Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-июлунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10320704 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,50 

Баасы (сом) 

62,49 

Чыгаруу күнү 

04.07.2022 

Төлөө мөөнөтү 

04.07.2032 

 

 

 


Датасы: 01.07.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-июлунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 29.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320704 

1 300 000,00 

8,00% 

04.07.2022 

04.07.2032 

Жылына эки жолу  

4-январда жана  

4-июлда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 28.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,01%, 13,52% жана 13,77% түзгөн. 


Датасы: 28.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

07.07.2022 

11.07.2022 

GD052230710 

12 ай 

50,0 

14.07.2022 

18.07.2022 

GD052230717 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.07.2022 

04.07.2022 

GBA10320704 

8% 

10 жыл 

1 300,0 

08.07.2022 

11.07.2022 

GBA05270711 

6% 

5 жыл 

300,0 

15.07.2022 

18.07.2022 

GBA02240718 

5% 

2 жыл 

200,0 

22.07.2022 

25.07.2022 

GBA07290725 

7% 

7 жыл 

310,0 

Баардыгы МКО: 

2 110,0 

 

 

 

 


Датасы: 27.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220706 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

06.07.2022 

BD002220713 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

13.07.2022 

BD004220727 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.06.2022 

27.07.2022 

 


Датасы: 27.06.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 27-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 228,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA07290627 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

27.06.2022 

Төлөө мөөнөтү 

27.06.2029 

 


Датасы: 24.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк тишелүүлугүнө жараша 14,30%, 14,70% жана 15,20% түзгөн.  

 


Датасы: 23.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250627 

1 400 000,00 

5,00% 

27.06.2022 

27.06.2025 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA05270627 

2 400 000,00 

6,00% 

27.06.2022 

27.06.2027 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07290627 

3 140 000,00 

7,00% 

27.06.2022 

27.06.2029 

Жылына эки жолу 27-декабрында жана 27-июнунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 23.06.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июнь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт. 

 

 

МКО (млн. сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Пайыздык чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA03250627 

5% 

3 жыл 

1 400,00 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA05270627 

6% 

5 жыл 

2 400,00 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA07290627 

7% 

7 жыл 

3 140,00 

Жыйынтыгы: 

6 940,00 

 


Датасы: 21.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,06%, 13,58% жана 13,85% түзгөн. 


Датасы: 20.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220629 

5 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.06.2022 

29.06.2022 

BD002220706 

4 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.06.2022 

06.07.2022 

BD004220720 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.06.2022 

20.07.2022 

 

 


Датасы: 17.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 14,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240620 

200 000,00 

5,00%  

20.06.2022 

20.06.2024 

20.12.2022 

20.06.2023 

20.12.2023 

20.06.2024 

 


Датасы: 14.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,14%, 13,61% жана 13,82% түзгөн. 


Датасы: 13.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220622 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

22.06.2022 

BD002220629 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

29.06.2022 

BD004220713 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.06.2022 

13.07.2022 

 


Датасы: 13.06.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 13-июнунда кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 227,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 10.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07290613 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,20 

Баасы (сом) 

65,40 

Чыгаруу күнү 

13.06.2022 

Төлөө мөөнөтү 

13.06.2029 

 

 

 


Датасы: 10.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,20% түзгөн.  

 


Датасы: 09.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 7,85% түзгөн

 


Датасы: 08.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290613 

750 000,00 

7,00%  

13.06.2022 

13.06.2029 

Жылына эки жолу  

13-декабрда жана  

13-июнда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 08.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230612 

50 000,00 

13.06.2022 

12.06.2023 

 


Датасы: 07.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-июнунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,23%, 13,54% жана 13,80% түзгөн. 


Датасы: 06.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220615 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

15.06.2022 

BD002220622 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

22.06.2022 

BD004220706 

1 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

08.06.2022 

06.07.2022 

 

 

 


Датасы: 03.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 02.06.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 2-июнунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 6,50% түзгөн

 


Датасы: 31.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 31-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,23%, 13,71% жана 13,81% түзгөн. 


