Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 15.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05260118 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

2 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,90 

Баасы (сом) 

81,49 

Чыгаруу күнү 

18.01.2021 

Төлөө күнү 

18.01.2026 

 

 

 


Датасы: 15.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,90% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,92% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 13.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05260118 

550 000,00 

6,00% 

18.01.2021 

18.01.2026 

18.07.2021 

18.01.2022 

18.07.2022 

18.01.2023 

18.07.2023 

18.01.2024 

18.07.2024 

18.01.2025 

18.07.2025 

18.01.2026 

 


Датасы: 13.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052220117 

100 000,00 

18.01.2021 

17.01.2022 

 

 


Датасы: 12.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,98%, 4,48%, 4,65% жана 4,81% түзгөн. 


Датасы: 11.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210120 

2 200 000,0 

5,00 

13.01.2021 

20.01.2021 

BD002210127 

1 700 000,0 

5,00 

13.01.2021 

27.01.2021 

BD004210210 

2 000 000,0 

5,00 

13.01.2021 

10.02.2021 

BD013210414 

500 000,0 

5,75 

13.01.2021 

14.04.2021 

 

 

 


Датасы: 05.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 5-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,99%, 4,49%, 4,62% жана 4,73% түзгөн. 


Датасы: 04.01.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 05-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210113 

900 000,0 

5,00 

06.01.2021 

13.01.2021 

BD002210120 

1 700 000,0 

5,00 

06.01.2021 

20.01.2021 

BD004210203 

1 000 000,0 

5,00 

06.01.2021 

03.02.2021 

BD013210407 

300 000,0 

5,75 

06.01.2021 

07.04.2021 

 

 

 


Датасы: 30.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2021-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

14.01.2021 

18.01.2021 

GD052220117 

12 мес 

100,00 

21.01.2021 

25.01.2021 

GD052220124 

12 мес 

100,00 

Баардыгы: 

200,00 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

15.01.2021 

18.01.2021 

GBA05250118 

6% 

5 жыл 

550,00 

22.01.2021 

25.01.2021 

GBA10310125 

8% 

10 жыл 

750,00 

Баардыгы: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 29.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,01%, 4,50%, 4,62% жана 4,70% түзгөн. 


Датасы: 28.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001210106 

1 000 000,0 

5,00 

30.12.2020 

06.01.2021 

BD002210113 

3 100 000,0 

5,00 

30.12.2020 

13.01.2021 

BD004210127 

2 000 000,0 

5,00 

30.12.2020 

27.01.2021 

BD013210331 

600 000,0 

5,75 

30.12.2020 

31.03.2021 

 

 

 


Датасы: 22.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,02%, 4,51%, 4,63% жана 4,70% түзгөн. 


Датасы: 21.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201230 

2 800 000,0 

5,00 

23.12.2020 

30.12.2020 

BD002210106 

1 400 000,0 

5,00 

23.12.2020 

06.01.2021 

BD004210120 

1 200 000,0 

5,00 

23.12.2020 

20.01.2021 

BD013210324 

100 000,0 

5,75 

23.12.2020 

24.03.2021 

 

 

 


Датасы: 21.12.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 21-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 240,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 18.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 

 

 

 


Датасы: 18.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10301221 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

240,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,50 

Баасы (сом) 

84,75 

Чыгаруу күнү 

21.12.2020 

Төлөө күнү 

21.12.2030 

 

 

 


Датасы: 16.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

GBA07271221 

500 000,00 

7,0%  

21.12.2020 

21.12.2027 

GBA10301221 

900 000,00 

8,0%  

21.12.2020 

21.12.2030 

 

Купондук төлөмдөр жылына 2 жолу 21 июнда жана 21 декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин төлөнөт. 

 

 


Датасы: 15.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,03%, 4,51%, 4,61% жана 4,70% түзгөн. 


Датасы: 14.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201223 

1 100 000,0 

5,00 

16.12.2020 

23.12.2020 

BD002201230 

2 200 000,0 

5,00 

16.12.2020 

30.12.2020 

BD004210113 

1 900 000,0 

5,00 

16.12.2020 

13.01.2021 

BD013210317 

400 000,0 

5,75 

16.12.2020 

17.03.2021 

 

 

 


Датасы: 11.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 08.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 4,02%, 4,51%, 4,60% жана 4,50% түзгөн. 


Датасы: 08.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10301214 

850 000,00 

8,00%  

14.12.2020 

14.12.2030 

14.06.2021 

14.12.2021 

14.06.2022 

14.12.2022 

14.06.2023 

14.12.2023 

14.06.2024 

14.12.2024 

14.06.2025 

14.12.2025 

14.06.2026 

14.12.2026 

14.06.2027 

14.12.2027 

14.06.2028 

14.12.2028 

14.06.2029 

14.12.2029 

14.06.2030 

14.12.2030 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 07.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201216 

1 400 000,0 

5,00 

09.12.2020 

16.12.2020 

BD002201223 

1 900 000,0 

5,00 

09.12.2020 

23.12.2020 

BD004210106 

900 000,0 

5,00 

09.12.2020 

06.01.2021 

BD013210310 

300 000,0 

5,75 

09.12.2020 

10.03.2021 

 

 

 


Датасы: 04.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 4-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 02.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 4-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07271207 

500 000,00 

7,00%  

07.12.2020 

07.12.2027 

07.06.2021 

07.12.2021 

07.06.2022 

07.12.2022 

07.06.2023 

07.12.2023 

07.06.2024 

07.12.2024 

07.06.2025 

07.12.2025 

07.06.2026 

07.12.2026 

07.06.2027 

07.12.2027 

 

 

 

 


Датасы: 01.12.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 01-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,99%, 4,43%, 4,52% жана 4,70% түзгөн. 


Датасы: 01.12.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.12.2020 

07.12.2020 

GBA07271207 

7% 

7 жыл 

500,00 

11.12.2020 

14.12.2020 

GBA10301214 

8% 

10 жыл 

850,00 

18.12.2020 

 

21.12.2020 

GBA07271221 

7% 

7 жыл 

500,00 

GBA10301221 

8% 

10 жыл 

900,00 

Жыйынтыгы: 

2 100,00 

 

 

 

 


Датасы: 30.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 01-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201209 

1 300 000,0 

5,00 

02.12.2020 

09.12.2020 

BD002201216 

2 100 000,0 

5,00 

02.12.2020 

16.12.2020 

BD004201230 

1 300 000,0 

5,00 

02.12.2020 

30.12.2020 

BD013210303 

400 000,0 

5,75 

02.12.2020 

03.03.2021 

 

 

 


Датасы: 30.11.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 30-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 800,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 30-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10301130 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

800,00 

Кирешелүүлүк (%) 

12,50 

Баасы (сом) 

74,71 

Чыгаруу күнү 

30.11.2020 

Төлөө күнү 

30.11.2030 

 

 

 


Датасы: 27.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 25.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10301130 

1 100 000,00 

8,00%  

30.11.2020 

30.11.2030 

30.05.2021 

30.11.2021 

30.05.2022 

30.11.2022 

30.05.2023 

30.11.2023 

30.05.2024 

30.11.2024 

30.05.2025 

30.11.2025 

30.05.2026 

30.11.2026 

30.05.2027 

30.11.2027 

30.05.2028 

30.11.2028 

30.05.2029 

30.11.2029 

30.05.2030 

30.11.2030 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 24.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,37% жана 4,49% түзгөн.   


