> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын  

2020-жылдын 30-ноябрына карата абал боюнча реестри 

№ 

Күбөлүгүнүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрили-гинин күбөлүгү 

(№, дата) 

ОКПО коду 

Микрокредиттик компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин 

аты-жөнү 

1.  

06.05.2003 

19737-3301-000  

15.04.2003 

23217506 

ЖЧК  

"Боз-Тектир-МКК" 

Бишкек ш., "Арча-Бешик" конушу, Минкуш көчөсү, 50 үй, 14 бат. 

(0551) 771466 a-ernis@mail.ru, chinara_i@mail.ru; boztektir.mcc@gmail.com

Абдуразаков Эрнис Сабирович 

2.  

21.05.2003 

19747-3301-ЖЧК  

16.04.2003 

23217357 

ЖЧК  

"Бизнес Кредит" МКК 

Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү, 189 "А" үй, 1 бат. 

(0312) 625503,  

bc03@mail.ru  

Амирова Шолпан Тимуровна 

3.  

25.07.2003 

20486-3300-000(ИУ) 14.07.2003 

23320598 

ЖЧК "FRONTIERS" ("ФРОНТИЭРС) МКК 

Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 201, 1 кабат 

(0312) 304503; 304511; 304512 office@frontiers.kg 

Джуматаев Таалайбек Намасбекович 

4.  

17 

02.04.2004 

50642-3301-ЖЧК  

23.01.2004 

23373672 

ЖЧК "Золотой стандарт" МКК 

Бишкек ш., Лермонтов көчөсү, 2, каб. № 36 

0 312 96 00 00 

office@invescore.kg  

Турдалиев Талантбек Акматалиевич 

5.  

20 

21.06.2004 

50928-3301-ЖЧК 

04.03.2004 

23524697 

ЖЧК "АиК" МКК 

Бишкек ш., Турусбеков көчөсү, 43/16 

(0312) 317086; 317124 

usadylov@mail.ru 

Адылов Эрнст Сабырович 

6.  

28 

31.03.2005 

52501-3301-ЖЧК 16.03.2005 

23724249 

ЖЧК "Береке-Кредит" МКК 

Бишкек ш.,  

Москва көчөсү, 191, 1 этаж, 2 офис 

(0312)58 67 68; 0551 46 08 60; 0771 46 01 60;0704 46 01 60;0550 19 88 55;0554 18 18 57 berekekr@ktnet.kg; office@bereke-credit.kg

Асипова Мадина Ишеналыевна 

7.  

29 

14.04.2005 

59655-3300 ЖЧК  

18.03.2005 

23703903 

"М Булак" МКК" ЖЧК 

Бишкек ш.,  

Чокморов көчөсү, 244 

(0312) 97 96 95; 

(0312) 97 64 38 

office@mbf.kg$ 

lawyers@molbulakfinance.kg$ 

a.samidinova@molbulak.com 

Тольбаев Бабыржан Латиханович 

8.  

32 

01.07.2005 

1847-3304 ЖЧК  

28.06.2005 

23609100 

ЖЧК "Ак-Бата-Киреше" МКК 

Нарын областы, Жумгал району, Чаек а., Э.Матыев көч., 101-үй 

(0779) 13 11 47; (0778) 59 39 39 

akbatakireshe@mail.ru 

 

Насиров Мисир 

9.  

33 

01.08.2005 

3756-3301-ААК  

21.07.2005 

15927270 

"Ишкердикти өнүктүрүү фонду" МКК ААК 

Бишкек ш., Абдрахманов көчөсү, 175 (Бишкек ш., Абдрахманов көч., 175, "Кабар" имараты, 2 кабат) 

(0312) 623574; 62 33 14; 62 34 15; 

факс 62 33 11;  

0550 05 61 05, 

0553 55 35 53, 

mkkfrp@mail.ru, office@frp.kg. 

Касымов Роман Пазылович 

10.  

37 

11.10.2005 

53189-3301-ЖЧК  

18.05.2005 

23740582 

ЖЧК "СМбизнес" МКК 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү, 42а 

(0132) 512920; (0555) 75 21 99 

chinara-08@mail.ru   

Кененбаева Камиля Нажмутдиновна 

11.  

38 

11.10.2005 

53775-3301-ЖЧК 09.09.2005 

23894916 

ЖЧК "ГАМ" МКК 

Бишкек ш., Боконбаев көчөсү, 178 

(0312) 31-57-15,  

31-57-16;  

31-57-17 

mkk.gam@list.ru 

Дранникова Ольга Алексеевна 

12.  

40 

31.10.2005 

53925-3301-ЖЧК 

06.10.2005 

23899546 

ЖЧК "Интер Финанс Груп" МКК 

Бишкек, ш. Исанов көч. 41 үй, 7 офис (2 кабат) 

(0312) 312825; (0312) 312819 

asel.ifg@mail.ru 

ifg@mail.ru 

Абдылдаева Чолпон Шаршеналиевна 

13.  

