> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

10 сом номиналындагы жүгүртүү монетасы  

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 4, 15, 16 жана 18-статңяларына ылайык жана Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 1-декабрынан 46/1 «10 сом номиналындагы монетаны жүгүртүүгө чыгаруу жөнүндө» токтому менен Кыргыз Республикасынын бүтүндөй аймагында 10 сом номиналындагы монета жүгүртүүгө чыгарыла тургандыгын маалымдайт

 

10 cом номиналындагы жүгүртүү монетасы гальванизациялоо ыкмасында никель капталып, болоттон жасалган.  

 

Монетанын алдыңкы бетинде улуттук суусундук кымыз куюлуп сакталуучу, булгаарыдан жасалган көөкөрдүн сүрөттөлүшү, ал эми көөкөрдө кыргыздар түрдүү орнаменттерди колдонуп келген, үч бурчтук формасындагы тумар түшүрүлгөн

 

Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын герби жана монетанын чыгарылган жылы берилген

 

Монетанын техникалык мүнөздөмөлөрү: 

 

Номиналы 

10 сом 

Диаметри, мм 

24,50 

Салмагы, г 

5,40 

Металлы 

Никель капталган болот 

 

Монета, Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш