аукцион, Кыргыз Республикасынын экономика жана финансы министрлигинин чечими менен кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 02.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 02-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 01.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,11%, 6,58% жана 6,91% түзгөн. 


Датасы: 01.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 3-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230906 

250 000,00 

5,00%  

06.09.2021 

06.09.2023 

06.03.2022 

06.09.2022 

06.03.2023 

06.09.2023 

 

 

 

 


Датасы: 01.09.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 2-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220905 

80 000,00 

06.09.2021 

05.09.2022 

 

 


Датасы: 27.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 01-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210909 

2 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

09.09.2021 

BD002210916 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

16.09.2021 

BD004210930 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.09.2021 

30.09.2021 

 

 

 


Датасы: 26.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.09.2021 

06.09.2021 

GD052220905 

12 ай 

80,00 

09.09.2021 

13.09.2021 

GD052220912 

12 ай 

80,00 

16.09.2021 

20.09.2021 

GD052220919 

12 ай 

80,00 

Баардыгы МКВ: 

240,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.09.2021 

06.09.2021 

GBA02230906 

5% 

2 жыл 

250,00 

10.09.2021 

13.09.2021 

GBA10310913 

8% 

10 жыл 

400,00 

17.09.2021 

20.09.2021 

GBA03240920 

5% 

3 жыл 

270,00 

24.09.2021 

27.09.2021 

GBA10310927 

8% 

10 жыл 

400,00 

Баардыгы МКО: 

1 320,00 

 


Датасы: 24.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,09%, 6,55% жана 6,92% түзгөн. 


Датасы: 23.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210901 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

01.09.2021 

BD002210908 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

08.09.2021 

BD004210922 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.08.2021 

22.09.2021 

 

 

 


Датасы: 20.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,25% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 19-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,71% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 18.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280823 

190 000,00 

7,00%  

23.08.2021 

23.08.2028 

Жылына эки жолу  

23-февралында жана  

23-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 17.08.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 19-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220822 

60 000,00 

23.08.2021 

22.08.2022 

 

 


Датасы: 17.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,20%, 6,56% жана 6,89% түзгөн. 


Датасы: 16.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 17-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210825 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

25.08.2021 

BD002210901 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

01.09.2021 

BD004210915 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.08.2021 

15.09.2021 

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,04% түзгөн.  

 


Датасы: 12.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 11.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02230816 

100 000,00 

5,00%  

16.08.2021 

16.08.2023 

16.02.2022 

16.08.2022 

16.02.2023 

16.08.2023 

 

 

 

 


Датасы: 10.08.2021
Туруктуу шилтеме

 

2021-жылдын 12-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220815 

100 000,00 

16.08.2021 

15.08.2022 

 

 


Датасы: 10.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,14%, 6,49% жана 6,87% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган.  


Датасы: 09.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 10-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210818 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

18.08.2021 

BD002210825 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

25.08.2021 

BD004210908 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.08.2021 

08.09.2021 

BD013211110 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени 

11.08.2021 

10.11.2021 

 

 

 


Датасы: 06.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 6-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 05.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 7,65% түзгөн

 


Датасы: 03.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220808 

60 000,00 

09.08.2021 

08.08.2022 

 


Датасы: 03.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 06-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07280809 

190 000,00 

7,00%  

09.08.2021 

09.08.2028 

Жылына эки жолу  

09-февралында жана  

09-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 03.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 03-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,17%, 6,38%, 6,84% жана 7,4% түзгөн. 

 


Датасы: 02.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 03-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001210811 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

11.08.2021 

BD002210818 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

18.08.2021 

BD004210901 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.08.2021 

01.09.2021 

BD013211103 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча пайыздык чени 

04.08.2021 

03.11.2021 

 


Датасы: 30.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 28.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 30-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260802 

250 000,00 

6,00% 

02.08.2021 

02.08.2026 

02.02.2022 

02.08.2022 

02.02.2023 

02.08.2023 

02.02.2024 

02.08.2024 

02.02.2025 

02.08.2025 

02.02.2026 

02.08.2026 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 27-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7- күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,01%, 6,12% жана 6,48% түзгөн. 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.08.2021 

09.08.2021 

GD052220808 

12 мес. 

60,00 

12.08.2021 

16.08.2021 

GD052220815 

12 мес. 

100,00 

19.08.2021 

23.08.2021 

GD052220822 

12 мес. 

60,00 

Баардыгы МКВ: 

220,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.07.2021 

02.08.2021 

GBA05260802 

6% 

5 жыл 

250,00 

06.08.2021 

09.08.2021 

GBA07280809 

7% 

7 жыл 

190,00 

13.08.2021 

16.08.2021 

GBA02230816 

5% 

2 жыл 

100,00 

20.08.2021 

23.08.2021 

GBA07280823 

7% 

7 жыл 

190,00 

Баардыгы МКО: 

730,00