41 

13.01.2006 

22731-3300-ЖЧК 28.12.2005 

23992613 

ЖЧК "Аманат Кредит" МКК 

Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 57, 4-бат. 

(Бишкек ш., Шокопов көчөсү, 99/1) 

(0312) 66 17 63 

office@amanatcredit.kg;  

Омурзакова Гульзара Макешовна 

14.  

43 

19.01.2006 

53537-3301-ЖЧК 01.12.2005 

23888991 

ЖЧК "Ак Капитал" МКК 

Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 89, 5-кабат, №11 каб. 

(0312) 439214 

ak-capital@mail.ru 

Сопубеков Таалайбек Женишбекович 

15.  

49 

04.05.2006 

54918-3301-ЖЧК 28.03.2006 

24164203 

ЖЧК "Ала-Тоо Кредит" МКК 

Бишкек ш., Шопоков көчөсү, 89, №2 каб. 

(0312) 38 36 15; (0555) 38 36 15; (0705) 38 36 15 

mkk_ksj@bk.ru  

Керимбеков Бакытбек Жилкибаевич 

16.  

59 

10.11.2006 

55596-3301-ЖЧК  

13.07.06 

24180863 

ЖЧК "Плюс кредиты" МКК 

Бишкек ш., Исанов көч., 60 

(0312) 93-71-37; (0555) 93-71-37; 

(0555) 997 887 

a7ker@yandex.com; bivcap@rambler.ru;  

Абдурасулова Фатима Корошевна 

17.  

66 

23.01.2007 

56618-3301-ЖЧК  

20.12.06 

24338390 

ЖЧК "Universal Finance and Credit"(Юниверсал Файненс энд Кредит) МКК 

Бишкек ш.,  

Гоголь көчөсү, 129-1 үй 

(0312) 43 47 02; (0312) 43 35 23 

mcc_ufc@infotel.kg 

Рыскулова Диляра Кочкаровна 

18.  

68 

28.02.2007 

56903-3301-ЖЧК 31.01.2007 

24342297 

ЖЧК "Фонтэ Кредит" МКК  

Бишкек ш., Киев көчөсү, 137/17 

(0312) 90 20 94; (0554) 50 77 10 

umarova.e.k@mail.ru 

 

Абдыкулов Чубак Асылбекович 

19.  

70 

12.03.2007 

57104-3301-OOO 26.02.2007 

24346878 

ЖЧК "ШАНС-инвест" МКК 

Бишкек, Токтогул көчөсү, 75/1 

(0312) 683071; (0312) 434811 

shans-invest@inbox.ru 

Аширалиева Чолпон Казбековна 

20.  

74 

30.03.2007 

42-3308-ЖЧК 24.01.2007 

24293933 

ЖЧК "Токмок" МКК 

Чүй областы, Токмок ш., Гагарин көчөсү, 75 

(03138) 6 48 47; (0552) 506 569 

mkk-tokmok@mail.ru 

Шукурова Атыркул Мундуковна 

21.  

96 

03.10.2007 

58277-3301-OOO 03.08.2007 

24543432 

ЖЧК "Диалог-Кредит" МКК 

Бишкек ш.,Жибек Жолу проспекти, 350 

(0312) 325125, (0559) 404030, 

mmamytov@gmail.com  

Мамытов Абдувахап 

22.  

99 

11.10.2007 

57745-3301-OOO 18.05.2007 

24440643 

ЖЧК МКК "FINANCE PARTNER" (ФИНАНС ПАРТНЕР) 

Бишкек ш., Тыныстанов көч., 138-үй, (цоколдук кабат) 

(0312) 30 46 92, 0550 57 33 48, 

0701 44 44 41 

info@fpmkk.org 

andrei.dmitriev@fpmkk.org; andrey@fpmkk.org;  

Агаев Руфат Джаванханович 

23.  

119 

19.03.2008 

25332-3300-ЖЧК (ИУ) 26.02.2008  

24632503 

ЖЧК "ВИП-Кредит" МКК 

Бишкек ш., Чүй проспекти, 230, БЦ «Берекет», 5-этаж, 509 каб. 

(0312) 64 06 67; 64 06 68 

(0557) 20-50-71 

vip-credit@mail.ru, mrkg@bk.ru  

Батырбашиев Рысбек Ташманбетович 

24.  

121 

25.03.2008 

59100-3301-OOO 11.12.2007  

24561654 

"МКК"ЕврАзия Импакт Финанс" ААК 

Чуй областы, Аламүдүн району, Ленин а., Алма-Ата көч., 155 үй 

(0312) 88-18-89; (0312) 88-18-42; (0555) 24-25-88; 

(0555) 52 25 57 

eac-kredit@mail.ru; eac-kalys@mail.ru;  

Ташматова Калыскан Умаровна 

25.  

132 

08.05.2008 

6814-3306-ЖЧК 16.04.2008 

24713360 

ЖЧК "ИНФИНИТИ" МКК 

Ош областы, Араван району, Араван айыл аймагы, Араван айылы, Ташматов көчөсү, н/ж 

(0550) 80 96 41; (0558) 13 07 54; (0551) 03 90 38 

infiniti-2008@mail.ru 

Насирдинова Гулайым Салайдиновна 

26.  