Датасы: 23.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201202 

800 000,0 

25.11.2020 

02.12.2020 

BD002201209 

1 000 000,0 

25.11.2020 

09.12.2020 

BD004201223 

1 200 000,0 

25.11.2020 

23.12.2020 

 

 

 


Датасы: 20.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 19.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03231123 

200 000,00 

5,00% 

23.11.2020 

23.11.2023 

23.05.2021 

23.11.2021 

23.05.2022 

23.11.2022 

23.05.2023 

23.11.2023 

 


Датасы: 17.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,94%, 4,28% жана 4,45% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күн болгон ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 16.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201125 

900 000,0 

18.11.2020 

25.11.2020 

BD002201202 

1 500 000,0 

18.11.2020 

02.12.2020 

BD004201216 

1 100 000,0 

18.11.2020 

16.12.2020 

BD013210217 

250 000,0 

18.11.2020 

17.02.2021 

 

 

 


Датасы: 16.11.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 16-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 433,06 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 13.11.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 16-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07271116 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,00 

Баасы (сом) 

80,82 

Чыгаруу күнү 

16.11.2020 

Төлөө күнү 

16.11.2027 

 

 

 


Датасы: 13.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 12.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 12-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07271116 

1 000 000,00 

7,00%  

16.11.2020 

16.11.2027 

16.05.2021 

16.11.2021 

16.05.2022 

16.11.2022 

16.05.2023 

16.11.2023 

16.05.2024 

16.11.2024 

16.05.2025 

16.11.2025 

16.05.2026 

16.11.2026 

16.05.2027 

16.11.2027 

 

 

 

 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,91%, 4,26%, 4,42% жана 4,70% түзгөн. 


Датасы: 11.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 12-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052211115 

100 000,00 

16.11.2020 

15.11.2021 

 

 


Датасы: 06.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 6-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 06.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201119 

1 400 000,0 

12.11.2020 

19.11.2020 

BD002201126 

2 100 000,0 

12.11.2020 

26.11.2020 

BD004201210 

2 100 000,0 

12.11.2020 

10.12.2020 

BD013210211 

500 000,0 

12.11.2020 

11.02.2021 

 

 

 


Датасы: 05.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион конкуренттик суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 05.11.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын ноябрь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

05.11.2020 

11.11.2020 

GD052211110 

12 ай 

100,00 

12.11.2020 

16.11.2020 

GD052211115 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.11.2020 

11.11.2020 

GBA05251111 

6% 

5 жыл 

400,00 

13.11.2020 

16.11.2020 

GBA07271116 

7% 

7 жыл 

1 000,00 

20.11.2020 

23.11.2020 

GBA03231123 

5% 

3 жыл 

200,00 

27.11.2020 

30.11.2020 

GBA10301130 

8% 

10 жыл 

1 100,00 

Жыйынтыгы: 

2 700,00 

 

 


Датасы: 04.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 6-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05251111 

400 000,00 

6,00% 

11.11.2020 

11.11.2025 

11.05.2021 

11.11.2021 

11.05.2022 

11.11.2022 

11.05.2023 

11.11.2023 

11.05.2024 

11.11.2024 

11.05.2025 

11.11.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 5-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052211110 

100 000,00 

11.11.2020 

10.11.2021 

 

 


Датасы: 03.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 03-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,93%, 4,28%, 4,44% жана 4,71% түзгөн. 


Датасы: 02.11.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 03-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201111 

1 200 000,0 

04.11.2020 

11.11.2020 

BD002201118 

1 900 000,0 

04.11.2020 

18.11.2020 

BD004201202 

1 500 000,0 

04.11.2020 

02.12.2020 

BD013210203 

300 000,0 

04.11.2020 

03.02.2021 

 

 

 


Датасы: 30.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 30-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 29.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилди. 