Датасы: 31.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250606 

200 000,00 

5,00% 

06.06.2022 

06.06.2025 

06.12.2022 

06.06.2023 

06.12.2023 

06.06.2024 

06.12.2024 

06.06.2025 

 


Датасы: 31.05.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 2-июнунда жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230605 

50 000,00 

06.06.2022 

05.06.2023 

 

 


Датасы: 30.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 31-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220608 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.06.2022 

08.06.2022 

BD002220615 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.06.2022 

15.06.2022 

BD004220629 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.06.2022 

29.06.2022 

 

 

 


Датасы: 27.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,10% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО аукциону суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

 


Датасы: 27.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын июнь айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

02.06.2022 

06.06.2022 

GD052230605 

12 ай 

50,0 

09.06.2022 

13.06.2022 

GD052230612 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.06.2022 

06.06.2022 

GBA03250606 

5% 

3 жыл 

200,0 

10.06.2022 

13.06.2022 

GBA07290613 

7% 

7 жыл 

750,0 

17.06.2022 

20.06.2022 

GBA02240620 

5% 

2 жыл 

200,0 

24.06.2022 

27.06.2022 

GBA05270627 

6% 

5 жыл 

260,0 

Баардыгы МКО: 

1 410,0 

 

 

 

 


Датасы: 24.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,29%, 13,69% жана 13,73% түзгөн. 


Датасы: 24.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 27-майында жүгүртүү мөөнөтү 5 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270530 

450 000,00 

6,00% 

30.05.2022 

30.05.2027 

Жылына эки жолу 

30-ноябрда жана  

30-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07290530 

780 000,00 

7,00% 

30.05.2022 

30.05.2029 

Жылына эки жолу  

30-ноябрда жана  

30-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 23.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 24-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220601 

4 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.05.2022 

01.06.2022 

BD002220608 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.05.2022 

08.06.2022 

BD004220622 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.05.2022 

22.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 20.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-майында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,30% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО аукциону суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды. 

 

 

 

 


Датасы: 19.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 17.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,26%, 13,59% жана 13,73% түзгөн. 


Датасы: 17.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-майында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250523 

300 000,00 

5,00% 

23.05.2022 

23.05.2025 

Жылына эки жолу 

23-ноябрда жана  

23-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10320523 

900 000,00 

8,00% 

23.05.2022 

23.05.2032 

Жылына эки жолу  

23-ноябрда жана  

23-майда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 17.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230522 

50 000,00 

23.05.2022 

22.05.2023 

 


Датасы: 16.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220525 

4 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.05.2022 

25.05.2022 

BD002220601 

4 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.05.2022 

01.06.2022 

BD004220615 

2 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.05.2022 

15.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 16.05.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын май айында мамлекеттик казына облигацияларын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди. 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

 

20.05.2022 

 

23.05.2022 

GBA10320523 

10 жыл 

8% 

900,0 

GBA03250523 

3 жыл 

5% 

300,0 

 

27.05.2022 

 

30.05.2022 

GBA05270530 

5 жыл 

6% 

450,0 

GBA07290530 

7 жыл 

7% 

780,0 

Баардыгы МКО 

2 430,0 

 


Датасы: 13.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   


Датасы: 12.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 10.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-майында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,25%, 13,40% жана 13,59% түзгөн. 


Датасы: 10.05.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-майында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240516 

200 000,00 

5,00%  

16.05.2022 

16.05.2024 

16.11.2022 

16.05.2023 

16.11.2023 

16.05.2024 

 

 

 

 


Датасы: 10.05.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 12-майында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230515 

50 000,00 

16.05.2022 

15.05.2023 

 

 


Датасы: 30.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-майында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220518 

3 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2022 

18.05.2022 

BD002220525 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2022 

25.05.2022 

BD004220608 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.05.2022 

08.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 28.04.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын май айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

12.05.2022 

16.05.2022 

GD052230515 

12 ай 

50,0 

19.05.2022 

23.05.2022 

GD052230522 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

13.05.2022 

16.05.2022 

GBA02240516 

5% 

2 жыл 

200,0 

20.05.2022 

23.05.2022 

GBA10320523 

8% 

10 жыл 

700,0 

27.05.2022 

30.05.2022 

GBA05270530 

6% 

5 жыл 

250,0 

Баардыгы МКО: 

1 150,0 

 

 

 

 


Датасы: 26.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,33% жана 13,59% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 7-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 25.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 26-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220504 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.04.2022 

04.05.2022 

BD002220511 

4 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.04.2022 

11.05.2022 

BD004220525 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.04.2022 

25.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 25.04.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 25-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 56,36 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 22.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05270425 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

14,70 

Баасы (сом) 

69,94 

Чыгаруу күнү 

25.04.2022 

Төлөө мөөнөтү 

25.04.2027 

 

 

 


Датасы: 22.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,70% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 21.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 19.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270425 

210 000,00 

6,00% 

25.04.2022 

25.04.2027 

Жылына эки жолу 25 октябрда жана 25 апрелде, төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 19.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-апрелинде өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,19%, 13,37% жана 13,62% түзгөн. 


