Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 05.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221214 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

14.12.2022 

BD002221221 

6 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

21.12.2022 

BD004230104 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.12.2022 

04.01.2023 

BD013230308 

900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.12.2022 

08.03.2023 

 

 


Датасы: 02.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05271205 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

350,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,97 

Баасы (сом) 

66,53 

Чыгаруу күнү 

05.12.2022 

Төлөө мөөнөтү 

05.12.2027 

 

 

 


Датасы: 02.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,97% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 01.12.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05271205 

800 000,00 

6,00% 

05.12.2022 

05.12.2027 

Жылына эки жолу 5 июньда жана 5 декабрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 30.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.12.2022 

12.12.2022 

GD052231211 

12 ай 

150,0 

15.12.2022 

19.12.2022 

GD052231218 

12 ай 

150,0 

Баардыгы МКВ: 

300,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.12.2022 

05.12.2022 

GBA05271205 

6% 

5 жыл 

800,0 

09.12.2022 

12.12.2022 

GBA02241212 

5% 

2 жыл 

600,0 

16.12.2022 

19.12.2022 

GBA10321219 

8% 

10 жыл 

2 300,0 

23.12.2022 

26.12.2022 

GBA03251226 

5% 

3 жыл 

600,0 

Баардыгы МКО: 

4 300,0 

 


Датасы: 29.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 29-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,01%, 12,41%, 12,87% жана 14,13% түзгөн.  

 


Датасы: 28.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 29-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221207 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

07.12.2022 

BD002221214 

4 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

14.12.2022 

BD004221228 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.11.2022 

28.12.2022 

BD013230301 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

30.11.2022 

01.03.2023 

 

 


Датасы: 25.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон чет өлкө (АКШ доллары) валютасында номинацияланган МКО-В боюнча кирешелүүлүк 1% түзгөн.  

 


Датасы: 25.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,70% түзгөн.  

 


Датасы: 23.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон АКШ доллар валютасында номинацияланган МКО-В жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң долл. США) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321128 

52 000,00 

1,0% 

28.11.2022 

28.11.2032 

Жылына эки жолу  

28-майда жана  

28-ноябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 23.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05271128 

1 000 000,00 

6,00% 

28.11.2022 

28.11.2027 

Жылына эки жолу 28 майда жана 28 ноябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 22.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,33%, 12,77%, 13,50% жана 15,14% түзгөн.  


Датасы: 21.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221130 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

30.11.2022 

BD002221207 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

07.12.2022 

BD004221221 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

23.11.2022 

21.12.2022 

BD013230222 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

23.11.2022 

22.02.2023 

 

 


Датасы: 21.11.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын ноябрь айында чет өлкө валютасында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО-В) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

МКО-В (млн АКШ доллары) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКО-В  

чыгаруу көлөмү 

25.11.2022 

28.11.2022 

GBA10321128 

1% 

10 жыл 

52,0 

Баардыгы МКО-В: 

52,0 

 


Датасы: 18.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү 16,50% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 16.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA02241121 

800 000,00 

6,00% 

21.11.2022 

21.11.2024 

Жылына эки жолу 

21-майында жана  

21-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10321121 

1 800 000,00 

8,00% 

21.11.2022 

21.11.2032 

Жылына эки жолу 

21-майында жана  

21-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,39%, 12,78%, 13,47% жана 15,13% түзгөн.  


Датасы: 14.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221123 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

23.11.2022 

BD002221130 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

30.11.2022 

BD004221214 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.11.2022 

14.12.2022 

BD013230215 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

16.11.2022 

15.02.2023 

 

 


Датасы: 11.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 


Датасы: 10.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,40% түзгөн

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,42%, 12,78%, 13,41% жана 15,18% түзгөн.  

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03251114 

1 000 000,00 

5,00% 

14.11.2022 

14.11.2025 

14.05.2023 

14.11.2023 

14.05.2024 

14.11.2024 

14.05.2025 

14.11.2025 

 


Датасы: 09.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231113 

50 000,00 

14.11.2022 

13.11.2023 

 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07291109 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,80 

Баасы (сом) 

63,51 

Чыгаруу күнү 

09.11.2022 

Төлөө мөөнөтү 

09.11.2029 

 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,80% түзгөн.  