 

2020-жылдын 30-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтөт.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07271102 

500 000,00 

7,00%  

02.11.2020 

02.11.2027 

02.05.2021 

02.11.2021 

02.05.2022 

02.11.2022 

02.05.2023 

02.11.2023 

02.05.2024 

02.11.2024 

02.05.2025 

02.11.2025 

02.05.2026 

02.11.2026 

02.05.2027 

02.11.2027 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.10.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

05.11.2020 

11.11.2020 

GD052211110 

12 ай 

100,00 

12.11.2020 

16.11.2020 

GD052211115 

12 ай 

150,00 

Жыйынтыгы: 

250,00 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

06.11.2020 

11.11.2020 

GBA05251111 

6% 

5 жыл 

400,00 

13.11.2020 

16.11.2020 

GBA07271116 

7% 

7 жыл 

700,00 

20.11.2020 

23.11.2020 

GBA03231123 

5% 

3 жыл 

200,00 

27.11.2020 

30.11.2020 

GBA10301130 

8% 

10 жыл 

800,00 

Жыйынтыгы: 

2 100,00 

 


Датасы: 27.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,94%, 4,25% жана 4,42% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 26.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 27-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201104 

800 000,0 

28.10.2020 

04.11.2020 

BD002201111 

1 400 000,0 

28.10.2020 

11.11.2020 

BD004201125 

1 400 000,0 

28.10.2020 

25.11.2020 

BD013210127 

300 000,0 

28.10.2020 

27.01.2021 

 

 

 


Датасы: 26.10.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 26-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 1,0 млрд сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 23.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 26-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07271026 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

1 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,97 

Баасы (сом) 

76,88 

Чыгаруу күнү 

26.10.2020 

Төлөө күнү 

26.10.2027 

 

 

 


Датасы: 23.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,97% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07271026 

500 000,00 

7,00%  

26.10.2020 

26.10.2027 

26.04.2021 

26.10.2021 

26.04.2022 

26.10.2022 

26.04.2023 

26.10.2023 

26.04.2024 

26.10.2024 

26.04.2025 

26.10.2025 

26.04.2026 

26.10.2026 

26.04.2027 

26.10.2027 

 

 

 

 


Датасы: 20.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,21%, жана 4,38% түзгөн.  Жүгүртүү мөөнөтү 91-күн болгон ноталардын аукциону суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу, өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201028 

1 200 000,0 

21.10.2020 

28.10.2020 

BD002201104 

2 000 000,0 

21.10.2020 

04.11.2020 

BD004201118 

1 500 000,0 

21.10.2020 

18.11.2020 

BD013210120 

100 000,0 

21.10.2020 

20.01.2021 

 

 

 


Датасы: 19.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 19-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 19-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02221019 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

7,50 

Баасы (сом) 

95,44 

Чыгаруу күнү 

19.10.2020 

Төлөө күнү 

19.10.2022 

 

 

 


Датасы: 16.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 16-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 7,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,95% түзгөн

 


Датасы: 14.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 16-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02221019 

200 000,00 

5,00%  

19.10.2020 

19.10.2022 

19.04.2021 

19.10.2021 

19.04..2022 

19.10.2022 

 

 

 

 


Датасы: 14.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,21%, 4,38% жана 4,70% түзгөн.   


Датасы: 13.10.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052211018 

100 000,00 

18.10.2020 

18.10.2021 

 

 


Датасы: 13.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201022 

1 800 000,0 

15.10.2020 

22.10.2020 

BD002201029 

3 800 000,0 

15.10.2020 

29.10.2020 

BD004201112 

3 600 000,0 

15.10.2020 

12.11.2020 

BD013210114 

500 000,0 

15.10.2020 

14.01.2021 

 

 

 


Датасы: 05.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 05.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 06-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201014 

1 200 000,0 

07.10.2020 

14.10.2020 

BD002201021 

2 900 000,0 

07.10.2020 

21.10.2020 

BD004201104 

2 200 000,0 

07.10.2020 

04.11.2020 

BD013210106 

600 000,0 

07.10.2020 

06.01.2021 

 

 

 


Датасы: 02.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 5-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA05251005 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,91 

Баасы (сом) 

81,46 

Чыгаруу күнү 

05.10.2020 

Төлөө күнү 

05.10.2025 

 


Датасы: 02.10.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 2-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,91% түзгөн.  

