Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 31.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,25% түзгөн.  


Датасы: 29.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02250403 

300 000,00 

5,00%  

03.04.2023 

03.04.2025 

03.10.2023 

03.04.2024 

03.10.2024 

03.04.2025 

 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,34%, 11,26%, 12,36% жана 13,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукционго бир катышуучу катталганына байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.04.2023 

10.04.2023 

GD052240408 

12 ай 

60,0 

13.04.2023 

17.04.2023 

GD052240415 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

31.03.2013 

03.04.2023 

GBA02250403 

5% 

2 жыл 

300,0 

14.04.2023 

17.04.2023 

GBA07300417 

7% 

7 жыл 

1150,0 

21.04.2023 

24.04.2023 

GBA05280424 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

1 800,0 

 


Датасы: 28.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230405 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

05.04.2023 

BD002230412 

5 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

12.04.2023 

BD004230426 

4 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.03.2023 

26.04.2023 

BD013230628 

600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.03.2023 

28.06.2023 

BD026230927 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.03.2023 

27.09.2023 

 


Датасы: 24.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 22.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-мартында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280327 

350 000,00 

6,00% 

27.03.2023 

27.03.2028 

Жылына эки жолу 27 сентябрда жана 27 мартта, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 22.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,34%, 11,13%, 12,41% жана 13,51% түзгөн.  

 


Датасы: 17.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230330 

8 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

30.03.2023 

BD002230406 

7 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

06.04.2023 

BD004230420 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.03.2023 

20.04.2023 

BD013230622 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.03.2023 

22.06.2023 

 

 


Датасы: 17.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,55% түзгөн.  

 


Датасы: 15.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-мартында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330322 

 

1 500 000,00 

 

8,00% 

22.03.2023 

22.03.2033 

Жылына эки жолу 

22-сентябрда жана  

22-мартта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 14.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,33%, 11,35%, 12,36% жана 13,53% түзгөн.  

 


Датасы: 13.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230322 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.03.2023 

22.03.2023 

BD002230329 

6 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.03.2023 

29.03.2023 

BD004230412 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.03.2023 

12.04.2023 

BD013230614 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.03.2023 

14.06.2023 

 

 


Датасы: 10.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,72% түзгөн.  

 


Датасы: 09.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 


Датасы: 07.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,40%, 11,34%, 12,36% жана 13,52% түзгөн.  

 


Датасы: 07.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260313 

550 000,00 

5,00% 

13.03.2023 

13.03.2026 

13.09.2023 

13.03.2024 

13.09.2024 

13.03.2025 

13.09.2025 

13.03.2026 

 


Датасы: 07.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240311 

60 000,00 

13.03.2023 

11.03.2024 

 


Датасы: 06.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230316 

6 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.03.2023 

16.03.2023 

BD002230323 

7 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.03.2023 

23.03.2023 

BD004230406 

6 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.03.2023 

06.04.2023 

BD013230608 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

09.03.2023 

08.06.2023 

 

 


Датасы: 03.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 03-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  

 


Датасы: 02.03.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 3-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300306 

550 000,00 

7,00%  

06.03.2023 

06.03.2030 

Жылына эки жолу  

6-мартында жана  

6-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240305 

60 000,00 

06.03.2023 

05.03.2024 

 

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,41%, 11,31%, 12,30% жана 13,55% түзгөн.  

 


Датасы: 28.02.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын март айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.03.2023 

06.03.2023 

GD052240305 

12 ай 

60,0 

09.03.2023 

13.03.2023 

GD052240312 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.03.2023 

06.03.2023 

GBA07300306 

7% 

7 жыл 

550,0 

10.03.2023 

13.03.2023 

GBA03260313 

5% 

3 жыл 

550,0 

17.03.2023 

22.03.2023 

GBA10330322 

8% 

10 жыл 

1 500,0 

24.03.2023 

27.03.2023 

GBA05280327 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

2 950,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230308 

6 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.03.2023 

08.03.2023 

BD002230315 

6 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.03.2023 

15.03.2023 

BD004230329 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.03.2023 

29.03.2023 

BD013230531 

1 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

01.03.2023 

31.05.2023 

 

 


Датасы: 27.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 24.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02250227 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

200 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,18 

Баасы (сом) 

82,99 

Чыгаруу күнү 

27.02.2023 

Төлөө мөөнөтү 

27.02.2025 

 

 

 


Датасы: 24.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,18% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-февралында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02250227 

300 000,00 

5,00%  

27.02.2023 

27.02.2025 

27.08.2023 

27.02.2024 

27.08.2024 

27.02.2025 

 


Датасы: 21.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,44%, 11,33%, 12,24% жана 13,55% түзгөн.  

