Кайта келүү

"Кыргыз Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга каршы туруу боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы 2012-жылдын 2-февралынан N26

 

"Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2012-жылдын 8-августунан N153

 

"2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы 2013-жылдын 21-январынан N11

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-жылдын 16-октябрындагы № 256-О буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-2014-жылдарда коррупцияга каршы аракеттерди көрүү боюнча иш-чаралар программасы

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2013-жылдын 16-октябрындагы № 256-О буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 596 токтомун аткаруунун алкагында Улуттук банктын 2014-2015-жылдар ичинде коррупцияга каршы аракеттерди көрүү боюнча планынын долбоору