 


Датасы: 30.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 2-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05251005 

700 000,00 

6,00% 

05.10.2020 

05.10.2025 

05.04.2021 

05.10.2021 

05.04.2022 

05.10.2022 

05.04.2023 

05.10.2023 

05.04.2024 

05.10.2024 

05.04.2025 

05.10.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,20%, 4,37% жана 4,70% түзгөн.   

 


Датасы: 29.09.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.10.2020 

12.10.2020 

GD052211011 

12 ай 

100,00 

15.10.2020 

19.10.2020 

GD052211018 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.10.2020 

05.10.2020 

GBA05251005 

6% 

5 жыл 

700,00 

09.10.2020 

12.10.2020 

GBA07271012 

7% 

7 жыл 

500,00 

16.10.2020 

19.10.2020 

GBA02221019 

5% 

2 жыл 

200,00 

23.10.2020 

26.10.2020 

GBA07271026 

7% 

7 жыл 

500,00 

Жыйынтыгы: 

1 900,00 

 

 

 

 


Датасы: 28.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 29-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001201007 

1 400 000,0 

30.09.2020 

07.10.2020 

BD002201014 

2 500 000,0 

30.09.2020 

14.10.2020 

BD004201028 

2 100 000,0 

30.09.2020 

28.10.2020 

BD013201230 

200 000,0 

30.09.2020 

30.12.2020 

 

 

 


Датасы: 28.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 28-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 2,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 25.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07270928 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,89 

Баасы (сом) 

77,20 

Чыгаруу күнү 

28.09.2020 

Төлөө күнү 

28.09.2027 

 

 

 


Датасы: 25.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,89% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 23.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270928 

300 000,00 

7,00%  

28.09.2020 

28.09.2027 

28.03.2021 

28.09.2021 

28.03.2022 

28.09.2022 

28.03.2023 

28.09.2023 

28.03.2024 

28.09.2024 

28.03.2025 

28.09.2025 

28.03.2026 

28.09.2026 

28.03.2027 

28.09.2027 

 

 

 

 


Датасы: 22.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,20%, 4,35% жана 4,72% түзгөн.   


Датасы: 21.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200930 

900 000,0 

23.09.2020 

30.09.2020 

BD002201007 

2 300 000,0 

23.09.2020 

07.10.2020 

BD004201021 

1 500 000,0 

23.09.2020 

21.10.2020 

BD013201223 

200 000,0 

23.09.2020 

23.12.2020 

 


Датасы: 18.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 17.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион 2020-жылдын 17-сентябрында атаандаштык негизде билдирмелердин жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды.   

 


Датасы: 16.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230921 

200 000,00 

5,00% 

21.09.2020 

21.09.2023 

21.03.2021 

21.09.2021 

21.03.2022 

21.09.2022 

21.03.2023 

21.09.2023 

 


Датасы: 15.09.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210920 

100 000,00 

21.09.2020 

20.09.2021 

 

 


Датасы: 15.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,21%, 4,39% жана 4,77% түзгөн.   


Датасы: 14.09.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 14-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 600,00 млн. сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 15-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200923 

1 500 000,0 

16.09.2020 

23.09.2020 

BD002200930 

3 300 000,0 

16.09.2020 

30.09.2020 

BD004201014 

2 600 000,0 

16.09.2020 

14.10.2020 

BD013201216 

500 000,0 

16.09.2020 

16.12.2020 

 

 

 


Датасы: 11.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07270914 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

600,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,88 

Баасы (сом) 

77,24 

Чыгаруу күнү 

14.09.2020 

Төлөө күнү 

14.09.2027 

 


Датасы: 11.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,88% түзгөн.  

