> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Борбордук (улуттук) банктардын Евразия кеңеши  

Борбордук (улуттук) банктардын Евразия кеңеши (мындан ары Евразия кеңеши) Евразия кеңеши жөнүндө макулдашууга катышкан борбордук (улуттук) банктардын консультация-кеңеш берүүчү органы болуп саналат. Евразия кеңешине мүчө болуп, Армян Республикасынын Борбордук банкы, Беларусь Республикасынын Улуттук банкы, Казакстан Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Россия Федерациясынын Борбордук банкы, Тажикстан Улуттук банкы саналат. Финансы-банк чөйрөсүндөгү интеграцияны күчөтүү, улуттук валюта-финансылык жана банк системаларын өнүктүрүү, көп тараптуу жана эки тараптуу төлөм-эсептешүү мамилелерин өркүндөтүү маселелери жана Евразия кеңеши жөнүндө макулдашууга катышкан борбордук (улуттук) банктардын компетенциясына кирген башка маселелер боюнча тараптардын иш-аракетин координациялоо Евразия кеңешинин милдети болуп саналат.  

2021-жылдын 30-мартында Улуттук банктын өкүлдөрү Борбордук (улуттук) банктардын Евразия кеӊешинин 43-отурумуна видеоконференция форматында катышты. Отурумдун жүрүшүндө Казакстан Республикасынын Финансы рыногун жөнгө салуу жана өнүктүрүү агенттигинин Борбордук банктардын Евразия кеӊешине катышуусу, катышуучу өлкөлөрдүн банк тутумдарына Базель II жана III боюнча Эл аралык жаӊы стандарттарын киргизүү проблемалары жана даярдыгы, тобокелдикти аныктоого багытталган көзөмөлдү колдонуу жана Борбордук банктардын Евразия кеӊешине катышуучу борбордук (улуттук) банктар тарабынан жөнгө салынышы жана башка бир катар маселелер каралды. Ошондой эле Борбордук банктардын Евразия кеӊешинин мүчөлөрүнө координациялык/консультациялык кеӊештердин отчеттору жана пландары сунушталды.