> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасында өз катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барууга укуктуу болгон кредиттик союздардын  

2023-жылдын 20-сентябрына карата абал боюнча реестри 

 

№ 

Түп лицензиянын жана катышуучулардан аманаттарды (депозиттерди) тартууга укук берген лицензиянын № 

Түп жана кошумча лицензиялардын берилген күндөрү 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин күбөлүгү 

(№ жана берилген күнү

ОКПО коду 

Кредиттик союздун аталышы 

Дареги 

Телефону 

05.12.1997 

28.01.2008 

24-3304-кс 14.03.2001 

21841695 

Финансылык кооператив "Нарын" кредиттик союзу 

Нарын областы, Нарын ш., Сагымбай Орозбак уулу көчөсү, үй № 17, кв.9 

(03522) 51682; 51683; 

(0555) 030119 

33 

16.04.1998 

31.01.2007 

71-3304-кс 9.04.98 

21843279 

"Ак-Жол-Жумгал" кредиттик союзу финансалык кооперативи 

Нарын областы, Жумгал району, Чаек айылы, Э. Матыев көчөсү, 100-үй., 4 бат. 

(0552) 010258; (0559) 006063; (0700) 331119 

175 

06.04.2000 

24.06.2008 

335-3304-кс 6.04.00 

22305160 

"Виват Альянс" кредиттик союзу финансылык кооперативи 

Нарын областы, Кочкор району, Кочкор айылы, С.Орозбак уулу көчөсү, 129 

(03535) 21628; (0555) 710881 

 

434 

20.01.2012 

1183-3304-кс 13.06.2003 

23300785 

Финансылык кооператив "Айчук" кредиттик союзу 

Нарын областы, Нарын ш., Сагынбай Орозбак уулу көч.,19-үй, 2-бат. 

(03522) 6 036 1; (0772) 26 40 89; (0777) 42 64 26, (0701) 80 79 80