 


Датасы: 10.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 09.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07270914 

700 000,00 

7,00%  

14.09.2020 

14.09.2027 

14.03.2021 

14.09.2021 

14.03.2022 

14.09.2022 

14.03.2023 

14.09.2023 

14.03.2024 

14.09.2024 

14.03.2025 

14.09.2025 

14.03.2026 

14.09.2026 

14.03.2027 

14.09.2027 

 

 

 

 


Датасы: 09.09.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 10-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210913 

100 000,00 

14.09.2020 

13.09.2021 

 

 


Датасы: 08.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,20%, 4,36% жана 4,74% түзгөн.   

 


Датасы: 07.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 08-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200916 

1 800 000,0 

09.09.2020 

16.09.2020 

BD002200923 

3 000 000,0 

09.09.2020 

23.09.2020 

BD004201007 

2 500 000,0 

09.09.2020 

07.10.2020 

BD013201209 

250 000,0 

09.09.2020 

09.12.2020 

 

 

 


Датасы: 04.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,93% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 02.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250907 

500 000,00 

6,00% 

07.09.2020 

07.09.2025 

07.03.2021 

07.09.2021 

07.03.2022 

07.09.2022 

07.03.2023 

07.09.2023 

07.03.2024 

07.09.2024 

07.03.2025 

07.09.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.09.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 01-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,95%, 4,21%, 4,37% жана 4,75% түзгөн.   


Датасы: 26.08.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

10.09.2020 

14.09.2020 

GD052210913 

12 ай 

100,00 

17.09.2020 

21.09.2020 

GD052210920 

12 ай 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.09.2020 

07.09.2020 

GBA05250917 

6% 

5 жыл 

500,00 

11.09.2020 

14.09.2020 

GBA07270914 

7% 

7 жыл 

700,00 

18.09.2020 

21.09.2020 

GBA03230921 

5% 

3 жыл 

200,00 

25.09.2020 

28.09.2020 

GBA07270928 

7% 

7 жыл 

300,00 

Жыйынтыгы: 

1 700,00 

 

 

 

 


Датасы: 25.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,22% жана 4,36% түзгөн.   


Датасы: 24.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 25-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200902 

2 000 000,0 

26.08.2020 

02.09.2020 

BD002200909 

2 600 000,0 

26.08.2020 

09.09.2020 

BD004200923 

1 800 000,0 

26.08.2020 

23.09.2020 

 

 

 


Датасы: 24.08.2020
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКОлордун 2020-жылдын 24-августунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 450,06 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-августунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05250824 

Эмиссиянын көлөмү

млн. сом 

700,00 

Кирешелүүлүк (%) 

10,96 

Баасы (сом) 

81,29 

Чыгаруу күнү 

24.08.2020 

Төлөө күнү 

24.08.2025 

 

 

 


Датасы: 21.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 10,96% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 


Датасы: 20.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-августунда кредиттик аукцион суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды. 


Датасы: 18.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,96%, 4,22% жана 4,38% түзгөн.   

 


Датасы: 18.08.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 20-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210823 

100 000,00 

24.08.2020 

23.08.2021 

 

 


Датасы: 18.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250824 

450 000,00 

6,00% 

24.08.2020 

24.08.2025 

24.02.2021 

24.08.2021 

24.02.2022 

24.08.2022 

24.02.2023 

24.08.2023 

24.02.2024 

24.08.2024 

24.02.2025 

24.08.2025 

 

 

 

 

 


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 20-августунда "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

 

Аукциондун коду 

АК 20 23 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы** 

Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 

Кошо каржылоонун пропорциясы/ 

Кошо каржылоонун көлөмү 

1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 

Максаттуу багытталышы  

"Айыл чарбасын каржылоо - 8" доолборунда каралган  

багыттарды каржылоо 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча 

10% чейин, "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунун чегиндеги багыттарга жараша 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы Өкмөттүк МБК  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банктын ноталары  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банкта жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттер 

(жабуу коэффициенти 105%)  

Банктын кредиттик портфели  

(жабуу коэффициенти 200%)  

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен келишим түзгөн коммерциялык банктар үчүн. 

