> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын адистештирилген финансы-кредит уюмдардын  

2023-жылдын 20-сентябрына карата абал боюнча реестри 

 

№ 

Лицензия 

№ 

Реестрге киргизил 

ген күн 

КР Адилет министрилигинин күбөлүгү (№, датасы) 

ОКПО коду 

Кредиттик мекеменин аталышы 

Юридикалык дареги 

Телефон 

Операциялардын тизмеси 

Жетекчисинин аты-жөнү 

002 

18.02.2014 

651-3301-ОАО от 28.08.2012 

21667501 

«КРЕДИТТИК СОЮЗДАРДЫН КАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ» ААК 

Бишкек ш. Чүй проспекти, 219, 3- кабат 

61-45-93, 

61-45-94, 61-46-23 

office@fccu.kg 

1) кредиттик союздарга кредиттерди берүү

2) финансы-кредит мекемелеринен акча каражаттарын тартуу; 

3) кредиттик союздардын карыздык милдеттенмелерин сатып алуу жана сатуу (факторинг); 

Кожеков Омурбек Акылбекович