 


Датасы: 20.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230301 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.02.2023 

01.03.2023 

BD002230308 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.02.2023 

08.03.2023 

BD004230322 

5 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.02.2023 

22.03.2023 

BD013230524 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.02.2023 

24.05.2023 

 


Датасы: 17.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,02% түзгөн. 

 


Датасы: 15.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280220 

350 000,00 

6,00% 

20.02.2023 

20.02.2028 

Жылына эки жолу 20 февралда жана 20 августта, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,42%, 11,34%, 12,20% жана 13,60% түзгөн.  

 


Датасы: 13.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230222 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.02.2023 

22.02.2023 

BD002230301 

7 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.02.2023 

01.03.2023 

BD004230315 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.02.2023 

15.03.2023 

BD013230517 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.02.2023 

17.05.2023 

 

 


Датасы: 10.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,02% түзгөн.  

 


Датасы: 09.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 08.02.2023
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07300213 

1 100 000,00 

7,00%  

13.02.2023 

13.02.2030 

Жылына эки жолу  

13-февралда жана  

13-августта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 08.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240212 

60 000,00 

13.02.2023 

12.02.2024 

 


Датасы: 07.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,39%, 11,38%, 12,15% жана 13,61% түзгөн.  


Датасы: 06.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 7-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230215 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.02.2023 

15.02.2023 

BD002230222 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.02.2023 

22.02.2023 

BD004230308 

5 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.02.2023 

08.03.2023 

BD013230510 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

08.02.2023 

10.05.2023 

 


Датасы: 02.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 02-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,48% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 01.02.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 2-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240205 

60 000,00 

06.02.2023 

05.02.2024 

 


Датасы: 31.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,31%, 11,35%, 12,16% жана 13,63% түзгөн.  


Датасы: 31.01.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.02.2023 

06.02.2023 

GD052240205 

12 ай 

60,0 

09.02.2023 

13.02.2023 

GD052240212 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

10.02.2023 

13.02.2023 

GBA07300213 

7% 

7 жыл 

1 100,0 

17.02.2023 

20.02.2023 

GBA05280220 

6% 

5 жыл 

350,0 

24.02.2023 

27.02.2023 

GBA02250227 

5% 

2 жыл 

300,0 

Баардыгы МКО: 

1 750,0 

 

 

 

 


Датасы: 30.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230208 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.02.2023 

08.02.2023 

BD002230215 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.02.2023 

15.02.2023 

BD004230301 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.02.2023 

01.03.2023 

BD013230503 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

01.02.2023 

03.05.2023 

 

 


Датасы: 27.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 


Датасы: 25.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280130 

350 000,00 

6,00% 

30.01.2023 

30.01.2028 

Жылына эки жолу 30 июлунда жана 30 январда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 24.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,37%, 11,51%, 12,24% жана 13,64% түзгөн.  


Датасы: 23.01.2023
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2023-жылдын 23-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 391,34 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 23.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230201 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

01.02.2023 

BD002230208 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

08.02.2023 

BD004230222 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.01.2023 

22.02.2023 

BD013230426 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

25.01.2023 

26.04.2023 

 

 


Датасы: 20.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10330123 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

400 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,52 

Баасы (сом) 

58,97 

Чыгаруу күнү 

23.01.2023 

Төлөө мөөнөтү 

23.01.2033 

 


Датасы: 20.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20- январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,52% түзгөн.  

 


Датасы: 19.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,48% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA10330123 

800 000,00 

8,00% 

23.01.2023 

23.01.2033 

Жылына эки жолу 

23-июлунда жана  

23-январында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 18.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240122 

60 000,00 

23.01.2023 

22.01.2024 


Датасы: 17.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 10,50%, 11,50%, 12,21% жана 13,66% түзгөн.  