142 

04.07.2008 

59956-3301-ЖЧК 11.04.2008г 

24640431 

ЖЧК "Финком" МКК 

Бишкек ш., Чүй проспекти, 110, 3-кабат, 4-кеңсе) 

(0312) 665165; 665164  

mkk.finkom@gmail.com 

Радионова Светлана Алексеевна 

27.  

145 

15.07.2008 

100482-3301-OOO 09.07.2008 

25913256 

ЖЧК "Тулпар" МКК 

Бишкек ш., Профсоюзная көчөсү, 140а. (Бишкек ш., Осипенко көчөсү, 20) 

(0312) 30-89-91; (0312) 30 82 06 

mcctulpar@mail.ru  

Мукашев Муктар Муратбекович 

28.  

162 

09.10.2008 

100337-3301-ЖЧК 08.08.2008 

25912191 

ЖЧК "Tezkredit company" (Тезкредит компани") МКК 

Бишкек ш, Матросов көчөсү, 1а. 

(0772) 180019; (0550) 068924 

lilu200885@mail.ru; tezcredit@mail.ru;  

Алиева Салтанат Шарапидиновна 

29.  

167 

29.10.2008 

101782-3301-ЖЧК 22.10.2008 

25921758 

ЖЧК "Капитал Плюс" МКК 

Бишкек ш., Жукеев- Пудовкин көч., 44/1 (Бишкек ш., Муса Джалиль көчөсү, 152/154). 

(0550) 42 12 22; (0312) 43 47 87 

kp29@mail.ru

dak.aiga@gmail.com 

Адылбек уулу Ильяс 

30.  

188 

05.02.2009 

101511-3308-OOO 20.08.2008  

25778249 

ЖЧК " Алтын Кадам" МКК  

Чуй областы, Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 123 

(0555) 967409;  

n.alymkulova@mail.ru 

Алымкулова Насият Алмазбековна 

31.  

201 

27.03.2009 

103532-3301-OOO 31.12.2008 

26259741 

ЖЧК "FINANCE STANDARD" МКК (ФИНАНС СТАНДАРТ) 

г. Бишкек, ул. Московская, 37 

(0312) 48 61 53; 0555 00 69 34 

finance-standart@mail.ru 

Клещуков Александр Валерьевич 

32.  

204 

08.04.2009 

103835-3301-OOO 30.01.2009 

26267255 

ЖЧК "JOHN & CO" (ДЖОН жана Компани) МКК  

Бишкек ш., Елецкий көчөсү, 63/1 

(Бишкек, ш. Менделеев/Алма-А көч. кесилишинде., "Мадина" соода борбору, 3-кабат, 11 бутик 

(0312) 527783; 45-22-36; (0555) 710557; (0772) 070897; (0772) 07-08-98; (0775) 585395 

john-mkk@yandex.ru; abm-beka@yandex.com 

Абдраева Бермет Мазарбековна 

33.  

212 

25.05.2009 

105053-3301-OOO 03.04.2009 

26603546 

ЖЧК "Бай-Эл-Кредит" МКК  

Бишкек ш., Токтогул көчөсү, 242. 

(Бишкек ш., Жаш Гвардия бульвары, 27, №213 кабинет). 

(0312) 64 18 49, 

(0771) 19 21 87. 

bayelkredit2009@mail.ru; mendibaevna67@mail.ru; 

ERZAMAN60@mail.ru; 

2nurjan@gmail.com. 

Дадиева Венера Аманалиевна 

34.  

220 

01.07.2009 

106018-3310-ЖЧК 01.06.2009 

26560972 

ЖЧК "Экспресс Кредит" МКК  

г. Ош, Г.Айтиева,6/2 

(03222) 2 04 07; (0772) 52 25 79; (0772) 22 65 10 

syrgak77@mail.ru 

Эргешев Сыргак Токтомаматович 

35.  

222 

03.07.2009 

101506-3301-ЖЧК 14.08.2008  

25919566 

ЖЧК "Абийир" МКК  

Бишкек ш., Байтик Баатыр көчөсү, 128-18 

(0312) 88 43 30, (0776) 55 33 49, (0551) 55 33 49 

abiyir_mkk@mail.ru  

Джакыбалиева Асель Дженишевна 

36.  

226 

09.07.2009 

106599-3301-OOO 02.07.2009 

26614917 

"КРЕДИТ СЕРВИС" МКК" ЖЧК 

Бишкек ш., Игембердиев көч.,1А, "Aurora" бизнес борбору,3-кабат 

0312 59-25-39 

0505-03-33-01 kredit_servis.kg@mail.ru 

Мукамбетов Адис Замирбекович 

37.  

