Финансы рыногундагы жаңылыктары


Датасы: 22.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 7 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA07310226 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

350 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,30 

Баасы (сом) 

62,00 

Чыгаруу күнү 

26.02.2024 

Төлөө мөөнөтү 

26.02.2031 

 

 

 


Датасы: 22.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 22-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн.  

 

 


Датасы: 21.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 22-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07310226 

1 000 000,00 

7,00%  

26.02.2024 

26.02.2031 

Жылына эки жолу 

26-августа жана  

26-февралда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 


Датасы: 20.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 20-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,99%, 12,11%, 13,94% жана 14,67% түзгөн.  

 


Датасы: 19.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 20-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240228 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.02.2024 

28.02.2024 

BD004240320 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

21.02.2024 

20.03.2024 

BD013240522 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.02.2024 

 

22.05.2024 

BD026240821 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

21.02.2024 

 

21.08.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 13-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,92%, 12,02%, 13,89% жана 14,64% түзгөн.  

 


Датасы: 12.02.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240221 

12 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.02.2024 

21.02.2024 

BD004240313 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

14.02.2024 

13.03.2024 

BD013240515 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.02.2024 

15.05.2024 

BD026240814 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

14.02.2024 

14.08.2024 

 


Датасы: 12.02.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 12-февралында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 200,00 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 09.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-февралында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05290212 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

200 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,20 

Баасы (сом) 

65,93 

Чыгаруу күнү 

12.02.2024 

Төлөө мөөнөтү 

12.02.2029 

 

 

 


Датасы: 09.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 07.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290212 

250 000,00 

6,00% 

12.02.2024 

12.02.2029 

Жылына эки жолу 12-февралында жана 12-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 06.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 6-февралында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,94%, 12,09%, 13,85% жана 14,61% түзгөн.  

 


Датасы: 05.02.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 6-февралында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240214 

11 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.02.2024 

14.02.2024 

BD004240306 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

07.02.2024 

06.03.2024 

BD013240508 

1 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.02.2024 

08.05.2024 

BD026240807 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

07.02.2024 

07.08.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 02.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 2-февралында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 


Датасы: 01.02.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 2-февралында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290205 

250 000,00 

6,00% 

05.02.2024 

05.02.2029 

Жылына эки жолу 5-февралында жана 5-августунда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 30.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 30-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,94%, 12,10%, 13,86% жана 14,70% түзгөн.  

 


Датасы: 30.01.2024
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын февраль айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

02.02.2024 

05.02.2024 

GBA05290205 

6% 

5 жыл 

250,0 

09.02.2024 

12.02.2024 

GBA05290212 

6% 

5 жыл 

250,0 

22.02.2024 

26.02.2024 

GBA07310226 

7% 

7 жыл 

1 000,0 

Баардыгы МКО: 

1 500,0 

 

 

 

 


Датасы: 29.01.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 29-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 150,0 млн сомду түзгөн.  

 


Датасы: 29.01.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 30-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240207 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.01.2024 

07.02.2024 

BD004240228 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

31.01.2024 

28.02.2024 

BD013240501 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.01.2024 

01.05.2024 

BD026240731 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

31.01.2024 

31.07.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 26.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 29-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03270129 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

150 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,30 

Баасы (сом) 

74,00 

Чыгаруу күнү 

29.01.2024 

Төлөө мөөнөтү 

29.01.2027 

 

 

 


Датасы: 26.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 25.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 26-январында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03270129 

150 000,00 

5,00% 

29.01.2024 

29.01.2027 

29.07.2024 

29.01.2025 

29.07.2025 

29.01.2026 

29.07.2026 

29.01.2027 

 


Датасы: 23.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 23-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,92%, 12,08%, 13,73% жана 14,56% түзгөн.  

 


Датасы: 22.01.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 23-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240131 

17 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.01.2024 

31.01.2024 

BD004240221 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

24.01.2024 

21.02.2024 

BD013240424 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.01.2024 

24.04.2024 

BD026240724 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

24.01.2024 

24.07.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.01.2024
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2024-жылдын 22-январында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 750,00 млн сомду түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 19.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 22-январында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA05290122 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

750 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,18 

Баасы (сом) 

65,98 

Чыгаруу күнү 

22.01.2024 

Төлөө мөөнөтү 

22.01.2029 

 

 

 


Датасы: 19.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,18% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 18.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 19-январында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05290122 

900 000,00 

6,00% 

22.01.2024 

22.01.2029 

Жылына эки жолу 22-январда жана 22-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 17.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 16-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,87%, 11,97%, 13,67% жана 14,50% түзгөн.  

 


Датасы: 15.01.2024
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 16-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240124 

11 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.01.2024 

24.01.2024 

BD004240214 

15 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

17.01.2024 

14.02.2024 

BD013240417 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.01.2024 

17.04.2024 

BD026240717 

600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

17.01.2024 

17.07.2024 


Датасы: 12.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-январында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,95% түзгөн.  

 

 


Датасы: 11.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 12-январында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10340115 

 

300 000,00 

 

8,00% 

15.01.2024 

15.01.2034 

Жылына эки жолу 

15-январда жана  

15-июлда төлөө мөөнөтүнө чейин 


Датасы: 09.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-январында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,85%, 11,88%, 13,72% жана 14,50% түзгөн.  

 


Датасы: 09.01.2024
Туруктуу шилтеме

2024-жылдын 9-январында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240117 

9 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.01.2024 

17.01.2024 

BD004240207 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.01.2024 

07.02.2024 

BD013240410 

2 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.01.2024 

 

10.04.2024 

BD026240710 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.01.2024 

 

10.07.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 29.12.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2024-жылдын январь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

12.01.2024 

15.01.2024 

GBA10340115 

8% 

10 жыл 

300,0 

19.01.2024 

22.01.2024 

GBA05290122 

6% 

5 жыл 

900,0 

26.01.2024 

29.01.2024 

GBA03270129 

5% 

3 жыл 

150,0 

Баардыгы МКО: 

1 350,0 

 

 

 

 


Датасы: 26.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 28- күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  

Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

28 күн 

Эмиссия   

BD004240124 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

7 000,00 

Кирешелүүлүк (%)  

11,86 

Баасы (сом)  

9 908,60 

Эмиссия күнү  

27.12.2023 

Төлөө күнү  

24.01.2024 

  

  

 


Датасы: 26.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,90%, 11,86%, 13,74% жана 14,85% түзгөн.  

 


Датасы: 25.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001240103 

1 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.12.2023 

03.01.2024 

BD004240124 

12 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.12.2023 

24.01.2024 

BD013240327 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.12.2023 

27.03.2024 

BD026240626 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.12.2023 

26.06.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-декабрындагы өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн. Ал эми жүгүртүү мөөнөтү 3-жыл болгон МКО боюнча аукцион катышуучуларынын санынын жетишсиздигинен өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 

 


Датасы: 20.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03261225 

1 200 000,00 

5,00% 

25.12.2023 

25.12.2026 

Жылына эки жолу 

25-июнда жана  

25-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07301225 

2 500 000,00 

7,00% 

 

25.12.2023 

 

25.12.2030 

 

 

 


Датасы: 20.12.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын чыгаруу көлөмдөрүнө толуктоолор киргизилгендиги тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

Купондук чен 

Жүгүртүү мөөнөтү 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

22.12.2023 

25.12.2023 

GBA07301225 

7% 

7 жыл 

2 500,0

 


Датасы: 19.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,93%, 12,20%, 13,79% жана 14,91% түзгөн.  

 


Датасы: 19.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231227 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.12.2023 

27.12.2023 

BD004240117 

8 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.12.2023 

17.01.2024 

BD013240320 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.12.2023 

20.03.2024 

BD026240619 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.12.2023 

19.06.2024 

 

 


Датасы: 15.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-декабрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн.  


Датасы: 14.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07301218 

1 500 000,00 

7,00%  

18.12.2023 

18.12.2030 

Жылына эки жолу 

18-июнда жана  

18-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 12.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,95%, 12,21%, 13,80% жана 14,98%түзгөн.   


Датасы: 12.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231220 

12 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.12.2023 

20.12.2023 

BD004240110 

8 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.12.2023 

10.01.2024 

BD013240313 

1 100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.12.2023 

13.03.2024 

BD026240612 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.12.2023 

12.06.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231220 

12 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.12.2023 

20.12.2023 

BD004240110 

8 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.12.2023 

10.01.2024 

BD013240313 

1 100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.12.2023 

13.03.2024 

BD026240612 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.12.2023 

12.06.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 07.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 8-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 5 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03261211 

900 000,00 

5,00% 

11.12.2023 

11.12.2026 

Жылына эки жолу 

11-июндя жана  

11-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA05281211 

1 200 000,00 

6,00% 

11.12.2023 

11.12.2028 

 

 

 


Датасы: 05.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 5-декабрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,99%, 12,16%, 13,77% жана 14,89% түзгөн.  