 


Датасы: 04.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221117 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

17.11.2022 

BD002221124 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

24.11.2022 

BD004221208 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2022 

08.12.2022 

BD013230209 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.11.2022 

09.02.2023 

 

 


Датасы: 03.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,43% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 02.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07291109 

1 300 000,00 

7,00%  

09.11.2022 

09.11.2029 

Жылына эки жолу  

9-майында жана  

9-ноябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 01.11.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 3-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231108 

50 000,00 

09.11.2022 

08.11.2023 

 

 


Датасы: 01.11.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,46%, 12,96%, 13,47% жана 15,18% түзгөн.  


Датасы: 31.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221109 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

09.11.2022 

BD002221116 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

16.11.2022 

BD004221130 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.11.2022 

30.11.2022 

BD013230201 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

02.11.2022 

01.02.2023 

 

 


Датасы: 27.10.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

03.11.2022 

09.11.2022 

GD052231108 

12 мес. 

50,0 

10.11.2022 

14.11.2022 

GD052231113 

12 мес. 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.11.2022 

09.11.2022 

GBA07291109 

7% 

7 жыл 

1 300,0 

11.11.2022 

14.11.2022 

GBA03251114 

5% 

3 жыл 

1 000,0 

18.11.2022 

21.11.2022 

GBA10321121 

8% 

10 жыл 

1 800,0 

18.11.2022 

21.11.2022 

GBA02241121 

5% 

2 жыл 

800,0 

25.11.2022 

28.11.2022 

GBA05271128 

6% 

5 жыл 

1 000,0 

Баардыгы МКО: 

5 900,0 

 

 

 

 


Датасы: 25.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,59%, 13,00%, 13,48% жана 15,19% түзгөн.  


Датасы: 24.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221102 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

02.11.2022 

BD002221109 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

09.11.2022 

BD004221123 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.10.2022 

23.11.2022 

BD013230125 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

26.10.2022 

25.01.2023 

 

 


Датасы: 21.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,42% түзгөн.  

 


Датасы: 19.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10321024 

850 000,00 

8,00% 

24.10.2022 

24.10.2032 

Жылына эки жолу  

24-апрелинде жана  

24-октябрында, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,63%, 13,00%, 13,49% жана 15,20% түзгөн.  


Датасы: 17.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221026 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

26.10.2022 

BD002221102 

5 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

02.11.2022 

BD004221116 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.10.2022 

16.11.2022 

BD013230118 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

19.10.2022 

18.01.2023 

 


Датасы: 17.10.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 17-октябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 100,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 14.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03251017 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

250,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,00 

Баасы (сом) 

74,57 

Чыгаруу күнү 

17.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

17.10.2025 

 


Датасы: 14.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,00% түзгөн.  

 


Датасы: 13.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03251017 

350 000,00 

5,00% 

17.10.2022 

17.10.2025 

17.04.2023 

17.10.2023 

17.04.2024 

17.10.2024 

17.04.2025 

17.10.2025 

 


Датасы: 12.10.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231016 

50 000,00 

17.10.2022 

16.10.2023 

 


Датасы: 11.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,69%, 13,01%, 13,53% жана 15,20% түзгөн.  


Датасы: 10.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221019 

4 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.10.2022 

19.10.2022 

BD002221026 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.10.2022 

26.10.2022 

BD004221109 

2 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.10.2022 

09.11.2022 

BD013230111 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

12.10.2022 

11.01.2023 

 


Датасы: 10.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07291010 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

64,45 

Чыгаруу күнү 

10.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

10.10.2029 

 


Датасы: 07.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн.  

 


Датасы: 06.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 05.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07291010 

550 000,00 

7,00%  

10.10.2022 

10.10.2029 

Жылына эки жолу  

10-апрелде жана  

10-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 05.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052231009 

50 000,00 

10.10.2022 

09.10.2023 

 


Датасы: 04.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,74%, 13,03%, 13,49% жана 15,21% түзгөн.  