Датасы: 19.04.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 21-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230424 

100 000,00 

25.04.2022 

24.04.2023 

 

 


Датасы: 18.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 19-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220427 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.04.2022 

27.04.2022 

BD002220504 

500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.04.2022 

04.05.2022 

BD004220518 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.04.2022 

18.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,30% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 14.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 12.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-апрелинда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,20%, 13,42% жана 13,63% түзгөн. 


Датасы: 12.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

Аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250418 

200 000,00 

5,00% 

18.04.2022 

18.04.2025 

18.10.2022 

18.04.2023 

18.10.2023 

18.04.2024 

18.10.2024 

18.04.2025 

 


Датасы: 12.04.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 14-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230417 

100 000,00 

18.04.2022 

17.04.2023 

 

 


Датасы: 11.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 12-апрелинда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220420 

1 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.04.2022 

20.04.2022 

BD002220427 

550 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.04.2022 

27.04.2022 

BD004220511 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.04.2022 

11.05.2022 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.04.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 11-апрелинде кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 360,84 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 08.04.2022
Туруктуу шилтеме

 

 

 

 

2022-жылдын 11-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07290411 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

400,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,00 

Баасы (сом) 

66,04 

Чыгаруу күнү 

11.04.2022 

Төлөө мөөнөтү 

11.04.2029 

 

 

 


Датасы: 08.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-апрелинде өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 05.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-апрелинда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,21%, 13,35% жана 13,73% түзгөн. 


Датасы: 05.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-апрелинде жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290411 

400 000,00 

7,00%  

11.04.2022 

11.04.2029 

Жылына эки жолу  

11-октябрда жана  

11-апрелде төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 04.04.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 5-апрелинда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220413 

600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.04.2022 

13.04.2022 

BD002220420 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.04.2022 

20.04.2022 

BD004220504 

300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.04.2022 

04.05.2022 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 29-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,17%, 13,32% жана 13,59% түзгөн. 

 


Датасы: 28.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 29-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220406 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.03.2022 

06.04.2022 

BD002220413 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.03.2022 

13.04.2022 

BD004220427 

700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.03.2022 

27.04.2022 

 


Датасы: 28.03.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын апрель айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

14.04.2022 

18.04.2022 

GD052230417 

12 ай 

100,0 

21.04.2022 

25.04.2022 

GD052230424 

12 ай 

100,0 

Баардыгы МКВ: 

200,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

08.04.2022 

11.04.2022 

GBA07290411 

7% 

7 жыл 

400,0 

15.04.2022 

18.04.2022 

GBA03250418 

5% 

3 жыл 

200,0 

22.04.2022 

25.04.2022 

GBA05270425 

6% 

5 жыл 

210,0 

Баардыгы МКО: 

810,0 

 


Датасы: 25.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 23.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 13,20%, 13,31% жана 13,50% түзгөн. 


Датасы: 22.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 23-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220331 

1 200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.03.2022 

31.03.2022 

BD002220407 

1 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.03.2022 

07.04.2022 

BD004220421 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.03.2022 

21.04.2022 

 


Датасы: 22.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-мартында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

Аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250328 

220 000,00 

5,00% 

28.03.2022 

28.03.2025 

28.09.2022 

28.03.2023 

28.09.2023 

28.03.2024 

28.09.2024 

28.03.2025 

 


Датасы: 22.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-мартында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-мартында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10320322 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

500,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,00 

Баасы (сом) 

64,32 

Чыгаруу күнү 

22.03.2022 

Төлөө мөөнөтү 

22.03.2032 

 


Датасы: 18.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 15,00% түзгөн.  

 


Датасы: 17.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 15.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,85%, 13,24% жана 13,17% түзгөн. 

 


Датасы: 15.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-мартында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320322 

800 000,00 

8,00% 

22.03.2022 

22.03.2032 

Жылына эки жолу  

22-сентябрда жана  

22-мартта, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 15.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 17-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230321 

100 000,00 

22.03.2022 

21.03.2023 

 


Датасы: 14.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220323 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.03.2022 

23.03.2022 

BD002220330 

1 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.03.2022 

30.03.2022 

BD004220413 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.03.2022 

13.04.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 8,89% түзгөн.  