 


Датасы: 04.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 5-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231213 

8 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.12.2023 

13.12.2023 

BD004240103 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.12.2023 

03.01.2024 

BD013240306 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.12.2023 

06.03.2024 

BD026240605 

300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.12.2023 

05.06.2024 

 

 

 


Датасы: 04.12.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-мартында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 2-жыл болгон МКОлор боюнча кирешелүүлүк 15,25% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 29.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 1-декабрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07301204 

1 800 000,00 

7,00%  

04.12.2023 

04.12.2030 

Жылына эки жолу 

4-июнда жана  

4-декабрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 


Датасы: 29.11.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын декабрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.12.2023 

04.12.2023 

GBA07301204 

7% 

7 жыл 

1 800,0 

08.12.2023 

11.12.2023 

GBA05281211 

6% 

5 жыл 

1 200,0 

08.12.2023 

11.12.2023 

GBA03261211 

5% 

3 жыл 

900,0 

15.12.2023 

18.12.2023 

GBA07301218 

7% 

7 жыл 

1 500,0 

22.12.2023 

25.12.2023 

GBA03261225 

5% 

3 жыл 

1 200,0 

Баардыгы МКО: 

6 600,0 

 

 

 

 


Датасы: 28.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,02%, 12,17%, 13,78% жана 14,87% түзгөн.  

 


Датасы: 27.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 28-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231206 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.11.2023 

06.12.2023 

BD004231227 

5 700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.11.2023 

27.12.2023 

BD013240228 

1 100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

29.11.2023 

28.02.2024 

BD026240529 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

29.11.2023 

29.05.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 24.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5- жана 10-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,20% жана 13,00% түзгөн.  

 


Датасы: 23.11.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын ноябрь айында мамлекеттик баалуу кагаздардын чыгаруу мөөнөтүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялады. 

2023-жылдын 24-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жана 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA05281127 

600 000,00 

6,0%  

27.11.2023 

27.11.2028 

Жылына эки жолу 27-майда жана  

27-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA10331127 

300 000,00 

8,0%  

27.11.2023 

27.11.2033 

 

 


Датасы: 22.11.2023
Туруктуу шилтеме

Улуттук банкынын жүгүртүү мөөнөтү 7 жана 28- күн ноталардын 2023-жылдын 22-ноябрындагы кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча көлөмү, тиешелүүлүгүнө жараша 4 000,0 млн. сомду жана 4 091,9 млн. сомду түзгөн.  


Датасы: 22.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын 7-күндүк жана 28- күндүк ноталарын кошумча жайгаштыруусун ишке ашырат.  


Кошумча жайгаштыруу параметрлери:  

Жүгүртүү мөөнөтү 

7 күн 

28 күн 

Эмиссия   

BD001231129 

BD004231220 

Эмиссиянын көлөмү, млн. сом  

4 000,00 

4 100,00 

Кирешелүүлүк (%)  

12,00 

12,18 

Баасы (сом)  

9 976,72 

9 906,16 

Эмиссия күнү  

22.11.2023 

22.11.2023 

Төлөө күнү  

29.11.2023 

20.12.2023 

  

  

 


Датасы: 21.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,00%, 12,18%, 13,83% жана 14,90% түзгөн.  

 


Датасы: 20.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 21-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231129 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.11.2023 

29.11.2023 

BD004231220 

6 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.11.2023 

20.12.2023 

BD013240221 

800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

22.11.2023 

21.02.2024 

BD026240522 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

22.11.2023 

22.05.2024 

 


Датасы: 17.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,55% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 15.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10331120 

 

900 000,00 

 

8,00% 

20.11.2023 

20.11.2033 

Жылына эки жолу 

20-майда жана  

20-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 14.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,95%, 12,20%, 13,85% жана 14,90% түзгөн.  