 


Датасы: 03.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221012 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

12.10.2022 

BD002221019 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

19.10.2022 

BD004221102 

3 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

05.10.2022 

02.11.2022 

BD013230104 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

05.10.2022 

04.01.2023 

 

 


Датасы: 03.10.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 30.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-октябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA02241003 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,00 

Баасы (сом) 

83,25 

Чыгаруу күнү 

03.10.2022 

Төлөө мөөнөтү 

03.10.2024 

 

 

 


Датасы: 30.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02241003 

400 000,00 

5,00%  

03.10.2022 

03.10.2024 

03.04.2023 

03.10.2023 

03.04.2024 

03.10.2024 

 


Датасы: 28.09.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

06.10.2022 

10.10.2022 

GD052231009 

12 ай 

50,0 

13.10.2022 

17.10.2022 

GD052231016 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

30.09.2022 

03.10.2022 

GBA02241003 

5% 

2 жыл 

400,0 

07.10.2022 

10.10.2022 

GBA07291010 

7% 

7 жыл 

550,0 

14.10.2022 

17.10.2022 

GBA03251017 

5% 

3 жыл 

350,0 

21.10.2022 

24.10.2022 

GBA10321024 

8% 

10 жыл 

850,0 

Баардыгы МКО: 

2 150,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,78%, 13,04%, 13,47% жана 15,28% түзгөн.  


Датасы: 26.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001221005 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.09.2022 

05.10.2022 

BD002221012 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.09.2022 

12.10.2022 

BD004221026 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

28.09.2022 

26.10.2022 

BD013221228 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

28.09.2022 

28.12.2022 

 

 


Датасы: 23.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,81% түзгөн.  

 


Датасы: 21.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-сентбрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320926 

500 000,00 

8,00% 

26.09.2022 

26.09.2032 

Жылына эки жолу  

26-мартында жана  

26-сентябрында, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 20.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,82%, 13,10%, 13,46% жана 15,00% түзгөн.  


Датасы: 19.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220928 

5 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.09.2022 

28.09.2022 

BD002221005 

5 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.09.2022 

05.10.2022 

BD004221019 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.09.2022 

19.10.2022 

BD013221221 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.09.2022 

21.12.2022 

 

 


Датасы: 19.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 16.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA05270919 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,76 

Баасы (сом) 

67,08 

Чыгаруу күнү 

19.09.2022 

Төлөө мөөнөтү 

19.09.2027 

 


Датасы: 16.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,76% түзгөн.  

 


Датасы: 15.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 14.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270919 

200 000,00 

6,00% 

19.09.2022 

19.09.2027 

Жылына эки жолу 19 марта жана 19 сентябрда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 14.09.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 15-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230918 

50 000,00 

19.09.2022 

18.09.2023 

 

 


Датасы: 13.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,84%, 13,14% жана 13,45% түзгөн. 

 


Датасы: 12.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220921 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.09.2022 

21.09.2022 

BD002220928 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.09.2022 

28.09.2022 

BD004221012 

2 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.09.2022 

12.10.2022 

 

 


Датасы: 12.09.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 12-сентябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 250,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 09.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07290912 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

12.09.2022 

Төлөө мөөнөтү 

12.09.2029 

 


Датасы: 09.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,20% түзгөн.  

 


Датасы: 08.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 07.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290912 

300 000,00 

7,00%  

12.09.2022 

12.09.2029 

Жылына эки жолу  

12-мартта жана  

12-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 07.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230911 

50 000,00 

12.09.2022 

11.09.2023 

 


Датасы: 06.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,86%, 13,19% жана 13,48% түзгөн. 


Датасы: 05.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 6-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220914 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.09.2022 

14.09.2022 

BD002220921 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.09.2022 

21.09.2022 

BD004221005 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.09.2022 

05.10.2022 

 


Датасы: 02.09.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,00% түзгөн.  

 


Датасы: 30.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240905 

200 000,00 

5,00%  

05.09.2022 

05.09.2024 

05.03.2023 

05.09.2023 

05.03.2024 

05.09.2024 

 

 

 

 


Датасы: 30.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,89%, 13,20% жана 13,52% түзгөн. 

 


Датасы: 29.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 30-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220908 

6 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.09.2022 

08.09.2022 

BD002220915 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.09.2022 

15.09.2022 

BD004220929 

2 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.09.2022 

29.09.2022 

 

 


Датасы: 29.08.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

08.09.2022 

12.09.2022 

GD052230911 

12 ай 

50,0 

15.09.2022 

19.09.2022 

GD052230918 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.09.2022 

05.09.2022 

GBA02240905 

5% 

2 жыл 

200,0 

09.09.2022 

12.09.2022 

GBA07290912 

7% 

7 жыл 

300,0 

16.09.2022 

19.09.2022 

GBA05270919 

6% 

5 жыл 

200,0 

23.09.2022 

26.09.2022 

GBA10320926 

8% 

10 жыл 

500,0 

Баардыгы МКО: 

1 200,0 

 


Датасы: 26.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,20% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 24.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290829 

400 000,00 

7,00%  

29.08.2022 

29.08.2029 

Жылына эки жолу  

1-мартта жана  

1-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 23.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,90%, 13,25% жана 13,60% түзгөн. 


