> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

 

 III сериядагы банкноттун аныктыгынын негизги белгилери, мисалы 100 сом


 5000 сом номиналындагы банкноттун аныктыгынын негизги белгилери