 


Датасы: 13.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 14-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231122 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.11.2023 

22.11.2023 

BD004231213 

10 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.11.2023 

13.12.2023 

BD013240214 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

15.11.2023 

14.02.2024 

BD026240515 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

15.11.2023 

15.05.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 10.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-ноябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,30% түзгөн.  


Датасы: 09.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 12,00%, 12,19%, 13,88% жана 14,95% түзгөн.  

 


Датасы: 09.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07301113 

500 000,00 

7,00%  

13.11.2023 

13.11.2030 

Жылына эки жолу 

13-майда жана  

13-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 09.11.2023
Туруктуу шилтеме

Жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон МКОлордун 2023-жылдын 9-ноябрында кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча алардын көлөмү 348,85 млн сомду түзгөн.  


Датасы: 03.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231117 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2023 

17.11.2023 

BD004231208 

8 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2023 

08.12.2023 

BD013240209 

1000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

10.11.2023 

09.02.2024 

BD026240510 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

10.11.2023 

10.05.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 03.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 9-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA05281109 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

400 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,20 

Баасы (сом) 

65,93 

Чыгаруу күнү 

09.11.2023 

Төлөө мөөнөтү 

09.11.2028 

 


Датасы: 03.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 3-ноябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк тишелүүлугүнө жараша 16,50%, 16,20% жана 16,20% түзгөн.  

 


Датасы: 02.11.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 3-ноябрында жүгүртүү мөөнөтү 3, 5 жана 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03261109 

5 900 000,00 

5,00% 

09.11.2023 

09.11.2026 

Жылына эки жолу 9-майда жана  

9-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA05281109 

3 100 000,00 

6,00% 

09.11.2023 

09.11.2028 

Жылына эки жолу 9-майда жана  

9-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA07301109 

4 100 000,00 

7,00% 

09.11.2023 

09.11.2030 

Жылына эки жолу 9-майда жана  

9-ноябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 02.11.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын ноябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО                                                                                                                                                                                                                                                     (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

03.11.2023 

09.11.2023 

GBA03261109 

5% 

3 жыл 

5 900,0 

03.11.2023 

09.11.2023 

GBA05281109 

6% 

5 жыл 

3 100,0 

03.11.2023 

09.11.2023 

GBA07301109 

7% 

7 жыл 

4 100,0 

10.11.2023 

13.11.2023 

GBA07301113 

7% 

7 жыл 

500,0 

17.11.2023 

20.11.2023 

GBA10331120 

8% 

10 жыл 

900,0 

24.11.2023 

27.11.2023 

GBA05281127 

6% 

5 жыл 

600,0 

24.11.2023 

27.11.2023 

GBA15381127 

9% 

15 жыл 

300,0 

Баардыгы МКО: 

15 400,0 

 

 

 

 


Датасы: 31.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,84%, 12,08%, 12,16%, 13,84% жана 14,96%түзгөн.   


Датасы: 30.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 31-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231108 

3 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.11.2023 

08.11.2023 

BD002231115 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.11.2023 

15.11.2023 

BD004231129 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

01.11.2023 

29.11.2023 

BD013240131 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

01.11.2023 

31.01.2024 

BD026240501 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

01.11.2023 

01.05.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 27.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 

 

 

 

 


Датасы: 25.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05281030 

500 000,00 

6,00% 

30.10.2023 

30.10.2028 

Жылына эки жолу 30-апрелде жана 30-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 24.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,79%, 11,98%, 12,11%, 13,84% жана 14,85%түзгөн.   


Датасы: 23.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 24-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231101 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.10.2023 

01.11.2023 

BD002231108 

4 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.10.2023 

08.11.2023 

BD004231122 

6 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

25.10.2023 

22.11.2023 

BD013240124 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

25.10.2023 

24.01.2024 

BD026240424 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

25.10.2023 

24.04.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 17.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,78%, 11,98%, 12,12%, 13,83% жана 14,83%түзгөн.   