Датасы: 22.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220831 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.08.2022 

31.08.2022 

BD002220907 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.08.2022 

07.09.2022 

BD004220921 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.08.2022 

21.09.2022 

 

 


Датасы: 19.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 14,99% түзгөн.  

 


Датасы: 17.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-августунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240822 

200 000,00 

5,00%  

22.08.2022 

22.08.2024 

22.02.2023 

22.08.2023 

22.02.2024 

22.08.2024 

 


Датасы: 16.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылды 16-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,91%, 13,32% жана 13,67% түзгөн. 


Датасы: 15.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 16-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220824 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.08.2022 

24.08.2022 

BD002220831 

3 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.08.2022 

31.08.2022 

BD004220914 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.08.2022 

14.09.2022 

 


Датасы: 12.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн.  

 


Датасы: 11.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлар боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 09.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-августунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320815 

600 000,00 

8,00% 

15.08.2022 

15.08.2032 

Жылына эки жолу  

15-февралында жана  

15-августунда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 09.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230814 

50 000,00 

15.08.2022 

14.08.2023 

 


Датасы: 09.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылды 9-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,92 %, 13,42% жана 13,70% түзгөн. 

 


Датасы: 08.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220817 

4 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.08.2022 

17.08.2022 

BD002220824 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.08.2022 

24.08.2022 

BD004220907 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.08.2022 

07.09.2022 

 


Датасы: 05.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 04.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 02.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-августунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250808 

200 000,00 

5,00% 

08.08.2022 

08.08.2025 

08.02.2023 

08.08.2023 

08.02.2024 

08.08.2024 

08.02.2025 

08.08.2025 

 


Датасы: 02.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-августунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230807 

50 000,00 

08.08.2022 

07.08.2023 

 


Датасы: 02.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылды 2-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,02 %, 13,40% жана 13,71% түзгөн. 

 


Датасы: 01.08.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220810 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.08.2022 

10.08.2022 

BD002220817 

5 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.08.2022 

17.08.2022 

BD004220831 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

03.08.2022 

31.08.2022 

 

 


Датасы: 27.07.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын август айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

04.08.2022 

08.08.2022 

GD052230807 

12 ай 

50,0 

11.08.2022 

15.08.2022 

GD052230814 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

05.08.2022 

08.08.2022 

GBA03250808 

5% 

3 жыл 

200,0 

12.08.2022 

15.08.2022 

GBA10320815 

8% 

10 жыл 

600,0 

19.08.2022 

22.08.2022 

GBA02240822 

5% 

2 жыл 

200,0 

26.08.2022 

29.08.2022 

GBA07290829 

7% 

7 жыл 

400,0 

Баардыгы МКО: 

1 400,0 

 


Датасы: 26.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылды 26-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,96%, 13,48% жана 13,69% түзгөн. 


Датасы: 25.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220803 

4 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.07.2022 

03.08.2022 

BD002220810 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.07.2022 

10.08.2022 

BD004220824 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.07.2022 

24.08.2022 

 


Датасы: 25.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 22.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07290725 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

100,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

25.07.2022 

Төлөө мөөнөтү 

25.07.2029 

 


Датасы: 22.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,20% түзгөн.  

 


Датасы: 20.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290725 

310 000,00 

7,00%  

25.07.2022 

25.07.2029 

Жылына эки жолу  

25-январда жана  

25-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 19.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,96%, 13,40% жана 13,72% түзгөн. 


Датасы: 18.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220727 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.07.2022 

27.07.2022 

BD002220803 

4 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.07.2022 

03.08.2022 

BD004220817 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.07.2022 

17.08.2022 

 

 


Датасы: 15.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 14,00% түзгөн.  


Датасы: 14.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 13.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240718 

200 000,00 

5,00%  

18.07.2022 

18.07.2024 

18.01.2023 

18.07.2023 

18.01.2024 

18.07.2024 


Датасы: 13.07.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 14-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230717 

50 000,00 

18.07.2022 

17.07.2023 


Датасы: 12.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,98%, 13,48% жана 13,72% түзгөн. 

