> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Эл аралык тоо жылына арналып чыгарылган "Аркар" жана "Акмаңдай гүл" коллекциондук күмүш монеталары 

Эл аралык тоо жылына арналып чыгарылган "Аркар" жана "Акмаңдай гүл" коллекциондук монеталары накта күмүштөн жасалган жана эл аралык "пруф" сапатына ээ. Монеталарга Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөө каражаты статусу ыйгарылган. 

"Аркар" монетанын алдынкы бетинде - кайталангыс кооздукка чүмбөттөлгөн бийик тоолорду байыр алып, ата-бабаларыбыздын аруу улуулугунун жана күжүрмөн кайраттуулугунун символу болгон Тянь-Шань аркарынын элеси түшүрүлгөн. Монетанын жогорку бөлүгүндө "ТЕҢИР-ТОО" деген жазуу берилген. Монетанын сол жак бөлүгүндө "АРКАР. Ovis ammon karelini", ал эми төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналын билдирген цифра (10 сом) жайгаштырылган. Оң жак бөлүгүндө күмүштүн тазалыгын жана монетанын салмагын аныктаган белги (Ag 925/28.28) камтылган. 

"Акмаңдай гүл" монетанын алдынкы бетинде - ак мөңгүгө оронуп, аппак кар жамынган керемет тоолорду мекендеп өскөн, табигаттын татаал шартына ажайып кооз сулуулугу менен туруштук берип, келечекке үмүт арткан бекем ишенимдин символу - Акмаңдай гүл түшүрүлгөн. Монетанын жогорку бөлүгүндө "ТЕҢИР ТОО" деген жазуу берилген. Монетанын сол жак бөлүгүндө "АКМАҢДАЙ. LEONTOPODIUM", ал эми төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналын билдирген цифра (10 сом) жайгаштырылган. Оң жак бөлүгүндө үмүштүн тазалыгын жана монетанын салмагын аныктаган белги (Ag 925/28.28) камтылган. 

Монеталардын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби жана монеталардын чыгарылган жылы "2002" берилген, ошондой эле "ЭЛ АРАЛЫК ТОО ЖЫЛЫ" деген сөз айланта жазылган. 

Ар бир монета өзүнчө кутучага салынган жана ар бир монетага сертификат, кыскача сүрөттөлүшү менен буклет тиркелген. 

Монетанын мүнөздүү өзгөчөлүгү

Аталышы 

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Металы 

Сапаты 

Салмагы (г) 

Диаметри (мм) 

Нускасы (даана) 

Аркар

10 сом 

2002 

Күмүш 925 

Пруф 

28.28  

38.60  

1000 

Акмаңдай гүл

10 сом 

2002 

Күмүш 925 

Пруф 

28.28  

38.60  

1000