> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

3 сом номиналындагы жүгүртүү монетасы 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 15-статңясына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 11-октябрындагы 44/2 "1, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 сом номиналындагы монеталарды жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө" токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынына аймагында 2008-жылдын 1-январынан тартып жүгүртүүгө 1 тыйын номиналындагы коллекциялык монета, 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 сом номиналындагы жүгүртүү монеталары чыгарылат.  

 

3 сом номиналындагы жүгүртүү монетасы никель менен капталып, болоттон жасалган

 

Монетанын алдынкы бетинде кыргыз улуттук суусундугу - кымыз сакталуучу, булгаарыдан көркөм чеберчиликте кылдат жасалган көөкөрдүн сүрөттөлүшү чагылдырылган. Ар бир көөкөр бетине түпкүлүктүү эл жаман көздөн, суук сөздөн сактаган ыйык белги катары аздектеп келген, үч бурчтук формасындагы тумардын сүрөттөлүшү түшүрүлгөн.  

 

Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби жана монета чыгарылган жыл орун алган

 

3 сом номиналындагы жүгүртүү монетасы Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана 2008-жылдын 1-январынан тартып төлөм каражаты катары төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш

 

Монеталардын техникалык мүнөздөмөсү

 

Номиналы  

3 сом 

Диаметри, мм 

21 

Салмагы, г 

3,2 

Металлы  

никель капталган болот