> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

50 тыйын номиналындагы жүгүртүү монетасы 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 15-статңясына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 11-октябрындагы 44/2 "1, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 сом номиналындагы монеталарды жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын аймагында 2008-жылдын 1-январынан тартып жүгүртүүгө 1 тыйын номиналындагы коллекциялык монета, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 сом номиналындагы жүгүртүү монеталары чыгарылат.  

 

50 тыйын номиналындагы жүгүртүү монетасы латунң менен капталып, болоттон жасалган

 

Монетанын алдынкы бетинде кыргыз элинин кол өнөрчүлүк чеберчилигинде байыртан эле кездешип келген, аруулук менен керемет сулуулукту туюндурган назик гүлдүн сүрөттөлүшү чагылдырылган

 

Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби жана монета чыгарылган жыл орун алган

 

50 тыйын номиналындагы коллекциялык монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана 2008-жылдын 1-январынан баштап төлөм каражаты катары төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш

  

Монеталардын техникалык мүнөздөмөсү

 

Номинал  

50 тыйын 

Диаметри, мм 

17 

Салмагы, г 

1,8 

Металлы  

Латунң капталган болот