234 

27.08.2009 

107367-3302-ЖЧК 26.08.09 

26715854 

ЖЧК "Тилек 17" МКК  

Ысык-Көл областы, Тюп району, Тюп айылы, Мокоев көчөсү, 77 

(03945) 2 80 25; (0552) 74 54 04; (0555) 84 43 61 

oroz0392@mail.ru 

Усеева Айнура Абдыкалыевна 

38.  

236 

14.09.2009 

107462-3301-ЖЧК 01.09.09 

26798633 

ЖЧК "Адис-мульти-кредит" МКК  

Бишкек ш., Чуй проспекти, 230, 9-каб., кабинет №2 

(0772) 44 94 39, 0312 90 06 17 

m.zhamalbek@mail.ru,  

mrkg@bk.ru 

Мураталиев Жамалбек Надырбекович 

39.  

241 

29.09.2009 

107591-3301-OOO 11.09.09 

26799391 

ЖЧК "Ак-Нур Капитал" МКК  

Бишкек ш., «Дордой» б., Мурас-спорт, 1 А өтмөк, 2 кабат 

(0703) 221141; 

(0709) 345778 

aknur-kapital@bk.ru; belgibaevi@mail.ru;  

Абдраимов Азамат Абдималикович 

40.  

254 

20.11.2009 

108697-3301-OOO 10.11.2009 

26805770 

ЖЧК "Инвест-Мак" МКК  

Бишкек ш., Чокморов көчөсү, 164 

(Бишкек ш., Тыныстанов көч., 249, кв. 7) 

(0312) 664973;  

43-38-58;  

(0555) 051055; (0779) 417157;  

dostuk@inbox.ru 

Писаренко Сергей Николаевич 

41.  

256 

25.11.2009 

108711-3301-ЖЧК 11.11.2009 

26806215 

ЖЧК "Nusiks company" (Нусикс компани) МКК  

Бишкек ш.,  

5 кичирайону, 10/1, 12-бат. 

(0555) 15 08 81; (0773) 15 08 81; (0708) 15 08 81 nusikscompany@bk.ru  

Султанакматов Нурлис Туратбекович 

42.  

260 

10.12.2009 

109154-3301-ЖЧК 03.12.2009 

26807935 

ЖЧК "Стандарт Кредит" МКК  

Бишкек ш., Москва көч., 172-үй, 4-каб 

(0775) 971661; бух. 0555 00 37 80; (0312) 897731; 0770 557737 

st_credit@mail.ru 

Жоробеков Руслан Окумбекович 

43.  

278 

16.03.2010 

111017-3301-ЖЧК 11.03.2010 

27062549 

ЖЧК МКК "КенАй Файненс" 

Бишкек ш., Киев көчөсү, 77-15 

(0554) 03-13-35; (0312) 90-27-25; (0700) 744744 hrkif@mail.ru 

Кенжетаев Орозбек Токтобаевич 

44.  

305 

06.08.2010 

112852-3301-OOO 29.07.2010 

27218106 

ЖЧК МКК "UCH credit" (ЮСиЭйч кредит) 

Бишкек ш., Уметалиев көчөсү, 99/1 

(0312) 391822; (0312) 391825.  

office@uch-credit.kg 

Сейитов Рашид Ураимович 

45.  

322 

30.11.2010 

114103-3301-ЖЧК 22.11.2010  

27228582 

ЖЧК "Мой Кредит" МКК 

Бишкек ш., Манас проспекти, 40-207 

(Бишкек ш., Раззаков/Москва көч., 19, 4-кабат, 404 каб.) 

(0312) 621188; 961925; (0555) 00-38-24 dchinara24@mail.ru 

Адыкулов Адилет Афтандилович 

46.  

325 

08.12.2010 

114197-3301-ЖЧК 23.11.2010 

27229647 

МКК "Profit credit company" (Профит кредит компани) ЖЧК  

Бишкек ш., Бейшеналиева көчөсү, 42 а 

(Бишкек ш., Бейшеналиева көч., 42 а, "Беш-Сары", 3-кабат, 2-кабинет. 

(0312) 90 10 40; (0312) 90 11 29 

0775-999-777 

profit_cc@mail.ru 

Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна 

47.  

346 

10.03.2011 

115177-3301-OOO 01.02.2011 

27402117 

ЖЧК МКК "Байлык-Финанс" 

Бишкек ш., Аламедин-1 кичи/р, 58-2 

(Бишкек ш., Абай көч., 48, «а») 

(0312) 314910 

office@bf.kg 

Молдажанова Чинара Даркенбаевна 

48.  

350 

25.03.2011 

115780-3301-OOO 14.03.2011 

27407391 

ЖЧК МКК "BJ" ("Би Жей") 

Бишкек ш.,Жаш Гвардия бул., 27-417 

(Бишкек ш., Чүй пр., 245/1 ү., офис №3) 

(0312) 61-25-87; (0550) 99-95-89 

mkkbjainura@gmail.com 

Акымбекова Жуманур Абдикеримовна 

49.  