Датасы: 16.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230125 

2 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.01.2023 

25.01.2023 

BD002230201 

5 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.01.2023 

01.02.2023 

BD004230215 

3 600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.01.2023 

15.02.2023 

BD013230419 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

18.01.2023 

19.04.2023 

 

 


Датасы: 13.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,81% түзгөн.  

 


Датасы: 12.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-январындагы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин чечими менен 12-айлык МКВлардын аукциону кирешелүүлүктүн өзгөрүлмөлүүлүгү жогору болгондугуна байланыштуу жана катышуучулардын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 11.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260116 

350 000,00 

5,00% 

16.01.2023 

16.01.2026 

16.07.2023 

16.01.2024 

16.07.2024 

16.01.2025 

16.07.2025 

16.01.2026 

 


Датасы: 11.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052240115 

60 000,00 

16.01.2023 

15.01.2024 

 


Датасы: 10.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,23%, 11,89%, 12,46% жана 13,69% түзгөн.  


Датасы: 09.01.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230118 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.01.2023 

18.01.2023 

BD002230125 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.01.2023 

25.01.2023 

BD004230208 

5 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.01.2023 

08.02.2023 

BD013230412 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.01.2023 

12.04.2023 

 

 


Датасы: 27.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,05%, 12,51% жана 13,75% түзгөн.  


Датасы: 27.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын январь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

12.01.2023 

16.01.2023 

GD052240115 

12 ай 

60,0 

19.01.2023 

23.01.2023 

GD052240122 

12 ай 

60,0 

Баардыгы МКВ: 

120,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

13.01.2023 

16.01.2023 

GBA03260116 

5% 

3 жыл 

350,0 

20.01.2023 

23.01.2023 

GBA10330123 

8% 

10 жыл 

800,0 

27.01.2023 

30.01.2023 

GBA05280130 

6% 

5 жыл 

350,0 

Баардыгы МКО: 

1 500,0 

 


Датасы: 26.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD002230111 

12 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.12.2022 

11.01.2023 

BD004230125 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.12.2022 

25.01.2023 

BD013230329 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

28.12.2022 

29.03.2023 

 

 


Датасы: 22.12.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2022-жылдын 23-декабрына пландаштырылган 3 жылдык МКОнун (каттоо номери GBA03251226) чыгарылышын жокко чыгарганын жарыялады, деп билдирет Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. 

 


Датасы: 20.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,32%, 12,12%, 12,57% жана 13,79% түзгөн.  

 


Датасы: 19.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221228 

8 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.12.2022 

28.12.2022 

BD002230104 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.12.2022 

04.01.2023 

BD004230118 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.12.2022 

18.01.2023 

BD013230322 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.12.2022 

22.03.2023 

 

 


Датасы: 19.12.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 19-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,62 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 16.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA10321219 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

250 618,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,50 

Баасы (сом) 

54,09 

Чыгаруу күнү 

19.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

19.12.2032 

 


Датасы: 16.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,50% түзгөн.  

 


Датасы: 15.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,40% түзгөн

 


Датасы: 14.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321219 

2 300 000,00 

8,00% 

19.12.2022 

19.12.2032 

Жылына эки жолу 

19-июнунда жана  

19-декабрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.12.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 15-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231218 

150 000,00 

19.12.2022 

18.12.2023 

 

 


Датасы: 13.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,50%, 12,24%, 12,59% жана 13,85% түзгөн.  


Датасы: 12.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221221 

6 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.12.2022 

21.12.2022 

BD002221228 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.12.2022 

28.12.2022 

BD004230111 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.12.2022 

11.01.2023 

BD013230315 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.12.2022 

15.03.2023 

 


Датасы: 12.12.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 12-декабрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 120,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 09.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02241212 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

850,00 

Кирешелүүлүк (%) 

14,99 

Баасы (сом) 

83,27 

Чыгаруу күнү 

12.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

12.12.2024 

 


Датасы: 09.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 14,99% түзгөн.  