Датасы: 16.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 17-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231025 

2 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.10.2023 

25.10.2023 

BD002231101 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.10.2023 

01.11.2023 

BD004231115 

7 700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

18.10.2023 

15.11.2023 

BD013240117 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

18.10.2023 

17.01.2024 

BD026240417 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

18.10.2023 

17.04.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-октябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 11.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 27-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05281030 

500 000,00 

6,00% 

30.10.2023 

30.10.2028 

Жылына эки жолу 30-апрелде жана 30-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 11.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 20-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03261023 

500 000,00 

5,00% 

23.10.2023 

23.10.2026 

23.04.2024 

23.10.2024 

23.04.2025 

23.10.2025 

23.04.2026 

23.10.2026 

 


Датасы: 11.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 13-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA07301016 

1 100 000,00 

7,00%  

16.10.2023 

16.10.2030 

Жылына эки жолу 

16-апрелде жана  

16-октябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 


Датасы: 10.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,75%, 12,02%, 12,12%, 13,83% жана 14,79%түзгөн.   


Датасы: 09.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 10-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231018 

6 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.10.2023 

18.10.2023 

BD002231025 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.10.2023 

25.10.2023 

BD004231108 

6 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

11.10.2023 

08.11.2023 

BD013240110 

1000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.10.2023 

10.01.2024 

BD026240410 

200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

11.10.2023 

10.04.2024 

 


Датасы: 03.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 3-октябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,78%, 11,97%, 12,11% жана 13,82% түзгөн.  

 


Датасы: 02.10.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 3-октябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231011 

3 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.10.2023 

11.10.2023 

BD002231018 

4 700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.10.2023 

18.10.2023 

BD004231101 

7 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

04.10.2023 

01.11.2023 

BD013240103 

400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

04.10.2023 

03.01.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 28.09.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын октябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

13.10.2023 

16.10.2023 

GBA07301016 

7% 

7 жыл 

1 100,0 

20.10.2023 

23.10.2023 

GBA03261023 

5% 

3 жыл 

500,0 

27.10.2023 

30.10.2023 

GBA05281030 

6% 

5 жыл 

500,0 

Баардыгы МКО: 

2 100,0 

 

 

 

 


Датасы: 26.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,84%, 12,00%, 12,16% жана 13,86% түзгөн.  

 


Датасы: 25.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 26-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001231004 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.09.2023 

04.10.2023 

BD002231011 

4 300 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.09.2023 

11.10.2023 

BD004231025 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

27.09.2023 

25.10.2023 

BD013231227 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

27.09.2023 

27.12.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 22.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 5-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн. 

 


Датасы: 20.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 22-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 5 жыл болгон мамлекеттик казына облигацияларды жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Каттоо номери  

Чыгаруу  

көлөмү 

(миң сом

Жылдык купон пайызы 

Чыгаруу 

датасы 

Төлөө  

мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA05280925 

900 000,00 

6,00% 

25.09.2023 

25.09.2028 

Жылына эки жолу 25-мартта жана 25-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 


Датасы: 19.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,85%, 12,00%, 12,16% жана 13,88% түзгөн.  

 


Датасы: 18.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлордун кошумча жайгаштыруусу суроо-талаптын жоктугунан, өткөрүлбөгөн катары таанылды.   

 

 

 


Датасы: 18.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 19-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230927 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

27.09.2023 

BD002231004 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

04.10.2023 

BD004231018 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

20.09.2023 

18.10.2023 

BD013231220 

700 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

20.09.2023 

20.12.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 15.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 3 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

Эмиссиянын № 

GBA03260918 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (мин. сом) 

250 000,00 

Кирешелүүлүк (%) 

16,71 

Баасы (сом) 

73,22 

Чыгаруу күнү 

18.09.2023 

Төлөө мөөнөтү 

18.09.2026 


Датасы: 15.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 3- жана 20-жыл болгон МКОлордун  орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 16,71% жана 13,00% түзгөн.  


Датасы: 13.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 15-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жана 20 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукциондор өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

GBA03260918 

350 000,00 

5,00% 

18.09.2023 

18.09.2026 

Жылына эки жолу 

18-мартында жана  

18-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

GBA20430918 

5 850 000,00 

10,00% 

18.09.2023 

18.09.2043 

Жылына эки жолу 

18-мартында жана  

18-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 13.09.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) чыгаруу көлөмдөрүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарыялаганын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.09.2023 

04.09.2023 

GBA15380904 

9% 

15 лет 

6 770,0 

08.09.2023 

11.09.2023 

GBA10330911 

8% 

10 лет 

1 800,0 

15.09.2023 

18.09.2023 

GBA20430918 

10% 

20 лет 

5 850,0 

15.09.2023 

18.09.2023 

GBA03260918 

5% 

3 года 

350,0 

22.09.2023 

25.09.2023 

GBA05280925 

6% 

5 лет 

900,0 

Баардыгы МКО: 

15 670,0 

 

 


Датасы: 12.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,86%, 12,01%, 12,09%, 13,86% жана 14,79%түзгөн. 