 

** «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу  кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  


Датасы: 17.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 18-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200826 

2 500 000,0 

19.08.2020 

26.08.2020 

BD002200902 

3 400 000,0 

19.08.2020 

02.09.2020 

BD004200916 

2 300 000,0 

19.08.2020 

16.09.2020 

 

 

 


Датасы: 14.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 13.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион кирешелүүлүктүн өзгөрмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу өткөрүлбөген катары таанылды

 


Датасы: 13.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-августунда өткөрүлгөн кредиттик аукциондун жыйынтыгы боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 5,00%, жайгаштыруунун көлөмү 300,00 млн. сомду түзгөн.  

 


Датасы: 11.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,24% жана 4,39% түзгөн.   

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 13-августунда "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунда катышуучу банктарды* кайра каржылоо максатында кредиттик аукциону өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет

 

Кредиттик аукциондун параметрлери: 

Аукциондун коду 

АК 20 22 

Кредиттин мөөнөтү (ай) 

6 ай 

Кредиттик ресурстардын көлөмү 

(млн. сом) 

1 000,00 

Ауцион өткөрүү ыкмасы** 

Кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион 

Кошо каржылоонун пропорциясы/ 

Кошо каржылоонун көлөмү 

1:1 (коммерциялык банктын өздүк каражаттары эсебинен кредиттөөнүн көлөмү ушул кредиттик аукциондун чегинде алынган каражаттардын көлөмүнө дал келиш керек) 

Максаттуу багытталышы  

"Айыл чарбасын каржылоо - 8" доолборунда каралган  

багыттарды каржылоо 

Пайыздык чен (%) 

Аукцион өткөрүү учурунда Улуттук банк аныктаган эсептик чени 

Билдирменин минималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

20,00 

Билдирменин максималдуу көлөмү  

(млн. сом) 

450,00 

Коммерциялык банктардын түпкү карыз  

алуучулары үчүн чектүү номиналдык  

пайыздык чени, анын ичинде коммерциялык банктардын өздүк каражаттарынын эсебинен берилген кредиттер боюнча 

10% чейин, "Айыл чарбасын каржылоо - 8" долбоорунун чегиндеги багыттарга жараша 

Пайыздын төлөө убакыты 

Ар бир айдын 1чи күнүндө 

Кредиттин күрөөлүк камсыздоосу 

Улуттук валютадагы Өкмөттүк МБК  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банктын ноталары  

(жабуу коэффициенти 105%)  

Улуттук банкта жайгаштырылган чет өлкө валютасындагы депозиттер 

(жабуу коэффициенти 105%)  

Банктын кредиттик портфели  

(жабуу коэффициенти 200%)  

Кредиттер боюнча талап кылуу укугу түрүндөгү максималдуу күрөөлүк камсыздоо  

Жалпы күрөөлүк камсыздоонун 70% ашпаган 

 

* Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлиги менен келишим түзгөн коммерциялык банктар үчүн. 

 

** «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобонун 51-1 пунктусуна тууралуу: 

IV методу  кошо каржылоо менен белгиленген чен боюнча аукцион. Мындай аукционду жүргүзүүдө Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан белгиленген чен боюнча бардык билдирмелер, ошол аукциондо кредиттик ресурстардын белгиленген көлөмү толугу менен акырына чыкканга чейин канааттандырылат. Эгерде, билдирмелердин суммардык көлөмү аукциондо сунушталган кредиттик ресурстар көлөмүнөн артса, билдирмелерди канааттандыруу пропорционалдуу негизде миң баскычка тегеректөө менен ишке ашырылат. Мында, Улуттук банктын кредиттик ресурстарына кошумча Банк тиешелүү аукциондоөздүк каражаттардын эсебинен улуттук валютадагы кредиттик ресурстарды Акча-кредиттик жөнгө салуу комитети тарабынан аныкталган шарттарда сунуштоого милдеттенет (анын ичинде Банктын түпкү карыз алуучулары үчүн чектүү номиналдык пайыздык чен, кредиттин тармактык багыты жана Банктын өздүк каражаттарынын эсебинен кошо каржылоо пропорциясы). Банктын кредиттик ресурстары өздүк каражаттардын эсебинен жобонун 68-пунктунда белгиленген мөөнөттөрдө сунушталууга тийиш.  