 


Датасы: 08.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 07.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02241212 

600 000,00 

5,00%  

12.12.2022 

12.12.2024 

12.06.2023 

12.12.2023 

12.06.2024 

12.12.2024 

 


Датасы: 07.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231211 

150 000,00 

12.12.2022 

11.12.2023 

 


Датасы: 06.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,47%, 12,31%, 12,60% жана 13,78% түзгөн.  


Датасы: 05.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221214 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

14.12.2022 

BD002221221 

6 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

21.12.2022 

BD004230104 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

04.01.2023 

BD013230308 

900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.12.2022 

08.03.2023 

 

 


Датасы: 02.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05271205 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

350,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,97 

Баасы (сом) 

66,53 

Чыгаруу күнү 

05.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

05.12.2027 

 

 

 


Датасы: 02.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,97% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 01.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05271205 

800 000,00 

6,00% 

05.12.2022 

05.12.2027 

Жылына эки жолу 5 июньда жана 5 декабрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 30.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.12.2022 

12.12.2022 

GD052231211 

12 ай 

150,0 

15.12.2022 

19.12.2022 

GD052231218 

12 ай 

150,0 

Баардыгы МКВ: 

300,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.12.2022 

05.12.2022 

GBA05271205 

6% 

5 жыл 

800,0 

09.12.2022 

12.12.2022 

GBA02241212 

5% 

2 жыл 

600,0 

16.12.2022 

19.12.2022 

GBA10321219 

8% 

10 жыл 

2 300,0 

23.12.2022 

26.12.2022 

GBA03251226 

5% 

3 жыл 

600,0 

Баардыгы МКО: 

4 300,0 

 


Датасы: 29.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 29-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,01%, 12,41%, 12,87% жана 14,13% түзгөн.  

 


Датасы: 28.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 29-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221207 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

07.12.2022 

BD002221214 

4 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

14.12.2022 

BD004221228 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

28.12.2022 

BD013230301 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

30.11.2022 

01.03.2023 

 

 


Датасы: 25.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон чет өлкө (АКШ доллары) валютасында номинацияланган МКО-В боюнча кирешелүүлүк 1% түзгөн.  

 


Датасы: 25.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,70% түзгөн.  

 


Датасы: 23.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон АКШ доллар валютасында номинацияланган МКО-В жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң долл. США) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321128 

52 000,00 

1,0% 

28.11.2022 

28.11.2032 

Жылына эки жолу  

28-майда жана  

28-ноябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 23.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05271128 

1 000 000,00 

6,00% 

28.11.2022 

28.11.2027 

Жылына эки жолу 28 майда жана 28 ноябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 22.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,33%, 12,77%, 13,50% жана 15,14% түзгөн.  


Датасы: 21.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221130 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

30.11.2022 

BD002221207 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

07.12.2022 

BD004221221 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

21.12.2022 

BD013230222 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.11.2022 

22.02.2023 

 

 


Датасы: 21.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын ноябрь айында чет өлкө валютасында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО-В) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКО-В (млн АКШ доллары) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКО-В  

чыгаруу көлөмү 

25.11.2022 

28.11.2022 

GBA10321128 

1% 

10 жыл 

52,0 

Баардыгы МКО-В: 

52,0 

 


Датасы: 18.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү 16,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 16.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA02241121 

800 000,00 

6,00% 

21.11.2022 

21.11.2024 

Жылына эки жолу 

21-майында жана  

21-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10321121 

1 800 000,00 

8,00% 

21.11.2022 

21.11.2032 

Жылына эки жолу 

21-майында жана  

21-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,39%, 12,78%, 13,47% жана 15,13% түзгөн.  


Датасы: 14.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221123 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

23.11.2022 

BD002221130 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

30.11.2022 

BD004221214 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

14.12.2022 

BD013230215 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

16.11.2022 

15.02.2023 

 

 


Датасы: 11.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 


Датасы: 10.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,40% түзгөн

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,42%, 12,78%, 13,41% жана 15,18% түзгөн.  

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03251114 

1 000 000,00 

5,00% 

14.11.2022 

14.11.2025 

14.05.2023 

14.11.2023 

14.05.2024 

14.11.2024 

14.05.2025 

14.11.2025 

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231113 

50 000,00 

14.11.2022 

13.11.2023 

 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07291109 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,80 

Баасы (сом) 

63,51 

Чыгаруу күнү 

09.11.2022 

Төлөө мөөнөтү 

09.11.2029 

 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,80% түзгөн.  