Датасы: 11.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 12-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230920 

3 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.09.2023 

20.09.2023 

BD002230927 

5 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.09.2023 

27.09.2023 

BD004231011 

7 200 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

13.09.2023 

11.10.2023 

BD013231213 

1 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.09.2023 

13.12.2023 

BD026240313 

500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

13.09.2023 

13.03.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 08.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 8-сентябрында өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 10-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 14,95% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 06.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 8-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 10 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

 

Купондук төлөмдөр 

 

GBA10330911 

 

1 800 000,00 

 

8,00% 

11.09.2023 

11.09.2033 

Жылына эки жолу 

11-мартта жана  

11-сентябрда төлөө мөөнөтүнө чейин 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 05.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 5-сентябрында өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,88%, 12,03%, 12,06% жана 13,90%түзгөн. Жүгүртүү мөөнөтү 182-кун болгон ноталар боюнча аукцион катышуучулардын санынын жетишсиздигине байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылды.  


Датасы: 04.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 5-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28, 91 жана 182 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230913 

3 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.09.2023 

13.09.2023 

BD002230920 

4 900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.09.2023 

20.09.2023 

BD004231004 

4 800 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

06.09.2023 

04.10.2023 

BD013231206 

900 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.09.2023 

06.12.2023 

BD026240306 

100 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

06.09.2023 

06.03.2024 

 

 

 

 

 


Датасы: 01.09.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 1-сентябрындагы өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 15-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 13,00% түзгөн.  

 

 

 


Датасы: 30.08.2023
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 2023-жылдын сентябрь айында мамлекеттик казына облигацияларынын (МКО) алдын ала чыгаруу көлөмүн жарыялагандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет.  

 

МКО (млн сом) 

Аукцион 

өтө турган 

күнү 

 

Чыгаруу 

күнү 

Каттоо номери 

 

Купондук чен 

 

Жүгүртүү мөөнөтү 

 

МКОнун чыгаруу көлөмү 

01.09.2023 

04.09.2023 

GBA15380904 

9% 

15 жыл 

6 770,0 

08.09.2023 

11.09.2023 

GBA10330911 

8% 

10 жыл 

1 800,0 

15.09.2023 

18.09.2023 

GBA03260918 

5% 

3 жыл 

350,0 

22.09.2023 

25.09.2023 

GBA05280925 

6% 

5 жыл 

900,0 

Баардыгы МКО: 

9 820,0 

 

 


Датасы: 30.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 1-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 15 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA15380904 

6 770 000,00 

9,00% 

04.09.2023 

04.09.2038 

Жылына эки жолу 4-мартында жана  

4-сентябрында төлөө мөөнөтүнө чейин 

 


Датасы: 29.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 29-августунда өткөрүлгөн аукциондордун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91-күн болгон Улуттук банктын ноталары боюнча орточо алынган кирешелүүлүгү тиешелүүлүгүнө жараша 11,90%, 12,00%, 12,01% жана 13,90% түзгөн.  

 


Датасы: 28.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 29-августунда жүгүртүү мөөнөтү 7, 14, 28 жана 91 күндүк Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча аукциондору өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет. 

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын көлөмү (миң. сом) 

Максималдуу кирешелүүлүк (%) 

Эмиссиянын датасы 

Төлөө мөөнөтү 

BD001230906 

4 000 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.08.2023 

06.09.2023 

BD002230913 

5 600 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.08.2023 

13.09.2023 

BD004230927 

7 500 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын эсептик чени 

30.08.2023 

27.09.2023 

BD013231129 

1 400 000,00 

Аукциондун датасына карай аныкталган Улуттук банктын «овернайт» кредити боюнча чени 

30.08.2023 

29.11.2023 

 

 

 

 

 


Датасы: 25.08.2023
Туруктуу шилтеме

2023-жылдын 25-августунда өткөрүлгөн аукциондун жыйынтыгы боюнча жүгүртүү мөөнөтү 7-жыл болгон МКО боюнча кирешелүүлүк 16,20% түзгөн.