351 

29.03.2011 

115878-3301-OOO 22.03.2011 

27365474 

ЖЧК МКК "Оомат Финанс" 

Бишкек ш., Курманжан-Датка көчөсү, 169 

0555 750294;  

0557987245, 0777987245 

kambaralievazhazgul79@gmail.com;  

Камбаралиева Жазгуль Каныбековна 

50.  

375 

13.06.2011 

117136-3308-ЖЧК 03.06.2011 

27366226 

ЖЧК "Golden cent" (Голден цент) МКК" 

Чуй областы, Сокулук району, Сокулук айылы, Фрунзе көч., 167. 

(0550) 558803; (0550) 778883 

golden_cent25@mail.ru  

Асаналиева Залина Таштамбековна 

51.  

414 

21.11.2011 

119396-3310-ЖЧК 01.11.2011 

27621753 

ЖЧК "Компаньон Инвест" МКК 

Ош ш., Курманжан Датка көчөсү, 224А/1 

(0222) 20 01 02 

info@k-invest.kg 

k.alisherov@k-invest.kg 

s.adiljanuulu@-inest.kg 

Алишеров Кубанычбек Базарбаевич 

52.  

416 

30.11.2011 

119493-3301-ЖЧК 18.11.2011  

27506489 

ЖЧК "КЕН-ТУШ-КРЕДИТ" МКК  

Бишкек ш., 6 к/р., 34-20 

(Бишкек ш., Жаш Гвардия бул., 44, 4-бат.) 

(0312) 90-95-25 

mkk1kentushcredit@gmail.com

farida.kyshtobaeva@gmail.com 

Кыштобаева Фарида Оболбековна 

53.  

417 

30.11.2011 

119343-3301-ЖЧК 03.11.2011  

27505521 

"МКК MicroFinance" (МикроФайненс) ЖЧК 

Бишкек ш., Орто-Сай базары, «Каухар» Соода борбору, корпус №5, офис №8  

(0312) 91 14 31 office@microfinance.kg 

Эсенаманов Айбек Дженишбекович 

54.  

418 

13.12.2011 

119750-3310-ЖЧК 05.12.2011 

27621948 

ЖЧК "Агро Финанс" МКК 

Ош шаары, Ленин көчөсү, 323 

(03222) 72106 

0555 90 09 85 

0772 28 52 40 

0555 11 22 12 

office@agrofinance.kg 

Учкемпиров Таалайбек Жеңишбекович 

55.  

420 

16.12.2011 

11309-3301-ААК 27.10.2011 

22275298 

ААК "ТРАСТ-ЮНИОН" МКК 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, Бизнес- борбору, 3-кабат, 2-каб. (Бишкек ш., Московская к., 186 ү., 9 к.) 

(0312) 352 948, 0555 95 59 67 

0704 51 92 29 

office@trust-union.kg 

Сагынбаев Алмаз Онолбекович 

56.  

423 

09.01.2012 

120027-3301-000 22.12.2011  

27605369 

"БИР ТОП" МКК" ЖЧК 

Бишкек ш., Асанбай кичи р-у, 23/2 ү , 1-кабат, батыш тарап 

(0312) 90 94 00 ajunenko@birtop.kg 

Абдукаримова Анастасия Игорьевна 

57.  

445 

04.04.2012 

122003-3301-ЖЧК 26.03.2012 

27732487 

"Максимум" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Шевченко көч., 1. 

0700 58 06 01 

Kuhta_j@mail.ru  

Кухта Евгения Викторовна 

58.  

448 

17.04.2012 

122277-3301-ЖЧК 09.04.2012  

27734233 

ЖЧК МКК  

«АК-финанс»  

Бишкек ш., Кожевенный көчөcү, 74 

(0312) 377538/16; (0772) 090509 

tomur@mail.ru 

Омуркулов Таалайбек Муканович 

59.  

460 

07.06.2012 

123189-3301-ЖЧК 24.05.2012  

27740897 

"Эффект финанс" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 135 

(0312) 46 54 88; (0559) 15 03 35; (0708) 38 26 48; (0771) 58 00 38 

effectfinance@mail.ru 

Малабаева Сурмабубу Джумабековна 

60.  

466 

15.08.2012 

124288-3301-ЖЧК 19.07.2012 

27927819 

ЖЧК "Арыш Инвест" МКК 

Бишкек ш., Тоголок Молдо көчөсү, 60, 215 бөлмө (Бишкек ш., Панфилов көч., 188/2) 

(0312) 88 22 99; 

office@aryshinvest.kg 

t.gulbara@aryshinvest.kg 

i.nurbek@aryshinvest.kg 

Турдуматова Гулбара Жумагуловна 

61.  

472 

14.11.2012 

125962-3301-ЖЧК 08.11.2012 

27939219 

МКК "Grameen Credit" (Гремин Кредит) ЖЧКу 

Бишкек ш., Ахунбаев көчөсү , 134, (2-кабат) 

(0312) 59 56 86; (0312) 54 67 49; (0553) 77 75 77; (0552) 70 32 77 

gcredit@mail.ru; bemo4k@inbox.ru;  

Утирова Бермет Болотовна 

62.  