 


Датасы: 10.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 09.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 9,16%, 9,18% жана 9,58% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 07.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 9-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220317 

1 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.03.2022 

17.03.2022 

BD002220324 

900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.03.2022 

24.03.2022 

BD004220407 

2 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.03.2022 

07.04.2022 

BD013220609 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени 

10.03.2022 

09.06.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 07.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-мартында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240314 

250 000,00 

5,00%  

14.03.2022 

14.03.2024 

14.09.2022 

14.03.2023 

14.09.2023 

14.03.2024 

 

 

 

 


Датасы: 07.03.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 10-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230313 

50 000,00 

14.03.2022 

13.03.2023 

 

 


Датасы: 04.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 03.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 3-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 01.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-мартында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 9,00%, 9,03% жана 9,33% түзгөн. 


Датасы: 01.03.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 4-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290307 

550 000,00 

7,00%  

07.03.2022 

07.03.2029 

Жылына эки жолу  

7-сентябрда жана  

7-мартта төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 01.03.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 3-мартында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230306 

100 000,00 

07.03.2022 

06.03.2023 

 

 


Датасы: 28.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-мартында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220309 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.03.2022 

09.03.2022 

BD002220316 

1 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.03.2022 

16.03.2022 

BD004220330 

1 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.03.2022 

30.03.2022 

 


Датасы: 26.02.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын март айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

03.03.2022 

07.03.2022 

GD052230306 

12 ай 

100,0 

10.03.2022 

14.03.2022 

GD052230313 

12 ай 

50,0 

17.03.2022 

22.03.2022 

GD052230321 

12 ай 

100,0 

Баардыгы МКВ: 

250,0 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.03.2022 

07.03.2022 

GBA07290307 

7% 

7 жыл 

550,0 

11.03.2022 

14.03.2022 

GBA02240314 

5% 

2 жыл 

250,0 

18.03.2022 

22.03.2022 

GBA10320322 

8% 

10 жыл 

800,0 

25.03.2022 

28.03.2022 

GBA03250328 

5% 

3 жыл 

220,0 

Баардыгы МКО: 

1 820,0 

 

 

 

 


Датасы: 25.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 24.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05270228 

400 000,00 

6,00% 

28.02.2022 

28.02.2027 

Жылына эки жолу 28 августа жана 28 февралда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,90%, 7,47%, 7,55% жана 8,65% түзгөн.  


Датасы: 21.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 22-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220303 

1 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.02.2022 

03.03.2022 

BD002220310 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.02.2022 

10.03.2022 

BD004220324 

2 600 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.02.2022 

24.03.2022 

BD013220526 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени 

24.02.2022 

26.05.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 15-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 16.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-февралында жүгүртүү мөөнөтү 15 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA15370221 

460 000,00 

9,00% 

21.02.2022 

21.02.2037 

Жылына эки жолу 21-августа жана  

21-февралда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,88%, 7,43%, 7,56% жана 8,67% түзгөн.  


Датасы: 14.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 15-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220223 

800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.02.2022 

23.02.2022 

BD002220302 

1 900 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.02.2022 

02.03.2022 

BD004220316 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

16.02.2022 

16.03.2022 

BD013220518 

250 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени 

16.02.2022 

18.05.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 14.02.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВлардын 2022-жылдын 12-февралындагы кошумча жайгаштыруунун көлөмү 50,00 млн сомду түзгөн. 

 

 

 


Датасы: 11.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 11,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 10.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GD052230213 

Кошумча жайгаштыруунун  

көлөмү (млн. сом) 

50,00 

Кирешелүүлүк (%) 

8,95 

Баасы (сом) 

91,70 

Чыгаруу күнү 

14.02.2022 

Төлөө күнү 

13.02.2023 

 

 

 

 


Датасы: 10.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 10-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,95% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 09.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-февралында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03250214 

300 000,00 

5,00% 

14.02.2022 

14.02.2025 

14.08.2022 

14.02.2023 

14.08.2023 

14.02.2024 

14.08.2024 

14.02.2025 

 


Датасы: 09.02.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 10-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230213 

50 000,00 

14.02.2022 

13.02.2023 

 

 


Датасы: 08.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,83%, 7,22%, 7,47% жана 8,93% түзгөн.  


Датасы: 07.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 8-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220216 

2 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.02.2022 

16.02.2022 

BD002220223 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.02.2022 

23.02.2022 

BD004220309 

3 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

09.02.2022 

09.03.2022 

BD013220511 

400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени 

09.02.2022 

11.05.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 07.02.2022
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлордун 2022-жылдын 7-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 289,12 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 04.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 7-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA10320207 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

300,00 

Кирешелүүлүк (%) 

12,50 

Баасы (сом) 

74,71 

Чыгаруу күнү 

07.02.2022 

Төлөө мөөнөтү 

07.02.2032 

 

 

 


Датасы: 04.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 04-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 03.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 03-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча аукцион суроо талаптын жоктугунан өткөрүлбөгөн катары таанылды.  

 


Датасы: 02.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 04-февралында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320207 

700 000,00 

8,00% 

07.02.2022 

07.02.2032 

Жылына эки жолу  

07-августа жана  

07-февралда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 02.02.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 03-февралында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230206 

50 000,00 

07.02.2022 

06.02.2023 

 

 


Датасы: 01.02.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,63%, 7,06% жана 7,27% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 

 


Датасы: 31.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 1-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220209 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.02.2022 

09.02.2022 

BD002220216 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.02.2022 

16.02.2022 

BD004220302 

2 700 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

02.02.2022 

02.03.2022 

BD013220504 

200 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени 

02.02.2022 

04.05.2022 

 

 

 

 

 


Датасы: 31.01.2022
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2022-жылдын февраль айында мамлекеттик казына векселдеринин (МКВ) жана мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

 

 

МКВ (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКВнын чыгаруу көлөмү 

03.02.2022 

07.02.2022 

GD052230206 

12 ай 

50,0 

10.02.2022 

14.02.2022 

GD052230213 

12 ай 

50,0 

Баардыгы МКВ: 

100,00 

 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

04.02.2022 

07.02.2022 

GBA10320207 

8% 

10 жыл 

700,0 

11.02.2022 

14.02.2022 

GBA03250214 

5% 

3 жыл 

300,0 

18.02.2022 

21.02.2022 

GBA15370221 

9% 

15 жыл 

460,0 

25.02.2022 

28.02.2022 

GBA05270228 

6% 

5 жыл 

400,0 

Баардыгы МКО: 

1 860,0 

 

 

 

 


Датасы: 28.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 25.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,57%, 6,91% жана 7,14% түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 91-күндүк ноталардын аукциону катышуучулардын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылган. 


Датасы: 25.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 28-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA10320131 

580 000,00 

8,00% 

31.01.2022 

31.01.2032 

Жылына эки жолу  

31-июлда жана  

31-январда, төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 24.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 25-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220202 

3 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.01.2022 

02.02.2022 

BD002220209 

3 400 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.01.2022 

09.02.2022 

BD004220223 

3 500 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

26.01.2022 

23.02.2022 

BD013220427 

100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын "овернайт" кредити боюнча пайыздык чени

26.01.2022 

27.04.2022 

 

 

 


Датасы: 21.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКО боюнча аукцион, суроо талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 


Датасы: 20.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 20-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,48% түзгөн

 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,51%, 6,84% жана 7,13% түзгөн. 


Датасы: 18.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 21-январында жүгүртүү мөөнөтү 2 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA02240124 

300 000,00 

5,00%  

24.01.2022 

24.01.2024 

24.07.2022 

24.01.2023 

24.07.2023 

24.01.2024 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2022
Туруктуу шилтеме

 

2022-жылдын 20-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230123 

50 000,00 

24.01.2022 

23.01.2023 

 

 


Датасы: 17.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 18-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220126 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.01.2022 

26.01.2022 

BD002220202 

4 800 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.01.2022 

02.02.2022 

BD004220216 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

19.01.2022 

16.02.2022 

 

 

 


Датасы: 14.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 12,50% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 13.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВ боюнча орточо алынган кирешелүүлүк 8,45% түзгөн

 


Датасы: 12.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 14-январында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07290117 

450 000,00 

7,00%  

17.01.2022 

17.01.2029 

Жылына эки жолу  

17-июлда жана  

17-январда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 12.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 13-январында жүгүртүү мөөнөтү 12 ай болгон МКВларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 Эмиссиянын № 

Чыгаруу 

көлөмү 

(миң сом

Чыгаруу күнү 

Төлөө мөөнөтү 

GD052230116 

50 000,00 

17.01.2022 

16.01.2023 

 


Датасы: 11.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-күн, 14-күн жана 28-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 6,59%, 6,89% жана 7,23% түзгөн. 


Датасы: 10.01.2022
Туруктуу шилтеме

2022-жылдын 11-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14 жана 28 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001220119 

1 300 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.01.2022 

19.01.2022 

BD002220126 

2 100 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.01.2022 

26.01.2022 

BD004220209 

3 000 000,0 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

12.01.2022 

09.02.2022