 


Датасы: 08.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220720 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.07.2022 

20.07.2022 

BD002220727 

3 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.07.2022 

27.07.2022 

BD004220810 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.07.2022 

10.08.2022 

 


Датасы: 08.07.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 8-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,00% түзгөн.  


Датасы: 07.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 05.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-июлунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,00%, 13,48% жана 13,73% түзгөн. 


Датасы: 05.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270712 

300 000,00 

6,00% 

12.07.2022 

12.07.2027 

Жылына эки жолу 12 январда жана 12 июлда, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 05.07.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 7-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230711 

50 000,00 

12.07.2022 

11.07.2023 

 


Датасы: 04.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220713 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.07.2022 

13.07.2022 

BD002220720 

5 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.07.2022 

20.07.2022 

BD004220803 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.07.2022 

03.08.2022 

 

 


Датасы: 04.07.2022
Туруктуу шилтеме

 

Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 4-июлунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 266,00 млн сомду түзгөн.  


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10320704 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

62,49 

Чыгаруу күнү 

04.07.2022 

Төлөө мөөнөтү 

04.07.2032 

 

 

 


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 29.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320704 

1 300 000,00 

8,00% 

04.07.2022 

04.07.2032 

Жылына эки жолу  

4-январда жана  

4-июлда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 28.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,01%, 13,52% жана 13,77% түзгөн. 


Датасы: 28.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

07.07.2022 

11.07.2022 

GD052230710 

12 ай 

50,0 

14.07.2022 

18.07.2022 

GD052230717 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.07.2022 

04.07.2022 

GBA10320704 

8% 

10 жыл 

1 300,0 

08.07.2022 

11.07.2022 

GBA05270711 

6% 

5 жыл 

300,0 

15.07.2022 

18.07.2022 

GBA02240718 

5% 

2 жыл 

200,0 

22.07.2022 

25.07.2022 

GBA07290725 

7% 

7 жыл 

310,0 

Баардыгы МКО: 

2 110,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220706 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

06.07.2022 

BD002220713 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

13.07.2022 

BD004220727 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

27.07.2022 

 


Датасы: 27.06.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 27-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 228,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07290627 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

27.06.2022 

Төлөө мөөнөтү 

27.06.2029 

 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк тишелүүлугүнө жараша 14,30%, 14,70% жана 15,20% түзгөн.  

 


Датасы: 23.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250627 

1 400 000,00 

5,00% 

27.06.2022 

27.06.2025 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA05270627 

2 400 000,00 

6,00% 

27.06.2022 

27.06.2027 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07290627 

3 140 000,00 

7,00% 

27.06.2022 

27.06.2029 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 23.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июнь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA03250627 

5% 

3 жыл 

1 400,00 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA05270627 

6% 

5 жыл 

2 400,00 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA07290627 

7% 

7 жыл 

3 140,00 

Жыйынтыгы: 

6 940,00 

 


Датасы: 21.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,06%, 13,58% жана 13,85% түзгөн. 


Датасы: 20.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220629 

5 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.06.2022 

29.06.2022 

BD002220706 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.06.2022 

06.07.2022 

BD004220720 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.06.2022 

20.07.2022 

 

 


Датасы: 17.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 14,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240620 

200 000,00 

5,00%  

20.06.2022 

20.06.2024 

20.12.2022 

20.06.2023 

20.12.2023 

20.06.2024 

 


Датасы: 14.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,14%, 13,61% жана 13,82% түзгөн. 


Датасы: 13.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220622 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

22.06.2022 

BD002220629 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

29.06.2022 

BD004220713 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

13.07.2022 

 


Датасы: 13.06.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 13-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 227,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 10.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07290613 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

13.06.2022 

Төлөө мөөнөтү 

13.06.2029 

 

 

 


Датасы: 10.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,20% түзгөн.  

 


Датасы: 09.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 7,85% түзгөн

 


Датасы: 08.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290613 

750 000,00 

7,00%  

13.06.2022 

13.06.2029 

Жылына эки жолу  

13-декабрда жана  

13-июнда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 08.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230612 

50 000,00 

13.06.2022 

12.06.2023 

 


Датасы: 07.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,23%, 13,54% жана 13,80% түзгөн. 


Датасы: 06.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220615 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

15.06.2022 

BD002220622 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

22.06.2022 

BD004220706 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

06.07.2022