Кайта келүү

Коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын кызмат көрсөтүүлөрүнөн пайдалануучулар үчүн маалымат

Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоого багытталган коммерциялык банктарга жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарына коюлган талаптар жөнүндө Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынан үзүндүлөр

Депозиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер

 Кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер

 БФКМ кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендер

Аннуитенттин төлөмдөрдү эсептөө калькулятору

Иш - чаралар планы


Төлөм кызматтары тууралуу керектөөчүлөр үчүн маалымат

Финансалык кызматтарын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоого багытталган Улуттук банктын финансы-кредит уюмдарын төлөм тутумундагы ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларынан үзүндүлөөр

Соода тейлөө ишканаларында пос-терминалдарды орнотуу жөнүндө


Эстеткичтер   

Банктык төлөм карт ээлеринин эсине

Аманатчыга эскертме

Карызгерге эскертме

Финансалык тейлөөлөрдүн керектөөчүлөрүнө маалымат


Эң эле көп берилүүчү суроолор