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200819 

2 400 000,0 

12.08.2020 

19.08.2020 

BD002200826 

2 600 000,0 

12.08.2020 

26.08.2020 

BD004200909 

1 900 000,0 

12.08.2020 

09.09.2020 

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 14-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02220817 

400 000,00 

5,00%  

17.08.2020 

17.08.2022 

17.02.2021 

17.08.2021 

17.02.2022 

17.08.2022 

 

 

 

 


Датасы: 10.08.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 13-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210816 

100 000,00 

17.08.2020 

16.08.2021 

 

 


Датасы: 07.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 7-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,00% түзгөн.  

 


Датасы: 05.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 07-августунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05250810 

450 000,00 

6,00% 

10.08.2020 

10.08.2025 

10.02.2021 

10.08.2021 

10.02.2022 

10.08.2022 

10.02.2023 

10.08.2023 

10.02.2024 

10.08.2024 

10.02.2025 

10.08.2025 

 


Датасы: 04.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,97%, 4,27%, 4,41% жана 4,70% түзгөн.   

 


Датасы: 03.08.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 04-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200812 

2 200 000,0 

05.08.2020 

12.08.2020 

BD002200819 

3 000 000,0 

05.08.2020 

19.08.2020 

BD004200902 

2 200 000,0 

05.08.2020 

02.09.2020 

BD013201104 

150 000,0 

05.08.2020 

04.11.2020 

 

 

 


Датасы: 28.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14- күн, 28-күн жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,98%, 4,29%, 4,41% жана 4,67% түзгөн.   


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 28-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200805 

2 200 000,0 

29.07.2020 

05.08.2020 

BD002200812 

2 700 000,0 

29.07.2020 

12.08.2020 

BD004200826 

1 800 000,0 

29.07.2020 

26.08.2020 

BD013201028 

150 000,0 

29.07.2020 

28.10.2020 

 

 

 


Датасы: 27.07.2020
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2020-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКВ (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

13.08.2020 

17.08.2020 

GD052210816 

12 мес. 

100,00 

20.08.2020 

24.08.2020 

GD052210823 

12 мес. 

100,00 

Жыйынтыгы: 

200,00 

 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

07.08.2020 

10.08.2020 

GBA05250810 

6% 

5 лет 

450,00 

14.08.2020 

17.08.2020 

GBA02220817 

5% 

2 года 

400,00 

21.08.2020 

24.08.2020 

GBA05250824 

6% 

5 лет 

450,00 

Жыйынтыгы: 

1 300,00 

 

 

 

 


Датасы: 24.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 23.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

  

 


Датасы: 21.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 24-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03230727 

250 000,00 

5,00% 

27.07.2020 

27.07.2023 

27.01.2021 

27.07.2021 

27.01.2022 

27.07.2022 

27.01.2023 

27.07.2023 

 


Датасы: 21.07.2020
Туруктуу шилтеме

 

2020-жылдын 23-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052210726 

100 000,00 

27.07.2020 

26.07.2021 

 

 


Датасы: 21.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 3,98%, 4,29% жана 4,46% түзгөн.   


Датасы: 20.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 21-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын 

№ 

Эмиссиянын  

көлөмү 

(миң. сом) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө 

 мөөнөтү 

BD001200729 

1 700 000,0 

22.07.2020 

29.07.2020 

BD002200805 

2 200 000,0 

22.07.2020 

05.08.2020 

BD004200819 

1 700 000,0 

22.07.2020 

19.08.2020 

 

 

 


Датасы: 17.07.2020
Туруктуу шилтеме

2020-жылдын 17-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион, катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.