 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221117 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

17.11.2022 

BD002221124 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

24.11.2022 

BD004221208 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

08.12.2022 

BD013230209 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.11.2022 

09.02.2023 

 

 


Датасы: 03.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,43% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 02.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07291109 

1 300 000,00 

7,00%  

09.11.2022 

09.11.2029 

Жылына эки жолу  

9-майында жана  

9-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 01.11.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 3-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231108 

50 000,00 

09.11.2022 

08.11.2023 

 

 


Датасы: 01.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,46%, 12,96%, 13,47% жана 15,18% түзгөн.  


Датасы: 31.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221109 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

09.11.2022 

BD002221116 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

16.11.2022 

BD004221130 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

30.11.2022 

BD013230201 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

02.11.2022 

01.02.2023 

 

 


Датасы: 27.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

03.11.2022 

09.11.2022 

GD052231108 

12 мес. 

50,0 

10.11.2022 

14.11.2022 

GD052231113 

12 мес. 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.11.2022 

09.11.2022 

GBA07291109 

7% 

7 жыл 

1 300,0 

11.11.2022 

14.11.2022 

GBA03251114 

5% 

3 жыл 

1 000,0 

18.11.2022 

21.11.2022 

GBA10321121 

8% 

10 жыл 

1 800,0 

18.11.2022 

21.11.2022 

GBA02241121 

5% 

2 жыл 

800,0 

25.11.2022 

28.11.2022 

GBA05271128 

6% 

5 жыл 

1 000,0 

Баардыгы МКО: 

5 900,0 

 

 

 

 


Датасы: 25.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,59%, 13,00%, 13,48% жана 15,19% түзгөн.  


Датасы: 24.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221102 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

02.11.2022 

BD002221109 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

09.11.2022 

BD004221123 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

23.11.2022 

BD013230125 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.10.2022 

25.01.2023 

 

 


Датасы: 21.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,42% түзгөн.  

 


Датасы: 19.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321024 

850 000,00 

8,00% 

24.10.2022 

24.10.2032 

Жылына эки жолу  

24-апрелинде жана  

24-октябрында, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,63%, 13,00%, 13,49% жана 15,20% түзгөн.  


Датасы: 17.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221026 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

26.10.2022 

BD002221102 

5 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

02.11.2022 

BD004221116 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

16.11.2022 

BD013230118 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.10.2022 

18.01.2023 

 


Датасы: 17.10.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 17-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 14.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03251017 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,00 

Баасы (сом) 

74,57 

Чыгаруу күнү 

17.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

17.10.2025 

 


Датасы: 14.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 


Датасы: 13.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03251017 

350 000,00 

5,00% 

17.10.2022 

17.10.2025 

17.04.2023 

17.10.2023 

17.04.2024 

17.10.2024 

17.04.2025 

17.10.2025 

 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231016 

50 000,00 

17.10.2022 

16.10.2023 

 


Датасы: 11.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,69%, 13,01%, 13,53% жана 15,20% түзгөн.  


Датасы: 10.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221019 

4 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.10.2022 

19.10.2022 

BD002221026 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.10.2022 

26.10.2022 

BD004221109 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.10.2022 

09.11.2022 

BD013230111 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.10.2022 

11.01.2023 

 


Датасы: 10.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07291010 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

64,45 

Чыгаруу күнү 

10.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

10.10.2029 

 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн.  

 


Датасы: 06.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 05.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07291010 

550 000,00 

7,00%  

10.10.2022 

10.10.2029 

Жылына эки жолу  

10-апрелде жана  

10-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 05.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231009 

50 000,00 

10.10.2022 

09.10.2023 

 


Датасы: 04.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,74%, 13,03%, 13,49% жана 15,21% түзгөн.  

 


Датасы: 03.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221012 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

12.10.2022 

BD002221019 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

19.10.2022 

BD004221102 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

02.11.2022 

BD013230104 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.10.2022 

04.01.2023 

 

 


Датасы: 03.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.