474 

29.01.2013  

127110-3301-ЖЧК 10.01.2013 

27945970 

"Береке финанс" МКК ЖЧКу 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, офис 1107 

(0771) 39 88 32, 

befinans@gmail.com 

Алдашева Назира Турсунбековна 

63.  

478 

24.12.2013 

133726-3300-ЖЧК  

17.12.2013 

28619327 

"НАСЫЯЛЫК ЧЕЧИМДЕР" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Бейшеналиев көч, 15/1 блок С4-21 

(0312) 97 97 89 

office@creditsolutions.kg 

tazabekova.n@creditsolutions.kg 

 

64.  

479 

22.01.2014 

134100-3300-ЖЧК 31.12.2013 

28619959 

ЖЧК МКК «Центральная Азия» 

Бишкек ш., 

Раззаков көч.,  

19-үй, офис 605 (Бишкек ш., Панфилов көчөсү, 163/2) 

Жетекчи: (0553) 201 860, Юрист: (0550) 524 888 

Бухгалтер: (0555) 900 523 

S.Kakenova@mail.ru 

директордун м.а. Лян Юэлинь 

65.  

481 

28.02.2014 

134860-3308-ЖЧК 10.02.2014 

28168267 

ЖЧК МКК "Азия Микс Кредит" 

Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 126 (Чүй областы, Жайыл району, Кара-Балта ш., Кожомбердиев көч., 120, 13-бат.) 

(0555) 772313 

Guljan100275@inbox.ru 

Садыкова Айжан Рысбековна 

66.  

482 

28.02.2014 

134928-3310-ЖЧК 13.02.2014 

27629465 

ЖЧК МКК "Ак Каржы" 

Ош ш., А.Масалиев көч., 32- үй. 

(03222) 8 77 81; (03222) 8 74 06; (0554) 13 76 50; (0770) 07 20 20 

ssakkarjy@rambler.ru 

Сулайманов Сагынбек Ашимович 

67.  

484 

04.06.2014 

137276-3300-ЖЧК 

22.05.2014 

28734092 

ЖЧК "МКК "Фольк" 

Бишкек ш., Джунусалиев көч., 66-үй, 18-бат (Бишкек ш., Раззаков көч., 22, каб. 4,5) 

(0312) 91 64 62, (0312) 97 64 63, (0555) 667414 

direktor@volk.kg ; artiushenko_e@mail.ru; ya_gulmira2@mail.ru 

Артюшенко Елена Геннадьевна 

68.  

485 

30.06.2014 

137762-3308-ЖЧК 09.06.2014 

28538712 

ЖЧК "МКК "Кемин" 

Чүй областы, Кемин р., Кемин ш., Жибек-Жолу көч., 69А.  

0(705) 124808 

0(702) 133780 

0(3135) 5-00-30 

0551 51 42 82 

kenjebaev.kf@gmail.com 

Кенжебаев Азизбек Каныбекович 

69.  

487 

11.07.2014 

138174-3301-ЖЧК 30.06.2014 

28775754 

ЖЧК МКК "Тумар Финанс" 

Бишкек ш, Токтогул көч., 244, 2-бат. 

(0705) 64-11-91; (0773) 64-11-91; (0777) 08-11-07, 

0312 64 14 30 

Абылгазиева Чолпон Исраиловна 

70.  

488 

10.06.2015 

146736-3307-ЖЧК 05.06.2015 

28664517 

ЖЧК МКК "БАЙЗАМАН" 

Талас областы, Талас ш., Манас көч., 122/2. 

(03422) 5-32-17; 6-09-22; (0557) 55-12-55; (0554) 44-92-12 

miss.orozalieva@bk.ru 

Орозалиева Асель Кельсинбековна 

71.  

489 

10.08.2015 

147936-3301-ЖЧК 03.08.2015 

29245188 

ЖЧК МКК "Эллей" 

Бишкек ш., Боконбаев көч., 7-үй, 44-бат. 

0312 38 45 80,  

0555 75 53 23 

mcc_elley@mail.ru  

Кожомкулова Кыял Дамировна 

72.  

490 

06.11.2015 

149337-3301-ЖЧК 12.10.2015 

29253578 

ЖЧК МКК "Тез Финанс Кредит" 

Бишкек ш., Жибек-Жолу көч., 403 

(0559) 88 99 98 

myrzaevmeder@gmail.com;  

Мырзаев Медер Абдырашидович 

73.  

491 

 

 

25.11.2015 

150915-3301-ЖЧК 13.11.2015 

29257777 

ЖЧК МКК "Партнер Кредит" 

Бишкек ш., Турусбеков көч., 88/1 

(0312) 46-43-43; 

(0555) 033 034; 

0555 718117 

0500 488543 

partnercredit.kg@gmail.com  

Муратова Жылдыз Манасбековна 

74.  

492 

23.12.2015 

151984-3303-ЖЧК 03.12.2015 

29270252 

ЖЧК МКК "Илим" 

Жалал-Абад областы, Жалал-Абад ш., Пушкин көч., 152 

(0772) 00 05 55; (0557) 00 05 55; (0559) 00 05 55 

sua70@mail.ru 

Маккамбай Болот 

75.  

493 

30.08.2016 

160979-3301-ЖАК 19.08.2016 

29753803 

ЖАК МКК "Райффайзен.кейджи" 

Бишкек ш., Киевский көчөсү, 203 үй 

(0312) 979441 

nmamyralieva@mail.ru 

Мамыралиева Назира Зьядатбековна 

76.  

494 

24.02.2017 

163979-3306-ЖЧК 24.01.2017 

29366561 

"Азия инвест" МКК ЖЧК 

Ош областы, Араван району, Араван айылы, Ташматов көчөсү, 23 

(0777) 34 00 55 

asiainvest.kg@gmail.com 

Чабаров Асилбек Абдурасулович 

77.  

495 

13.06.2017 

166828-3300-ЖЧК 05.06.2017 

29989807 

"КОРКИ КРЕДИТ" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Манас пр., 40, каб. 319 

(0312) 61 36 85 

korkycredit@mail.ru  

Ча Юнг Хо 

78.  

496 

15.06.2017 

166847-3306-ЖЧК 06.06.2017 

29368146 

"Ак-Ниет Финанс" МКК ЖЧК 

Ош областы, Өзгөн району, Өзгөн шаары, Манас көчөсү 25/10 

(0550) 10 30 97; (0773) 67 57 71 

mkk-akniet@mail.ru 

Джеенбеков Алмазбек Коргонбаевич 

79.  

498 

11.01.2018 

170682-3301- ЖЧК 25.12.2017  

30013968 

«Элфинанс» МКК» ЖЧК 

Бишкек ш., Ибраимова көч. 108-45 

0773 08 00 00; 0557 68 68 28; 0502 36 36 79; 

0553 15 06 88; 0557 25 95 45 

0770 99 99 01 

elfinance2018@gmail.com 

Базарбаева Салтанат Русланбековна 

80.  

499 

22.02.2018 

171202-3301-ЖЧК 15.01.2018 

30016369 

«Мир Финанс» МКК» ЖЧК 

Бишкек ш., кчр. 5, 66 үй, 31 бат. 

(0700) 96 00 02 

mkk_m.finance@mail.ru;  

Матираимова Адамхан Турдукуловна 

81.  

500 

12.04.2018 

173041-3301-ЖЧК 02.04.2018  

30024630 

"Эверест Финанс" МКК” ЖЧК 

Бишкек ш., ул. Москва көч., 3-үй 

(0555)17 75 55 a.agaev24@gmail.com;  

Агаев Айдын Джаванханович 

82.  

501 

04.12.2018 

178393-3301-ООО от 27.11.2018 г. 

30384386 

"Нур Кенен Кредит" МКК ЖЧК 

Бишкек ш., Токтогул көч., №169-үй, 2 бат  

(0777) 973737 

(0312)313441 

nkk271118@list.ru;  

Джеентаева Эльмира Шейшенбековна 

83.  

502 

07.08.2019 

184723-3301-ООО от 24.07.2019 г. 

30409910 

"Валюта Плюс"МКК" ЖЧК 

Бишкек ш., Арча-Бешик т/к, Шербет көч, 19 - үй 

(0772) 52 35 80 

valutaplus1965@mail.ru;  

Жанузакова Жаркын Медербековна 

84.  

503 

02.10.2019 

21.08.2019-ж. 185341-3301-ООО  

30412504 

"Белен Финанс" МКК" ЖЧК 

Бишкек ш., Чуй пр., 147-үй 

(0555) 000518; (0312) 624 496 

 

belen_finance@mail.ru 

Абдухалилов Д.А. 

85.  

504 

09.12.2019 

22.11.2019 ж. №187356-3301-ООО 

30421489 

«БМКК» МКК» ЖЧК 

Бишкек ш., 6 мкр., 21 үй, 113 батир. 

(0222) 700 705 

0772 53 26 62 

0770 01 10 67 

0555 75 93 14 

office_manager@bmcc.kg 

Тургунбаева Айнур Манадалыевна 

86.  

505 

28.09.2020 

№192375-3301-ЗАО от 04.09.2020 г. 

30944325 

ЗАО "МКК "Ай Кредит" 

г. Бишкек, 7 мкр., д. 15/3, кв. 11 

0(555) 92-69-73 

mtorogeldiev@gmail.com 

Торогелдиев Марат Абдыжапарович 

 

 

Кошумча операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензиясы бар  

Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын  

2020-жылдын 06-ноябрына карата абал боюнча реестри 

 

№  

Лицензиянын номери  

Реестрге киргизилген күн  

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин күбөлүгү 

(№ жана берилген күнү)  

Улуттук банктын күбөлүгү 

(№ жана берилген күнү)  

МКАнын, МККнын аталышы  

Операциялардын түрү  

Дареги  

Телефону 

14.01.2010 

100482-3301-ООО 11.06.2008 

№ 145 15.07.2008 

ЖЧК МКК "Тулпар" 

факторинг 

Бишкек ш., Профсоюзная көчөсү, 140А. 

(0312)  

30 82 06;  

30 80 87. 

 

10 

24.11.2011 

19747-3301-ООО 16.04.2003 

№ 4 от 21.05.2003 

ЖЧК "Бизнес Кредит" МКК 

факторинг 

Бишкек ш., Тыныстанов көчөсү, үй 189"А", кв.1. 

(0312) 625503 

11 

07.03.2014 

103532-3301-OOO 31.12.2008. 

№201 от 27.03.2009 

ЖЧК МКК "Финанс Стандарт" 

факторинг 

Бишкек ш.,  

Шопоков көч., 89, №1108 офиси. 

0775 97 14 60; 

0312 62 55 03; 

0312 62 61 11. 

12 

06.08.2015 

59100-3301-ООО 11.10.2007. 

121 от 25.03.2008. 

"МКК"ЕврАзия Импакт Финанс" ААК 

чет өлкөлүк валютаны өз атынан сатып алууга жана сатууга укуктуу 

Чуй областы, Аламүдүн району, Ленин а., Алма-Ата көч., 155 үй 

0312 88-18-89, 0312 88-18-42, 0555 24-25-88; 

0555 52 25 57 

13 

06.07.2016 

20486-3300-000 (ИУ) 31.07.2008г. 

№9 от 25.07.2003 

ЖЧК МКК "FRONTIERS" ("ФРОНТИЭРС) 

факторинг 

Бишкек ш., Абдрахманов көч., 201, 1-кабат 

(0312) 304503; 304511; 304512 

14 

05.06.2017 

107591-3301-OOO от 11.09.09 ж. 

№241 от 29.09.2009 г. 

ЖЧК МКК "Ак-Нур Капитал" 

чет өлкөлүк валютаны өз атынан сатып алууга жана сатууга укуктуу 

Бишкек ш., Чинар көч., 3 үй, 2 этаж 

(0703) 221141; (0709) 345778 

15 

08.06.2018 

137762-3308-ООО от 09.06.2014 ж. 

485 от 30.06.2014 г. 

ЖЧК МКК "Кемин" 

факторинг 

Чүй областы, Кемин району, Кемин шаары, Жибек Жолу көч., 69А. 

(0708) 78 31 79; (0777) 98 71 20; (0708) 02 24 69; (0778) 54 76 65; (0775) 99 47 47 

 

 

Жеке жана юридикалык жактар үчүн, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык, микрофинансы кызматтарын көрсөтүүчү Кыргыз Республикасынын микрокредиттик компанияларынын 

2020-жылдын 06-ноябрына карата абал боюнча реестри 

№ 

Күбөлүгүнүн № 

Реестрге киргизилген күнү 

КР Адилет министрили-гинин күбөлүгү 

(№, дата) 

ОКПО коду 

Микрокредиттик компаниянын аталышы 

Юридикалык дареги 

(Айкын дареги) 

Телефону/ 

Электрондук дареги 

Жетекчисинин 

аты-жөнү 

1.  

29 

14.04.2005 

59655-3300-ЖЧК  

18.03.2005 

23703903 

"М Булак" МКК" ЖЧК 

Бишкек ш.,  

Чокморов көчөсү, 244 

(0312) 97 96 95; 

(0312) 97 64 38 

office@mbf.kg$ 

lawyers@molbulakfinance.kg$ 

 

a.samidinova@molbulak.com 

Тольбаев Бабыржан Латиханович 

2.  

241 

29.09.2009 

107591-3301-OOO 11.09.09 

26799391 

ЖЧК "Ак-Нур Капитал" МКК  

Бишкек ш., Чинар көч., 3-үй, ,2-кабат 

(0703) 221141; 

(0709) 345778 

aknur-kapital@bk.ru  

Абдраимов Азамат Абдималикович 

3.  

414 

21.11.2011 

119396-3310-ЖЧК 01.11.2011 

27621753 

ЖЧК "Компаньон Инвест" МКК 

Ош ш., Курманжан Датка көчөсү, 224А/1 

(03222) 2 92 20; (0556) 12 52 00 

info@k-invest.kg 

Субанкулов Самарбек Ниязбекович 

4.  

474 

29.01.2013  

127110-3301-ЖЧК 10.01.2013 

27945970 

"Береке финанс" МКК ЖЧКу 

Бишкек ш., Раззаков көч., 32, офис 1107 

(0771) 39 88 32, 

befinans@gmail.com 

Алдашева Назира Турсунбековна 

5.  

482 

28.02.2014 

134928-3310-ЖЧК 13.02.2014 

27629465 

ЖЧК МКК "Ак Каржы" 

Ош ш., А.Масалиев көч., 32- үй. 

(03222) 8 77 81; (03222) 8 74 06; (0554) 13 76 50; (0770) 07 20 20 

ssakkarjy@rambler.ru 

Сулайманов Сагынбек Ашимович